ORDIN nr.4.501 din 16 iunie 2003
al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea la studii a cetățenilor străini, a cetățenilor străini de origine etnică română și a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate la instituțiile de învățământ superior particular acreditate din România

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.4.501 din 16 iunie 2003
Emitent: Ministerul Educației și Cercetării
Publicare: M.Of. nr. 761/30 oct. 2003 text
Temei legal:
  H.G. nr.288/1993 privind scolarizarea in Romania a cetatenilor din alte tari
  O.G. nr.13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de scolarizare, in valuta, a cetatenilor din alte tari care studiaza pe cont propriu in Romania (abrogata prin O.G. nr.22/2009)
  L. nr.88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor
art. 1
  H.G. nr.689/1994 privind acordarea unor burse de studii, doctorat și specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnica romana sau pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
art. 56, art. 61, art. 92 alin. (4), art. 114
  L. nr.237/2002 privind înființarea Universității "George Bacovia" din Bacău
  L. nr.238/2002 privind înființarea Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" din București
  L. nr.239/2002 privind înființarea Universității "Titu Maiorescu" din București
  L. nr.240/2002 privind înființarea Universității de Vest "Vasile Goldiș" din Arad
  L. nr.241/2002 privind înființarea Universității "Nicolae Titulescu" din București
  L. nr.242/2002 privind înființarea Universității "Constantin Brâncoveanu" din Pitești
  L. nr.274/2002 privind înființarea Universității Româno-Americane din București
  L. nr.275/2002 privind înființarea Universității "Hyperion" din București
  L. nr.408/2002 privind înființarea Universității "Petre Andrei" din Iași
  L. nr.409/2002 privind înființarea Universității "Danubius" din Galați
  L. nr.443/2002 privind înființarea Universității "Spiru Haret" din București
  L. nr.480/2002 privind înființarea Universității "Bioterra" din București
  L. nr.481/2002 privind înființarea Universității "Apollonia" din Iași
  L. nr.482/2002 privind înființarea Universității Române de Științe și Arte "Gheorghe Cristea" din București
  L. nr.483/2002 privind înființarea Universității "George Barițiu" din Brașov (abrogata prin L. nr.317/2018)
  L. nr.484/2002 privind înființarea Universității "Tibiscus" din Timișoara
  L. nr.485/2002 privind înființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București (abrogata prin L. nr.319/2018)
  L. nr.486/2002 privind înființarea Universității "Emanuel" din Oradea
  H.G. nr.1.589/2002 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Educației și Cercetării și unitățile din subordinea sa a unor activități finanțate integral din venituri proprii
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de scolarizare, in valuta, a cetatenilor din alte tari care studiaza pe cont propriu in Romania (abrogata prin O.G. nr.22/2009)
  H.G. nr.689/1994 privind acordarea unor burse de studii, doctorat și specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnica romana sau pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate
  O.U.G. nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
  H.G. nr.1.589/2002 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Educației și Cercetării și unitățile din subordinea sa a unor activități finanțate integral din venituri proprii


Marți, 31 martie 2020, 21:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.