Monitorul Oficial
nr. 835/20 octombrie 2017

Publicare
  1.   D.S. nr.17/19-10-2017 
DECIZIE privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 23-24 octombrie 2017
-
  2.   H.S. nr.107/16-10-2017 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resorti sânți lor țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), și de modificarea Regulamentului (UE)nr. 1.077/21 (sistemul ECRIS-TCN) - COM (2017)344
-
  3.   H.S. nr.108/16-10-2017 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2 - COM (2017) 352 final
-
  4.   D.C.C. nr.588/21-09-2017 
DECIZIA nr. 588 din 21 septembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
V
  5.   O.U.G. nr.76/11-10-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică" prin transformare
V


Duminică, 25 octombrie 2020, 18:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.