LEGE nr.202 din 19 aprilie 2002
privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.U.G. nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă
  O. nr.948/2004 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României privind completarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.102/2009)
  L. nr.291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  H.G. nr.686/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului violenței în familie


Duminică, 27 septembrie 2020, 14:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.