Monitorul Oficial
nr. 576/19 iulie 2017

Publicare
  1.   L. nr.171/14-07-2017 
LEGE pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor
-
  2.   D. nr.636/14-07-2017 
Decret privind promulgarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor
-
  3.   L. nr.172/14-07-2017 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
  4.   D. nr.637/14-07-2017 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
  5.   D.C.C. nr.270/27-04-2017 
DECIZIA nr. 270 din 27 aprilie 2017 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  6.   O. nr.716/03-07-2017 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
A
  7.   O. nr.4.366/13-07-2017 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență
-


Marți, 31 martie 2020, 22:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.