ORDONANȚĂ nr.50 din 25 august 2005
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat membru cu drepturi depline la Programul LEED al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)
Textul actului publicat în M.Of. nr. 793/31 aug. 2005

Având în vedere participarea României, prin Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, începând cu anul 2005, ca stat membru cu drepturi depline la Programul pentru dezvoltare economică și creare a locurilor de muncă la nivel local (Programul LEED - Local Employment and Economic Development Programme) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în scopul de a beneficia de expertiza, metodologiile și instrumentele de lucru specifice ale acestui program, este necesară asigurarea cadrului legal pentru plata cotizației anuale din bugetul de stat, prin bugetul Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație.
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IX.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. - La punctul II "Organizațiile internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor și a altor instituții centrale" din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, după poziția 46 se introduce o nouă poziție, poziția 47, cu următorul cuprins:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            Anul    Instituția română care
 Nr. Denumirea organizației   Sediul   Anul   aderării   coordonează relațiile
 crt.                   înființării României   cu organizația     Explicații
                                 internațională respectivă
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"47. OCDE - Programul pentru   Paris   1961    2004   Agenția Națională     România 
   dezvoltare economică și                   pentru Întreprinderi   participă 
   creare a locurilor de muncă                 Mici și Mijlocii și    ca membru cu 
   la nivel local (Programul                  Cooperație        drepturi depline
   LEED - Local Employment                                din decembrie 
   and Economic Development                               2004"
   Programme)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. II. - (1) Se aprobă plata cotizației anuale a României, ca stat membru cu drepturi depline, la Programul pentru dezvoltare economică și creare a locurilor de muncă la nivel local (Programul LEED - Local Employment and Economic Development Programme) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), începând cu anul 2005.

(2) Fondurile necesare pentru plata cotizației prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație.

(3) Pentru anul 2005 echivalentul în lei al sumei de 25.759 euro, reprezentând plata cotizației prevăzute la alin. (1), se asigură din bugetul aprobat pe anul 2005 al Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, prin redistribuire între alineatele titlului "Transferuri".

Art. III. - Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Constantin Gheorghe

Președintele Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și
Mijlocii și Cooperație,
Eugen Ovidiu Chirovici

p. Ministrul afacerilor externe,
Valentin Naumescu,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,
Nicolae Ivan,
secretar de stat

București, 25 august 2005.
Nr. 50.


Miercuri, 15 iulie 2020, 11:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.