Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților din zilele de 4 și 6 mai 2015

Aprobată: 06.05.2015

*) - Luni, 4 mai 2015 se dezbat inițiativele legislative pentru care comisiile permanente au propus respingerea.

Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
2. PHCD 42/2015 Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PH CD 42/2015).
Raport- Comisia pentru regulament (Adoptare) - distribuit-30.04.2015
3. Pl-x 95/2014 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (PL-x 95/2014/2015) - lege organică - Reexaminată de Senat - 22.04.2015
Raport - Comisia comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale (Admiterea cererii de reexaminare și adoptarea Legii cu amendamente) și Raport înlocuitor (Admiterea cererii de reexaminare și adoptarea Legii cu amendamente) - distribuite - 29.04.2015. Retrimisă la comisie - Plen - 29.04.2015 și depus un nou Raport înlocuitor (Admiterea cererii de reexaminare și adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit - 4.05.2015

Procedură de urgență

Cameră decizională
4. Pl-x 366/2015
Pl-x 151/2014
Pl-x 134/2014
Pl-x 446/2014
Pl-x 231/2014
Pl-x 526/2014
- Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii partidelor politice nr.14/2003 (PL-x 366/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -22.04.2015
Procedură de urgență

- Propunerea legislativă pentru modificarea art.19 și art.47 din Legea nr.14/2003 a partidelor politice (Pl-x 526/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.11.2014

- Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii Nr.14/2003 a partidelor politice (Pl-x 231/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 23.04.2014

- Propunerea legislativă pentru modificarea art.19, alin.3 din Legea partidelor politice nr.14/2003 (Pl-x 446/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.09.2014

- Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii partidelor politice nr.14/2003, precum și a altor acte normative (Pl-x 134/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.03.2014

- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.3 din Legea 14/2003, Legea partidelor politice, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 151/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.03.2014
Raport comun pentru cele 6 inițiative legislative - Comisia comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale (Adoptarea PL-x 366/2015 și Respingerea Pl-x 526/2014, Pl-x 231/2014, Pl-x 446/2014, Pl-x 134/2014 și Pl-x 151/2014) - distribuit - 29.04.2015. Retrimise la comisie - Plen - 29.04.2015 și depus un Raport suplimentar (Adoptarea PL-x 366/2015 și Respingerea Pl-x 526/2014, Pl-x 231/2014, Pl-x 446/2014, Pl-x 134/2014 și Pl-x 151/2014) - distribuit -5.05.2015
Cameră decizională

5. Pl-x 365/2015
Pl-x 104/2014
Pl-x 311/2014
Pl-x 398/2014
Pl-x 378/2015
Pl-x 381/2015
- Proiectul de Lege pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 365/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -20.04.2015
Procedură de urgență
Cameră decizională


- Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (PL-x 381/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Cameră decizională

-
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale (PL-x 378/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Cameră decizională

-
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 398/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.09.2014
Cameră decizională

-
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (Pl-x 311/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Cameră decizională

-
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (Pl-x 104/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.02.2014
Cameră decizională

Raport comun pentru cele 6 inițiative legislative - Comisia comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale (Adoptarea PL-x 365/2015 și Respingerea PL-x 381/2015, PL-x 378/2015, Pl-x 398/2014, Pl-x 311/2014 și Pl-x 104/2014) - distribuit - 6.05.2015
6. Pl-x 367/2015 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (PL-x 367/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -21.04.2015
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 6.05.2015

Procedură de urgență
Cameră decizională
7. Pl-x 332/2015 Solicitarea inițiatorului de retragere a Propunerii legislative pentru completarea dispozițiilor Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali (Pl-x 332/2015) - lege organică
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -1.04.2015; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
15.05.2015,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
8. PHCD 45/2015 Proiectul de Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2013 (PH CD 45/2015).
9. PHCD 46/2015 Proiectul de Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2014 (PH CD 46/2015).
10. Pl-x 122/2015 Proiectul de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative (PL-x 122/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -25.02.2015
Raport- Comisia juridică
Cameră decizională

Prioritate legislativă
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
11. Pl-x 131/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (PL-x 131/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.03.2014
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia juridică
Cameră decizională

Se dezbate sub rezerva primirii raportului
12. Pl-x 249/2015 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2015 pentru completarea art.35 1 din Legea poliției locale nr.155/2010 (PL-x 249/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -11.03.2015
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru administrație publică (Adoptare)- distribuit - 4.05.2015
Cameră decizională
13. Pl-x 463/2013 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 (Pl-x 463/2013/2014) - lege ordinară - Reexaminată de Senat- 1.10.2014
Raport - Comisia pentru industrii (Respingerea cererii de reexaminare și adoptarea Legii) - distribuit - 28.04.2015 și Raport înlocuitor (Respingerea cererii de reexaminare și adoptarea Legii) - distribuit - 5.05.2015
Cameră decizională

     I. PROCEDURĂ DE URGENȚĂ

 
14. Pl-x 27/2015 Proiectul de Lege pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (PL-x 27/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -5.02.2015
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 3.03.2015 și Raport comun înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 28.04.2015

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
15. Pl-x 23/2015 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi (PL-x 23/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -5.02.2015
Raport - Comisia pentru buget (Adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea OUG nr.72/2014) - distribuit - 30.04.2015

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă

     II. PRIMĂ CAMERĂ SESIZATĂ

 
16. Pl-x 330/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.20 din Legea audiovizualului nr.402/2002 (Pl-x 330/2015) - lege organică
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 30.04.2015
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -1.04.2015; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
15.05.2015, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților

     III. REEXAMINĂRI

 
17. Pl-x 340/2014 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru acceptarea jurisdicției obligatorii a Curții Internaționale de Justiție (PL-x 340/2014/2015) - lege organică
Raport - Comisia juridică (Admiterea cererii de reexaminare și adoptarea Legii cu un amendament) - distribuit - 8.04.2015 și Raport înlocuitor (Admiterea cererii de reexaminare și adoptarea Legii cu un amendament) - distribuit - 29.04.2015
Prima Cameră sesizată

     IV. PRIORITĂȚI LEGISLATIVE

 
18. Pl-x 475/2014 Proiectul de Lege pentru completarea art.55 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (PL-x 475/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -1.10.2014
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 27.04.2015
Cameră decizională

Prioritate legislativă

     V. ALTE INIȚIATIVE CU PROPUNERE DE ADOPTARE

 
19. Pl-x 270/2015 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice (PL-x 270/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -18.03.2015
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 29.04.2015
Cameră decizională
20. Pl-x 271/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii pomiculturii nr.348/2003 (PL-x 271/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.03.2015
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 30.04.2015
Cameră decizională
21. Pl-x 470/2014 Proiectul de Lege privind stabilirea metodologiei de aprobare, arborare și folosire a steagurilor unităților administrativ-teritoriale (PL-x 470/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -30.09.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 30.04.2015
Cameră decizională

     VI. ALTE INIȚIATIVE CU PROPUNERE DE RESPINGERE

 
22. Pl-x 149/2014 Propunerea legislativă pentru completarea art.55 al Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 149/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.03.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 19.06.2014
Cameră decizională
23. Pl-x 200/2014 Propunerea legislativă privind declararea Zilei Înălțării Domnului - Ziua Eroilor, sărbătoare națională legală, zi nelucrătoare (Pl-x 200/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 19.06.2014
Cameră decizională
24. Pl-x 214/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii (Pl-x 214/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 19.06.2014
Cameră decizională
25. Pl-x 63/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul fiscal cu Normele Metodologice de Aplicare (Pl-x 63/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 19.06.2014
Cameră decizională
26. Pl-x 481/2013 Propunerea legislativă privind scutirea angajatorilor de plata contribuțiilor sociale obligatorii (Pl-x 481/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.12.2013 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 19.06.2014
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit Raport suplimentar - 19.06.2014
27. Pl-x 49/2014 Propunerea legislativă privind combaterea consumului de droguri în trafic, precum și în cazul persoanelor care lucrează în domenii ce prezintă riscuri crescute pentru siguranța, securitatea și sănătatea terților (Pl-x 49/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 19.06.2014
Cameră decizională
28. Pl-x 146/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea TITLULUI XV - „Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice" al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 146/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.03.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 25.06.2014
Cameră decizională
29. Pl-x 211/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor (Pl-x 211/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 14.04.2014
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională
30. Pl-x 688/2013 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Art.244 al Legii 286/2009 privind Codul Penal (Pl-x 688/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.12.2013
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.03.2014 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit Raport suplimentar - 26.06.2014
31. Pl-x 679/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului Penal cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 679/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 16.12.2013
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.03.2014 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit Raport suplimentar - 26.06.2014
32. Pl-x 675/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 675/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.12.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională
33. Pl-x 262/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 262/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională
34. Pl-x 486/2013 Propunerea legislativă pentru abrogarea lit.f) a alin.(1) din art.21 al Ordonanței nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale (Pl-x 486/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională
35. Pl-x 206/2014 Propunerea legislativă privind acordarea unor facilități cu caracter cultural cu ocazia celebrării căsătoriilor de lungă durată (Pl-x 206/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională
36. Pl-x 662/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea art.256 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 662/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională
37. Pl-x 138/2014 Propunerea legislativă privind organizațiile cooperatiste școlare (Pl-x 138/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.03.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 2.07.2014
Cameră decizională
38. Pl-x 234/2014 Propunerea legislativă privind introducerea unor cursuri de limba, literatura și istoria română via internet pentru copiii cetățenilor români din afara granițelor țării (Pl-x 234/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.04.2014
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 2.07.2014
Cameră decizională
39. Pl-x 275/2014 Propunerea legislativă privind constituirea Fondului Național pentru Studii Externe (Pl-x 275/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.05.2014
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 2.07.2014
Cameră decizională
40. Pl-x 128/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 cu modificările și completările ulterioare privind Codul Silvic (Pl-x 128/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.03.2014
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 2.07.2014
Cameră decizională
41. Pl-x 648/2013 Propunerea legislativă privind protecția drepturilor persoanelor vârstnice (Pl-x 648/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.02.2014 și Raport suplimentar ( menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 26.08.2014
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie - Termen - 17.06.2014
42. Pl-x 221/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 221/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 26.08.2014
Cameră decizională
43. Pl-x 198/2014 Propunerea legislativă privind facilitățile acordate elevilor - cazuri sociale pentru transportul public în comun (Pl-x 198/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 26.08.2014
Cameră decizională
44. Pl-x 216/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată (Pl-x 216/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 26.08.2014
Cameră decizională
45. Pl-x 150/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 150/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.03.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 26.08.2014
Cameră decizională
46. Pl-x 29/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 29/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 13.03.2014 și Raport comun suplimentar (menține Raportul inițial - Respingere)- distribuit - 1.09.2014
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 11.06.2014)
și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. A fost primit raportul comun suplimentar- 1.09.2014.
47. Pl-x 148/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 148/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.03.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 4.09.2014
Cameră decizională
48. Pl-x 260/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 260/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.04.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 4.09.2014
Cameră decizională
49. Pl-x 197/2014 Propunerea legislativă pentru prevenirea abandonului școlar în rândul elevilor - cazuri sociale (Pl-x 197/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 4.09.2014
Cameră decizională
50. Pl-x 336/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 336/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 8.09.2014
Cameră decizională
51. Pl-x 286/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 Codul muncii (Pl-x 286/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 8.09.2014
Cameră decizională
52. Pl-x 619/2013 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.13/2007 (Pl-x 619/2013) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 25.02.2014 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 9.09.2014
Cameră decizională
53. Pl-x 385/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.82/2006 privind recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat (Pl-x 385/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 10.09.2014
Cameră decizională
54. Pl-x 339/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (Pl-x 339/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.06.2014
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru politică externă (Respingere) - 11.09.2014
Cameră decizională
55. Pl-x 626/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.33ą din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 626/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.02.2014 și Raport suplimentar (menține Raportul inițial - Respingere) -distribuit - 11.09.2014
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie - Termen - 17.06.2014. Primit raport suplimentar - 11.09.2014
56. Pl-x 215/2014 Propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri de protecție și susținere a elevilor încadrați în muncă pe perioada vacanței de vară (Pl-x 215/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 15.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) -distribuit - 11.09.2014
Cameră decizională
57. Pl-x 259/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (Pl-x 259/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.04.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru transporturi (Respingere) -distribuit - 11.09.2014
Cameră decizională
58. Pl-x 205/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 205/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) -distribuit - 11.09.2014
Cameră decizională
59. Pl-x 109/2012 Proiectul de Lege pentru abrogarea Cap.IV (art.17 - 26) din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (PL-x 109/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 3.10.2012 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit -10.09.2013 și Raport comun suplimentar(Respingere) - distribuit -16.09.2014
Cameră decizională
60. Pl-x 175/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei (PL-x 175/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 18.09.2014
Cameră decizională
61. Pl-x 22/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (Pl-x 22/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.12.2011
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.09.2012 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 18.09.2014
Cameră decizională
62. Pl-x 14/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (PL-x 14/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat -21.12.2011
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.09.2012 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 18.09.2014
Cameră decizională
63. Pl-x 301/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea punctului 3 litera a), de la Anexa 1*) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale (Pl-x 301/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport - Comisia pentru buget(Respingere)- distribuit - 18.09.2014
Cameră decizională
64. Pl-x 196/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.155/2010 - Legea Poliției Locale (Pl-x 196/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.04.2014
Rapor comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru administrație publică (Respingere)- distribuit - 18.09.2014
Cameră decizională
65. Pl-x 299/2014 Propunerea legislativă privind amânarea la plată a obligațiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu încasează creanțele la termenul de scadență de la instituțiile publice (Pl-x 299/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)- distribuit - 18.09.2014
Cameră decizională
66. Pl-x 313/2014 Propunerea legislativă pentru stimularea înființării microîntreprinderilor de către cetățenii români cu rezidența într-o țară străină, care își restabilesc rezidența pe teritoriul României (Pl-x 313/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 23.09.2014
Cameră decizională
67. Pl-x 171/2014 Proiectul de Lege privind crearea Companiei Regionale a Munților Apuseni (PL-x 171/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică
și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 23.09.2014
Cameră decizională
68. Pl-x 167/2014 Propunerea legislativă privind transmiterea unei suprafețe de teren și a unor construcții din domeniul privat al statului și administrarea Autorității Naționale pentru Tineret în proprietatea publică a Municipiului Câmpina, județul Prahova și în administrarea Consiliului Local Câmpina (Pl-x 167/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 1.04.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 24.09.2014
Cameră decizională
69. Pl-x 285/2013 Propunerea legislativă - Legea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniu (Pl-x 285/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.09.2013
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 4.12.2013 și Raport comun suplimentar - Comisia pentru mediu și Comisia pentru agricultură (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 25.09.2014
Cameră decizională

Propunerea comisiilor, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. A fost primit raportul comun suplimentar - 25.09.2014
70. Pl-x 374/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Pl-x 374/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit -25.09.2014
Cameră decizională
71. Pl-x 298/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale (Pl-x 298/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.06.2014
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit -25.09.2014
Cameră decizională
72. Pl-x 332/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrică (Pl-x 332/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.06.2014
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 25.09.2014
Cameră decizională
73. Pl-x 373/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Pl-x 373/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 25.09.2014
Cameră decizională
74. Pl-x 400/2014 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naționale pentru Egalitate Salarială (Pl-x 400/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.09.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 25.09.2014
Cameră decizională
75. Pl-x 152/2014 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 1 octombrie Ziua Persoanelor Vârstnice (Pl-x 152/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.03.2014
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru cultură (Respingere)- distribuit - 29.09.2014
Cameră decizională
76. Pl-x 582/2013 Propunerea legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia, județul Ialomița, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia, județul Ialomița, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Manasia (Pl-x 582/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -13.02.2014 și Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit -2.10.2014
Cameră decizională
77. Pl-x 284/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Pl-x 284/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere)- distribuit - 14.10.2014
Cameră decizională
78. Pl-x 433/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 din Legea cetățeniei române nr.21/1991, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 433/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.09.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere)- distribuit - 14.10.2014
Cameră decizională
79. Pl-x 253/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic (Pl-x 253/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.04.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere)- distribuit - 14.10.2014
Cameră decizională
80. Pl-x 304/2014 Propunerea legislativă de modificare și completare a unor dispoziții legale în materia stării civile și a prelucrării datelor cu caracter personal (Pl-x 304/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit - 20.10.2014
Cameră decizională
81. Pl-x 305/2014 Propunerea legislativă de modificare a Ordonanței de urgență nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă (Pl-x 305/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 21.10.2014
Cameră decizională
82. Pl-x 309/2014 Propunerea legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea Statului și administrate de Societatea Națională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea (Pl-x 309/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 21.10.2014
Cameră decizională
83. Pl-x 317/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (Pl-x 317/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 21.10.2014
Cameră decizională
84. Pl-x 650/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 650/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.10.2014
Cameră decizională
85. Pl-x 295/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei, precum și a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 295/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit 3.11.2014
Cameră decizională
86. Pl-x 316/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (Pl-x 316/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 10.11.2014
Cameră decizională
87. Pl-x 268/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 268/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.05.2011
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 17.11.2014
Cameră decizională
88. Pl-x 149/2012 Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru stimularea comasării terenurilor agricole (PL-x 149/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 1.10.2012, Raport comun suplimentar - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 11.09.2013 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 19.11.2014
Cameră decizională
89. Pl-x 669/2013 Propunerea legislativă pentru completarea art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 669/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.12.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 20.11.2014
Cameră decizională
90. Pl-x 781/2010 Propunerea legislativă privind organizarea și desfășurarea studiilor postuniversitare de formare profesională în specialitate, medicină și medicină dentară (Pl-x 781/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 24.11.2014
Cameră decizională
91. Pl-x 387/2014 Propunerea legislativă pentru desemnarea activului funcțional al societății comerciale Fortus SA Iași unitate strategică de importanță națională și suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2014 (Pl-x 387/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport - Comisia pentru buget și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 26.11.2014
Cameră decizională
92. Pl-x 252/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.58 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 252/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 27.11.2014
Cameră decizională
93. Pl-x 447/2014 Proiectul de Lege privind declararea zilei de 1 octombrie - Ziua Bunicilor (PL-x 447/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -16.09.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 27.11.2014
Cameră decizională
94. Pl-x 490/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului (Pl-x 490/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.10.2014
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 27.11.2014
Cameră decizională
95. Pl-x 435/2013 Propunerea legislativă privind îmbunătățirea mediului prin dezvoltarea mai multor spații verzi, „Un copac pentru fiecare copil" (Pl-x 435/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.10.2013
Raport -Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 17.12.2013 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 3.12.2014
Cameră decizională
96. Pl-x 135/2014 Propunerea legislativă privind îmbunătățirea structurii rezervelor internaționale ale României (Pl-x 135/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.03.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 3.12.2014
Cameră decizională
97. Pl-x 432/2014 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Titlului VIII, Cap.6, al Legii nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu completările și modificările ulterioare (Pl-x 432/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.09.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 4.12.2014
Cameră decizională
98. Pl-x 77/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată (Pl-x 77/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.02.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 4.12.2014
Cameră decizională
99. Pl-x 452/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.260 alin.(1) lit.e) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 452/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.09.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 8.12.2014
Cameră decizională
100. Pl-x 450/2014 Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) și (2) ale art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (Pl-x 450/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 16.09.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 8.12.2014
Cameră decizională
101. Pl-x 26/2014 Propunerea legislativă privind acordarea tichetelor de rechizite școlare (Pl-x 26/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 8.12.2014
Cameră decizională
102. Pl-x 258/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (Pl-x 258/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.04.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 8.12.2014
Cameră decizională
103. Pl-x 178/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 - Codul Penal (Pl-x 178/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 1.04.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 8.12.2014
Cameră decizională
104. Pl-x 545/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Codului penal (Pl-x 545/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 8.12.2014
Cameră decizională
105. Pl-x 334/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (Pl-x 334/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.09.2012
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 9.12.2014
Cameră decizională
106. Pl-x 232/2014 Propunerea legislativă privind instituirea asistentului responsabil de relația cu cetățenii vârstnici (Pl-x 232/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.04.2014
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 9.12.2014
Cameră decizională
107. Pl-x 45/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 45/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 11.12.2014
Cameră decizională
108. Pl-x 388/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 388/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 11.12.2014
Cameră decizională
109. Pl-x 502/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.257 lit.i) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 502/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.11.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 11.12.2014
Cameră decizională
110. Pl-x 511/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 511/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 11.12.2014
Cameră decizională
111. Pl-x 133/2014 Proiectul de Lege pentru completarea art.24č din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 133/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.03.2014
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 15.12.2014
Cameră decizională
112. Pl-x 324/2014 Propunerea legislativă privind localitatea Pungești (Pl-x 324/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.06.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 15.12.2014
Cameră decizională
113. Pl-x 333/2014 Propunerea legislativă pentru recunoașterea delfinilor drept persoane non-umane (Pl-x 333/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.06.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 15.12.2014
Cameră decizională
114. Pl-x 60/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 60/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 20.03.2014 și Raport suplimentar (menține Raportul inițial- Respingere) - distribuit - 2.02.2015
Cameră decizională
115. Pl-x 528/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 528/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 2.02.2015
Cameră decizională
116. Pl-x 564/2013 Propunerea legislativă privind Clarificarea Statutului Pieței RASDAQ și al Pieței Valorilor Mobiliare Necotate (Pl-x 564/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.11.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 5.02.2015
Cameră decizională
117. Pl-x 506/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (Pl-x 506/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 5.02.2015
Cameră decizională
118. Pl-x 646/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (Pl-x 646/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -13.02.2014 și Raport suplimentar (menține Raportul inițial - Respingere) - distribuit- 9.02.2015
Cameră decizională
119. Pl-x 402/2013 Propunerea legislativă privind unele măsuri de organizare și funcționare a activității Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare I.N.C.D.I.F. - „ISPIF" București (Pl-x 402/2013) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 22.10.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 21.11.2013 (menține Raportul inițial - Respingere) - distribuit- 9.02.2015
Cameră decizională
120. Pl-x 524/2014 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.85 din Legea nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 524/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.02.2015
Cameră decizională
121. Pl-x 519/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 519/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit- 11.02.2015
Cameră decizională
122. Pl-x 543/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea privind venitul minim garantat nr.416/2001 (Pl-x 543/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.12.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit- 11.02.2015
Cameră decizională
123. Pl-x 522/2014 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.176 din 18 octombrie 2000 privind dispozitivele medicale (Pl-x 522/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit- 12.02.2015
Cameră decizională
124. Pl-x 597/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (Pl-x 597/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -15.12.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.02.2015
Cameră decizională
125. Pl-x 589/2014 Propunerea legislativă privind modificarea Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (Pl-x 589/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -8.12.2014
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 12.02.2015
Cameră decizională
126. Pl-x 503/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 503/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.02.2015
Cameră decizională
127. Pl-x 82/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (Pl-x 82/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.02.2014
Raport comun - Comisia pentru politică externă și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 18.03.2014 și Raport comun suplimentar(menține Raportul inițial- Respingere) -distribuit - 16.02.2015
Cameră decizională
128. Pl-x 25/2014 Propunerea legislativă privind economia socială (Pl-x 25/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 18.03.2014 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 17.02.2015
Cameră decizională
129. Pl-x 609/2011 Propunerea legislativă privind aplicarea unor drepturi ale personalului diplomatic și consular (Pl-x 609/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 31.10.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit - 25.06.2013, Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit - 21.11.2013 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
130. Pl-x 279/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 279/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.09.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 7.10.2013, Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 21.11.2013 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
131. Pl-x 490/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 490/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.12.2013 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
132. Pl-x 562/2014 Propunerea legislativă de modificare a Ordonanței de Urgență nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (Pl-x 562/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -2.12.2014
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit - 17.02.2015
Cameră decizională
133. Pl-x 598/2014 Propunerea legislativă pentru eliminarea impozitului și contribuțiilor aferente veniturilor din activitățile agricole, silvice și din piscicultură (Pl-x 598/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -15.12.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 19.02.2015
Cameră decizională
134. Pl-x 405/2014 Propunerea legislativă privind statutul artistului (Pl-x 405/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.09.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 23.02.2015
Cameră decizională
135. Pl-x 560/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor (Pl-x 560/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -2.12.2014
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 24.02.2015
Cameră decizională
136. Pl-x 592/2013 Propunerea legislativă privind serviciile consulare prestate pe teritoriul României și nivelul taxelor aferente acestora (Pl-x 592/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 29.05.2014
Cameră decizională
137. Pl-x 331/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (Pl-x 331/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.09.2013
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 24.10.2013, Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 14.11.2013 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 29.05.2014
Cameră decizională
138. Pl-x 326/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.17 și 35 din Legea nr.269/2003, privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României (Pl-x 326/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.06.2014
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - 11.09.2014
Cameră decizională
139. Pl-x 448/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea art.15 alin.(1) lit.b) din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (PL-x 448/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -17.09.2014
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 16.10.2014
Cameră decizională
140. Pl-x 340/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 340/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.10.2013
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 29.05.2014
Cameră decizională
141. Pl-x 489/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 489/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 30.09.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 24.02.2015
Cameră decizională
142. Pl-x 451/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (Pl-x 451/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.09.2014
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 25.02.2015
Cameră decizională
143. Pl-x 445/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (Pl-x 445/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.09.2014
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 25.02.2015
Cameră decizională
144. Pl-x 509/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (Pl-x 509/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.11.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 26.02.2015
Cameră decizională
145. Pl-x 523/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.257 alin.(2) lit.b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Pl-x 523/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 26.02.2015
Cameră decizională
146. Pl-x 566/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 566/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -3.12.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 26.02.2015
Cameră decizională
147. Pl-x 603/2014 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 27 Martie Ziua Reunirii (Pl-x 603/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -15.12.2014
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 26.02.2015
Cameră decizională
148. Pl-x 35/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 35/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 26.02.2015
Cameră decizională
149. Pl-x 272/2014 Propunerea legislativă pentru completarea art.34 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 (Pl-x 272/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.05.2014
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 3.03.2015
Cameră decizională
150. Pl-x 499/2014 Propunerea legislativă privind achiziționarea de la persoanele fizice a deșeurilor metalice feroase și neferoase ce provin din sectorul de îmbunătățiri funciare (Pl-x 499/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.11.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 3.03.2015
Cameră decizională
151. Pl-x 378/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 46/2008 - Codul Silvic (Pl-x 378/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 5.03.2015
Cameră decizională
152. Pl-x 585/2014 Proiectul de Lege pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic (PL-x 585/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 10.03.2015
Cameră decizională
153. Pl-x 62/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (Pl-x 62/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 12.02.2015
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 10.03.2015
Cameră decizională
154. Pl-x 379/2014 Propunerea legislativă privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale (Pl-x 379/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit - 10.03.2015
Cameră decizională
155. Pl-x 371/2014
Pl-x 542/2014
- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 (Pl-x 371/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Cameră decizională

- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.11 din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale (Pl-x 542/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.12.2014
Cameră decizională

Raport comun pentru ambele inițiative legislative - Comisia juridică și Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit - 11.03.2015
156. Pl-x 591/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.179 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 591/2014) - lege organică - Respinsă de Senat -9.12.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.03.2015
Cameră decizională
157. Pl-x 33/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.35 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 33/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.03.2015
Cameră decizională
158. Pl-x 111/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (Pl-x 111/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.03.2015
Cameră decizională
159. Pl-x 525/2014 Propunerea legislativă pentru introducerea disciplinei „Istoria Totalitarismului în România" în ciclul superior al liceului (Pl-x 525/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 12.03.2015
Cameră decizională
160. Pl-x 47/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Capitolului IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (Pl-x 47/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.03.2015
Cameră decizională
161. Pl-x 454/2013 Propunerea legislativă privind modificarea alin.(1 1 ) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 454/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 5.03.2014 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 18.03.2015
Cameră decizională

Propunerea comisiilor, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie - Termen - 17.06.2014. A fost primit Raportul comun suplimentar - 18.03.2015.
162. Pl-x 163/2015 Propunerea legislativă privind instituirea unor drepturi pentru personalul care a participat la acțiuni militare în afara teritoriului statului român (Pl-x 163/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 18.03.2015
Cameră decizională
163. Pl-x 592/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopției (Pl-x 592/2014) - lege organică - Respinsă de Senat -9.12.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 19.03.2015
Cameră decizională
164. Pl-x 590/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Pl-x 590/2014) - lege organică - Respinsă de Senat -9.12.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 19.03.2015
Cameră decizională
165. Pl-x 714/2011 Proiectul de Lege privind reglementarea contractelor de împrumut cu ipotecă (PL-x 714/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 19.03.2015
Cameră decizională
166. Pl-x 77/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar (Pl-x 77/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.02.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 19.03.2015
Cameră decizională
167. Pl-x 179/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (PL-x 179/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 19.03.2015
Cameră decizională
168. Pl-x 137/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 137/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -25.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 20.03.2015
Cameră decizională
169. Pl-x 130/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 130/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -25.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 20.03.2015
Cameră decizională
170. Pl-x 545/2014 Propunerea legislativă pentru completarea art.4 și 5 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 545/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.12.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 20.03.2015
Cameră decizională
171. Pl-x 170/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și al protecției sociale (PL-x 170/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 20.03.2015
Cameră decizională
172. Pl-x 46/2015 Propunerea legislativă privind combaterea faptelor, declarațiilor și acțiunilor de leznațiune (Pl-x 46/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 20.03.2015
Cameră decizională
173. Pl-x 44/2015 Propunerea legislativă privind combaterea și prevenirea actelor cu caracter pedofil și a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ale persoanelor (Pl-x 44/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 20.03.2015
Cameră decizională
174. Pl-x 431/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal al României și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (Pl-x 431/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.09.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 20.03.2015
Cameră decizională
175. Pl-x 51/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Codului Penal (Pl-x 51/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 12.02.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 20.03.2015
Cameră decizională
176. Pl-x 165/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.28 din 25 martie 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (Pl-x 165/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 24.03.2015
Cameră decizională
177. Pl-x 597/2013 Propunerea legislativă privind trecerea canalului și barajului de pe pârâul Bușmei din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, Direcția Silvică Neamț, în domeniul public al Comunei Farcașa și în administrarea Consiliului Local al Comunei Farcașa, Județul Neamț (Pl-x 597/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 24.03.2015
Cameră decizională
178. Pl-x 613/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 613/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit - 24.03.2015
Cameră decizională
179. Pl-x 508/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (Pl-x 508/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 25.03.2015
Cameră decizională
180. Pl-x 212/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru (Pl-x 212/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 14.04.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 25.03.2015
Cameră decizională
181. Pl-x 583/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 583/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 10.04.2014 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 26.03.2015
Cameră decizională
182. Pl-x 306/2014 Propunerea legislativă privind vânzarea spațiilor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor (Pl-x 306/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 26.03.2015
Cameră decizională
183. Pl-x 297/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (Pl-x 297/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.06.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 26.03.2015
Cameră decizională
184. Pl-x 221/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.34 alin.(2) din Legea nr.82/1991 a contabilității (Pl-x 221/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 26.03.2015
Cameră decizională
185. Pl-x 407/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.139 din Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) - Codul muncii (Pl-x 407/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.09.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 31.03.2015
Cameră decizională
186. Pl-x 34/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 34/2015) - lege organică - Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 31.03.2015
Cameră decizională
187. Pl-x 84/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 84/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 24.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 31.03.2015

Procedură de urgență
Cameră decizională
188. Pl-x 155/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.53 din 2003 privind Codul muncii (Pl-x 155/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 31.03.2015
Cameră decizională
189. Pl-x 205/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 205/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 31.03.2015
Cameră decizională
190. Pl-x 372/2014 Propunerea legislativă pentru completarea lit.b) a alin.(1) al art.5 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației (Pl-x 372/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 31.03.2015
Cameră decizională
191. Pl-x 207/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art.14, alin.(4) și Art.14, alin.(4), lit. a (Pl-x 207/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 31.03.2015
Cameră decizională
192. Pl-x 203/2014 Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 9 Mai Ziua Independenței Naționale a României și Ziua Parlamentului României (Pl-x 203/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport comun - Comisia pentru cultură și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 31.03.2015
Cameră decizională
193. Pl-x 148/2015 Propunerea legislativă privind înființarea Fondului Special pentru Jurnalismul de Investigație (Pl-x 148/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 1.04.2015
Cameră decizională
194. Pl-x 139/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 139/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 7.05.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 1.04.2015
Cameră decizională
195. Pl-x 181/2015 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 181/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 1.04.2015
Cameră decizională
196. Pl-x 45/2015 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului 58, alineatele (4) și (10) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 45/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 1.04.2015
Cameră decizională
197. Pl-x 42/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 42/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -5.02.2015
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 1.04.2015
Cameră decizională
198. Pl-x 600/2014 Propunerea legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilități (Pl-x 600/2014) - lege organică - Respinsă de Senat -15.12.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 1.04.2015
Cameră decizională
199. Pl-x 174/2015 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii (PL-x 174/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 2.04.2015
Cameră decizională
200. Pl-x 161/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 161/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 8.04.2015
Cameră decizională
201. Pl-x 166/2015 Propunerea legislativă de modificare și completare a Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 166/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 8.04.2015
Cameră decizională
202. Pl-x 226/2015 Propunerea legislativă privind modificarea art.9 alin.(3) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil (Pl-x 226/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 8.04.2015
Cameră decizională
203. Pl-x 165/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvacultura (PL-x 165/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 14.04.2015
Cameră decizională
204. Pl-x 113/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată (Pl-x 113/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia juridică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 17.04.2015
Cameră decizională
205. Pl-x 277/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală (Pl-x 277/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 22.04.2015
Cameră decizională
206. Pl-x 283/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 283/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 23.04.2015
Cameră decizională
207. Pl-x 274/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare a Turismului „Schi în România" (Pl-x 274/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru pentru industrii (Respingere) - distribuit - 23.04.2015
Cameră decizională
208. Pl-x 351/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Pl-x 351/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2015
Raport - Comisia pentru buget - (Respingere) - distribuit - 23.04.2015
Cameră decizională
209. Pl-x 218/2014 Propunerea legislativă privind unele măsuri urgente de reducere a riscului seismic asupra populației (Pl-x 218/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.04.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 23.04.2015
Cameră decizională
210. Pl-x 475/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată (Pl-x 475/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 19.03.2014 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 23.04.2015
Cameră decizională
211. Pl-x 376/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre (Pl-x 376/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 23.04.2015
Cameră decizională
212. Pl-x 517/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (Pl-x 517/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 23.04.2015
Cameră decizională
213. Pl-x 224/2015 Propunerea legislativă pentru completarea prevederilor Ordinului nr.290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.(Pl-x 224/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 27.04.2015
Cameră decizională
214. Pl-x 501/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece (Pl-x 501/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.11.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 28.04.2015
Cameră decizională
215. Pl-x 518/2014 Propunerea legislativă privind înființarea la nivelul administrației publice locale din comune și orașe a compartimentului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 518/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 28.04.2015
Cameră decizională
216. Pl-x 293/2015 Propunerea legislativă privind timbrul de mediu pentru autovehicule (Pl-x 293/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 28.04.2015
Cameră decizională
217. Pl-x 449/2014 Propunerea legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată (Pl-x 449/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.09.2014
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 28.04.2015
Cameră decizională
218. Pl-x 386/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii Locuinței nr.114/1996 (Pl-x 386/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia și pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 29.04.2015
Cameră decizională
219. Pl-x 324/2015 Propunerea legislativă privind acordarea de periuțe și paste de dinți preșcolarilor și elevilor din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat (Pl-x 324/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 24.03.2015
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 30.04.2015
Cameră decizională
220. Pl-x 23/2014 Propunerea legislativă pentru înființarea ghișeului unic pentru înmatricularea autovehiculelor (Pl-x 23/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Respingere) -distribuit - 31.03.2014 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 30.04.2015
Cameră decizională
221. Pl-x 95/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (PL-x 95/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -25.02.2015
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 30.04.2015
Cameră decizională

     VII. COMISII DE ANCHETĂ

 
222. PHCD 29/2013 Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei comisii de anchetă pentru verificarea modului în care Primarul General al Municipiului București utilizează banii publici din bugetul Capitalei pentru reabilitarea sediului din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47 și pentru plata contractului de închiriere a imobilului din Splaiul Independenței nr. 291-293 (PHCD 29/2013)
(B.P. și C.L.G.P./9.12.2013 - nu există propuneri nominale pentru componența Comisiei)
Format PDF

     VIII. AMÂNATE

 
223. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.04.2006.
Ultimul Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - redistribuit - 30.01.2009
Cameră decizională
Amânată dezbaterea
224. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - redistribuit - 30.01.2009
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat ca lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea
225. Pl-x 269/2015 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare și modificarea unor acte normative (PL-x 269/2015) - lege organică
Procedură de urgență
Obiectul de reglementare:
Proiectul de Lege reglementeză următoarele aspecte:
- armonizarea legislației naționale cu legislația și practica europeană în domeniul serviciilor, respectiv a jocurilor de noroc;
- creșterea veniturilor bugetului de stat și diversificarea acestora prin modificarea cadrului legal necesar licențierii și autorizării operatorilor de jocuri de noroc la distanță (on-line);
- lărgirea bazei de impozitare prin eliminarea sumei neimpozabile de 600 lei, concomitent cu aplicarea unui impozit în cotă de 1% pentru toată suma încasată de o persoană fizică, ca urmare a participării la jocurile de noroc.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege
Cameră decizională

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 28 octombrie 2021, 16:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro