Monitorul Oficial
nr. 782/21 octombrie 2015

Publicare
  1.   H.G. nr.856/14-10-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 645/1991 privind înființarea Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică" pentru editarea manualelor școlare, a manualelor universitare și a altor lucrări destinate învățământului
A
  2.   Decizie nr.237/20-10-2015 
DECIZIE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor Publice de către domnul Mihai Diaconu
-
  3.   Decizie nr.238/20-10-2015 
DECIZIE privind numirea domnului Gabriel Beniamin Leș în funcția de secretar de stat la Ministerul Apărării Naționale
-
  4.   Decizie nr.239/20-10-2015 
DECIZIE pentru numirea domnului Alexandru Răzvan Cuc în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor
-
  5.   O. nr.673/09-10-2015 (M.T.S.)
ORDIN al ministrului tineretului și sportului privind aprobarea Procedurilor și condițiilor de autorizare a participării și organizării de către federațiile sportive naționale a competițiilor sportive internaționale
A
  6.   O. nr.5.180/11-09-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Curtea de Argeș
-
  7.   O. nr.5.181/11-09-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Centrul de Studii "Ștefan cel Mare și Sfânt" din municipiul Botoșani
-
  8.   O. nr.5.187/11-09-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală "Henri Coandă" din localitatea Moldova Nouă
-
  9.   O. nr.5.189/11-09-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală "FEG Education" din municipiul Târgu Secuiesc
-
  10.   O. nr.5.190/11-09-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ " postliceal", domeniul "sănătate și asistență pedagogică", calificările profesionale "asistent medical de laborator", "asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare", domeniul "estetica și igiena corpului omenesc", calificările profesionale "cosmetician", "tehnician maseur", din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală "Intellectum" din municipiul Galați
-
  11.   O. nr.5.196/11-09-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Sibiu
-
  12.   O. nr.5.215/11-09-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală "Heriri Coandă" din municipiul Urziceni
-
  13.   O. nr.5.218/11-09-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară Centrul de Studii "Ștefan cel Mare și Sfânt" din municipiul Suceava
-
  14.   O. nr.5.220/11-09-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală "Vasile Goldiș" din municipiul Satu Mare
-
  15.   O. nr.5.480/14-10-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2015-2016
-


Vineri, 30 octombrie 2020, 07:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.