Monitorul Oficial
nr. 469/10 iunie 2019

Publicare
  1.   L. nr.113/07-06-2019 
LEGE pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976
-
  2.   D. nr.503/07-06-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976
-
  3.   L. nr.114/07-06-2019 
LEGE pentru modificarea art. 262 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011
-
  4.   D. nr.504/07-06-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 262 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011
-
  5.   D.C.C. nr.116/28-02-2019 
DECIZIA nr. 116 din 28 februarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (2) și art. 2151 alin. (2) din Codul de procedură penală
-
  6.   H.G. nr.349/30-05-2019 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valoni de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului - Județul Botoșani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
-
  7.   H.G. nr.351/30-05-2019 
HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul publicai statului și în administrarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și transmiterea unei părți din acesta în administrarea Ministerului Justiției
-
  8.   Decizie nr.110/10-06-2019 
DECIZIE privind revocarea și numirea unui membru neexecutiv în Comitetul de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc
-
  9.   O. nr.339/07-06-2019 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.210/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Ialomița, în proprietatea acestor organizații
-


Marți, 20 octombrie 2020, 03:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.