LEGE nr.92 din 24 iulie 1996
privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.268/2004 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicații Speciale ca integrator în vederea realizării unei rețele de comunicații pentru interconectarea Casei Radio București cu studiourile regionale, locale și diferite puncte de transmisie din București și din țară
art.11 lit.n)
  H.G. nr.459/2004 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicații Speciale ca furnizor de servicii de telecomunicații necesare sistemului informatic unic integrat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și furnizorilor săi de servicii medicale
art. 1
  O. nr.M.6/2010 al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor, al ministrului justiției, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al directorului Serviciului Român de Informații pentru aprobarea Regulamentului de garnizoană
art. 10
  O. nr.1.432/2010 al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractuluicadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele
art. 10
  H.G. nr.104/2011 privind aprobarea realizării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, a rețelei securizate de comunicații de date de arie extinsă
art. 1 alin. (1) și (2), art. 11
  H.G. nr.121/2011 privind realizarea de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale pentru Inspecția Muncii, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, a rețelei securizate de comunicații de arie extinsă
art. 1 alin. (1), art. 11


Miercuri, 21 octombrie 2020, 11:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.