Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 3 iunie 2020

Aprobată: 02.06.2020
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. PHCD 21/2020 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 21/2020). Format PDF
1. Pl-x 336/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (PL-x 336/2018) - lege organică - Adoptat de Senat -22.05.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură
Cameră decizională
Prioritate legislativă
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
2. Pl-x 38/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol (PL-x 38/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru agricultură (Adoptare)- distribuit-29.04.2020 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 27.05.2020
Cameră decizională
3. Pl-x 263/2018 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar (Pl-x 263/2018/2020) - lege ordinară - Reexaminată de Senat - 3.02.2020
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptarea Legii cu amendamente)- distribuit-10.03.2020
Cameră decizională
4. Pl-x 525/2019 Proiectul de Lege pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia națională (PL-x 525/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 11.12.2019
Cameră decizională
5. Pl-x 399/2018 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea art.260 alin.(1) lit.i) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (Pl-x 399/2018/2020) - lege organică - Reexaminată de Senat - 3.02.2020
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptarea Legii în forma adoptată inițial de Parlament)- distribuit-10.03.2020
Cameră decizională
6. Pl-x 281/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale (PL-x 281/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 12.05.2020
Procedură de urgență
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 2.05.2020
Cameră decizională
7. Pl-x 527/2019 Proiectul de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea (PL-x 527/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 26.05.2020
Cameră decizională
8. Pl-x 562/2019 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat (PL-x 562/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 27.11.2019
Cameră decizională
9. Pl-x 138/2020 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (Pl-x 138/2020) - lege organică
Raport-Comisia juridică(Adoptare) - distribuit - 2.02.2020
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 6.05.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 19.06.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
10. Pl-x 63/2020 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (PL-x 63/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit-26.03.2020
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului suplimentar
11. Pl-x 294/2020 Proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, și în administrarea Consiliului Local Sector 5 (PL-x 294/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Cameră decizională
Raport comun- Comisia pentru administrație publică, Comisia juridică și Comisia pentru transporturi

Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
12. Pl-x 392/2018 Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei Române (PL-x 392/2018) - lege organică - Adoptat de Senat -18.06.2018
Raport - Comisia pentru învățământ
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
13. Pl-x 270/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale (PL-x 270/2020) - lege organică
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 26.05.2020
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data depunerii la Camera Deputaților - 15.05.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 13.06.2020, potrivit art.115 din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
14. Pl-x 10/2020 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 10/2020) - lege organică - Adoptat de Senat -3.02.2020
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare)-distribuit-3.03.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
15. Pl-x 354/2018 Reexaminarea Legii privind modificarea și completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.147 din 13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.338 din 3 mai 2019 (PL-x 354/2018/2020) - lege organică - Reexaminată de Senat - 10.02.2020
Raport - Comisia juridică (Adoptarea Legii cu amendamente)- distribuit - 19.05.2020
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului suplimentar
16. Pl-x 108/2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice (Pl-x 108/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.03.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit -20.11.2018
Cameră decizională
17. Pl-x 457/2019
Pl-x 203/2020
-Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 457/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
- Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor (PL-x 203/2020) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Cameră decizională
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia juridică pentru PL-x 457/2019 (Adoptare) - distribuit- 18.12.2019 și Raport comun înlocuitor pentru ambele inițiative legislative (Adoptarea PL-x 457/2019 și Respingerea PL-x 203/2020)- distribuit- 2.06.2020
18. Pl-x 207/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art.6 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (Pl-x 207/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.05.2017
Raport comun-Comisia juridică și Comisia pentru agricultură
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
19. Pl-x 260/2019 Propunerea legislativă privind aprobarea obiectivului de investiții "Spitale pentru România" (Pl-x 260/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -29.05.2019
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru buget
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
20. Pl-x 184/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale (PL-x 184/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 28.05.2020
Cameră decizională
21. Pl-x 261/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic (PL-x 261/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 5.05.2020
Raport comun-Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
22. Pl-x 305/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (PL-x 305/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 19.05.2020
Raport-Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 2.06.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
23. Pl-x 297/2020 Proiectul de Lege pentru simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice prin modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și prin modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații (PL-x 297/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 12.05.2020
Raport-Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
24. Pl-x 122/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 122/2020) - lege organică
Raport- Comisia pentru învățământ- nu a fost depus
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 14.04.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 28.05.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.112 din Regulamentul Camerei Deputaților
25. Pl-x 46/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România (PL-x 46/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru învățământ
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului

VOT FINAL ELECTRONIC LA DISTANȚĂ

Miercuri, 3 iunie 2020, la finalizarea dezbaterilor

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 2 iunie 2020, 22:40
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro