Monitorul Oficial
nr. 692/8 august 2018

Publicare
  1.   H.G. nr.593/02-08-2018 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Complexul Sportiv Național "Izvoru Mureșului", în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării
-
  2.   H.G. nr.598/02-08-2018 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, precum și pentru stabilirea categoriilor de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare de contabil-șef și secretar-șef, cu nivel de studii S/M, și nivelul salariilor de bază aferente acestora
-
  3.   H.G. nr.612/02-08-2018 
HOTĂRÂRE privind înființarea Societății Editura Didactică si Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică" prin transformare
-
  4.   O. nr.920/24-07-2018 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecție, a serviciilor, combustibililor și lubrifianților pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziție centralizate la nivel național, aprobată prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 658/2013
-
  5.   O. nr.978/1186/02-08,30-07-2018 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
-
  6.   O. nr.979/03-08-2018 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
A
  7.   C. nr.20/24-07-2018 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 150 de ani de la nașterea lui Emil Racovită
-


Vineri, 30 octombrie 2020, 05:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.