Monitorul Oficial
nr. 839/10 noiembrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.267/06-11-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
-
  2.   D. nr.815/06-11-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
-
  3.   D. nr.818/09-11-2015 
DECRET privind conferirea Medaliei Meritul Cultural
-
  4.   D. nr.826/10-11-2015 
DECRET privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru
-
  5.   H.G. nr.910/03-11-2015 
HOTĂRÂRE pentru stabilirea parcului auto al Consiliului Concurenței, în vederea desfășurării activităților specifice
-
  6.   H.G. nr.914/03-11-2015 
HOTĂRÂRE privind participarea României la Programul Internațional PIAAC "Programul pentru Evaluarea Internațională a Competentelor Adulților", 2015-2018
-
  7.   O. nr.1.169/29-10-2015 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparține domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, precum și limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj
-
  8.   O. nr.1.170/29-10-2015 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
A
  9.   C. nr.34/29-10-2015 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 130 de ani de la nașterea lui Mateiu I. Caragiale
-


Sâmbătă, 19 septembrie 2020, 14:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.