Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 404/2014 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din rândul aparatului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, din rândul personalului diplomatic și consular, din rândul funcționarilor publici parlamentari, din rândul deputaților și senatorilor, din rândul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă și din cadrul Curții de Conturi
- Vali Popa
Cameră decizională 8.09.2014 Raport preliminar pentru Comisia pentru Munca 23.09.2014 INITIATORI: 11 deputati senatori,
deputati - PSD: Adăscăliței Constantin, Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuț, Covaci Dorel, Ghiveciu Marian, Iacoban Sorin-Avram, Mocanu Vasile, Rățoi Neculai, Stanciu Anghel, Stragea Sorin Constantin, Zaharcu Neviser INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
2. PLx 655/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare
- Flori Radoi
Cameră decizională 28.10.2015 Raport preliminar pentru Comisia pentru Munca 11.11.2015 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
3. PLx 696/2015 Proiect de Lege pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- Flori Radoi
Cameră decizională 19.10.2015 Raport preliminar pentru Comisia pentru Munca 11.11.2015 INITIATORI: 1 senator
- PSD: Vochițoiu Haralambie
INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
4. PLx 888/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2015 privind unele măsuri în domeniul învățământului
- Flori Radoi
Cameră decizională 21.12.2015 Raport preliminar pentru Comisia pentru Munca 4.02.2016 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
5. PLx 723/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
- Flori Radoi
Cameră decizională 26.10.2015 Raport 19.11.2015 INITIATORI: 3 deputați,
- PSD: Arsene Ionel, Marcoci Vlad, Munteanu Ioan
INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Economiei, Comertului si Turismului
6. PLx 889/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București
- Flori Radoi
Cameră decizională 21.12.2015 Raport comun cu Comisia pentru Sanatate 4.02.2016 S-a primit raport preliminar de adoptare de la Comisia pentru sanatate INVITATI: Ministerul Sanatatii, Ministerul Finantelor Publice
7. PLx 895/2015 Proiect de Lege pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reforma sistemului de control al tuberculozei și consolisarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal
- Vali Popa
Cameră decizională 21.12.2015 Raport comun cu Comisia pentru Sanatate 4.02.2016 S-a primit raport preliminar de adoptare de la Comisia pentru Sanatate INVITATI: Ministerul Sanatatii, Ministerul Finantelor Publice
8. PLx 744/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
- Vali Popa
Cameră decizională 28.10.2015 Raport 24.11.2015 INITIATORI: 32 deputati senatori,
deputati - PSD: Dobre Mircea-Titus, Gheorghe Florin, Grindeanu Sorin Mihai, Mihăilă Ioan, Moldovan Carmen Ileana, Peia Ninel, Podașcă Gabriela-Maria, Stragea Sorin Constantin, Sturzu Mihai-Răzvan, Suciu Vasile-Daniel, Tiuch Cătălin, Tudorie Violeta
deputati - PNL: Alexe Costel, Cristian Horia, Surugiu Iulian-Radu
deputati - ND: Dalca Ștefan-Petru
deputati - UDMR: Antal István, Bónis István, Borbély László, Cseke Attila-Zoltán, Erdei Dolóczki István, Fejér László-?d?n, Kelemen Atilla-Béla-László, Kelemen Hunor, Kerekes Károly, Kereskényi Gábor, Korodi Attila, Máté András-Levente, Moldovan Iosif, Molnar Zsolt, Seres Dénes, Szabó Ödön INVITATI: Ministerul Economiei, Comertului si Turismului, Ministerul pentru Societatea Informa?ională, Banca Nationala a Romaniei
9. COM (2015)690 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL ECONOMIC ?I SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ?I BANCA EUROPEANĂ DE INVESTI?II Analiza anuală a cre?terii pentru 2016 Consolidarea redresării ?i stimularea convergenței - Flori Radoi Examinare fond Stabilire raportor
10. COM (2015)701 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 20172020 ?i de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 ?i (UE) nr. 1305/2013 - Flori Radoi Examinare Fond si Subsidiaritate Stabilire raportor

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 14 iulie 2020, 20:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro