Monitorul Oficial
nr. 504/15 iulie 2011

Publicare
  1.   L. nr.159/11-07-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
  2.   D. nr.643/08-07-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
  3.   D.C.C. nr.919/06-07-2011 
DECIZIE asupra obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
V
  4.   H.G. nr.686/06-07-2011 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regionala de Căi Ferate Cluj, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
-
  5.   H.G. nr.704/13-07-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății contribuției voluntare, în lei, a României la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare pe anul 2011
-
  6.   O. nr.233/2278/1219/04-04,04-07,30-03-2011 (M.Tr.I., M.F.P., M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale de Transport Maritim și de Coastă "CFR Ferry-Boat" - S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A
A
  7.   O. nr.1.144/07-07-2011 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor metodologice de organizare și funcționare a centrelor de sănătate multifuncționale
-
  8.   O. nr.1.659/22-06-2011 (M.D.R.T.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare", indicativ I5-2010
V


Duminică, 25 octombrie 2020, 19:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.