Întrebări și interpelări
Întrebări
Interpelări
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Întrebări și interpelări > 2003

Întrebări și Interpelări înregistrare în anul 2003

1. Interpelarea nr.31PM/03-02-2003
Referitor la activitatea primarului mun.Arad, Dorel Popa.
2. Interpelarea nr.32PM/05-02-2003
Referitor la practica abuzivă a Guvernului în materia Ordonanțelor de urgență în perioada 2001-2002.
3. Interpelarea nr.33PM/11-02-2003
"Este sărăcia sinonimă cu agricultura?"
4. Interpelarea nr.34PM/27-03-2003
Referitor la repunerea în drepturi a vice/primarului Ioan Petruț, comuna Brusturi, jud.Bihor.
5. Interpelarea nr.35PM/08-04-2003
Referitor la decizia Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind acreditarea a 4 societăți de asigurare - reasigurare. Ordinul ministrului sănătății și familiei nr.91 din 2003.
6. Interpelarea nr.36PM/11-06-2003
Referitor la Politica Guvernului privind reglementarea formării inițiale a asistenților medicali generaliști (nursing) și a asistenților de obstretică (moașe).
7. Interpelarea nr.37PM/30-09-2003
Referitor la declarația domnului Acsinte Gaspar, Ministru delegat pentru Relația cu Parlamentul, în videoconferința cu prefecții din data de 26.09.2003.
8. Interpelarea nr.38PM/20-10-2003
Decizia cu rezonanță strategică privind temporizarea cu 45 de zile a numirii unui titular de specialitate la Ministerul Sănătății.
9. Interpelarea nr.39PM/16-12-2003
Incompatibilitatea unor funcționari publici, jud.Galați, care dețin funcții de conducere și în structurile unui partid politic.
10. Interpelarea nr.40PM/16-12-2003
Organizarea și funcționarea Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan".
11. Interpelarea nr.671B/18-02-2003
Referitor la abonații rețelei naționale de gaz metan.
12. Interpelarea nr.672B/18-02-2003
Referitor la memoriul domnului Jecan Alexandru din Cluj-Napoca.
13. Interpelarea nr.673B/18-02-2003
Referitor la garniturile de tren aflate în circuit care sunt depășite din punct de vedere tehnic.
14. Interpelarea nr.674B/18-02-2003
Necesitatea eliminării tratamentului discriminatoriu între beneficiarii serviciului de furnizare a energiei termice produse centralizat altor servicii de gospodărie comunală, prevăzut în corpul OUG 197 din 2002.
15. Interpelarea nr.675B/18-02-2003
Necesitatea modificării Ordinului 268 din 10.07.2001 referitor la încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator.
16. Interpelarea nr.676B/18-02-2003
Referitor la grave încălcări ale ilegalității de deținătorii de certificate și brevete de răniți, urmași ai eroilor martiri și luptători cu merite deosebite în Revoluția Română din Decembrie 1989.
17. Interpelarea nr.677B/18-02-2003
Referitor la perioada legală pentru un primar interimar.
18. Interpelarea nr.678B/18-02-2003
Referitor la situația Spitalului Orășenesc din Huedin.
19. Interpelarea nr.679B/18-02-2003
Referitor la majorarea cheltuielilor cu apă caldă menajeră.
20. Interpelarea nr.680B/18-02-2003
Referitor la tergiversarea rezolvării unui caz penal.
21. Interpelarea nr.681B/18-02-2003
Referitor la privatizarea societăților comerciale preluate în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.
22. Interpelarea nr.682B/18-02-2003
Referitor la situația deficitară privind eliberarea medicamentelor gratuite și compensate în jud.Timiș.
23. Interpelarea nr.683B/18-02-2003
Referitor la pagubele produse de pătrunderea oilor în culturile de păioase sau prășitoare aparținând agricultorilor din jud.Timiș.
24. Interpelarea nr.684B/18-02-2003
Referitor ca în Bugetul Regiei Protocolului de Stat să se regăsească "Investiția Biblioteca Națională".
25. Interpelarea nr.685B/18-02-2003
Referitor la cazurile de returnare ilegală de TVA și de furt din conductele PETROTRANS.
26. Interpelarea nr.686B/18-02-2003
Referitor la cererea Eparhiei Reformate de Cluj de retrocedare.
27. Interpelarea nr.687B/18-02-2003
Referitor la OUG 192 din 2002.
28. Interpelarea nr.688B/18-02-2003
Referitor la OG 6 din 23.01.2003.
29. Interpelarea nr.689B/18-02-2003
Referitor la Legea 10 din 2001.
30. Interpelarea nr.690B/18-02-2003
Referitor la concedierea în grup a muncitorilor de pe șantierele ANL Craiova.
31. Interpelarea nr.691B/18-02-2003
Referitor la respectarea Legii 215 din 2001.
32. Interpelarea nr.692B/18-02-2003
Referitor la amenajarea pârâului Vărărie, com.Tulgheș, jud.Harghita.
33. Interpelarea nr.693B/18-02-2003
Referitor la condamnarea unui ziarist.
34. Interpelarea nr.694B/18-02-2003
"Tineretul - o povară pentru actualul guvern".
35. Interpelarea nr.695B/18-02-2003
Referitor la viziunea Guvernului privind reforma în sistemul public de pensii și ce se va întreprinde în continuare pentru realizarea acesteia.
36. Interpelarea nr.696B/18-02-2003
Referitor la memoriile contribuabililor privind abuzurile organelor fiscale.
37. Interpelarea nr.697B/18-02-2003
Referitor la memoriul unui număr mare de cetățeni din Bistrița-Năsăud.
38. Interpelarea nr.698B/18-02-2003
Referitor la aplicarea Legii 19 din 2002.
39. Interpelarea nr.699B/18-02-2003
Situația patrimoniului Camerei de Comerț și Industrie în urma trecerii Registrului Comerțului din subordinea Camerei de Comerț și Industrie în subordinea Ministerului Justiției.
40. Interpelarea nr.700B/18-02-2003
Schimbarea abuzivă a viceprimarului comunei Brusturi.
41. Interpelarea nr.701B/18-02-2003
Referitor la România - regresează și nu se dezvoltă.
42. Interpelarea nr.702B/18-02-2003
Referitor la suma de bani existentă în contul BNR în decembrie 1989.
43. Interpelarea nr.703B/18-02-2003
Referitor la respingerea unei HG inițiată de Consiliul Județean Iași, privind transmiterea unui imobil din administrarea INCERC Filiala Iași în administrarea Consiliului județean Iași.
44. Interpelarea nr.704B/18-02-2003
Referitoar la pensiile pe luna ianuarie.
45. Interpelarea nr.705B/18-02-2003
Referitor la imaginea României în dicționarul enciclopedic "Petit Robert".
46. Interpelarea nr.706B/18-02-2003
Legea 19 din 2000 și noua sa interpretare.
47. Interpelarea nr.707B/18-02-2003
Coplata serviciilor medicale - o nouă taxă pentru sănătate.
48. Interpelarea nr.708B/18-02-2003
Fondurile SAPARD - inaccesibile agricultorilor români.
49. Interpelarea nr.709B/18-02-2003
Taxa TV și Radio - taxe fanariote
50. Interpelarea nr.710B/18-02-2003
Referitor la nemulțumirile provocate în rândul populației de ordonanțele de urgență 197 din 2002, 121 din 2002 și 6 din 2003.
51. Interpelarea nr.711B/17-02-2003
Referitor la iminenta înființării și deschiderii postului TVR teritorial Mureș.
52. Interpelarea nr.712B/11-03-2003
Referitor la sistemul sanitar din România.
53. Interpelarea nr.713B/11-03-2003
Referitor la programul de alimentare cu apă a satelor, în conformitate cu HG 687 din 1997 și HG 577 din 1997.
54. Interpelarea nr.714B/11-03-2003
Referitor la controlul de legalitate efectuat de prefect asupra actelor emise de Consiliul Județean.
55. Interpelarea nr.715B/11-03-2003
Referitor la concesionarea valorificării potențialului piscicol și de recoltare a stufului din Delta Dunării.
56. Interpelarea nr.716B/11-03-2003
Referitor la situația fructelor și legumelor românești.
57. Interpelarea nr.717B/11-03-2003
Referitor la necazuri și greutăți cu care se confruntă pensionarii.
58. Interpelarea nr.718B/11-03-2003
Norme ce implică aplicarea legii.
59. Interpelarea nr.719B/11-03-2003
Referitor la ajutoare de urgență.
60. Interpelarea nr.720B/11-03-2003
Taxa TV și radio - taxe fanariote.
61. Interpelarea nr.721B/11-03-2003
referitor la Proiectul Dracula Parc.
62. Interpelarea nr.722B/11-03-2003
Referitor la scandalul privind arestarea lui Gheorghe Medințu.
63. Interpelarea nr.723B/11-03-2003
Referitor la memoriul domnului Bujor Neculai din București.
64. Interpelarea nr.724B/11-03-2003
Referitor la respectarea Legii administrației publice în Județul Galați.
65. Interpelarea nr.725B/11-03-2003
Referitor la "corupția instituționalizată".
66. Interpelarea nr.726B/11-03-2003
Referitor la teama acționarilor de la SANEVIT SA de a pierde acțiunile după trecerea SANEVIT SA la Ministerul Sănătății.
67. Interpelarea nr.727B/11-03-2003
Referitor la strategia Guvernului privind modificarea legislației din domeniul cooperației.
68. Interpelarea nr.728B/11-03-2003
Referitor la criticile pe baza cărora s-a făcut desemnarea firmei ce urmează să reabiliteze gazonul Stadionului Național "Lia Manoliu".
69. Interpelarea nr.729B/11-03-2003
"Tineretul - o povară pentru actualul guvern".
70. Interpelarea nr.730B/11-03-2003
Referitor la abuzuri săvârșite de Direcția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.
71. Interpelarea nr.731B/11-03-2003
Referitor la doamna Nițulescu Gabriela secretar al primăriei or.Moreni.
72. Interpelarea nr.732B/11-03-2003
Referitor la SC TEXTILA NĂSĂUD SA.
73. Interpelarea nr.733B/11-03-2003
Referitor la locuitorii satului Recele, com.Ilva Mare, jud.Bistrița-Năsăud.
74. Interpelarea nr.734B/11-03-2003
Referitor la memoriul Asociației de Locatari din Calea Dorobanților 102, Cluj-Napoca.
75. Interpelarea nr.735B/11-03-2003
Referitor la achiziționarea a două fregate de către MApN fără ca ministerul să prezinte Parlamentului o politică clară privind înzestrarea Armatei.
76. Interpelarea nr.736B/11-03-2003
Cine este administratorul unităților din industria de apărare?
77. Interpelarea nr.737B/11-03-2003
Referitor la impozitul pe clădiri.
78. Interpelarea nr.738B/11-03-2003
Referitor la manifestări iredentiste, șovine, antisemite.
79. Interpelarea nr.739B/11-03-2003
Referitor la "Criza din învățământ".
80. Interpelarea nr.740B/11-03-2003
referitor la funcționarea PNA și respectarea de către această instituție a prevederilor Legii 544 din 2001.
81. Interpelarea nr.741B/11-03-2003
Referitor la bugetul Ministerului Culturii și Cultelor.
82. Interpelarea nr.742B/11-03-2003
Referitor la nerespectarea prevederilor legale privind acordarea drepturilor de transport și distribuție a îngrășămintelor chimice, producătorilor agricoli.
83. Interpelarea nr.743B/11-03-2003
Referitor la încălcarea de către Ministerul Justiției a Legii 168 din 1999 privind soluționarea conflictelor de muncă.
84. Interpelarea nr.744B/11-03-2003
referitor la impozitele pe terenuri situate în extravilan.
85. Interpelarea nr.745B/11-03-2003
Referitor la situația Consiliului General al Municipiului București.
86. Interpelarea nr.746B/11-03-2003
referitor la situația actuală a aprobării prin HG a inventarelor cu bunurile din domeniul public.
87. Interpelarea nr.747B/11-03-2003
Referitor la întârzierea plății subvențiilor acordate producătorilor de lapte.
88. Interpelarea nr.748B/11-03-2003
Referitor la situația obiectivului de investiții "Sediu comun Direcția generală a finanțelor publice și a Controlului financiar de stat Timiș.
89. Interpelarea nr.749B/11-03-2003
Referitor la acțiuni care diminuează potențialul cercetării științifice din agricultură.
90. Interpelarea nr.750B/11-03-2003
Referitor la - Starea Bucureștiului -
91. Interpelarea nr.751B/11-03-2003
Referitor la angajarea unor persoane care nu au nimic în comun cu CFR-ul.
92. Interpelarea nr.752B/11-03-2003
Referitor la prevederile Normelor metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat aprobate prin HG 1188 din 2001.
93. Interpelarea nr.753B/11-03-2003
Referitor la respectarea prevederilor HG 160 din 1996 privind reglementarea transportului fluvial de mărfuri în trafic direct între România și alte state.
94. Interpelarea nr.754B/11-03-2003
Referitor la modificările aduse art4 din Legea 118 din 1996.
95. Interpelarea nr.755B/11-03-2003
Referitor la neparticiparea României la Târgul Internațional de produse biologice BioFach 2003.
96. Interpelarea nr.756B/11-03-2003
Referitor la reducerea numărului de angajați la Spitalul Municipal Gherla (jud.Cluj).
97. Interpelarea nr.757B/11-03-2003
Referitor la eliberarea titlurilor de propietate.
98. Interpelarea nr.758B/11-03-2003
Referitor la cadrul legislativ în domeniul administrației publice locale privind autonomia și descentralizarea serviciilor publice.
99. Interpelarea nr.759B/11-03-2003
Referitor la furtul de masă lemnoasă din pădurile propietate publică a statului, administrate de Regia Națională a Pădurilor.
100. Interpelarea nr.760B/11-03-2003
Referitor la remedierea reorganizării ilegale a societăților comerciale.
101. Interpelarea nr.761B/11-03-2003
Referitor la OG 36 din 2003.
102. Interpelarea nr.762B/11-03-2003
Referitor la locuitorii com.Geaca, jud.Cluj.
103. Interpelarea nr.763B/11-03-2003
Referitor la îmbunătățirea rețelei de transport feroviar.
104. Interpelarea nr.764B/11-03-2003
Referitor la unitățile spitalicești de pe raza jud.Cluj.
105. Interpelarea nr.765B/11-03-2003
Învățământul de la 6 ani între obligativitate și permisivitate.
106. Interpelarea nr.766B/12-03-2003
Referitor la marile "mici compromisuri" pe care le produc sau le girează autoritățile administrative locale.
107. Interpelarea nr.767B/12-03-2003
Referitor la răspunsul interpelării 640B care mi se pare confuz.
108. Interpelarea nr.768B/25-03-2003
Referitor la costurile transportului de persoane pe calea ferată.
109. Interpelarea nr.769B/25-03-2003
Referitor la deplasarea unor consilieri județeni și oameni de afaceri în landul Bavaria, Germania.
110. Interpelarea nr.770B/25-03-2003
Referitor la jurământul rostit de unii deputați și senatori în Biserica Sf.Mihai din Cluj Napoca.
111. Interpelarea nr.771B/25-03-2003
Referitor la aleșii locali incompatibili.
112. Interpelarea nr.772B/25-03-2003
Referitor la situația clădirii Bibliotecii Naționale.
113. Interpelarea nr.773B/25-03-2003
Referitor la sectorul zahăr în România.
114. Interpelarea nr.774B/25-03-2003
Referitor la întâlnirile cu organele administrației locale.
115. Interpelarea nr.775B/25-03-2003
Referitor la activitatea conducerii Federației de Șah.
116. Interpelarea nr.776B/25-03-2003
Referitor la "separatismul școlar" promovat de UDMR.
117. Interpelarea nr.777B/25-03-2003
Solicită să știe dacă la întâlnirea cu cetățenii trebuie să informeze și primarul din comuna respectivă.
118. Interpelarea nr.778B/25-03-2003
Referitor la adresa nr.782 din 12.02.2003 a Casei OPSNAJ.
119. Interpelarea nr.779B/25-03-2003
Referitor la cetățenii comunei Prundu Bârgăului, jud.Bistrița-Năsăud, acționari la SC "HICART" SA.
120. Interpelarea nr.780B/25-03-2003
Referitor la problema chiriașilor din casele naționalizate.
121. Interpelarea nr.781B/25-03-2003
Referitor la cetățenii comunei Șieu, jud.Bistrița-Năsăud.
122. Interpelarea nr.782B/25-03-2003
Referitor la redevențele farmaciilor din Cluj-Napoca.
123. Interpelarea nr.783B/25-03-2003
Referitor la desfășurarea la Bistrița-Năsăud a festivalului de folclor "Nunta Zamfirei".
124. Interpelarea nr.784B/25-03-2003
Referitor la memoriul domnului Mărcășan Ioan din Cluj-Napoca.
125. Interpelarea nr.785B/25-03-2003
Referitor la promovarea pe bază de concurs de împrejurări, a comisarului Teodor Pop-Pușcaș la comanda IPJ Cluj.
126. Interpelarea nr.786B/25-03-2003
Referitor la cei 4000 de bolnavi de epilepsie din jud.Cluj.
127. Interpelarea nr.787B/25-03-2003
referitor la consolidarea și dezvoltarea sectorului privat din agricultură.
128. Interpelarea nr.788B/25-03-2003
Referitor la Spitalul Municipal "Sf.Petru și Pavel" din Ploiești.
129. Interpelarea nr.789B/25-03-2003
referitor la reforma managementului protecției mediului.
130. Interpelarea nr.790B/25-03-2003
Referitor la finanțarea unui proiect pentru promovarea imaginii externe a României.
131. Interpelarea nr.791B/25-03-2003
Referitor la aberațiile OUG 9 din 2003 pentru modificarea și completarea Legii 19 din 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
132. Interpelarea nr.792B/25-03-2003
Referitor la jaf făcut cu știința autoităților, bazat pe necunoașterea legislației de către un grup de țărani clujeni, propietari ai Asociației Intercooperatiste Răscruci.
133. Interpelarea nr.793B/25-03-2003
Referitor la lupta împotriva corupției.
134. Interpelarea nr.794B/25-03-2003
Referitor la situația de la MAT SA Craiova.
135. Interpelarea nr.795B/25-03-2003
Referitor la OUG 9 din 27.02.2003.
136. Interpelarea nr.796B/25-03-2003
Referitor la compensațiile bănești pentru bunurile trecute în propietatea statului bulgar în aplicarea Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova, la 7.09.1940.
137. Interpelarea nr.797B/25-03-2003
Referitor la dosarul civil 323 din 2001 de la judecătoria Drobeta Turnu Severin, jud.Mehedinți.
138. Interpelarea nr.798B/25-03-2003
Referitor la "Orașul Artiștilor".
139. Interpelarea nr.799B/25-03-2003
Referitor la modernizarea transporturilor în sectorul naval.
140. Interpelarea nr.800B/25-03-2003
Referitor la restrângerea drepturilor persoanelor beneficiare de prevederile Decretului Lege 118 din 1990.
141. Interpelarea nr.801B/25-03-2003
Referitor la modernizarea sectorului de comunicații și implementarea societății informaționale.
142. Interpelarea nr.802B/25-03-2003
Referitor la supravegherea activităților nucleare și a radioactivității factorilor de mediu.
143. Interpelarea nr.803B/25-03-2003
Referitor la stadiul dosarului civil 1244 din 2002 de la Curtea Supremă de Justiție.
144. Interpelarea nr.804B/25-03-2003
Referitor la politica brutală a partidului de guvernământ de politizare a instituțiilor statului.
145. Interpelarea nr.805B/25-03-2003
Referitor la stadiul anchetei în celebrul caz de spălare de bani și returnare ilegală de TVA, de 38 milioane de dolari SUA.
146. Interpelarea nr.806B/25-03-2003
referitor la scoaterea din patrimoniul SC Iașitex SA a celor două stații pilot și trecerea lor în patrimoniul Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" Iași.
147. Interpelarea nr.807B/25-03-2003
Referitor la prelungirea cu 2 luni pentru termenul de depunere a documentelor doveditoare pentru cei care cer propietățile înapoi, în baza Legii 10 din 2001.
148. Interpelarea nr.808B/25-03-2003
Referitor la situația economică deosebit de grea în care se află crescătorii de porci din România.
149. Interpelarea nr.809B/25-03-2003
Referitor la România - "Țara birurilor".
150. Interpelarea nr.810B/25-03-2003
Câte programe cu finanțare externă ați avut la dispoziție în 2002, câte ați valorificat, câte ați ratat și cât se cifrează sumele neutilizate?
151. Interpelarea nr.811B/25-03-2003
Referitor la noua reformă în învățământul românesc.
152. Interpelarea nr.812B/25-03-2003
Referitor la situația societăților și la cât se cifrează scutirile și reeșalonările la plata datoriilor către bugetul de stat.
153. Interpelarea nr.813B/25-03-2003
Sunt săraci cu adevărat cei care au obținut locuințe sociale?
154. Interpelarea nr.814B/25-03-2003
Criza sistemului românesc de sănătate continuă.
155. Interpelarea nr.815B/25-03-2003
Referitor la memoriul unui grup de medici și cadre sanitare din municipiul Călărași.
156. Interpelarea nr.816B/25-03-2003
Referitor la ajutoare pentru un grup de cetățeni din mun.Călărași.
157. Interpelarea nr.817B/15-04-2003
Referitor la inoportunitatea reducerii termenului de încasare a facturilor de energie termică ale asociațiilor de locatari(propietari).
158. Interpelarea nr.818B/15-04-2003
Referitor la pagubele produse de turmele de oi, în culturile de păioase sau prășitoare ale agricultorilor din jud.Timiș.
159. Interpelarea nr.819B/15-04-2003
Referitor la clarificarea de către Ministerul Justiției a unor aspecte legate de numirea și eliberarea din funcție a procurorilor PNA, în raport cu respectarea prevederilor Legii 544 din 2001.
160. Interpelarea nr.820B/15-04-2003
Referitor la aplicarea prevederilor Legii 19 din 2000.
161. Interpelarea nr.821B/15-04-2003
Referitor la neclarități în noul Cod al Muncii.
162. Interpelarea nr.822B/15-04-2003
Referitor la viziunea Ministerului Administrației Publice la o nouă împărțire teritorial-administrativă a României.
163. Interpelarea nr.823B/15-04-2003
Referitor la cetățenii trimiși de întreprinderile de comerț exterior să lucreze peste hotare.
164. Interpelarea nr.824B/15-04-2003
Referitor la contractul semnat între RAJAC Cluj și firma XPO pentru achiziționarea a două linii tehnologice POWER PACK.
165. Interpelarea nr.825B/15-04-2003
Referitor la bursele de studiu în străinătate oferite de către Guvernul României.
166. Interpelarea nr.826B/15-04-2003
Referitor la datoriile CFR Cluj către bugetul de stat.
167. Interpelarea nr.827B/15-04-2003
Referitor la situația dezastruoasă de la ARO Cîmpulung.
168. Interpelarea nr.828B/15-04-2003
Referitor la utilizarea ilegală a unor sume mai mari decât cele prevăzute în legea bugetului de stat din fondul de rezervă și fondul la dispoziția guvernului.
169. Interpelarea nr.829B/15-04-2003
Referitor la subfinanțarea dirijată a sistemului.
170. Interpelarea nr.830B/15-04-2003
Referitor la desființarea secției de terapie intensivă coronariană din cadrul Spitalului județean din Arad.
171. Interpelarea nr.831B/15-04-2003
Referitor la acțiunea de desființare a liniilor de fabricație aparținând fostei întreprinderi de autoturisme OLTENA - Craiova.
172. Interpelarea nr.832B/15-04-2003
Referitor la principiul autonomiei locale - un deziderat incompatibil cu politica de pesedizare a administrației publice locale a actualei guvernări.
173. Interpelarea nr.833B/15-04-2003
Referitor la prelucrarea lemnului.
174. Interpelarea nr.834B/15-04-2003
Referitor la decesul soldatului Florin Staicu de la UM 01725.
175. Interpelarea nr.835B/15-04-2003
Referitor la cazul Băloiu Susana - Sanda din Bistrița, jud.Bistrița-Năsăud.
176. Interpelarea nr.836B/15-04-2003
Referitor la obligațiile ce trebuiesc achitate de agenții economici cu cel puțin 100 de angajați la bugetul statului în cazul când nu au 4% angajați persoane cu handicap.
177. Interpelarea nr.837B/15-04-2003
Referitor "Ținutul secuiesc un bantustan etnic în inima României".
178. Interpelarea nr.838B/15-04-2003
Referitor la campania de publicitate prin presă și prin sucursalele MMSS din județe cu privire la ofertele de lucru în străinătate prin firma "Grand Miroc" SRL din Timișoara.
179. Interpelarea nr.839B/15-04-2003
Referitor la afirmația președintelui Băncii de Export-Import a României EXIMBANK SA privind "pierderea de 10 milioane USD înregistrată de administrațiile anterioare".
180. Interpelarea nr.840B/15-04-2003
Referitor la cercetarea conflictului dintre un grup de părinți și doamna învățătoare Lavinia Florentina Otescu din Drobeta Turnu Severin.
181. Interpelarea nr.841B/15-04-2003
Referitor la un grup de 28 de cetățeni al localității IZMIȘA din com.Obârșia de Câmp, jud.Mehedinți.
182. Interpelarea nr.842B/15-04-2003
Referitor la situația clădirilor aparținătoare Liceului "Gheorghe Șincai" din Cluj Napoca.
183. Interpelarea nr.843B/15-04-2003
Referitor la situația rezervei strategice de petrol a României.
184. Interpelarea nr.844B/15-04-2003
Referitor la supercampania anti-poliomelitică, în perioada 13.01. - 17.01.2003 din Valea Jiului.
185. Interpelarea nr.845B/15-04-2003
Referitor la demersurile întreprinse de doamna Zeleneac Smaranda și dl.Haiec Tiberiu.
186. Interpelarea nr.846B/15-04-2003
Referitor la OG 9 din 2003.
187. Interpelarea nr.847B/15-04-2003
Referitor la întârzierea aplicării Legii pentru aprobarea OG 86 din 2001 privind serviciile de transport public local de călători.
188. Interpelarea nr.848B/15-04-2003
Referitor la strategia ministerului privitor la o nouă împărțire teritorial-administrativă a României.
189. Interpelarea nr.849B/15-04-2003
Referitor la nerespectarea prevederilor legii 189 din 2000 și 309 din 2002 privind unele gratuități.
190. Interpelarea nr.850B/15-04-2003
Referitor la aprobări de defrișare în pădurea Băneasa, în scopul construirii de locuințe, date de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și Cinegetic București, cu încălcarea prevederilor legale.
191. Interpelarea nr.851B/15-04-2003
Referitor la aplicarea OG 80 din 2001 și a Legii 247 din 2002.
192. Interpelarea nr.852B/15-04-2003
Referitor la concursul desfășurat în 12 martie 2003. Declanșarea procedurii de clasare a bunurilor culturale aparținând domnului prim-ministru Adrian Năstase.
193. Interpelarea nr.853B/15-04-2003
Referitor la ofensiva nestăvilită asupra fondului forestier cu implicații grave asupra mediului și propietății private.
194. Interpelarea nr.854B/15-04-2003
Referitor la nereguli în aplicarea legilor fondului funciar și stabilirea dreptului de proprietate.
195. Interpelarea nr.855B/15-04-2003
Referitor la Reactorul Nuclear VVR-S din com.Măgurele.
196. Interpelarea nr.856B/15-04-2003
Referitor la OUG 9 din 2003.
197. Interpelarea nr.857B/15-04-2003
Referitor la măsuri privind lichidarea cerșetoriei din trenuri, asigurarea confortului și siguranței călătorilor pe căile ferate.
198. Interpelarea nr.858B/15-04-2003
Referitor la SC "Balneoclimaterica" Sovata. Referitor la terenul de joc în vederea meciului România - Danemarca.
199. Interpelarea nr.859B/15-04-2003
Referitor la SC "Balneoclimaterica" Sovata.
200. Interpelarea nr.860B/15-04-2003
Referitor la cum trebuie aplicată Legea alegerilor locale pentru ca supleanții de pe listele ApR să fie validați în Consiile locale sau județene.
201. Interpelarea nr.861B/15-04-2003
Referitor la o demisie de onoare.
202. Interpelarea nr.862B/15-04-2003
Nemulțumit de răspunsul dat de secretarul de stat Pavelescu, la data de 7 aprilie 2003.
203. Interpelarea nr.863B/15-04-2003
Referitor la nepăsarea sau lipsa de omenie în sectorul de sănătate în mediul rural.
204. Interpelarea nr.864B/15-04-2003
Farmaciile și ele pe lista compensatelor... datorii
205. Interpelarea nr.865B/15-04-2003
Codul muncii și necunoscutele sale.
206. Interpelarea nr.866B/06-05-2003
Referitor la modificarea abuzivă a programului cursei TAROM Cluj - Timișoara - București din 5 mai 2003.
207. Interpelarea nr.867B/06-05-2003
Referitor la solicitarea unui audit internațional pentru domeniul cercetării științifice înafara practicii și autorității UE.
208. Interpelarea nr.868B/06-05-2003
Referitor la sprijinirea acțiunilor sociale și filantropice desfășurate de cultele religioase.
209. Interpelarea nr.869B/06-05-2003
Referitor la spitalul Penitenciar Rahova.
210. Interpelarea nr.870B/06-05-2003
Referitor la activitatea grupărilor religioase sectare pe teritoriul României.
211. Interpelarea nr.871B/06-05-2003
Referitor la profesionalizarea și depolitizarea instituției prefectului.
212. Interpelarea nr.872B/06-05-2003
Referitor la anularea unor curse TAROM operate de pe aeroportul internațional Timișoara.
213. Interpelarea nr.873B/06-05-2003
Referitor la HG nr.185 și 186 din 20.02.2003, cu privire la instituirea taxelor pentru serviciile publice de televiziune și radiodifuziune.
214. Interpelarea nr.874B/06-05-2003
Referitor la măsurile legale ce le veți lua împotriva celor vinovați de corupție.
215. Interpelarea nr.875B/06-05-2003
Referitor la devalizarea fondurilor combinatului făgărășan Nitramonia.
216. Interpelarea nr.876B/06-05-2003
Referitor la Mânăstirea Râncăciov din județul Argeș.
217. Interpelarea nr.877B/06-05-2003
Referitor la programul guvernamental de dotarea cu calculatoare personale (PC) a școlilor din localitățile județului Mureș.
218. Interpelarea nr.878B/06-05-2003
Referitor la Noul Cod al Muncii.
219. Interpelarea nr.879B/06-05-2003
Referitor la OUG 8/2003 modificata cu OUG 22/2003.
220. Interpelarea nr.880B/06-05-2003
Referitor la memoriul domnului Dan Mihai Chirvai.
221. Interpelarea nr.881B/06-05-2003
Referitor la memoriul domnului Pavel Rătundean Ferghete din Cluj.
222. Interpelarea nr.882B/06-05-2003
Referitor la restructurarea sectorului de îmbunătățiri funciare.
223. Interpelarea nr.883B/06-05-2003
Referitor la recorelarea pensiilor.
224. Interpelarea nr.884B/06-05-2003
Legea față în față cu realitatea.
225. Interpelarea nr.885B/06-05-2003
Răzmerița împotriva taxei radio-tv.
226. Interpelarea nr.886B/06-05-2003
Referitor la întărzieri la petițiile adresate ministerului.
227. Întrebarea nr.887A/17-01-2003
Referitor la articolul "Eximbank implementează strategia de restructurare" publicat în revusta "Piața financiară" nr.11/2002.
228. Interpelarea nr.887B/06-05-2003
Referitor la cetățenii comunei Dumitrița, jud.Bistrița-Năsăud care nu au apă potabilă.
229. Întrebarea nr.888A/15-01-2003
Referitor la situația medicamentelor compensate.
230. Interpelarea nr.888B/06-05-2003
Referitor la SC Textila Năsăud SA.
231. Întrebarea nr.889A/16-01-2003
Referitor la grila de programe a TVR, până în 1997 numită "Bursa invențiilor".
232. Interpelarea nr.889B/06-05-2003
Referitor la deficiențele și abuzurile generate de procesul de privatizare.
233. Întrebarea nr.890A/16-01-2003
Referitor la Ordinul 726 al Ministerului Sănătății și Familiei.
234. Interpelarea nr.890B/06-05-2003
Referitor la un caz de corupție săvârșit în Alba Iulia.
235. Întrebarea nr.891A/16-01-2003
Referitor la situația Muzeului Armenesc din Gherla.
236. Interpelarea nr.891B/06-05-2003
Referitor la transmiterea unui teren propietate publică a statului în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române.
237. Interpelarea nr.892B/06-05-2003
Referitor la amenajarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de drumuri naționale și turistice, punerea în valoare a potențialului turistic.
238. Întrebarea nr.893A/03-02-2003
Referitor la uriașul prejudiciu adus statului.
239. Interpelarea nr.893B/06-05-2003
Referitor la amplasarea unei benzinării pe locul unde se află un parc verde, între blocurile de locuințe.
240. Întrebarea nr.894A/03-02-2003
Referitor la restituirile ilegale de TVA.
241. Interpelarea nr.894B/06-05-2003
Referitor la măsurile MSF privind prevenirea epidemiei de gripă atipică.
242. Întrebarea nr.895A/03-02-2003
Referitor la ilegalitățile făcute de firma italiană CPL CONCORDIA.
243. Interpelarea nr.895B/06-05-2003
Referitor la acordarea de reparații financiare pentru un contract desfășurat prin ROMCONSULT.
244. Întrebarea nr.896A/03-02-2003
Referitor la abuzurile firmei italiene CPL CONCORDIA.
245. Interpelarea nr.896B/06-05-2003
Referitor la situația bolnavilor de Hepatită B și C și lipsa de strategie a ministerului în domeniu.
246. Întrebarea nr.897A/03-02-2003
Referitor la încheierea unui Acord bilateral de pensii și asigurări sociale între România și Austria.
247. Interpelarea nr.897B/07-05-2003
Referitor la memoriiile doamnei Zeleneac Smaranda și domnul Haiec Tiberiu.
248. Întrebarea nr.898A/03-02-2003
Referitor la problema apei de băut a locuitorilor din com.Frata.
249. Interpelarea nr.898B/20-05-2003
Referitor la comuna Pai care nu poate recepționa semnalul postului TVR 2, iar semnalul postului TVR 1 este slab.
250. Întrebarea nr.899A/03-02-2003
Referitor la includerea mun.Cluj-Napoca pe lista marilor orașe care necesită century de ocolire.
251. Interpelarea nr.899B/20-05-2003
Referitor la dezvoltarea silviculturii.
252. Întrebarea nr.900A/03-02-2003
Referitor la necesitatea ca marile orașe cum este Cluj-Napoca să fie prevăzute cu century de ocolire.
253. Interpelarea nr.900B/20-05-2003
Referitor la Statutul polițistului și Corpul Național al Polițiștilor.
254. Întrebarea nr.901A/03-02-2003
Referitor la reducerea numărului autorizațiilor și avizelor de care au nevoie agenții economici.
255. Interpelarea nr.901B/20-05-2003
Referitor la punerea în aplicare a HG 1353 din 2001.
256. Întrebarea nr.902A/03-02-2003
Referitor la memoriul domnului Ioan Bențea din Dej.
257. Interpelarea nr.902B/20-05-2003
Referitor la canicula și seceta din această primăvară.
258. Întrebarea nr.903A/03-02-2003
Referitor la solicitarea domnului Lăcătuș Adrian din Cluj.
259. Interpelarea nr.903B/20-05-2003
Referitor la găsirea unui sediu pentru Guvern.
260. Întrebarea nr.904A/03-02-2003
Referitor la depozitele fostelor întreprinderi de stat, CAP-uri sau IAS-uri.
261. Interpelarea nr.904B/20-05-2003
Referitor la găsirea unui sediu pentru Guvern și Biblioteca națională.
262. Întrebarea nr.905A/03-02-2003
Referitor la despăgubiri pentru cei ce au suferit de pe urma atrocităților comise de hortiști.
263. Interpelarea nr.905B/20-05-2003
Referitor la construcția de drumuri auto forestiere.
264. Întrebarea nr.906A/03-02-2003
Referitor la memoriul domnului Farcaș Pavel din Cluj.
265. Interpelarea nr.906B/20-05-2003
Referitor la incompatibilitățile pentru aleșii locali.
266. Întrebarea nr.907A/03-02-2003
Referitor la memoriul doamnei Michi Clara din Cluj.
267. Interpelarea nr.907B/20-05-2003
Referitor la sprijinirea comunității românești din Istambul.
268. Întrebarea nr.908A/03-02-2003
Referitor la raportul privind situația administrației publice din România.
269. Interpelarea nr.908B/20-05-2003
Referitor la privatizarea COLOROM Codlea și NITRAMONIA Făgăraș.
270. Întrebarea nr.909A/03-02-2003
Referitor la primarul comunei Apahida, Cluj, domnul Ionel Fărcaș.
271. Interpelarea nr.909B/20-05-2003
Referitor la neparticiparea în delegația care s-a deplasat săptămâna trecută în Turcia.
272. Întrebarea nr.910A/03-02-2003
Referitor la situația depozitelor de deșeuri chimice de pe raza mun.Turda, jud.Cluj.
273. Interpelarea nr.910B/20-05-2003
Referitor la alocarea de fonduri pentru asfaltarea a 15 km de drum care leagă localitatea Șanț din jud.Bistrița-Năsăud cu jud.Suceava.
274. Întrebarea nr.911A/03-02-2003
Referitor la memoriul domnului Tămășanu Dumitru din Cluj.
275. Interpelarea nr.911B/20-05-2003
Referitor la dispunerea unui control al gestiunii fondurilor publice la Primăria sector 1.
276. Întrebarea nr.912A/03-02-2003
Referitor la memoriul domnului Coroian Stelian din Cluj.
277. Interpelarea nr.912B/20-05-2003
Referitor la Fundația Națională "Neamul Românesc".
278. Întrebarea nr.913A/03-02-2003
Referitor la epidemia de pestă porcină în județele din vestul țării.
279. Interpelarea nr.913B/20-05-2003
Referitor la noul Regulament de transport pe căile ferate din România, aprobat prin OG 41 din 1997.
280. Întrebarea nr.914A/03-02-2003
Referitor la situația gravă în care se află Colectivul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice Moleculare din Cluj-Napoca.
281. Interpelarea nr.914B/20-05-2003
Referitor la sesizarea făcută de Sindicatul Artiștilor Interpreți, prin intermediul doamnei președinte Mihaela Mihai.
282. Întrebarea nr.915A/03-02-2003
Referitor la memoriul doamnei Ceban Daniela din Călărași.
283. Interpelarea nr.915B/20-05-2003
Referitor la calcularea pensiilor de stat.
284. Întrebarea nr.916A/03-02-2003
Referitor la memoriul domnului Ion Bâran din Călărași.
285. Interpelarea nr.916B/20-05-2003
Referitor la poziția Executivului în problema construirii Catedralei Neamului în Parcul Carol din București.
286. Întrebarea nr.917A/03-02-2003
Referitor la memoriul unui grup de cetățeni ce locuiesc în spațiile ce au aparținut fostei IAS Dragalina, jud.Călărași.
287. Interpelarea nr.917B/20-05-2003
Referitor la împărțirea fondurilor SAPARD pentru dezvoltarea infrastructurii rurale.
288. Întrebarea nr.918A/03-02-2003
Referitor la SIDERCA Călărași.
289. Interpelarea nr.918B/20-05-2003
Referitor la suplimentarea fondului de rezervă la dispoziția Guvernului.
290. Întrebarea nr.919A/03-02-2003
Referitor la "DONASID" SA Călărași.
291. Interpelarea nr.919B/20-05-2003
Referitor la taxa Radio-TV.
292. Întrebarea nr.920A/03-02-2003
Referitor la ajutoare financiare pentru unele familii defavorizate din mun.Călărași.
293. Interpelarea nr.920B/20-05-2003
Referitor la memoriul domnului Iancu Constantin din Buzău.
294. Întrebarea nr.921A/03-02-2003
Referitor la Ordinul MSF nr.19 din 16.01.2003.
295. Interpelarea nr.921B/20-05-2003
Referitor la activitatea consilierilor economici din cadrul ambasadelor și misiunilor economice ale României în străinătate.
296. Întrebarea nr.922A/04-02-2003
Referitor la starea de "haos" a sistemului public de sănătate.
297. Interpelarea nr.922B/20-05-2003
Referitor la situația achitării datoriilor la bugetul statului de către instituțiile media românești.
298. Întrebarea nr.923A/03-02-2003
Referitor la posibilitatea schimbării vagonului de dormit al trenului rapid 633, București-Târgu Mureș.
299. Interpelarea nr.923B/20-05-2003
Referitor la actul de justiție din România.
300. Întrebarea nr.924A/04-02-2003
Referitor la memoriul unor părinți privind unele lucruri săvârșite de Cornel Otescu directorul școlii.
301. Interpelarea nr.924B/20-05-2003
Referitor la un consilier local care nu întrunește condiția de locuință.
302. Întrebarea nr.925A/04-02-2003
Necesitatea inițierii unui Proiect de Lege cu privire la fostele asociații intercooperatiste din agricultura românească.
303. Interpelarea nr.925B/20-05-2003
Referitor la remanierea și restructurarea Cabinetului dvs.
304. Întrebarea nr.926A/05-02-2003
Referitor la Ordinul nr.726 al Ministrului Sănătății și Familiei.
305. Interpelarea nr.926B/20-05-2003
Referitor la persoanele deportate în Ungaria și a urmașilor acestora.
306. Întrebarea nr.927A/05-02-2003
Referitor la Legea 309 din 22 mai 2002.
307. Interpelarea nr.927B/20-05-2003
Referitor la un Denunț penal la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și înregistrat cu nr.670 din 8.10.2003 la Parchetul Național Anticorupție, împotriva unor reprezentanți ai APAPS.
308. Întrebarea nr.928A/06-02-2003
Referitor la escaladarea prețului Gigacaloriei.
309. Interpelarea nr.928B/20-05-2003
Referitor la memoriul domnului Gavrilă Miron din sat Gădălin, com.Jucu, jud.Cluj.
310. Întrebarea nr.929A/06-02-2003
Referitor la situația întreprinderii SC Tractorul UTC sa din Brașov și perspectivele acesteia în agricultura României.
311. Interpelarea nr.929B/20-05-2003
Referitor la reântronarea legalității pe raza comunei Florești, jud.Cluj.
312. Întrebarea nr.930A/06-02-2003
Referitor la stadiul privatizării SC Rulmentul SA Brașov.
313. Interpelarea nr.930B/20-05-2003
Meserii vechi omorâte de birocrație.
314. Întrebarea nr.931A/06-02-2003
Referitor la situația finanțării centurii rutiere ocolitoare a Municipiului Brașov.
315. Interpelarea nr.931B/20-05-2003
Dezastrul continuă.
316. Întrebarea nr.932A/06-02-2003
Referitor la cazurile de returnere ilegală de TVA și de furt din conductele PETROTRANS.
317. Interpelarea nr.932B/20-05-2003
Referitor la riscul evenimentelor epidemiologice din zona orașului Fieni.
318. Întrebarea nr.933A/06-02-2003
Referitor la cazurile de returnare ilegală de TVA și de furt din conductele PETROTRANS.
319. Interpelarea nr.933B/20-05-2003
Referitor la activitatea prefectului județului Alba.
320. Întrebarea nr.934A/06-02-2003
Referitor la cazurile de returnare ilegală de TVA și de furt din conductele PETROTRANS.
321. Interpelarea nr.934B/03-06-2003
Referitor la aducerea la îndeplinire a prevederilor OG 65/2002.
322. Întrebarea nr.935A/06-02-2003
Referitor la cazurile de returnare ilegală de TVA și de furt din conductele PETROTRANS.
323. Interpelarea nr.935B/03-06-2003
Referitor la implicarea abuzivă a executivului în domeniul Justiției.
324. Întrebarea nr.936A/06-02-2003
Referitor la cazurile de returnare ilegale de TVA și de furt din conductele PETROTRANS.
325. Interpelarea nr.936B/03-06-2003
Referitor la închiderea circulației pe Drumul E-60 între Cluj-Napoca și Huedin.
326. Întrebarea nr.937A/07-02-2003
Referitor la sarcinile de privatizare ale Ministerului Industriilor și mărirea portofoliului.
327. Interpelarea nr.937B/03-06-2003
Referitor la absolvenții Colegiului Universitar de Institutori (Buzău).
328. Întrebarea nr.938A/10-02-2003
Referitor la marile restanțe la plata subvențiilor pentru lapte.
329. Interpelarea nr.938B/03-06-2003
Referitor la abuzurile unor primari.
330. Întrebarea nr.939A/10-02-2003
Referitor la memoriul domnului Stretea Andrei din Cluj.
331. Interpelarea nr.939B/03-06-2003
Referitor la reforma din sistemul sanitar.
332. Întrebarea nr.940A/10-02-2003
Referitor la memoriul domnului Eugen Coman.
333. Interpelarea nr.940B/03-06-2003
Referitor la amplasarea grupului statuar al celor 13 generali unguri în parcul prieteniei româno-maghiare.
334. Întrebarea nr.941A/10-02-2003
Referitor la asigurarea mijloacelor de transport necesare deplasării elevilor din unele localități ale județului Cluj spre școlile unde își desfășoară activitatea.
335. Interpelarea nr.941B/03-06-2003
Referitor la scoaterea din funcțiune a amenajărilor de irigații preluate de A.U.A.I.
336. Întrebarea nr.942A/10-02-2003
Referitor la memoriul unui grup de cetățeni din satul Băbiu, com.Almaș, jud.Sălaj.
337. Interpelarea nr.942B/03-06-2003
Referitor la Noul Cod al Muncii adoptat de Parlament.
338. Întrebarea nr.943A/10-02-2003
Referitor la achiziționarea de utilaje de mâna a doua.
339. Interpelarea nr.943B/03-06-2003
"O nouă hotărâre aberantă a Tribunalului Municipal București".
340. Întrebarea nr.944A/10-02-2003
Referitor la obiecții la Legea 550 din 2002.
341. Interpelarea nr.944B/03-06-2003
Referitor la politica ministerului în ceea ce privește modul de a răspunde la scrisorile deputaților.
342. Întrebarea nr.945A/10-02-2003
Referitor la ilegalități săvârșite cu concursul primarului și viceprimarului precum și al pădurarului Syekely Ioan.
343. Interpelarea nr.945B/03-06-2003
Referitor la politica ministerului în ceea ce privește posibilitatea reducerii prețului de livrare a apei calde pentru Serele Iernut.
344. Întrebarea nr.946A/10-02-2003
referitor la abuzuri în serviciu, recurgerea la fals și uz de fals de către domnul Ioan Gherasim.
345. Interpelarea nr.946B/03-06-2003
Referitor la aplicarea Legii 125 din 2002 pentru aprogarea OG 82 din 2001.
346. Întrebarea nr.947A/11-02-2003
Referitor la eșalonările sau amânările la plata la bugetul asigurărilor sociale și la bugetul asigurărilor pentru somaj, pe anul 2001 și 2002, acordate firmelor cu capital privat, pe județe.
347. Interpelarea nr.947B/03-06-2003
Referitor la memoriul domnului Barz Marinel din satul Săliștea Nouă, jud.Cluj.
348. Întrebarea nr.948A/11-02-2003
Referitor la cum se impozitează veniturile de pe terenurile agricole în cadrul venitului global?
349. Interpelarea nr.948B/03-06-2003
Referitor la noul Cod al Muncii unde convențiile civile trebuie înlocuite cu contracte individuale cu timp parțial de muncă.
350. Întrebarea nr.949A/11-02-2003
Se pot acorda ajutoare financiare unor familii defavorizate din municipiul Călărași?
351. Interpelarea nr.949B/03-06-2003
Referitor la domeniul pisciculturii.
352. Întrebarea nr.950A/11-02-2003
Referitor la starea dramatică în care se află farmaciile.
353. Interpelarea nr.950B/03-06-2003
Referitor la memoriul doamnei Eugenia Pop din Cluj.
354. Întrebarea nr.951A/11-02-2003
Referitor la memoriile unor medici pneumologi călărășeni.
355. Interpelarea nr.951B/03-06-2003
Referitor la nerezolvarea situației retrocedărilor sau după caz, a despăgubirilor pentru terenurile agricole, imobilele și utilajele agricole aferente, potrivit legilor în vigoare.
356. Întrebarea nr.952A/11-02-2003
Referitor la cele 100 de familii de rromi din Cartierul FNC care solicită oficializarea actelor în evidențele administrației locale.
357. Interpelarea nr.952B/03-06-2003
Referitor la situația dezastruoasă și intolerabilă dintr-o serie de cimitire din orașele și municipiile din țară, mai cu seamă din Transilvania.
358. Întrebarea nr.953A/11-02-2003
Referitor la acordarea unei protecții reale familiilor de rromi din Călărași.
359. Interpelarea nr.953B/03-06-2003
Referitor la procesul de dezorganizare și atrofiere a activității de cercetare la care este supus Institutul Geologic al României.
360. Întrebarea nr.954A/11-02-2003
Referitor la acțiunile de electrificare.
361. Interpelarea nr.954B/03-06-2003
Referitor la textul art.166 indice 1 din Codul Penal.
362. Întrebarea nr.955A/11-02-2003
Referitor la memoriul domnului Băran Ion.
363. Interpelarea nr.955B/03-06-2003
Referitor la un grup de 90 de salariați ai Sucursalei ZLATMIN SA ZLATNA, aparținând de Compania Națională minieră MINVEST SA Deva.
364. Întrebarea nr.956A/11-02-2003
Referitor la memoriul doamnei Vlainea Georgica din Călărași.
365. Interpelarea nr.956B/03-06-2003
Referitor la interzicerea în sediul Prefecturii a deputatului Adrian Moisoiu.
366. Întrebarea nr.957A/11-02-2003
Referitor la cetățenii com.Câțcău, jud.Cluj.
367. Interpelarea nr.957B/03-06-2003
Exploatațiile agricole - între vis și realitate
368. Întrebarea nr.958A/12-02-2003
referitor la clanuri mafiote de putere care subordonează segmente din structurile de informații.
369. Interpelarea nr.958B/03-06-2003
Bunăvoința de miliarde de lei a Ministerului de Finanțe.
370. Întrebarea nr.959A/12-02-2003
Referitor la construcția șoselei Oradea - Deva.
371. Interpelarea nr.959B/03-06-2003
Referitor la starea critică a infrastructurii de transport a județelor Bihor.
372. Întrebarea nr.960A/12-02-2003
Referitor la producerea sucului de roșii.
373. Interpelarea nr.960B/03-06-2003
Referitor la reglementarea formării inițiale a asistenților medicali generaliști (nursing) și a asistenților de obstretică (moașe).
374. Întrebarea nr.961A/12-02-2003
Referitor la acordarea de facilități producătorilor agricoli.
375. Interpelarea nr.961B/03-06-2003
Referitor la recunoașterea dreptului de propietate a Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași asupra a două stații pilot aflate în propietatea SC Iașitex SA _ Iași.
376. Întrebarea nr.962A/12-02-2003
Referitor la acordarea bonurilor valorice reprezentând contravaloarea cotei unice de carburanți auto necesară efectuării lucrărilor agricole.
377. Interpelarea nr.962B/03-06-2003
Referitor la prețul biletului TAROM pentru ruta BUCUREȘTI - Tg.Mureș.
378. Întrebarea nr.963A/12-02-2003
Referitor la memoriul domnului Terec Daniel Ioan din Cluj.
379. Interpelarea nr.963B/24-06-2003
Referitor la starea actuală a lucrărilor de hidroameliorați.
380. Întrebarea nr.964A/12-02-2003
Referitor la memoriul domnului Terec Daniel Ioan din Cluj.
381. Interpelarea nr.964B/24-06-2003
Referitor la motorina subvenționată pentru sprijinirea de către stat a efectuării lucrărilor agricole.
382. Întrebarea nr.965A/12-02-2003
Referitor la asigurarea suplimentară de maternitate.
383. Interpelarea nr.965B/24-06-2003
Referitor la moțiunea privind Basarabia și Bucovina.
384. Întrebarea nr.966A/12-02-2003
Referitor la situația Spitalului de Recuperare din Cluj-Napoca.
385. Interpelarea nr.966B/24-06-2003
Referitor la producția de grâu și de orz din acest an.
386. Întrebarea nr.967A/12-02-2003
Referitor la privatizarea SC Agoindustriala SA Cluj
387. Interpelarea nr.967B/24-06-2003
Referitor la politica generală a Guvernului referitoare la retrocedarea bunurilor bisericești, aplicarea Legii 501 din 2002.
388. Întrebarea nr.968A/12-02-2003
Costul materialelor guvernamentale prezentate în ședința Plenului Camerei Deputaților și Senatului din data de 12 .02.2003.
389. Interpelarea nr.968B/24-06-2003
Referitor la memoriul domnului Gogâlea Dorin din Sibiu.
390. Întrebarea nr.969A/14-02-2003
Referitor la suspiciuni privind acordarea cetățeniei române persoanelor Sabit Danis și Kesser Fatih Mahmet.
391. Interpelarea nr.969B/24-06-2003
Referitor la spațiile închiriate unor agenți economici.
392. Întrebarea nr.970A/14-02-2003
Referitor la acordarea cetățeniei persoanelor Sabit Danis și Kesser Fatih Mehmet.
393. Interpelarea nr.970B/24-06-2003
Referitor la Spitalul Municipal din Timișoara.
394. Întrebarea nr.971A/14-02-2003
Referitor la acordarea cetățeniei române persoanelor Sabit Danis și Kesser Fatih Mehmet.
395. Interpelarea nr.971B/24-06-2003
Referitor la intenția Poliției Capitalei de a dizolva secția de poliție 27 din Regie.
396. Întrebarea nr.972A/14-02-2003
Referitor la Școala Generală nr.6 Arad.
397. Interpelarea nr.972B/24-06-2003
Referitor la nerespectarea de către primarii localităților Borșa - Maramureș și Cârlibaba - Suceava a unei hotărâri judecătorești, definitivă și irevocabilă.
398. Întrebarea nr.973A/17-02-2003
Referitor la situația comunei Obreja.
399. Interpelarea nr.973B/24-06-2003
Referitor la cazurile în care România a fost reclamată la CEDO.
400. Întrebarea nr.974A/17-02-2003
Referitor la stadiul privatizării fabricii de Mașini Agricole Tractoare din Craiova.
401. Interpelarea nr.974B/24-06-2003
Referitor la frauda de la examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii.
402. Întrebarea nr.975A/17-02-2003
Referitor la "Subvenții pentru utilaje agricole".
403. Interpelarea nr.975B/24-06-2003
Cine se face vinovat de privatizarea frauduloasă a Nitramonia Făgăraș și Colorom Codlea?
404. Întrebarea nr.976A/17-02-2003
Referitor la scutirea la impozitul pe teren.
405. Interpelarea nr.976B/24-06-2003
Referitor la nerezolvarea situației de împropietărire a eroului Ursărescu C.Nicolae, veteran de război.
406. Întrebarea nr.977A/17-02-2003
Referitor la situația de dificultate a învățământului din mediul rural.
407. Interpelarea nr.977B/24-06-2003
Referitor la drepturile restante ale acționarilor neachitate de Societățile comerciale agricole pe acțiuni cu capital de stat înființate în baza Legii 15 din 1990.
408. Întrebarea nr.978A/17-02-2003
Referitor la concurs pentru obținerea competenței în acupunctură.
409. Interpelarea nr.978B/24-06-2003
Referitor la memoriul Sindicatului Liber din SC PALROM SRL, Brad.
410. Întrebarea nr.979A/17-02-2003
Referitor la SC Farmec SA Cluj.
411. Interpelarea nr.979B/24-06-2003
Referitor la prevederile Legii 116 din 2002.
412. Întrebarea nr.980A/17-02-2003
Referitor la Normele metodologice de aplicare a Legii 507 din 2002.
413. Interpelarea nr.980B/24-06-2003
Referitor la aplicarea Legii 182 din 2000.
414. Întrebarea nr.981A/17-02-2003
Referitor la Normele metodologice de aplicare a Legii 507 din 2002.
415. Interpelarea nr.981B/24-06-2003
Referitor la tergiversarea dosarelor asociaților lui Keser Mehmet Fatih și ale acestuia.
416. Întrebarea nr.982A/17-02-2003
Referitor la revizuirea Normelor de aplicare ale Contractului - cadru privind acordarea serviciilor medicale în anul 2003.
417. Interpelarea nr.982B/24-06-2003
Referitor la sucursala PECO Dolj, păgubită de un SRL cu ajutorul Instanțelor Judecătorești.
418. Întrebarea nr.983A/17-02-2003
Referitor la execuția bugetară și descărcarea de gestiune a Ministerului Cultelor pe anii 2001 și 2002.
419. Interpelarea nr.983B/24-06-2003
Referitor la memoriul domnului Mircescu Dumitru.
420. Întrebarea nr.984A/17-02-2003
Referitor la situația de la SC Mecanică Tohan - Zărnești și viitorul acesteia.
421. Interpelarea nr.984B/24-06-2003
Referitor la petiția numiților Gagiu Sterie și Dobre Ion.
422. Întrebarea nr.985A/17-02-2003
Referitor la parcul industrial pe platforma SC Mecanică Tohan - Zărnești.
423. Interpelarea nr.985B/24-06-2003
Referitor la SC IRIS SA Cluj Napoca.
424. Întrebarea nr.986A/18-02-2003
Referitor la burse acordate în acest an în mun.Reghin, jud.Mureș.
425. Interpelarea nr.986B/24-06-2003
Referitor la situația SC BERE MALȚ SA BISTRIȚA.
426. Întrebarea nr.987A/18-02-2003
Referitor la sume pentru plata unor calamități produse de ploi și grindină în lunile iulie-august 2002.
427. Interpelarea nr.987B/24-06-2003
Referitor la Hălmăjan Robert.
428. Întrebarea nr.988A/18-02-2003
Referitor la gestionarea eficientă a deșeurilor urbane.
429. Interpelarea nr.988B/24-06-2003
Referitor la un recent articol al cotidianului central "Curentul", din data de 16.06.2003.
430. Întrebarea nr.989A/18-02-2003
Referitor la un ajutor pentru domnișoara Conda Cristine din Călărași.
431. Interpelarea nr.989B/24-06-2003
Referitor la temeiul legal și moral al adopției copilului Oprea Cătălin Lucica de către o familie din Spania.
432. Întrebarea nr.990A/18-02-2003
Referitor la ajutoare financiare pentru un grup de cetățeni din Municipiul Călărași.
433. Interpelarea nr.990B/24-06-2003
Referitor la măsurile ce trebuie luate privind alinierea justiției române la cea europeană și respectarea Constituției.
434. Întrebarea nr.991A/18-02-2003
Referitor la ajutoare de urgență pentru un grup de cetățeni din Călărași.
435. Interpelarea nr.991B/24-06-2003
Referitor la ajutoare și fonduri de la unele instituții europene.
436. Întrebarea nr.992A/18-02-2003
Referitor la situația returnărilor Taxei pe Valoare Adăugată către firme cu capital privat și de stat.
437. Interpelarea nr.992B/24-06-2003
Referitor la grija pentru minorități și cultele acestora.
438. Întrebarea nr.993A/19-02-2003
Referitor la anchete care trenează în mod subiectiv.
439. Interpelarea nr.993B/24-06-2003
Referitor la lipsa de răspundere a funcționarilor publici și despre modul în care Ministerul Adm.Publice nu a dorit să soluționeze petiția unui contribuabil.
440. Întrebarea nr.994A/19-02-2003
Referitor la anchete care trenează în mod subiectiv.
441. Interpelarea nr.994B/24-06-2003
Referitor la aplicarea hotărârii definitive a Curții Supreme de Justiție privind anularea privatizării stațiunii Sovata și reluarea procesului de privatizare.
442. Întrebarea nr.995A/19-02-2003
Referitor la anchete care trenează în mod subiectiv.
443. Interpelarea nr.995B/24-06-2003
Referitor la construirea mai multor blocuri de locuințe pe raza loc.Florești prin SC Napoca SA.
444. Întrebarea nr.996A/19-02-2003
Referitor la anchete care trenează în mod subiectiv.
445. Interpelarea nr.996B/24-06-2003
Referitor la ilegalitatea "selecției de oferte privind realizarea de marcaje de secretizare ce urmează a fi aplicate pe piesele de schimb și echipamente auto certificate", organizată de RAR în ianuarie 2001.
446. Întrebarea nr.997A/19-02-2003
Referitor la cazuri grave de abuzuri și ilegalități privind introducerea gazului metan în unele localități din jud.Cluj.
447. Interpelarea nr.997B/24-06-2003
Referitor la distrugerea celei mai valoroase biblioteci de filozofie din România.
448. Întrebarea nr.998A/19-02-2003
Situația locatarilor Căminului CFR din Cluj-Napoca.
449. Interpelarea nr.998B/24-06-2003
Referitor la scumpirea gazului livrat consumatorilor captivi în care se includ și consumatorii casnici.
450. Întrebarea nr.999A/20-02-2003
Referitor la modul discriminatoriu de atribuire către AFDP - ARAD a biletelor pentru tratament și odihnă.
451. Interpelarea nr.999B/24-06-2003
Referitor la pre-contractul semnat între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Centrul de diagnostic imagistic Arad.
452. Întrebarea nr.1000A/24-02-2003
Referitor la așa-zisa Societate a Muzeului Ardelean.
453. Interpelarea nr.1000B/09-09-2003
Referitor la situația economico-financiară critică în care se află Spitalul Clinic de Recuperare Medicală din Eforie Nord.
454. Întrebarea nr.1001A/24-02-2003
Referitor la memoriul doamnei Elisabeta Rusu din Cluj-Napoca.
455. Interpelarea nr.1001B/09-09-2003
Referitor la unele acțiuni șovine și iredentiste ale unor conducători ai concetățenilor noștri de etnie maghiară.
456. Întrebarea nr.1002A/24-02-2003
Referitor la memoriul doamnei Elisabeta Rusu din Cluj-Napoca.
457. Interpelarea nr.1002B/09-09-2003
Referitor la reformarea structurilor Ministerului de Interne.
458. Întrebarea nr.1003A/24-02-2003
Referitor la Biblioteca Națională a României, filiala Batthyaneum din Alba Iulia.
459. Interpelarea nr.1003B/09-09-2003
Referitor la stadiul deferențiat și discrepanța care există între pregătirea deschiderii noului an școlar în capitală și marile orașe pe de-o parte și sate și comune pe de altă parte.
460. Întrebarea nr.1004A/24-02-2003
Referitor la situația de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare din Cluj-Napoca.
461. Interpelarea nr.1004B/09-09-2003
Referitor la înființarea Agenției pentru Strategii Guvernamentale.
462. Întrebarea nr.1005A/24-02-2003
Referitor la răspunsul pe marginea intrebării 877A.
463. Interpelarea nr.1005B/09-09-2003
Referitor la ridicarea unui monument pentru cinstirea memoriei lui Vasvari Pal.
464. Întrebarea nr.1006A/24-02-2003
referitor la Legea 550 din 2002.
465. Interpelarea nr.1006B/09-09-2003
Referitor la cazuri de abuzuri și încălcare a legii ce către cei chemați să o aplice.
466. Întrebarea nr.1007A/25-02-2003
Referitor la memoriul domnului Tripon Vasile cetățean german, acționar la SC LOIS PROD IMPEX SA, București.
467. Interpelarea nr.1007B/09-09-2003
Referitor la memoriul domnului Farca; Pavel din jud.Cluj.
468. Întrebarea nr.1008A/25-02-2003
Referitor la subvenția în îngrășăminte acordată de Guvern.
469. Interpelarea nr.1008B/09-09-2003
Referitor la probleme privind eliberarea pașapoartelor în jud.Bihor
470. Întrebarea nr.1009A/25-02-2003
Referitor la sfera beneficiarilor privind prevederile Legii 309 din 2002.
471. Interpelarea nr.1009B/09-09-2003
Referitor la o nouă structură de forță a MApN.
472. Întrebarea nr.1010A/25-02-2003
Privin sfera beneficiarilor de prevederile Legii 309 din 2002.
473. Interpelarea nr.1010B/09-09-2003
Referitor la relațiile cu diaspora românească.
474. Întrebarea nr.1011A/25-02-2003
Referitor la acordarea indemnizațiilor de asigurări sociale pentru acoperirea riscului de maternitate.
475. Interpelarea nr.1011B/09-09-2003
Referitor la contactele culturale ale României în exterior.
476. Întrebarea nr.1012A/25-02-2003
Ce facilități oferă Guvernul salariaților care suferă de boli profesionale.
477. Interpelarea nr.1012B/09-09-2003
Referitor la declarația senatorului UDMR Gyorgy Frunda în presă la data de 19.08.2003, de a inscripționa bilingv atât gările cât și autogările.
478. Întrebarea nr.1013A/25-02-2003
Referitor la memoriul domnului Iancu Vasile din Călărași.
479. Interpelarea nr.1013B/09-09-2003
Referitor la modificarea structurii și componenței Guvernului.
480. Întrebarea nr.1014A/25-02-2003
Este bine calculată pensia doamnei Dobrescu Lucica?
481. Interpelarea nr.1014B/09-09-2003
Sănătatea cetățeanului - între reguli și jurământ.
482. Întrebarea nr.1015A/25-02-2003
Referitor la acordarea de ajutoare de urgență pentru unii cetățeni din Municipiul Călărași.
483. Interpelarea nr.1015B/09-09-2003
Subvențiile pentru crearea de noi locuri de muncă și sursele lor de finanțare.
484. Întrebarea nr.1016A/25-02-2003
Referitor la ajutor social pentru familiile a căror locuință necesită reparații ca urmare a calamităților naturale.
485. Interpelarea nr.1016B/09-09-2003
Referitor la restructurarea CFR.
486. Întrebarea nr.1017A/25-02-2003
Referitor la solicitarea de ajutor social pentru familiile marginalizate.
487. Interpelarea nr.1017B/09-09-2003
Referitor la distrugerea celei mai valoroase biblioteci de filozofie din România.
488. Întrebarea nr.1018A/25-02-2003
Se solicită ajutor medicamentos pentru bolnavul cardiovascular Vasile Marin din Călărași.
489. Interpelarea nr.1018B/09-09-2003
Referitor la poziția Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei cu privire la proiectul de hotărâre de Guvern privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale.
490. Întrebarea nr.1019A/25-02-2003
Referitor la situația Gavazzi Steel Oțelu Roșu.
491. Interpelarea nr.1019B/09-09-2003
Referitor la recuperarea creanțelor neachitate către !AGMUS" SA Iași de către societățile comerciale "UREX" ROVONARI jud.Gorj și SC "MAȘINI SPECIALE 95" București.
492. Întrebarea nr.1020A/25-02-2003
Referitor la situația bunurilor mobile și imobile patrimoniale ale cultelor și a spațiilor ecleziale.
493. Interpelarea nr.1020B/09-09-2003
Situația învățământului rural din România.
494. Întrebarea nr.1021A/25-02-2003
Referitor la restanțele Ministerului Culturii și Cultelor în contracterea și decontarea lucrărilor la proiectare - cercetare și executare a retaurărilor la monumentele istorice.
495. Interpelarea nr.1021B/09-09-2003
Referitor la declarațiile Primului Ministru Adrian Năstase privind birocrația fără precedent din cadrul administrației publice centrale și locale.
496. Întrebarea nr.1022A/25-02-2003
Referitor la conflictele din domeniul cultelor.
497. Interpelarea nr.1022B/09-09-2003
Referitor la utilizarea elicopterului în interes de partid.
498. Întrebarea nr.1023A/25-02-2003
Referitor la Legea 309 din 2002.
499. Interpelarea nr.1023B/09-09-2003
Referitor la starea dezastruoasă a căminelor studențești.
500. Întrebarea nr.1024A/25-02-2003
Referitor la situația finanțării centurii ocolitoare a municipiului Făgăraș.
501. Interpelarea nr.1024B/09-09-2003
Interpretarea defectuoasă de către instanțe a actelor normative de stabilire a regimului juridic al imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă.
502. Întrebarea nr.1025A/26-02-2003
Referitor la prezentarea accidentelor ecologice înregistrate în perioada 1.01.2002 - 28 februarie 2003.
503. Interpelarea nr.1025B/09-09-2003
Referitor la fenomenele naturale din jud.Gorj.
504. Întrebarea nr.1026A/26-02-2003
Referitor la situația autorizațiilor de funcționare în condiții de siguranță a barajelor.
505. Interpelarea nr.1026B/09-09-2003
Referitor la un abuz săvârșit de dl.Ioan Rus, ministru al Administrației și Internelor.
506. Întrebarea nr.1027A/26-02-2003
Referitor la suesele de poluare a mediului identificate în municipiul București și măsurile care se impun.
507. Interpelarea nr.1027B/09-09-2003
Referitor la memoriul domnului Preda Valentin.
508. Întrebarea nr.1028A/26-02-2003
Referitor la situația refacerii și repunerii în funcțiune, în anul 2002, a drumurilor forestiere și lucrările de corectarea torenților din fondul forestier de stat calamitate în perioada 1991-2001.
509. Interpelarea nr.1028B/09-09-2003
Referitor la recunoașterea reciprocă a diplomelor universitare între România și Ungaria.
510. Întrebarea nr.1029A/26-02-2003
Referitor la măsurile adoptate de MAAP pentru ca programele SAPARD să fie accesibile agricultorilor.
511. Interpelarea nr.1029B/09-09-2003
Referitor la un denunț penal privind privatizarea stațiunii Sovata.
512. Întrebarea nr.1030A/26-02-2003
referitor la situația proiectelor eligibile în anul 2002 pe măsurile SAPARD precizând sumele alocate și beneficiarii pe proiecte.
513. Interpelarea nr.1030B/09-09-2003
Referitor la alocarea unei sume de bani pentru susținerea financiară a publicațiilor în limba română de la Chișinău, Cernăuți, Voivodina etc.
514. Întrebarea nr.1031A/26-02-2003
Precizați situația contractelor de gospodărire și pază a pădurilor proprietate privată încheiate de Regia Națională a Pădurilor cu proprietarii persoane fizice și juridice.
515. Interpelarea nr.1031B/09-09-2003
Referitor la evacuarea comercianților cu produse degradabile fără loc de desfacere, de către edilii buzoieni.
516. Întrebarea nr.1032A/26-02-2003
Referitor la beneficiarii și sumele alocate pentru sprijinirea proprietarilor de păduri.
517. Interpelarea nr.1032B/09-09-2003
Referitor la procesul de privatizare a SC BETIM SA din jud.Timiș.
518. Întrebarea nr.1033A/26-02-2003
Referitor la situația obiectivelor de investiții noi, finalizate în anii 2001 - 2002, de către Regia Națională a Pădurilor.
519. Interpelarea nr.1033B/09-09-2003
Referitor la unele nemulțumiri ale agricultorilor din satele jud.Timiș.
520. Întrebarea nr.1034A/26-02-2003
Interpretarea oficială a prevederilor Normelor Metodologice de aplicare a OG 7 din 2001 privind impozitul pe profit.
521. Interpelarea nr.1034B/09-09-2003
Referitor la închiderea Uzinei de Materiale Fotosensibile Tg.Mureș.
522. Întrebarea nr.1035A/26-02-2003
Referitor la fondurile alocate de Uniunea Europeană României.
523. Interpelarea nr.1035B/10-09-2003
Referitor la Cadrele Didactice dinÎnvățământul Superior de Drept - Știițe Juridice care, în paralel practică sau patronează Avocatura.
524. Întrebarea nr.1036A/27-02-2003
Referitor la posibilitatea accesării și completării pe calculator a fomularelor-tip privind plata taxelor și impozitelor datorate de contribuabili statutului și administrației publice locale.
525. Interpelarea nr.1036B/16-09-2003
Referitor la varianta de modificare a impozitării veniturilor salariale.
526. Întrebarea nr.1037A/03-03-2003
referitor la modul birocratic și superficial în care sunt tratate problemele semnalate prin întrebări și interpelări.
527. Interpelarea nr.1037B/16-09-2003
"O dovadă a faptului că balanța Justiției se înclină, în prea multe cazuri, înspre cei care au relații".
528. Întrebarea nr.1038A/03-03-2003
Referitor la OUG 73 din 29.08.2002.
529. Interpelarea nr.1038B/16-09-2003
Referitor la gestul doamnei ministru Hildegard Puwak de a participa cu firmele propriei sale familii la licitarea unor proiecte europene ce se află sub directa dânsei derulare.
530. Întrebarea nr.1039A/03-03-2003
Referitor la imaginea României peste hotare.
531. Interpelarea nr.1039B/16-09-2003
Referitor la modul defectuos și selectiv de retrocedare a bunurilor jefuite de statul comunist după 6 martie 1945.
532. Întrebarea nr.1040A/03-03-2003
Referitor la furturi din gospodăriile cetățenilor din comuna Așchileu, jud.Cluj.
533. Interpelarea nr.1040B/16-09-2003
Referitor la reînființarea comunei Stroești, jud.Argeș.
534. Întrebarea nr.1041A/03-03-2003
Referitor la asistența medicală defectuoasă în comuna Așchileu,jud.Cluj.
535. Interpelarea nr.1041B/16-09-2003
Referitor la modul în care au fost alocate și gestionate fondurile în vederea reabilitării unităților școlare din jud.Neamț.
536. Întrebarea nr.1042A/03-03-2003
referitor la dificultăți în eliberarea titlurilor de propietate în comuna Așchileu, jud.Cluj.
537. Interpelarea nr.1042B/16-09-2003
Soluționarea problemei privind aspectul noii uniforme a polițiștilor.
538. Întrebarea nr.1043A/04-03-2003
referitor la scutirea de la plata impozitelor și taxelor locale reglementate prin OG 36 din 2002.
539. Interpelarea nr.1043B/16-09-2003
Referitor la memoriul unor locatari din blocurile 11 și 3 de pe strada Saturn, municipiul Petroșani.
540. Întrebarea nr.1044A/04-03-2003
Referitor la criza în justiția clujeană prin numirea ca prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, a domnului Nicolae Moldovan.
541. Interpelarea nr.1044B/16-09-2003
Referitor la Centrala Nucleară Cernavodă.
542. Întrebarea nr.1045A/04-03-2003
Referitor la demersuri pentru ca cele 19 tablouri din inventarul Muzeului Brukenthal din Sibiu, aflate în prezent la București, să se întoarcă la Sibiu.
543. Interpelarea nr.1045B/16-09-2003
Referitor la acordarea cetățeniei române infractorului Sali Cakir.
544. Întrebarea nr.1046A/04-03-2003
Referitor la SC EUROESSICATOR PRODEXIM SRL, cu sediul în Tășnad, jud.Satu-Mare.
545. Interpelarea nr.1046B/16-09-2003
Revenire la răspunsul 9088 din 28.08.2003.
546. Întrebarea nr.1047A/04-03-2003
Referitor la planul Național de acțiune în domeniul ocupării forței de muncă și Strategia Națională pentru ocuparea Forței de Muncă 2002-2004.
547. Interpelarea nr.1047B/16-09-2003
Referitor la acțiuni de împădurire.
548. Întrebarea nr.1048A/04-03-2003
Referitor la dezvoltarea unei piețe concurențiale care să asigure venituri corespunzătoare producătorilor agricoli.
549. Interpelarea nr.1048B/16-09-2003
Care sunt măsurile preconizate pe termen scurt și lung de Ministerul Sănătății pentru ameliorarea stării de sănătate în continuă deteriorare în România?
550. Întrebarea nr.1049A/04-03-2003
Referitor la acțiuni întreprinse în domeniul infrastructurii de transport.
551. Interpelarea nr.1049B/23-09-2003
Referitor la problemele legate de colaborarea PSD-UDMR și despre înființarea unei Universități maghiare la Cluj Napoca.
552. Întrebarea nr.1050A/04-03-2003
Referitor la politicile în domeniul tineretului.
553. Interpelarea nr.1050B/23-09-2003
Referitor la valoarea creanțelor pe care România le are în prezent în lume.
554. Întrebarea nr.1051A/04-03-2003
Referitor la dezvoltarea și modernizarea produselor turistice.
555. Interpelarea nr.1051B/23-09-2003
Referitor la așa zisă "Statuie a Libertății" care îi reprezintă pe cei 13 generali călăi ai populației românești din Ardeal în Revoluția de la 1848.
556. Întrebarea nr.1052A/04-03-2003
Referitor la propietarii de păduri.
557. Interpelarea nr.1052B/23-09-2003
Referitor la prelucrarea primară a lemnului în zonele de munte.
558. Întrebarea nr.1053A/04-03-2003
Referitor la starea jalnică în care a ajuns municipiul Călărași sub nefastul mandat "Țuțuianu"
559. Interpelarea nr.1053B/23-09-2003
Referitor la exportul de fier vechi și de bușteni.
560. Întrebarea nr.1054A/04-03-2003
Referitor la memoriul doamnei Ecea Anastasia din com.Voluntari.
561. Interpelarea nr.1054B/23-09-2003
Referitor la practica guvernului actual de a reeșalona, șterge ori amnistia datoriile fabuloase către bugetul statului ale marilor datornici nu numai societăți de stat ci și firme private.
562. Întrebarea nr.1055A/04-03-2003
Referitor la situația domnului Gradea Marius din Călărași.
563. Interpelarea nr.1055B/23-09-2003
Referitor la o reclamă asiduă la transportul pe CFR-marfă.
564. Întrebarea nr.1056A/04-03-2003
Referitor la un ajutor pentru familia Costache Aurica din Călărași.
565. Interpelarea nr.1056B/23-09-2003
Referitor la ocolul Silvic Prundu Bârgăului, jud.Bistrița-Năsăud.
566. Întrebarea nr.1057A/04-03-2003
Referitor la memoriul domnului Mustafa Vasile din Călărași.
567. Interpelarea nr.1057B/23-09-2003
Referitor la situația consilierului PRM dl.Morariu Grațian din Bistrița.
568. Întrebarea nr.1058A/04-03-2003
Referitor la memoriul unui grup de cetățeni din Călărași.
569. Interpelarea nr.1058B/23-09-2003
Referitor la recunoașterea permiselor de șofer profesionist, românești, în Spania.
570. Întrebarea nr.1059A/04-03-2003
Referitor la ajutoare pentru un grup de cetățeni din Călărași.
571. Interpelarea nr.1059B/23-09-2003
Referitor la Legea 53 din 2003.
572. Întrebarea nr.1060A/04-03-2003
Referitor la SC SANAB SA Brăila care a fost cumpărată de firma norvegiană SCANDINOOR.
573. Interpelarea nr.1060B/23-09-2003
Atitudinea și modul în care înțelege dl.PrimMinistru Adrian Năstase să respecte Constituția și pe cetățenii care i se adresează prin intermediul parlamentarilor în Camera Deputaților.
574. Întrebarea nr.1061A/05-03-2003
referitor la situația personalului angajat al Ministerului Industriei și Resurselor.
575. Interpelarea nr.1061B/23-09-2003
Referitor la încălcarea unor prevederi legale de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.
576. Întrebarea nr.1062A/05-03-2003
Referitor la protejarea și conservarea fondului genetic național, din producția vegetală, animală și silvicultură.
577. Interpelarea nr.1062B/23-09-2003
Referitor la situația gravă a Sanatoriului Balnear Techirghiol.
578. Întrebarea nr.1063A/05-03-2003
referitor la medicii de familie din jud.Hunedoara
579. Interpelarea nr.1063B/23-09-2003
Referitor la strategia națională a viticulturii românești.
580. Întrebarea nr.1064A/05-03-2003
Referitor la situația judecătoriei Huedin.
581. Interpelarea nr.1064B/23-09-2003
Referitor la aplicarea Legii 254 din 2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului în domeniul viticulturii.
582. Întrebarea nr.1065A/05-03-2003
Referitor la limitarea numărului de ecografii gratuite efectuate zilnic.
583. Interpelarea nr.1065B/23-09-2003
Referitor la 8 familii din Fizeșul Gherlei, jud.Cluj care nu beneficiază de curent electric.
584. Întrebarea nr.1066A/06-03-2003
Referitor la situația dezastruoasă de la SC Vest-Metal SA Oradea.
585. Interpelarea nr.1066B/23-09-2003
Referitor la Căile Ferate Române.
586. Întrebarea nr.1067A/10-03-2003
Referitor la sprijinirea cultelor religioase.
587. Interpelarea nr.1067B/23-09-2003
10 ani de tranzație și locuri de muncă din România.
588. Întrebarea nr.1068A/10-03-2003
Referitor la învățământul universitar.
589. Interpelarea nr.1068B/23-09-2003
Guvernul PSD și caruselul împrumuturilor
590. Întrebarea nr.1069A/06-03-2003
Referitor la SC Bere Malț SA Bistrița.
591. Interpelarea nr.1069B/23-09-2003
Referitor la situația creată în jud.Covasna ca urmare a activității prefectului de a împiedica înregistrarea oricăror asociații cu personalitate juridică.
592. Întrebarea nr.1070A/11-03-2003
referitor la Hotărârea 127 a Consiliului județean Cluj.
593. Interpelarea nr.1070B/23-09-2003
Referitor la anularea separației puterilor în stat.
594. Întrebarea nr.1071A/10-03-2003
Referitor la dificultăți în aplicarea OG 36 din 2002 și HG 1278 din 2002.
595. Interpelarea nr.1071B/23-09-2003
Referitor la memoriul numitei Borbe Viorica, din Turda, jud.Cluj.
596. Întrebarea nr.1072A/10-03-2003
Referitor la inundațiile care afectează comuna Crișcior, jud.Hunedoara.
597. Interpelarea nr.1072B/23-09-2003
Referitor la dezvăluirile unui pușcăriaș student la drept care dezvăluie grave neajunsuri și carențe în activitatea din penitenciare.
598. Întrebarea nr.1073A/10-03-2003
Referitor la memoriul doamnei Anca Mirela Prodan din Cluj.
599. Interpelarea nr.1073B/07-10-2003
Referitor la organizarea serviciilor publice comunitare.
600. Întrebarea nr.1074A/10-03-2003
Referitor la investițiile făcute de Consiliul local al mun.Cluj-Napoca pentru modernizarea semnalizării rutiere.
601. Interpelarea nr.1074B/07-10-2003
Referitor la sprijinirea editurilor românești care editează în străinătate autori români.
602. Întrebarea nr.1075A/10-03-2003
Referitor la legislația în domeniul cultelor.
603. Interpelarea nr.1075B/07-10-2003
Referitor la accesul cetățeanului la informație.
604. Întrebarea nr.1076A/10-03-2003
Referitor la reparații financiare pentru un contract desfășurat prin ROMCONSULT.
605. Interpelarea nr.1076B/07-10-2003
Referitor la reglementarea plății taxelor de timbru.
606. Întrebarea nr.1077A/11-03-2003
Referitor la convenția între Guvernul României și cel al Ungariei privind colaborarea în domeniul protecției sociale.
607. Interpelarea nr.1077B/07-10-2003
Referitor la schimbări ale PUD de către Consiliul Local al Sectorului 5.
608. Întrebarea nr.1078A/11-03-2003
Referitor la persoanele care au făcut stagiul în cadrul detașamentelor de muncă.
609. Interpelarea nr.1078B/07-10-2003
Referitor la lipsa unui sediu al Electrica SA în zona centrală a Municipiului Salonta, jud.Bihor.
610. Întrebarea nr.1079A/11-03-2003
Referitor la ajutor social pentru familiile marginalizate social.
611. Interpelarea nr.1079B/07-10-2003
Referitor la situația modului de aplicare al art.1 lit.g din Oedinul Ministrului Finanțelor Publice, OMF 29 din 2003, în jud.Tulcea și Buzău.
612. Întrebarea nr.1080A/11-03-2003
referitor la Legea 309 din 2002.
613. Interpelarea nr.1080B/07-10-2003
Referitor la sumele mici de bani alocate jud.Arad la rectificarea din 06.10.2003.
614. Întrebarea nr.1081A/11-03-2003
Referitor la Legea 309 din 2002.
615. Interpelarea nr.1081B/07-10-2003
Referitor la memoriul domnului Calatan Ioan.
616. Întrebarea nr.1082A/11-03-2003
Referitor la copiii cu dificultăți legate de însușirea materiei.
617. Interpelarea nr.1082B/07-10-2003
Referitor la concursul pentru ocuparea postului de secretar al municipiului Cluj-Napoca.
618. Întrebarea nr.1083A/12-03-2003
Referitor la epidemia de pestă porcină în județele din vestul țării.
619. Interpelarea nr.1083B/07-10-2003
Referitor la instabilitaea terenului în arealul Complexului sportiv "Anena".
620. Întrebarea nr.1084A/12-03-2003
Referitor la lucrările de la Roșia Montană.
621. Interpelarea nr.1084B/07-10-2003
Referitor la situația veteranilor de război.
622. Întrebarea nr.1085A/12-03-2003
referitor la învățământul rural.
623. Interpelarea nr.1085B/07-10-2003
Referitor la situația din învățământul preuniversitar călărășean.
624. Întrebarea nr.1086A/12-03-2003
Referitor la dotările materiale ale instanțelor și parchetelor.
625. Interpelarea nr.1086B/07-10-2003
Referitor la prioritățile în domeniul agricol pentru buna desfășurare a campaniilor agricole de toamnă 2003 și primăvară 2004.
626. Întrebarea nr.1087A/12-03-2003
Referitor la situația lucrărilor de reparații capitale și amenajări la Palatul de Justiție Oradea.
627. Interpelarea nr.1087B/07-10-2003
Referitor la scumpirea motorinei.
628. Întrebarea nr.1088A/12-03-2003
Referitor la situația finanțării domeniului sanitar, cu referire la jud.Bihor.
629. Interpelarea nr.1088B/07-10-2003
Referitor la necesitatea unor lucrări urgente de reparații la Nodul Hidrotehnic Sânmihaiu Român.
630. Întrebarea nr.1089A/12-03-2003
Referitor la SC COMTOP SA.
631. Interpelarea nr.1089B/07-10-2003
Referitor la siguranța circulației pe drumurile publice.
632. Întrebarea nr.1090A/17-03-2003
Referitor la memoriul domnului Marin Kevorkian din Cluj-Napoca.
633. Interpelarea nr.1090B/07-10-2003
Referitor la poluarea ridicată din București și din țară.
634. Întrebarea nr.1091A/17-03-2003
Referitor la memoriul domnului Grigore Iobăgel din Cluj.
635. Interpelarea nr.1091B/07-10-2003
Referitor la memoriul doamnei Galea Mariana.
636. Întrebarea nr.1092A/17-03-2003
Referitor la Hotărârea 135 din 2002.
637. Interpelarea nr.1092B/07-10-2003
Referitor la organizarea unei Caravane ce v-a cutreiera întreaga țară pentru convingerea populației asupra modificărilor la Constituție.
638. Întrebarea nr.1093A/17-03-2003
Referitor la elaborarea normelor metodologice ale Legii 646 din 2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural.
639. Interpelarea nr.1093B/07-10-2003
Referitor la personalul diplomatic și consular, vulnerabilitatea personalului diplomatic și consular față de serviciile de informații străine.
640. Întrebarea nr.1094A/17-03-2003
Referitor la elaborarea normelor metodologice ale Legii 646 din 2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural.
641. Interpelarea nr.1094B/07-10-2003
Referitor la politizarea Caselor de Cultură Studențești.
642. Întrebarea nr.1095A/17-03-2003
Referitor la situația persoanelor fizice și juridice care nu dețin aparate radio sau TV.
643. Interpelarea nr.1095B/07-10-2003
Referitor la SC Zahăr SA Timișoara.
644. Întrebarea nr.1096A/17-03-2003
Referitor la taxa pentru serviciul public de radiodifuziune.
645. Interpelarea nr.1096B/07-10-2003
Referitor la doctorii veterinari.
646. Întrebarea nr.1097A/17-03-2003
Referitor la taxa pentru serviciul public de televiziune.
647. Interpelarea nr.1097B/07-10-2003
Referitor la conflictul de interese legalizat pentru membrii consiliului de administrație și ai consiliului științific al Agenției Naționale a Medicamentului.
648. Întrebarea nr.1098A/17-03-2003
Referitor la OUG 168 din 2001.
649. Interpelarea nr.1098B/07-10-2003
Referitor la ajutoare financiare.
650. Întrebarea nr.1099A/18-03-2003
Referitor la ajutoare pentru cetățenii din Municipiul Călărași.
651. Interpelarea nr.1099B/07-10-2003
Referitor la compensarea datoriilor pe care le au diverse spitale din țară.
652. Întrebarea nr.1100A/18-03-2003
Referitor la Legea 10 din 2001.
653. Interpelarea nr.1100B/07-10-2003
Referitor la achitarea datoriei de Ministerul Sănătății față de "Azomureș" Tg.Mureș.
654. Întrebarea nr.1101A/18-03-2003
Referitor la memoriul domnului Pană Gheorghe din Călărași.
655. Interpelarea nr.1101B/07-10-2003
Referitor la redeschiderea dosarelor unde a fost implicat primarul Ovidiu Oltean din com.Tăureni, jud.Mureș.
656. Întrebarea nr.1102A/18-03-2003
Referitor la un grup de asistenți personali ai unor copii cu handicap grav.
657. Interpelarea nr.1102B/07-10-2003
Referitor la restrângerea libertății de deliberare a instanțelor prin extinderea discreționară a limitelor de acțiune pentru organele cu abilități complementare în înfăptuirea justiției.
658. Întrebarea nr.1103A/18-03-2003
Referitor la construirea de parcări, șosele pentru deblocarea circulației rutiere în orașul Nădlac.
659. Interpelarea nr.1103B/07-10-2003
Referitor la Legea 309 din 2002.
660. Întrebarea nr.1104A/18-03-2003
Referitor la Legea 522 din 2002
661. Interpelarea nr.1104B/07-10-2003
Referitor la nerespectarea contractului de concesionare cu medicii veterinari liber-profesioniști.
662. Întrebarea nr.1105A/18-03-2003
Referitor la reglementarea circulației pe Calea Victoriei.
663. Interpelarea nr.1105B/07-10-2003
Referitor la rezervația naturală a "Bazaltelor de la Racoș", jud.Brașov.
664. Întrebarea nr.1106A/18-03-2003
Referitor la Proiectul de Ordin al Ministrului privind excluderea din Catalogul național a surselor pentru materiale forestiere de reproducere a unor arborete.
665. Interpelarea nr.1106B/07-10-2003
Referitor la recuperarea creanțelor neachitate către "Agmus" SA Iași de la societățile comerciale "UREX" - Rovinari, jud.Gorj și SC "Mașini Speciale 95" - București.
666. Întrebarea nr.1107A/18-03-2003
Referitor la neincluderea orașului Moldova Nouă în programul Ministerului Dezvoltării și Prognozei.
667. Interpelarea nr.1107B/07-10-2003
Referitor la memoriul domnului Nistor I.Gheorghe din com.Popești, sat Șerbănești, jud.Vâlcea.
668. Întrebarea nr.1108A/18-03-2003
Referitor la situația Gavazzi Steel Oțelul Roșu.
669. Interpelarea nr.1108B/07-10-2003
Referitor la deschiderea unui oficiu consular în zona Almeria, Spania.
670. Întrebarea nr.1109A/19-03-2003
Referitor la stadiul privatizării SC Tractorul SA Brașov.
671. Interpelarea nr.1109B/07-10-2003
Referitor la activitățile agricole.
672. Întrebarea nr.1110A/19-03-2003
Referitor la situația lucrărilor la aducțiunea de apă pentru orașul Făgăraș și comunele limitrofe
673. Interpelarea nr.1110B/07-10-2003
Referitor la achiziționarea de utilaje de împachetat gunoi menajer.
674. Întrebarea nr.1111A/19-03-2003
Referitor la situația tăierilor ilegale de copaci și măsurile de descurajare a acestei practici.
675. Interpelarea nr.1111B/07-10-2003
Referitor la memoriul domnului Mircea Paven din Turda.
676. Întrebarea nr.1112A/19-03-2003
Referitor la existența unor excepții în aplicarea prevederilor Codului Muncii.
677. Interpelarea nr.1112B/07-10-2003
Referitor la sumele fabuloase acordate Partidei Rromilor Social Democrată pentru a integra social această etnie.
678. Întrebarea nr.1113A/19-03-2003
Referitor la existența unui regim special pentru persoanele care au activat în diplomație, față de prevederile generale ale actelor normative referitoare la pensie și pensionare.
679. Interpelarea nr.1113B/07-10-2003
Referitor la dificultăți privind asigurarea asistenței medicale pentru cetățeni.
680. Întrebarea nr.1114A/19-03-2003
Referitor la producția agricolă și industrială.
681. Interpelarea nr.1114B/07-10-2003
Referitor la achiziționarea de vehicule destinate transportului elevilor.
682. Întrebarea nr.1115A/19-03-2003
Referitor la CET Buzău.
683. Interpelarea nr.1115B/07-10-2003
Referitor la memoriul doamnei Faur Lilioana din Sibiu.
684. Întrebarea nr.1116A/19-03-2003
Referitor la afacerea CET Buzău.
685. Interpelarea nr.1116B/08-10-2003
Referitor la comasarea prin absorbție a PSM de către PSD.
686. Întrebarea nr.1117A/19-03-2003
Referitor la afacerea CET/Buzau.
687. Interpelarea nr.1117B/08-10-2003
Referitor la fabricile de ciment românești privatizate către trusturile străine Lafarge, Holcim, etc.
688. Întrebarea nr.1118A/19-03-2003
Referitor la combaterea traficului și consumului de droguri.
689. Interpelarea nr.1118B/08-10-2003
Referitor la privatizarea SC ARO Câmpulung și SC AUTOCAMIOANE Brașov.
690. Întrebarea nr.1119A/19-03-2003
Referitor la măsuri pentru combaterea răspândirii pneumoniei atipice pe teritoriul României.
691. Interpelarea nr.1119B/08-10-2003
Referitor la SC GEROM SA Buzău și SC CORD SA.
692. Întrebarea nr.1120A/19-03-2003
Referitor la combaterea răspândirii pneumoniei atipice pe teritoriul României.
693. Interpelarea nr.1120B/28-10-2003
Referitor la memoriul doamnei Eugenia Ioanovici.
694. Întrebarea nr.1121A/19-03-2003
Referitor la lucrările de modernizare a Gării din Cluj-Napoca.
695. Interpelarea nr.1121B/28-10-2003
Referitor la achizițiile publice - în lei sau în valută?
696. Întrebarea nr.1122A/19-03-2003
Referitor la subvențiile acordate pentru creșterea producției de carne și a efectivelor de anumale.
697. Interpelarea nr.1122B/28-10-2003
Referitor la memoriul doamnei Stan Ioana Andreea din Alba Iulia.
698. Întrebarea nr.1123A/19-03-2003
Referitor la Ordinul MAAP 93 din 5.02.2003.
699. Interpelarea nr.1123B/28-10-2003
Pariul Primului-Ministru, nivelul ridicat al corupției și starea de sărăcie în care trăiesc românii.
700. Întrebarea nr.1124A/19-03-2003
Referitor la Monumantul Libertății Maghiare din Arad.
701. Interpelarea nr.1124B/28-10-2003
Referitor la țara noastră care se situează pe primul loc în Europa în ceea ce privește corupția.
702. Întrebarea nr.1125A/19-03-2003
Referitor la reducerea numărului de paturi din spitale.
703. Interpelarea nr.1125B/28-10-2003
Referitor la abuzurile primarului orașului Lupeni, jud.Hunedoara, Cornel Resmeriță.
704. Întrebarea nr.1126A/20-03-2003
Referitor la drumul dezastruos București - Constanța.
705. Interpelarea nr.1126B/28-10-2003
Referitor la burse private: fonduri private pentru bursele de studiu în străinătate.
706. Întrebarea nr.1127A/20-03-2003
Referitor la lupta împotriva corupției.
707. Interpelarea nr.1127B/28-10-2003
Ordonanțele aruncă la coș legile organice.
708. Întrebarea nr.1128A/20-03-2003
Referitor la lupta împotriva corupției.
709. Interpelarea nr.1128B/28-10-2003
Referitor la abuzurile săvârșite de dl.Ioan Rus.
710. Întrebarea nr.1129A/20-03-2003
Referitor la lupta împotriva corupției.
711. Interpelarea nr.1129B/28-10-2003
Referitor la acțiuni de tip secesionist din partea extremiștilor din UDMR.
712. Întrebarea nr.1130A/24-03-2003
Referitor la erorile săvârșite de către reprezentanții administrațiilor financiare de pe raza județului Cluj.
713. Interpelarea nr.1130B/28-10-2003
Referitor la cazul doamnei doctor Adămuțiu Mariana din Alba.
714. Întrebarea nr.1131A/24-03-2003
Referitor la memoriul doamnei Biriș Raveca din com.Chinteni, jud.Cluj.
715. Interpelarea nr.1131B/28-10-2003
Referitor la abuzurile primarului din comuna Turnu-Roșu, jud.Sibiu.
716. Întrebarea nr.1132A/24-03-2003
Referitor la încălcarea prevederilor legilor fondului funciar.
717. Interpelarea nr.1132B/28-10-2003
Referitor la achiziția unei nave de patrulare de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.
718. Întrebarea nr.1133A/24-03-2003
Referitor la măsuri privind combaterea secetei, eroziunii solului și inundațiilor.
719. Interpelarea nr.1133B/28-10-2003
Referitor la unele familii rămase fără domiciliu.
720. Întrebarea nr.1134A/24-03-2003
Referitor la măsuri privind continuarea procesului de privatizare a societăților comerciale cu capital majoritar de stat din agricultură.
721. Interpelarea nr.1134B/28-10-2003
Referitor la liberalizarea serviciilor de telefonie fixă și monopolul Romtelecom.
722. Întrebarea nr.1135A/24-03-2003
Referitor la măsurile luate pentru restructurarea sectorului de electricitate și energie termică.
723. Interpelarea nr.1135B/28-10-2003
Referitor la situația unei centrale termice de pe platforma SC ISPAT Sidex Galați.
724. Întrebarea nr.1136A/24-03-2003
Referitor la propietatea privată din domeniul forestier.
725. Interpelarea nr.1136B/28-10-2003
Referitor la Legea 10 din 2001.
726. Întrebarea nr.1137A/25-03-2003
Referitor la reforma din sistemul sanitar din România - cazul Spitalului de Psihiatrie Poroschia, jud.Teleorman.
727. Interpelarea nr.1137B/28-10-2003
Referitor la Legea 550 din 2002.
728. Întrebarea nr.1138A/25-03-2003
Referitor la salvarea Muzeului etnografic "Pamfil Albu" din Lupșa, jud.Alba.
729. Interpelarea nr.1138B/28-10-2003
Referitor la Legea 550 din 2002.
730. Întrebarea nr.1139A/25-03-2003
Referitor la memoriul domnului Butnaru Mihail din Călărași.
731. Interpelarea nr.1139B/28-10-2003
Referitor la securitatea alimentării României cu resurse energetice primare (petrol și gaze naturale).
732. Întrebarea nr.1140A/25-03-2003
Referitor la un ajutor financiar.
733. Interpelarea nr.1140B/28-10-2003
Referitor la crescătorii de animale din Călărași.
734. Întrebarea nr.1141A/25-03-2003
Referitor la un grup de cetățeni de etnie rromă din com.Dor Mărunt - sat Dâlga, jud.Călărași.
735. Interpelarea nr.1141B/28-10-2003
Referitor la eliminarea din HG 1102 din 2003 a proiectului de modernizare și reabilitare a sistemelor de încălzire urbană din jud.Timiș.
736. Întrebarea nr.1142A/25-03-2003
Referitor la un ajutor financiar pentru familiile marginalizate din Călărași.
737. Interpelarea nr.1142B/28-10-2003
Referitor la problemele studenților la începutul anului universitar 2003-2004.
738. Întrebarea nr.1143A/25-03-2003
Referitor la ajutor financiar.
739. Interpelarea nr.1143B/28-10-2003
Politica Guvernului în domeniul persoanelor cu handicap, cu referire la cele din Târgu Mureș.
740. Întrebarea nr.1144A/25-03-2003
Referitor la un număr de 32 familii de etnie rromă din com.Ștefan Vodă, jud.Călărași.
741. Interpelarea nr.1144B/28-10-2003
Referitor la nerespectarea programului de guvernare al Cabinetului Adrian Năstase în domeniul tineretului.
742. Întrebarea nr.1145A/25-03-2003
Referitor la trenul "INTER-CITY" Timișoara-București 592.
743. Interpelarea nr.1145B/28-10-2003
Referitor la programul național de măsuri tehnice și economice în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.
744. Întrebarea nr.1146A/25-03-2003
Referitor la posibilitatea de angajare a forței de muncă sezonieră în domeniul silviculturii.
745. Interpelarea nr.1146B/28-10-2003
Referitor la limitarea facilităților fiscale în zonele defavorizate.
746. Întrebarea nr.1147A/26-03-2003
Referitor la situația pensionarilor din sistemul agricol.
747. Interpelarea nr.1147B/28-10-2003
Referitor la achiziționarea pentru 74 de primării rurale videotelefoane, prin "grija" domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj, dl.Liviu Medrea.
748. Întrebarea nr.1148A/26-03-2003
Referitor la omiterea din Programul de modernizare a gării Oradea, finanțată din credite BERD.
749. Interpelarea nr.1148B/28-10-2003
Referitor la ce măsuri înțelegeți să luați împotriva maghiarilor care au înființat un Comitet de Inițiativă pentru obținerea autonomiei administrative a Ținutului Secuiesc.
750. Întrebarea nr.1149A/26-03-2003
Referitor la producerea sucului de roșii.
751. Interpelarea nr.1149B/28-10-2003
Referitor la articolul "Șefii PNL,PD și PSD Buzău au scos săbiile" apărut în ziarul buzoian "Expresul" din 18-19 octombrie 2003.
752. Întrebarea nr.1150A/26-03-2003
Referitor la memoriul domnului Bărbieru Radu din Arad.
753. Interpelarea nr.1150B/28-10-2003
Referitor la privatizarea "ALRO" Slatina.
754. Întrebarea nr.1151A/31-03-2003
Referitor la înzestrarea tehnică a pompierilor militari.
755. Interpelarea nr.1151B/28-10-2003
Referitor la privatizarea SC ELECTROPUTERE SA.
756. Întrebarea nr.1152A/31-03-2003
Referitor la modernizarea tehnologiei în informatică și comunicații.
757. Interpelarea nr.1152B/28-10-2003
"Indolența funcționarilor MECT".
758. Întrebarea nr.1153A/31-03-2003
Referitor la memoriul cadrelor didactice din satul Muntele Rece, com.Măguri Răcătău, jud.Cluj.
759. Interpelarea nr.1153B/28-10-2003
AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ ȘI DEFICITUL EI COMERCIAL.
760. Întrebarea nr.1154A/31-03-2003
Referitor la memoriul domnului Jecan Alexandru, din Cluj-Napoca.
761. Interpelarea nr.1154B/28-10-2003
STUDENȚII GREVIȘTI ȘI SUMBRUL LOR VIITOR.
762. Întrebarea nr.1155A/31-03-2003
Referitor la OG 9 din 2003.
763. Interpelarea nr.1155B/28-10-2003
Referitor la abuzurile unor primari și funcționari din administrația locală.
764. Întrebarea nr.1156A/31-03-2003
Referitor la planurile de școlarizare în Universități.
765. Interpelarea nr.1156B/28-10-2003
Referitor la stoparea jafului din pădurile țării.
766. Întrebarea nr.1157A/31-03-2003
Referitor la simularea examenului de bacalaureat.
767. Interpelarea nr.1157B/28-10-2003
Referitor la unele probleme din primăria comunei Balta Albă, jud.Buzău.
768. Întrebarea nr.1158A/31-03-2003
Referitor la Legea 650 din 2002.
769. Interpelarea nr.1158B/29-10-2003
Stabilirea circumstanțelor decesului cetîțeanului român DURNEA GAVRIL și întocmirea corectă a actelor de deces.
770. Întrebarea nr.1159A/31-03-2003
Referitor la situația domnului Pavel Fărcaș din sat Mihăiești, com.Sânpaul, jud.Cluj.
771. Interpelarea nr.1159B/29-10-2003
Referitor la preconizata închidere a Fabricii de Fotosensibile din Târgu Mureș.
772. Întrebarea nr.1160A/31-03-2003
Referitor la memoriul domnului Jecan Alexandru din Cluj-Napoca.
773. Interpelarea nr.1160B/11-11-2003
Referitor la strategia ministerului privind îmbunătățirea condițiilor pentru studenți.
774. Întrebarea nr.1161A/01-04-2003
Referitor la beneficiarii Decretului-lege 118 din 1990.
775. Interpelarea nr.1161B/11-11-2003
Referitor la falimentarea și privatizarea SC Revizii, Reparații, Rame de Metrou și Instalații (R.R.R.M.I.) SA.
776. Întrebarea nr.1162A/01-04-2003
Referitor la situația doamnei Luță Gica din com.Modelu, str.Pelicani nr.60, jud.Călărași.
777. Interpelarea nr.1162B/11-11-2003
Referitor la OG 43 din 2003.
778. Întrebarea nr.1163A/01-04-2003
Referitor la ajutoare pentru un grup de cetățeni din mun.Călărași.
779. Interpelarea nr.1163B/11-11-2003
Referitor la dezvoltarea potențialului de cercetare.
780. Întrebarea nr.1164A/01-04-2003
Referitor la ajutor financiar pentru familiile marginalizate social.
781. Interpelarea nr.1164B/11-11-2003
Referitor la neaplicarea Legii 217 din 2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie.
782. Întrebarea nr.1165A/01-04-2003
Referitor la ajutor social pentru familiile a căror locuință necesită reparații ca urmare a calamităților naturale.
783. Interpelarea nr.1165B/11-11-2003
Referitor la deteriorarea condițiilor de transport CFR pe ruta București - Reșița.
784. Întrebarea nr.1166A/01-04-2003
Referitor la HG 257 din 2003.
785. Interpelarea nr.1166B/11-11-2003
Referitor la situația Ambulatoriului de pe lângă spitalul Caritas, Roșiori de Vede.
786. Întrebarea nr.1167A/01-04-2003
Referitor la cetățenii din mun.Călărași care au parte de apă potabilă îndoielnică.
787. Interpelarea nr.1167B/11-11-2003
Referitor la stadiul cercetărilor în "dosarul COSTINAȘ".
788. Întrebarea nr.1168A/01-04-2003
Referitor la abuzurile lui Sabit Daniș, omul care îi spală afacerile infractorului Keser Fatih.
789. Interpelarea nr.1168B/11-11-2003
Referitor la realizarea unui forum al forțelor politice parlamentare și civice, care să dezbată recentul Raport de țara făcut României de către Comisia Uniunii Europene și măsurile necesare pentru perioada următoare.
790. Întrebarea nr.1169A/01-04-2003
referitor la ameliorarea performanțelor managerilor din învățământul universitar.
791. Interpelarea nr.1169B/11-11-2003
Referitor la problema amplasarii statuii zisă a "libertății" la Arad.
792. Întrebarea nr.1170A/01-04-2003
Referitor la stimularea și motivarea elevilor și cadrelor didactice în scopul obținerii performanțelor școlare.
793. Interpelarea nr.1170B/11-11-2003
Referitor la eliminarea discriminării dintre cadrele militare trecute în rezervă după data de 10.04.2001 și cele trecute în rezervă anterior acestei date.
794. Întrebarea nr.1171A/01-04-2003
Referitor la renașterea satului românesc contemporan în viața spirituală.
