Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 305/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcția de locuințe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la București la 12 ianuarie 2016 și la Paris la 22 ianuarie 2016 Prima Cameră TAC: 2.11.2016 1.09.2016 Raport 8.09.2016 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
2. PLx 323/2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970, la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana și semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova
- Vali Popa
Prima Cameră TAC: 14.11.2016 13.09.2016 Raport 22.09.2016 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
3. PLx 261/2016 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Control Financiar
- Flori Radoi
Prima Cameră TAC: 14.10.2016 5.09.2016 Raport 22.09.2016 INITIATORI: 6 deputați, din care:
- PSD: Avram Marian, Bălan Ion, Melinte Ion
- PNL: Iliuță Vasile, Scarlat George, Teju Sorin INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
4. PLx 191/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Articolului unic al Legii nr.376 din 28 decembrie 2007 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
- Flori Radoi
Cameră decizională 20.04.2016 Raport 19.05.2016 INITIATORI: 1 deputat
- neafiliați: Cernea Remus-Florinel INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Secretariatul de Stat pentru Culte
5. COM(2016)450 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum ?i de modificare a Directivei 2009/101/CE (Text cu relevanță pentru SEE) -Flori Radoi SubsidiaritateDocument legislativ 06.10.2016 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe, ONPCSB
6. COM(2016)452 Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce prive?te accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor -Flori Radoi SubsidiaritateDocument legislativ 22.09.2016 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe, ONPCSB
7. PLx 300/2016 Propunere legislativă pentru completarea art.284 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
- Radu Ciuperceanu
Prima Cameră TAC: 28.10.2016 1.09.2016 Aviz pentru Com. Muncă Com. Învățământ Com. Juridică 12.09.2016 INITIATORI: 20 senatori, din care: - neafiliați: Ioniță Dan Aurel - PSD: Andronescu Ecaterina, Bodog Florian Dorel, Bota Marius Sorin-Ovidiu, INVITATI: Ministerul Educa?iei Nationale ?i Cercetării ?tiin?ifice, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
8. PLx 220/2016 Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- Cristina Dicu
Cameră decizională 26.04.2016 Aviz pentru Com. Muncă Com. Sănătate 13.05.2016 INITIATORI: 1 deputat - PNL: Boghicevici Claudia INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Sanatatii
9. PLx 314/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
- Cristina Dicu
Cameră decizională 1.09.2016 Aviz pentru Com. Muncă 13.09.2016 INITIATORI: 59 deputati senatori, din care: deputati - neafiliați: Popa Octavian-Marius deputati - PSD: Birchall Ana, Iordache Florin, Nica Nicolae-Ciprian, Petric Octavian, Tiuch Cătălin, deputati - PNL: Hărău Eleonora-Carmen INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Finantelor Publice
10. PLx 301/2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.262 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
- Flori Radoi
Prima Cameră TAC: 28.10.2016 1.09.2016 Aviz pentru Com. Muncă Com. Învățământ Com. Juridică 12.09.2016 INITIATORI: 20 deputati senatori, din care: senatori - neafiliați: Ioniță Dan Aurel senatori - PSD: Andronescu Ecaterina, Corlățean Titu INVITATI: Ministerul Educa?iei Nationale ?i Cercetării ?tiin?ifice
11. PLx 230/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011
- Flori Radoi
Cameră decizională 3.05.2016 Aviz pentru Com. Muncă 13.05.2016 INITIATORI: 8 deputati senatori, din care:
deputati - PSD: Andea Petru, Iordache Florin
deputati - UDMR: Cseke Attila-Zoltán, Szabó Ödön
senatori - PSD: Frătean Petru Alexandru
senatori - PNL: Ghilea Găvrilă
senatori - UDMR: Pataki Csaba, Vegh Alexandru INVITATI: Ministerul Educa?iei Nationale ?i Cercetării ?tiin?ifice
12. PLx 312/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și pentru înființarea funcției de atașat agricol
- Cristina Dicu
Cameră decizională 1.09.2016 Aviz pentru Com. Agricultură 13.09.2016 INVITATI: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Finantelor Publice

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 14 iulie 2020, 19:57
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro