Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 305/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcția de locuințe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la București la 12 ianuarie 2016 și la Paris la 22 ianuarie 2016
- Vali Popa
Prima Cameră TAC: 2.11.2016 1.09.2016 Raport 8.09.2016 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
2. PLx 323/2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970, la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana și semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova
- Vali Popa
Prima Cameră TAC: 14.11.2016 13.09.2016 Raport 22.09.2016 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
3. PLx 331/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.62 alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- Vali Popa
Cameră decizională 19.09.2016 Raport 29.09.2016 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
4. PLx 261/2016 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Control Financiar
- Flori Radoi
Prima Cameră TAC: 14.10.2016 5.09.2016 Raport 22.09.2016 INITIATORI: 6 deputați, din care:
- PSD: Avram Marian, Bălan Ion, Melinte Ion
- PNL: Iliuță Vasile, Scarlat George, Teju Sorin INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
5. PLx 302/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
- Vali Popa
Prima Cameră TAC: 28.10.2016 19.09.2016 Raport preliminar pentru Com. pentru muncă ?i Com. juridică 6.10.2016 INITIATORI: 9 deputati senatori, din care:
senatori - PSD: Andronescu Ecaterina, Anghel Adrian, Badea Leonardo, Bodog Florian Dorel, Cordoș Alexandru, Dumitrescu Florinel, Fifor Mihai-Viorel, Pop Liviu-Marian, Suciu Matei INVITATI: Curtea de Conturi, Ministerul Muncii
6. PLx 191/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Articolului unic al Legii nr.376 din 28 decembrie 2007 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
- Flori Radoi
Cameră decizională 20.04.2016 Raport 19.05.2016 INITIATORI: 1 deputat
- neafiliați: Cernea Remus-Florinel INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Secretariatul de Stat pentru Culte
7. COM(2016)450 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum ?i de modificare a Directivei 2009/101/CE (Text cu relevanță pentru SEE) -Flori Radoi Subsidiaritate Fond Document legislativ 06.10.2016 13.10.2016 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe, ONPCSB
8. COM(2016)452 Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce prive?te accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor -Flori Radoi Subsidiaritate Fond Document legislativ 22.09.2016 13.10.2016 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe, ONPCSB
9. PLx 311/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr.1.107/70 ale Consiliului
- Vali Popa
Cameră decizională 1.09.2016 Aviz pentru Com. Industrii si Com. pt transporturi
13.09.2016 INVITATI: Ministerul Transporturilor si Ministerul Finanțelor Publice
10. PLx 340/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și complearea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- Cristina Dicu
Cameră decizională 19.09.2016 Aviz pentru Com. Sănătate 28.09.2016 INITIATORI: 30 deputati senatori, din care:
deputati - PSD: Blănariu Valentin, Bucur Constantin-Alin, Caloianu Mario-Ernest, Ciuhodaru Tudor, Codîrlă Liviu, Dalca Ștefan-Petru, Dumitru Ioana-Jenica, Emacu Gheorghe, Fonta Nuțu, Gheorghe Florin, Holban Titi, Hulea Ioan, Mazilu Constantin, Mihăilă Ioan, Mincă Liliana, Moisii Constantin, Murgu Neagu, Nicolicea Eugen, Niculae Aurel, Nistor Marioara, Pârgaru Ion, Petrea Dorin Silviu, Pușcaș Iacob, Sefer Cristian-George, Steriu Valeriu-Andrei, Stroe Radu, Tabugan Ion, Teodorescu Ioan Viorel, Țigăeru Roșca Laurențiu, Vreme Valerian INVITATI: Ministerul Sănătății si Ministerul Finanțelor Publice
11. PLx 350/2016 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
- Cristina Dicu
Cameră decizională 20.09.2016 Aviz pentru Com. Muncă 27.09.2016 INITIATORI: 84 deputati senatori, din care:
deputati - neafiliați:
deputati - PSD: Birchall Ana, Cristea Aurelia,
deputati - PNL: Dascălu Constantin, Doboș Anton, Hărău Eleonora-Carmen,
deputati - UDMR:
deputati - UNPR:
senatori - neafiliați:
senatori - PSD:
senatori - PNL:
senatori - UDMR:
senatori - PLC: INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale ?i Persoanelor Vârstnice
12. PLx 324/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum și alte măsuri
- Cristina Dicu
Cameră decizională 13.09.2016 Aviz pentru Com. Muncă 21.09.2016 INVITATI: Ministerul Energiei si Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale ?i Persoanelor Vârstnice
13. PLx 325/2016 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
- Cristina Dicu
Cameră decizională 13.09.2016 Aviz pentru Com. Administrație Com. Muncă 21.09.2016 INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale ?i Persoanelor Vârstnice si Ministerul Educației Naționale ?i Cercetării ?tiin?ifice
14. PLx 225/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul sistemul unitar de pensii publice
- Flori Radoi
Cameră decizională 3.05.2016 Aviz pentru Com. Muncă 13.05.2016 INITIATORI: 24 deputati senatori, din care:
senatori - UNPR: Vochițoiu Haralambie INVITATI: Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Apararii Nationale

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 7 iulie 2020, 2:48
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro