Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 10/2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral al Autorităților Competente pentru Schimb Automat de Informații privind Conturi Financiare semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014
Flori Rădoi
Prima Cameră TAC: 12.04.2016 10.02.2016 Raport 23.02.2016 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
2. PLx 639/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Societății "Complexul Energetic Hunedoara " - S.A.
Flori Rădoi
Cameră decizională 18.11.2015 Retrimitere Plen Raport preliminar pentru Comisia economică 2.12.2015 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Energiei
3. PLx 740/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare
Flori Radoi
Cameră decizională 28.10.2015 Raport 12.11.2015 INVITATI: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Finantelor Publice
4. PLx 456/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2015 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate
Flori Radoi
Cameră decizională 15.06.2015 Raport 23.06.2015 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice Conform Deciziei Curții Constituționale nr. 859/2015 dispozițiile OUG nr. 7/2015 sunt neconstituționale
5. PLx 830/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, precum și a altor acte normative
Flori Radoi
Cameră decizională 25.11.2015 Raport preliminar pentru Comisia pentru munca și Comisia Juridica 10.12.2015 Am primit raport preliminar de adoptare, cu amendamente, de la Comisia pentru munca INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptiei, Ministerul Justitiei
6. COM(2015 ) 690 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL ECONOMIC ?I SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ?I BANCA EUROPEANĂ DE INVESTI?II Analiza anuală a cre?terii pentru 2016 Consolidarea redresării ?i stimularea convergenței Flori Radoi Examinare fond 18.02.2016 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Economiei
7. COM(2015 ) 701 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 20172020 ?i de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 ?i (UE) nr. 1305/2013 Flori Radoi Examinare fond si subsidiaritate 18.02.2016 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Economiei
8. PLx 709/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității architectural-ambientale a cladirilor
Vali Popa
Cameră decizională 19.10.2015 Aviz pentru Com. Administrație 29.10.2015 Initiatori: 24 deputați, din care:
- PSD: Pușcaș Iacob
- PNL: Anușca Roxana-Florentina, Ardeleanu Sanda-Maria, Băișanu Ștefan-Alexandru, Calimente Mihăiță, Cazan Mircea-Vasile, Cherecheș Florica, Costin Gheorghe, Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, Cristian Horia, Cupșa Ioan, Dobrinescu Traian, Dragomir Gheorghe, Harau Eleonora INVITATI: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
9. PLx 716/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2015 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Vali Popa
Cameră decizională 26.10.2015 Aviz pentru Com. Industrii Com. Administrație 4.11.2015 INVITATI: Ministerul Economiei, Comertului si Turismului, Autoritatea Nationala pentru Turism
10. PLx 718/2015 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul Național Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești
Vali Popa
Cameră decizională 26.10.2015 Aviz pentru Com. Juridică 29.10.2015 INVITATI: Ministerul Justitiei
11. PLx 762/2015 Proiect de Lege privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate
Vali Popa
Cameră decizională 2.11.2015 Aviz pentru 13.11.2015 Initiatori: 29 deputati senatori, din care:
deputati - neafiliați: Movilă Petru
deputati - PSD: Axente Ioan, Buicu Corneliu-Florin, Dîrzu Ioan, Intotero Natalia-Elena, Khraibani Camelia, Marcoci Vlad, Marica Petru-Sorin, Moldovan Carmen Ileana, Neacșu Marian INVITATI: Ministerul Mediului
12. PLx 787/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.223/ 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
Vali Popa
Cameră decizională 4.11.2015 Aviz pentru Com. Muncă 18.11.2015 Initiatori: 18 deputati senatori, din care:
deputati - PSD: Babuș Radu, Ciolacu Ion-Marcel, Dobre Mircea-Titus, Drăghici Mircea-Gheorghe, Grindeanu Sorin Mihai, Iordache Florin INVITATI: Ministerul Muncii
13. PLx 728/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea art.37 alin.(3) lit.e) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, precum și pentru abrogarea art.11 alin.(5) din Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale
Flori Radoi
Cameră decizională 26.10.2015 Aviz pentru Com. Muncă 5.11.2015 INVITATI: Ministerul Muncii
14. PLx 725/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2015 pentru modificarea alin.(6) al art.92 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004
Flori Radoi
Cameră decizională 26.10.2015 Aviz pentru Com. Juridică 5.11.2015 INVITATI: Secretariatul de Stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor in revolutie
15. PLx 813/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca personae juridice de utilitate publică
Flori Radoi
Cameră decizională 16.11.2015 Aviz pentru Com. Muncă 26.11.2015 Initiatori: 38 deputati senatori, din care:
deputati - PSD: Bogdănici Camelia-Margareta, Bucur Constantin-Alin, Caloianu Mario-Ernest, Chebac Eugen, Mihăilă Ioan INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii
16. PLx 815/2015 Propunere legislativă privind modificarea prevederilor art.6, alin.(2), lit.f și art.15, alin.(2) și alin (3) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
Flori Radoi
Cameră decizională 16.11.2015 Aviz pentru Com. Juridică 26.11.2015 Initiatori: 39 deputati senatori, din care:
deputati - neafiliați: Comșa Cornel-George
deputati - PSD: Adăscăliței Constantin, Axente Ioan, Babuș Radu, Baltă Mihai, Birchall Ana, Boboc Valentin Gabriel, Bucura-Oprescu Simona, Buicu Corneliu-Florin, Ciofu Tamara-Dorina, Cristea Aurelia, Cristea Victor, Dima Toader, Dobre Mircea-Titus INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
17. PLx 822/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015
Flori Radoi
Cameră decizională 23.11.2015 Aviz pentru Com. Agricultură 3.12.2015 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Agriculturii
18. Informare privind decizia Curtii Constitutionale asupra neconstitutionalitatii dispozitiilor art. 124 alin. 1 raportate la cele ale art. 70 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 7 iulie 2020, 3:29
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro