Monitorul Oficial
nr. 626/20 iulie 2006

Publicare
  1.   L. nr.320/14-07-2006 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatațiile agricole
A
  2.   D. nr.957/13-07-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatațiile agricole
-
  3.   L. nr.321/14-07-2006 
LEGE privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate
V
  4.   D. nr.958/13-07-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate
-
  5.   L. nr.324/14-07-2006 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
-
  6.   D. nr.961/13-07-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
-
  7.   L. nr.341/17-07-2006 
LEGE pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991
-
  8.   D. nr.979/14-07-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991
-
  9.   L. nr.342/17-07-2006 
LEGE pentru completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
-
  10.   D. nr.980/14-07-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
-
  11.   D.C.C. nr.521/20-06-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 6 și 7 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
V
  12.   D.C.C. nr.525/27-06-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat
V


Joi, 29 octombrie 2020, 09:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.