ORDIN nr.117 din 28 februarie 2002
al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcție, amenajare și reglementare sanitară a funcționării obiectivelor și a activităților desfășurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerțului, și a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piață a substanțelor și produselor noi sau importate pentru prima dată și destinate utilizării ori consumului uman
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.117 din 28 februarie 2002
Emitent: Ministerul Sănătății și Familiei
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 181/18 mar. 2002
Functie activa:
Abrogă: O. nr.331/1999 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor și de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătății publice
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.273/2004 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă privind apele potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale (abrogat prin O. nr.341/2007)
  O. nr.381/2004 al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
  O. nr.857/2004 ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcție, amenajare și reglementare sanitară a funcționării obiectivelor și a activităților desfășurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerțului, și a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piață a substanțelor și produselor noi sau importate pentru prima dată și destinate utilizării ori consumului uman (abrogat prin O. nr.1.030/2009)
  O. nr.1.029/2004 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale
  O. nr.972/2005 al ministrului sănătății pentru abrogarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcție, amenajare și reglementare sanitară a funcționării obiectivelor și a activităților desfășurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerțului, și a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piață a substanțelor și produselor noi sau importate pentru prima dată și destinate utilizării ori consumului uman, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.1.030/2009)
  O. nr.1.338/2007 al ministrului sănătății publice pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale și de medicină dentară
  O. nr.683/2009 al ministrului sănătății privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 364/2002 pentru aprobarea tarifelor percepute pentru aplicarea procedurilor de reglementare sanitară privind proiectele de amplasare, construcție, amenajare și de reglementare sanitară a funcționării obiectivelor și a activităților desfășurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerțului, precum și pentru aplicarea procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piață a substanțelor și produselor noi sau importate pentru prima dată și destinate utilizării ori consumului uman, precum și a unor prevederi referitoare la autorizarea și avizarea sanitară
Abrogat: O. nr.1.030/2009 al ministrului sănătății privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației


Miercuri, 21 octombrie 2020, 11:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.