Monitorul Oficial
nr. 847/17 decembrie 2010

Publicare
  1.   L. nr.258/14-12-2010 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
V
  2.   D. nr.1.219/13-12-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
-
  3.   D.C.C. nr.1.209/05-10-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare și ale art. 16 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010
V
  4.   D.C.C. nr.1.247/07-10-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 264-268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
V
  5.   D.C.C. nr.1.348/19-10-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 și 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
V
  6.   H.G. nr.1.243/08-12-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Lucrări de construcție seră - laborator insect-proof pentru micropropagarea și producerea de prebază la cartof la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov"
-
  7.   H.G. nr.1.246/08-12-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Apărare și consolidare DN 57 Orșova-Pojejena și DN 57A Pojejena-Socol"
-
  8.   H.G. nr.1.248/08-12-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 416/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Nădlac-Arad"
-
  9.   H.G. nr.1.259/08-12-2010 
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001
V


Vineri, 25 septembrie 2020, 19:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.