programate în următoarea perioadă

1. Luni, 13 iulie 2020 sala: studiu individual
- Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
2. Luni, 13 iulie 2020 sala: Online
- Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați
Ordine de zi:
3. Luni, 13 iulie 2020
- Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Ordine de zi:
4. Luni, 13 iulie 2020
- Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării
Ordine de zi:
5. Luni, 13 iulie 2020, 10:00 sala: online
- Comisia pentru industrii și servicii
Ordine de zi:
6. Luni, 13 iulie 2020, 10:00 sala: sedinta online
- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Ordine de zi:
7. Luni, 13 iulie 2020, 10:00
- Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport
Ordine de zi:
8. Luni, 13 iulie 2020, 10:00
- Comisia pentru afaceri europene
Ordine de zi:
9. Luni, 13 iulie 2020, 10:30 sala: on-line
- Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții
Ordine de zi:
10. Luni, 13 iulie 2020, 12:00
- Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Ordine de zi:
11. Luni, 13 iulie 2020, 12:00
- Comisia pentru muncă și protecție socială
Ordine de zi:
12. Luni, 13 iulie 2020, 12:00 sala: online
- Comisia pentru sănătate și familie
Ordine de zi: