Monitorul Oficial
nr. 644/30 iunie 2021

Publicare
  1.   D. nr.765/30-06-2021 
DECRET privind eliberarea din functie a unui judecător
-
  2.   D.C.C. nr.144/04-03-2021 
DECIZIA nr. 144 din 4 martie 2021 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 715 aim. (1) pct. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă
-
  3.   O.U.G. nr.60/24-06-2021 
Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernuiui nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protectie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019—2024, precum si pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Fmantetor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
-
  4.   O.U.G. nr.67/29-06-2021 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a întreprinderilor mici si mijlocii si a întreprinderilor mici cu capitalizare de piată medie — IMM INVEST ROMâNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 42/2020, si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a întreprinderilor mici si mijlocii si a întreprinderilor mici cu capitalizare de piată medie — IMM INVEST ROMÂNIA, precum si pentru modificarea si completarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitătii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 42/2020
-
  5.   O.U.G. nr.68/29-06-2021 
Ordonantă de urgentă privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID-19
-
  6.   O.U.G. nr.69/29-06-2021 
Ordonantă de urgentă pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de interventie din cadrul serviciilor civile care asigură asistentă publică medicală de urgentă si prim ajutor calificat 70. — Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti
-
  7.   O.U.G. nr.70/29-06-2021 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti
-
  8.   O. nr.1.644/23-06-2021 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale
-


Duminică, 03 iulie 2022, 21:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.