Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 269/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- Vali Popa
Cameră decizională 15.06.2016 Raport 21.06.2016
2. PLx 828/2015 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
- Vali Popa
Cameră decizională 25.11.2015 Raport 10.12.2015
3. PLx 259/2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la București, la 18 noiembrie 2015
- Radu Ciuperceanu
Prima Cameră TAC: 11.10.2016 8.06.2016 Raport 16.06.2016
4. PLx 268/2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014
- Flori Radoi
Prima Cameră TAC: 18.10.2016 15.06.2016 Raport 23.06.2016
5. PLx 149/2016 Propunere legislativă privind obligativitatea și prioritizarea finanțării de fonduri europene a proiectelor și obiectivelor de investiții eligibile
- Vali Popa
Cameră decizională 11.04.2016 Raport preliminar pt Comisia pt administratie 12.05.2016
6. PLx 199/2016 Propunere legislativă privind organizarea reglementării în domeniul fondurilor europene nerambursabile
- Vali Popa
Cameră decizională 26.04.2016 Raport preliminar pt Comisia pt administratie
7. PLx 202/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice
- Radu Ciuperceanu
Cameră decizională 26.04.2016 Raport preliminar pt Comisia pt administratie
8. COM (2016)23 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ?I CONSILIU Pachetul antievaziune: Pa?ii următori spre realizarea impozitării efective ?i spre cre?terea transparenței fiscale în UE - Flori Rădoi Examinare fond Document nelegislativ 09.06.2016
9. COM (2016)24 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ?I CONSILIU privind o strategie externă pentru impozitarea eficace - Flori Rădoi Examinare fond Document nelegislativ 09.06.2016
10. COM (2016)26 Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care afectează în mod direct funcționarea pieței interne - Vali Popa Examinare fond Document legislativ 09.06.2016
11. COM(2016)198 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce prive?te comunicarea, de către anumite întreprinderi ?i sucursale, de informații privind impozitul pe profit - Radu Ciuperceanu Examinare subsidiaritate Document legislativ 25.05.2016
12. PLx 104/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.4 din Legea recunoștinței pentru Victoria Revoluției române din decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004
- Cristina Dicu
Cameră decizională 29.03.2016 Aviz pentru Com. Juridică 6.04.2016
13. PLx 111/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
- Cristina Dicu
Cameră decizională 29.03.2016 Aviz pentru Com. Juridică 8.04.2016
14. PLx 258/2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de sediu între România și Centrul sud-est European de Aplicare a Legii, semnat la București, la 22 iulie 2015
- Cristina Dicu
Prima Cameră TAC: 11.10.2016 8.06.2016 Aviz pentru Com. Apărare 13.06.2016
15. PLx 256/2016 Proiect de Lege privind aderarea României la Centrul European pentru interdependență și solidaritate mondială creat prin Rezoluția (89)14, adoptată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a cărui continuare a fost confirmată prin Rezoluția (93)51 adoptată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993
- Cristina Dicu
Prima Cameră TAC: 11.10.2016 8.06.2016 Aviz pentru Com. Muncă 13.06.2016
16. PLx 210/2016 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată
- Cristina Dicu
Cameră decizională 26.04.2016 Aviz pentru Com. Industrii 13.05.2016
17. PLx 211/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
- Cristina Dicu
Cameră decizională 26.04.2016 Aviz pentru Com. Agricultură 13.05.2016
18. PLx 195/2016 Proiect de Lege privind promovarea transportului ecologic
- Radu Ciuperceanu
Cameră decizională 20.04.2016 Aviz pentru Com. Transporturi si Com. Mediu 4.05.2016
19. PLx 217/2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
- Cristina Dicu
Cameră decizională 26.04.2016 Aviz pentru Com. Juridică 13.05.2016
20. PLx 232/2016 Proiect de Lege privind declararea zilei de 21 iulie - Ziua Banatului
- Cristina Dicu
Cameră decizională 3.05.2016 Aviz pentru Com. Administrație Com. Cultură 13.05.2016
21. PLx 251/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
- Cristina Dicu
Cameră decizională 16.05.2016 Aviz pentru Com. Administrație Com. Muncă 26.05.2016
22. PLx 226/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
- Flori Radoi
Cameră decizională 3.05.2016 Aviz pentru Com. Industrii 13.05.2016
23. PLx 230/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011
- Flori Radoi
Cameră decizională 3.05.2016 Aviz pentru Com. Muncă 13.05.2016
24. PLx 241/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
- Flori Radoi
Cameră decizională 3.05.2016 Aviz pentru Com. Muncă 18.05.2016
25. PLx 266/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- Flori Radoi
Cameră decizională 13.06.2016 Aviz pentru Com. Muncă 21.06.2016
26. PLx 244/2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii 1950-1961
- Radu Ciuperceanu
Cameră decizională 3.05.2016 Aviz pentru Com. Muncă 18.05.2016
27. PLx 231/2016 Proiect de Lege privind declararea zilei de 26 octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962, ziua Partizanilor Anticomuniști
- Flori Radoi
Cameră decizională 3.05.2016 Aviz pentru Com. Apărare 13.05.2016
28. PLx 190/2016 Propunere legislativă pentru completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- Radu Ciuperceanu
Cameră decizională 20.04.2016 Aviz pentru Com. Muncă 4.05.2016
29. PLx 192/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- Radu Ciuperceanu
Cameră decizională 20.04.2016 Aviz pentru Com. Muncă 4.05.2016
30. PLx 235/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- Flori Radoi
Cameră decizională 3.05.2016 Aviz pentru Com. Sănătate Com. Juridică 18.05.2016
31. PLx 146/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale
- Radu Ciuperceanu
Cameră decizională 11.04.2016 Aviz pentru Com. Sănătate Com. Învățământ 22.04.2016
32. PLx 243/2016 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.123/2012 - Legea energiei electrice și gazelor natural, publicată în Monitorul Oficial nr.485 din 16.07/2012, cu modificările și completările ulterior
- Radu Ciuperceanu
Cameră decizională 3.05.2016 Aviz pentru Com. Industrii 18.05.2016

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 6 iulie 2020, 5:07
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro