Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 829/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
- Vali Popa
Cameră decizională 25.11.2015 Raport comun cu Comisia pentru Agricultura 10.12.2015 S-a primit raport preliminar de adoptare cu amendamente de la Comisia pentru agricultura INVITATI: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Finantelor Publice
2. PLx 810/2015 Proiect de Lege privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național
- Flori Radoi
Cameră decizională 16.11.2015 Raport 3.12.2015 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
3. COM(2015)586 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor - Radu Ciupercianu Examinare Fond Document legislativ 10.03.2016 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Banca Nationala a Romaniei
4. COM(2015)587 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic ?i Social European ?i Comitetul Regiunilor „Către finalizarea Uniunii bancare” - Radu Ciupercianu Examinare Fond Document de Consultare (nelegislativ) 10.03.2016 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Banca Nationala a Romaniei
5. PLx 26/2016 Proiect de Lege privind impozitul specific unor activități
- Flori Radoi
Cameră decizională 17.02.2016 Aviz pentru Com. Economică 24.02.2016 INITIATORI: 117 deputati senatori, din care:
deputati - PSD: Birchall Ana, Dobre Mircea-Titus, Gheorghe Florin, Niță Emil, Nosa Iuliu, Petric Octavian, Popeangă Vasile, Ștefan Viorel, Tiuch Cătălin
senatori - neafiliați:
senatori - PSD:
senatori - PLC: INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Rela?iilor cu Mediul de Afaceri
6. PLx 813/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca personae juridice de utilitate publică
Flori Radoi
Cameră decizională 16.11.2015 Aviz pentru Com. Muncă 26.11.2015 INITIATORI: 38 deputati senatori,
deputati - PSD: Bogdănici Camelia-Margareta, Bucur Constantin-Alin, Caloianu Mario-Ernest, Chebac Eugen, Mihăilă Ioan INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Culturii
7. PLx 839/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- Radu Ciuperceanu
Cameră decizională 25.11.2015 Aviz pentru Com. Învățământ 8.12.2015 INVITATI: Ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice
8. PLx 627/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
- Flori Radoi
Cameră decizională 30.09.2015 Aviz pentru Com. Sănătate Com. Învățământ 7.10.2015 INVITATI: Ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, Ministerul Sanatatii
9. PLx 788/2015 Propunere legislativă pentru organizarea și funcționarea sistemului de sănătate din România
- Flori Radoi
Cameră decizională 4.11.2015 Aviz pentru Com. Sănătate 18.11.2015 INITIATORI: 4 deputati senatori,
deputati - ND: Gurzău Adrian, Movilă Petru, Negruț Clement, Tomac Eugen
INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Sanatatii
10. PLx 781/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți
- Flori Radoi
Cameră decizională 4.11.2015 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 9.11.2015 INVITATI: Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Rela?iilor cu Mediul de Afaceri, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Ministerul Finantelor Publice
11. PLx 816/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 societăților și reglementarea echivalării funcțiilor
- Flori Radoi
Cameră decizională 16.11.2015 Aviz pentru Com. Economică Com. Juridică 26.11.2015 INITIATORI: 20 deputati senatori,
senatori - PSD: Agrigoroaiei Ionel, Bereanu Neculai, Bodog Florian Dorel, Bumbu Octavian-Liviu, Coca Laurențiu Florian, Constantinescu Florin, Dumitrescu Florinel, Duruț Aurel, Fifor Mihai-Viorel, Isăilă Marius Ovidiu, Lazăr Sorin Constantin, Mitu Augustin Constantin, Mocanu Victor, Mohanu Nicolae, Nicolae Șerban, Pavel Marian, Rotaru Ion, Savu Daniel, Sârbu Ilie, Silistru Doina INVITATI: Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Rela?iilor cu Mediul de Afaceri
12. PLx 782/2015 Proiect de Lege privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
- Flori Radoi
Cameră decizională 4.11.2015 Aviz pentru Com. Muncă Com. Juridică 18.11.2015 INITIATORI: 28 deputati senatori,
deputati - PSD: Adam Luminița-Pachel, Florea Daniel, Iordache Florin, Munteanu Ioan, Stragea Sorin Constantin
deputati - UDMR: Máté András-Levente, Seres Dénes
deputati - ALDE: Cătăniciu Steluța-Gustica, Ionescu Aurelian
senatori - PSD: Bereanu Neculai, Chelaru Ioan, Chiriac Viorel, Constantinescu Florin, Corlățean Titus, Donțu Ovidiu Liviu, Dumitrescu Cristian-Sorin, Federovici Doina Elena, Frătean Petru Alexandru, Jipa Florina Ruxandra, Mutu Gabriel, Nicolae Șerban, Pavel Marian, Rotaru Ion
senatori - PNL: Bodea Cristian Petru, Miron Vasilica Steliana, Popa Nicolae-Vlad
senatori - UDMR: Pataki Csaba
senatori - PLC: Nistor Vasile INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Finantelor Publice
13. PLx 707/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- Flori Radoi
Cameră decizională 19.10.2015 Aviz pentru Com. Muncă 29.10.2015 INITIATORI: 2 deputați,
- PNL: Ardeleanu Sanda-Maria, Turcan Raluca
INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
14. PLx 783/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/190 privind acordarea unor drepruri persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
- Flori Radoi
Cameră decizională 4.11.2015 Aviz pentru Com. Muncă 18.11.2015 INITIATORI: 1 deputat
- neafiliați: Tomac Eugen INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
15. PLx 824/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
- Vali Popa
Cameră decizională 25.11.2015 Aviz pentru Com. Muncă Com. Învățământ 3.12.2015 INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Finantelor Publice
16. PLx 720/2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- Flori Radoi
Cameră decizională 26.10.2015 Aviz pentru Com. Muncă 9.11.2015 INITIATORI: 1 senator
senatori - PSD: Belacurencu Trifon INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
17. PLx 786/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr. 1 la Legea - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- Flori Radoi
Cameră decizională 4.11.2015 Aviz pentru Com. Muncă 18.11.2015 INITIATORI: 9 deputati senatori,
senatori - PSD: Deneș Ioan
senatori - PNL: Pașcan Emil-Marius
senatori - UDMR: Klarik Laszlo Attila, Laszlo Attila, Markó Béla, Pataki Csaba, Tanczos Barna, Vegh Alexandru, Verestóy Attila INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
18. PLx 685/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
- Vali Popa
Cameră decizională 19.10.2015 Aviz pentru Com. Muncă 27.10.2015 INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
19. PLx 784/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România
- Flori Radoi
Cameră decizională 4.11.2015 Aviz pentru Com. Juridică 18.11.2015 INITIATORI: 1 deputat
- ALDE: Drăgușanu Vasile-Cătălin
INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
20. PLx 717/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
- Flori Radoi
Cameră decizională 26.10.2015 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Muncă 4.11.2015 INVITATI: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 14 iulie 2020, 20:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro