ORDIN nr.436 din 20 august 2015
al ministrului pentru societatea informațională privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii inovative, care este o componentă aferenta axei prioritare 2. prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.436 din 20 august 2015
Emitent: Ministerul pentru Societatea Informațională
Publicare: M.Of. nr. 677/7 sep. 2015
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.517/2015 al ministrului pentru societatea informațională pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informațională nr. 436/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii inovative, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020


Miercuri, 21 octombrie 2020, 07:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.