Monitorul Oficial
nr. 290/18 aprilie 2016

Publicare
  1.   L. nr.59/11-04-2016 
LEGE privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase
-
  2.   D. nr.405/08-04-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase
-
  3.   H.S. nr.51/04-04-2016 
HOTĂRÂRE privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește anumite date - COM (2016) 56 final
-
  4.   H.S. nr.52/04-04-2016 
HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare în ceea ce privește anumite date - COM (2016) 57 final
-
  5.   H.S. nr.53/04-04-2016 
HOTĂRÂRE referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri Generarea, tratarea și transferul transfrontalier de deșeuri periculoase și de alte deșeuri în statele membre ale Uniunii Europene în perioada 2010-2012 COM (2015) 660 final
-
  6.   H.S. nr.54/04-04-2016 
HOTĂRÂRE privind Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu referitor la măsurile luate în urma reuniunii liderilor privind fluxurile de refugiați de-a lungul rutei Balcanilor de Vest COM (2015) 676 final
-
  7.   H.G. nr.277/13-04-2016 
HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII
A
  8.   H.G. nr.278/13-04-2016 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Administrația Națională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
-
  9.   Decizie nr.136/18-04-2016 
DECIZIE privind eliberarea domnului Dragoș-Nicolae Pîslaru din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
-


Marți, 31 martie 2020, 19:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.