Comisia pentru mediu și echilibru ecologic

consultați: Ordinea de zi
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 493/2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de la Paris, încheiat la Paris, la 12 decembrie 2015 și semnat de România la New York, la 22 aprilie 2016.
Prima Cameră TAC: 3.02.2017 31.10.2016 Raport 8.11.2016
2. PLx 400/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996.
Cameră decizională 3.10.2016 Raport 18.10.2016
3. PLx 457/2016 Propunere legislativă pentru completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.
Cameră decizională 17.10.2016 Raport 27.10.2016

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 10 decembrie 2019, 7:34
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro