Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 18-05-2011

Questions & Interpellations recorded in 18-05-2011

1. Interpellation no.3256B/18-05-2011
Roșia Montană.
2. Interpellation no.3257B/18-05-2011
Program antifraudă electorală.
3. Interpellation no.3258B/18-05-2011
Accesare fonduri UE.
4. Interpellation no.3259B/18-05-2011
Alegeri în com.vrânceană Tulnici.
5. Interpellation no.3260B/18-05-2011
Reiterare interpelare rămasă fără răspuns până acum.
6. Question no.6648A/18-05-2011
Masacrarea a peste 230 de câini.
7. Question no.6649A/18-05-2011
Facturare energie electrică și gaze naturale.
8. Question no.6650A/18-05-2011
Necesitatea unei revizuiri temeinice a cadrului legal privind "centrele de permanență".
9. Question no.6651A/18-05-2011
Revizuirea Contractului-Cadru pentru anii 2011-2012 în interesul pacienților și al medicilor.
10. Question no.6652A/18-05-2011
Planul de Acțiune pentru protecția apei împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.
11. Question no.6653A/18-05-2011
Cazul petentei Laichici Ioan.
12. Question no.6654A/18-05-2011
Relație tensionată între România și Franța.
13. Question no.6655A/18-05-2011
Situația spitalului din Vidra.
14. Question no.6656A/18-05-2011
Lista principalilor investitori străini din primul trimestru al anului curent.
15. Question no.6657A/18-05-2011
Scăderea contribuțiilor sociale.
16. Question no.6658A/18-05-2011
Asigurarea medicală.
17. Question no.6659A/18-05-2011
OG 7/2006.
18. Question no.6660A/18-05-2011
Solicită un raport de impact pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii rurale.
19. Question no.6661A/18-05-2011
Credite către fermieri.
20. Question no.6662A/18-05-2011
O mai mare responzabilizare a autorităților care gestionează fonduri europene.
21. Question no.6663A/18-05-2011
Dacă există perspective de privatizare pentru CFR.
22. Question no.6664A/18-05-2011
Dezvoltarea Dunării.
23. Question no.6665A/18-05-2011
Consolidarea malurilor Dunării la Galați.
24. Question no.6666A/18-05-2011
De ce Guvernul a manifestat dezinteres în privința accesării Fondului European de Ajustare la Globalizare.
25. Question no.6667A/18-05-2011
Măsuri de politică economică.
26. Question no.6668A/18-05-2011
"Reabilitare și modernizare - 10000 km drumuri de interes județean și drumuri de interes local".
27. Question no.6669A/18-05-2011
Situația DJ 104 Hoghiz - Șercaia din jud.Brașov.
28. Question no.6670A/18-05-2011
Reiterare întrebare rămasă fără răspuns până acum.
29. Question no.6671A/18-05-2011
Avizarea studiului de fezabilitate pentru consolidare pe DN 73C.
30. Question no.6672A/18-05-2011
Alocare de fonduri suplimentare pentru noul sediu al școlii din Căteasca.
31. Question no.6673A/18-05-2011
Reiterare întrebare rămasă fără răspuns până acum.
32. Question no.6674A/18-05-2011
Programe de sprijin a sectorului piscicol în România.
33. Question no.6675A/18-05-2011
Selectarea colectivă a deșeurilor.
34. Question no.6676A/18-05-2011
Creșterea prețului la alimente.
35. Question no.6677A/18-05-2011
Reducerea prețului la alimente.
36. Question no.6678A/18-05-2011
Distribuirea tratamentului injectabil oncologic.
37. Question no.6679A/18-05-2011
Situația imobilelor preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989.
38. Question no.6680A/18-05-2011
Programul de Cooperare Elvețiano-Român.
39. Question no.6681A/18-05-2011
Programul Renașterea satului Românesc.
40. Question no.6682A/18-05-2011
Mutarea producției de autoturisme Dacia-Renault în Maroc.
41. Question no.6683A/18-05-2011
Situația persoanelor cu dizabilități.
42. Question no.6684A/18-05-2011
Dacă aveți în vedere acordarea de subvenții în sectorul pomicol și legumicol.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 6 june 2020, 21:41
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro