Monitorul Oficial
nr. 169/30 iulie 1996

Publicare
  1.   L. nr.92/24-07-1996 
LEGE privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
V
  2.   H.G. nr.563/12-07-1996 
HOTĂRÂRE privind valorificarea productiei de grau, orz de toamna, orzoaica de toamna și orzoaica de primavara din recolta anului 1996 a societatilor comerciale agricole și a societatilor comerciale de tip "Agromec", "Servagromec" și "Agroservice", infiintate in baza Legii nr.15/1990
T
  3.   N. nr.86.484/P2.145/22-05,28-05-1996 (M.A.A., F.P.P.)
NORME privind reevaluarea imobilizarilor corporale in curs și modificarea capitalului social al societatilor comerciale pe actiuni, prevazute in anexele nr.2 și 7 la Hotararea Guvernului nr.1.054/1995
-
  4.   O. nr.215/02-07-1996 (M.Tr.)
ORDIN privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a Hotararii Guvernului nr.152/1995 pentru modificarea și completarea unor dispozitii din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr.328/1966 privind circulatia pe drumurile publice și pentru stabilirea și sanctionarea contraventiilor in acest sector, aprobat prin H.C.M. nr.772/1966
-
  5.   D. nr.313/23-07-1996 
DECRET pentru promulgarea Legii privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
-


Miercuri, 21 octombrie 2020, 07:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.