Monitorul Oficial
nr. 567/29 iulie 2015

Publicare
  1.   L. nr.222/24-07-2015 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
-
  2.   D. nr.681/22-07-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
-
  3.   D.C.C. nr.435/09-06-2015 
DECIZIA nr. 435 din 9 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 171 alin. (1) și art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
V
  4.   H.G. nr.597/22-07-2015 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăștie-Sibiu"
-
  5.   H.G. nr.599/22-07-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri
-
  6.   H.G. nr.600/22-07-2015 
HOTĂRÂRE pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri mobile și a unui bun imobil și pentru trecerea lor din administrarea Ministerului Finanțelor Publice în administrarea Ministerului Culturii, respectiv a Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
-
  7.   O. nr.2.140/695/15-06-2015 (M.F.E., M.F.P.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene și al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.507/2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5 "Asistență Tehnică" din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" (POS CCE) 2007-2013
-
  8.   O. nr.2.318/673/06-07,10-06-2015 (M.F.E., M.F.P.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene și al ministrului finanțelor publice privind modificarea pct. 12.1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.241/2008 pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul operațiunii 3.1.4 "Susținerea conectării școlilor la broadband" din domeniul major de intervenție 3.1 "Susținerea utilizării tehnologiei informației și comunicațiilor" și în cadrul operațiunilor din domeniul major de intervenție 3.2 "Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice", axa prioritară 3 "Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public" din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivitătii economice" (POS CCE) 2007-2013
-


Sâmbătă, 19 septembrie 2020, 16:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.