795. Interpelarea nr.1171B/11-11-2003
Referitor la memoriul domnului Filip Stoica Lucian din localitatea Hășdate, jud.Cluj.
796. Întrebarea nr.1172A/01-04-2003
referitor la rolul asistenței religioase în sistemul penitenciar.
797. Interpelarea nr.1172B/11-11-2003
Referitor la invitația de aderare la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord.
798. Întrebarea nr.1173A/01-04-2003
Referitor la rolul asistenței religioase în sistemul penitenciar.
799. Interpelarea nr.1173B/11-11-2003
Referitor la modul de soluționare a cererilor privind reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole pentru cetățenii români de naționalitate germană din Brașov.
800. Întrebarea nr.1174A/02-04-2003
Referitor la situația Parohiei "Sfinții Constantin și Elena" din com.Moțăței, jud.Dâmbovița.
801. Interpelarea nr.1174B/11-11-2003
Referitor la strategia privind profesionalizarea forțelor armate și ale MI.
802. Întrebarea nr.1175A/02-04-2003
Referitor la Ordinul ministrului finanțelor publice 29 din 14.01.2003.
803. Interpelarea nr.1175B/11-11-2003
Referitor la SIDERCA, Călărași.
804. Întrebarea nr.1176A/02-04-2003
Referitor la măsurile luate pentru dezvoltarea comerțului electronic.
805. Interpelarea nr.1176B/11-11-2003
Referitor la Legea 161 din 2003.
806. Întrebarea nr.1177A/02-04-2003
Referitor soluționarea cazului deponeului "Ecologic" al jud.Timiș.
807. Interpelarea nr.1177B/11-11-2003
Referitor la forma actuală a Constituției.
808. Întrebarea nr.1178A/02-04-2003
Referitor la soluționarea cazului deponeului "Ecologic" al jud.Timiș.
809. Interpelarea nr.1178B/11-11-2003
Referitor la memoriul doamnei Crețu Angelica din Bistrița-Năsăud.
810. Întrebarea nr.1179A/02-04-2003
Referitor la soluționarea cazului deponeului "Ecologic" al jud.Timiș.
811. Interpelarea nr.1179B/11-11-2003
Referitor la memoriul a 15 familii din comuna Bucium, jud.Alba.
812. Întrebarea nr.1180A/02-04-2003
Referitor la fapta a trei indivizi care au răpit o minoră, au violat-o, sechestrat-o și supus-o la perversiuni sexuale și care sunt în libertate.
813. Interpelarea nr.1180B/11-11-2003
Referitor la egalitatea de tratament a cetățenilor români, indiferent de naționalitate.
814. Întrebarea nr.1181A/02-04-2003
Referitor la punerea în libertate a marelui infractor Tăfălan.
815. Interpelarea nr.1181B/11-11-2003
Referitor la fabricile de ciment românești.
816. Întrebarea nr.1182A/02-04-2003
Care sunt rezultatele controalelor Curții de Conturi de la Uniunea Democrată Turcă din România?
817. Interpelarea nr.1182B/11-11-2003
Referitor la situația transpunerea în viață a egalității de tratament dintre minoritățile din țara noastră și românii din afara granițelor actuale.
818. Întrebarea nr.1183A/02-04-2003
Referitor la interpretarea prevederilor OG 24 din 26 iulie 2001 privind impunerea microîntreprinderilor.
819. Interpelarea nr.1183B/11-11-2003
Referitor la rețineri din pensie fără a fi înștiințați pensionarii de aceste rețineri.
820. Întrebarea nr.1184A/02-04-2003
Referitor la sediul Administrației Finanțelor Publice Cluj.
821. Interpelarea nr.1184B/11-11-2003
Referitor la scumpirea pâinii.
822. Întrebarea nr.1185A/02-04-2003
Referitor la declarațiile subcomisarului Nistor Cărbunaru din IJP Neamț.
823. Interpelarea nr.1185B/11-11-2003
Referitor la unele sesizări ale locuitorilor cartierului "Ștefan" din orașul Lupeni.
824. Întrebarea nr.1186A/02-04-2003
Referitor la medicii de familie.
825. Interpelarea nr.1186B/11-11-2003
Referitor la "descoperirea proteinelor canal pentru apă" a prof.univ.dr.Gheorghe Benga.
826. Întrebarea nr.1187A/02-04-2003
Referitor la nerespectarea prevederilor Legii 112 din 1995, a Legii 18 din 1991, a Legii 1 din 2000 și a legii sistematizării.
827. Interpelarea nr.1187B/11-11-2003
Referitor la abateri săvârșite de directorul general ing.Dorel Bîrsan Romano de la SC PETROTUB SA Roman.
828. Întrebarea nr.1188A/03-04-2003
Referitor la strategia de privatizare a PETROM.
829. Interpelarea nr.1188B/09-12-2003
Referitor la imprimatele tipizate oentru acordarea concediilor medicale.
830. Întrebarea nr.1189A/03-04-2003
Referitor la memoriul doamnei Sărac Maria din com.Apateu 519, jud.Arad.
831. Interpelarea nr.1189B/09-12-2003
Referitor la modul de realizare a examenului de rezidențiat.
832. Întrebarea nr.1190A/07-04-2003
Referitor la memoriul doamnei Potra Maria din sat Rogojel, com.Săcuieu, jud.Cluj.
833. Interpelarea nr.1190B/09-12-2003
Solicită informații asupra proiectelor de îmbunătățire a percepției instituțiilor euro-atlantice asupra realităților românești.
834. Întrebarea nr.1191A/07-04-2003
referitor la memoriul domnului Nicolae Golban din Săcuieu, jud.Cluj.
835. Interpelarea nr.1191B/09-12-2003
Referitor la situația dezastruoasă a PETROM.
836. Întrebarea nr.1192A/07-04-2003
Referitor la eliberarea titlurilor de propietate pentru suprafețele de pădure la care au dreptul cetățenii din com.Săcuieu, jud.Cluj.
837. Interpelarea nr.1192B/09-12-2003
Referitor la repuneri în drepturi asupra unor suprafețe forestiere.
838. Întrebarea nr.1193A/07-04-2003
Referitor la dezbaterea pe postul național TVR1, fragmentar și discreționar dezbaterile pe marginea moțiunii de cenzură "Mafia sufocă România.Corupția Guvernului PSD sărăcește România".
839. Interpelarea nr.1193B/09-12-2003
Referitor la IAIFO Zalău.
840. Întrebarea nr.1194A/07-04-2003
Referitor la elaborarea normelor metodologice de aplicare a Legii 10 din 2001.
841. Interpelarea nr.1194B/09-12-2003
Referitor la Legea 161/2003.
842. Întrebarea nr.1195A/07-04-2003
Referitor la salarizarea medicilor veterinari.
843. Interpelarea nr.1195B/09-12-2003
Referitor la câteva chestiuni legate de funcționarea sistemului sanitar pe plan local.
844. Întrebarea nr.1196A/07-04-2003
Referitor la modul de încadrare a personalului didactic din învățământul preuniversitar.
845. Interpelarea nr.1196B/09-12-2003
Referitor la memoriul domnului Munteanu Valer din Cluj.
846. Întrebarea nr.1197A/07-04-2003
Referitor la posibilitatea pentru repartizarea și punerea în funcție a unei centrale telefonice în comuna Straja.
847. Interpelarea nr.1197B/09-12-2003
Referitor la memoriul domnului Șerdean Ioan din Cluj.
848. Întrebarea nr.1198A/07-04-2003
Referitor la Privatizarea Aeroportului Internațional Timișoara.
849. Interpelarea nr.1198B/09-12-2003
Referitor la îmbunătățirea recepționării postului public de radio - Radio Reșița în zona Banatului.
850. Întrebarea nr.1199A/07-04-2003
Referitor la acreditarea societăților de asigurare - reasigurare pentru încheierea de asigurări de răspundere profesională în sistemul sanitar din România.
851. Interpelarea nr.1199B/09-12-2003
Importurile de gaz sarin pot fi simplă activitate comercială?
852. Întrebarea nr.1200A/07-04-2003
Referitor la ajutoare financiare.
853. Interpelarea nr.1200B/09-12-2003
Rezervația naturală Racoș-Brașov transformată în groapă de gunoi.
854. Întrebarea nr.1201A/07-04-2003
Referitor la ajutoare financiare.
855. Interpelarea nr.1201B/09-12-2003
Siatemul sanitar Dolj "ajută" cetățeanul să decedeze...
856. Întrebarea nr.1202A/07-04-2003
Referitor la probleme sociale ridicate de către populația călărășeană.
857. Interpelarea nr.1202B/09-12-2003
De ce nu sunt alocate medicamente gratuite pentru bolnavii de diabet din județul Constanța?
858. Întrebarea nr.1203A/07-04-2003
Referitor la situația nefericită în care se găsește minorul Mihalache Nicu din Călărași.
859. Interpelarea nr.1203B/09-12-2003
Referitor la memoriul domnului Onu Ilinca din Constanța.
860. Întrebarea nr.1204A/07-04-2003
Referitor la memoriul domnului Băncilă Mihai din com.Ștefan Vodă, jud.Călărași.
861. Interpelarea nr.1204B/09-12-2003
Ce se întâmplă la Curtea de Apel Constanța?
862. Întrebarea nr.1205A/07-04-2003
Referitor la memoriul domnului Iancu Vasile.
863. Interpelarea nr.1205B/09-12-2003
Referitor la abuzurile și încălcările legii de care se fac vinovați prefectul și subprefectul județului Constanța.
864. Întrebarea nr.1206A/07-04-2003
Referitor la memoriul doamnei Sasu N. Anghelina.
865. Interpelarea nr.1206B/09-12-2003
Referitor la medicamentele compensate și gratuite în jud.Cluj.
866. Întrebarea nr.1207A/07-04-2003
Referitor la memoriul doamnei Zamfir Elena.
867. Interpelarea nr.1207B/09-12-2003
Referitor la o oarecare Maria Vass director al Direcției pentru Protecția Copilului Covasna.
868. Întrebarea nr.1208A/07-04-2003
Referitor la ajutoare financiare.
869. Întrebarea nr.1209A/07-04-2003
Referitor la punerea în libertate a marilor infractori.
870. Interpelarea nr.1209B/09-12-2003
Referitor la politica Guvernului în vederea susținerii și încurajării atragerii de fonduri europene.
871. Întrebarea nr.1210A/07-04-2003
Există vreun dosar penal în lucru împotriva lui Cerchez Metin?
872. Interpelarea nr.1210B/09-12-2003
Referitor la obiectivele Ministerului în privința reformei justiției.
873. Întrebarea nr.1211A/09-04-2003
Referitor la medicamentele gratuite și compensate.
874. Interpelarea nr.1211B/09-12-2003
Referitor la situația Institutului Inimii Niculae Stăncioiu din Cluj-Napoca
875. Întrebarea nr.1212A/09-04-2003
Referitor la drepturile acordate nevăzătorilor potrivit OUG 102 din 1999.
876. Interpelarea nr.1212B/09-12-2003
Referitor la situația din comuna Corcova, jud.Mehedinți.
877. Întrebarea nr.1213A/11-04-2003
Referitor la lista firmelor care participă la reconstrucția Irakului.
878. Interpelarea nr.1213B/09-12-2003
Referitor la modul de echivalare a diplomelor obținute în Republica Slovacă.
879. Întrebarea nr.1214A/14-04-2003
Referitor la acordarea de medicamente gratuite conform prevederilor legale veteranilor de război și răniților Revoluției Române.
880. Interpelarea nr.1214B/09-12-2003
Referitor la importurile de gaze.
881. Întrebarea nr.1215A/14-04-2003
Referitor la domnul Ioan Ghirasim, director al Curții de Conturi a jud.Cluj.
882. Interpelarea nr.1215B/09-12-2003
Referitor la situația pădurilor din zona Gheorghieni.
883. Întrebarea nr.1216A/14-04-2003
Referitor la felicitări din partea primului ministru față de dl.Ciuceanu pentru lucrarea "Război total împotriva corupției din România".
884. Interpelarea nr.1216B/09-12-2003
Referitor la problemele care există în orașul Chișineu-Criș, în privința concesionării diastribuției de gaze naturale.
885. Întrebarea nr.1217A/15-04-2003
Referitor la politica ministerului în ceea ce privește acordarea de prime și facilități societăților de stat lipsite de performanța economică
886. Interpelarea nr.1217B/09-12-2003
Referitor la stadiul de implementare a programelor RICOP.
887. Întrebarea nr.1218A/15-04-2003
Referitor la ajutoare pentru cetățenii jud.Călărași.
888. Interpelarea nr.1218B/09-12-2003
Ordinul nr.1842 din 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare și efectuare a transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora.
889. Întrebarea nr.1219A/15-04-2003
Referitor la "posibilitatea angajării persoanelor apte de muncă; cazurile de TBC din jud.Călărași și persoane fără venituri.
890. Interpelarea nr.1219B/09-12-2003
Referitor la emiterea OUG nr.111 din 24.10.2003 care s-a făcut cu încălcarea dispozițiilor constituționale.
891. Întrebarea nr.1220A/15-04-2003
Referitor la un grup de salariați ai SC Zahăr SA Călărași.
892. Interpelarea nr.1220B/09-12-2003
Referitor la inexistența unei hotărâri de guvern în conformitate cu art.40 din Legea 1 din 2000.
893. Întrebarea nr.1221A/15-04-2003
Referitor la cetățeni din jud.Călărași care solicită Certificatul de strămutat pentru a beneficia de DL 118 din 1990.
894. Interpelarea nr.1221B/09-12-2003
Referitor la discriminarea agenților economici care realizează o cifră de afaceri care depășește cu puțin valoarea de 100000 Euro.
895. Întrebarea nr.1222A/15-04-2003
Referitor la un grup de cetățeni din com.Ștefan Vodă, jud.Călărași, care au fost debranșați de la alimentarea cu energie electrică "tip clasic în consolă" și obligați la alimentarea prin firidă.
896. Interpelarea nr.1222B/09-12-2003
Referitor la art.13 din Legea 14 din 19 ianuarie 2003.
897. Întrebarea nr.1223A/15-04-2003
Referitor la minorii Ursaru Simona de 10 ani și Ursaru Mari Elvis de 11 ani din Călărași.
898. Interpelarea nr.1223B/09-12-2003
Referitor la amplasarea stațiilor de telefonie mobilă în zonele locative supraaglomerate.
899. Întrebarea nr.1224A/15-04-2003
Referitor la situația bazei materiale și a dotărilor existente la Grupul Școlar "Octavian Goga" Marghita.
900. Interpelarea nr.1224B/09-12-2003
Referitor la Congresul Uniunii Poștale Universale.
901. Întrebarea nr.1225A/15-04-2003
Referitor la situația punctului de control pentru trecerea frontierei de stat din Aeroportul Oradea - jud.Bihor, date fiind ultimile evoluții în acest domeniu.
902. Interpelarea nr.1225B/09-12-2003
Referitor la modul de calcul nelegal al salariilor personalului din învățământ.
903. Întrebarea nr.1226A/16-04-2003
Referitor la OUG 190 din 2000 privind regimul metalelor prețioase în România care a fost aprobată prin Legea 261 din 2002.
904. Interpelarea nr.1226B/09-12-2003
Referitor la memoriul daomnei lector universitar Irina Ionescu Vâlceanu.
905. Întrebarea nr.1227A/16-04-2003
Referitor la sesizarea domnului Kurt Maurer.
906. Interpelarea nr.1227B/09-12-2003
Referitor la problemele grave cu care se confruntă cetățenii din localitatea Lătești sat și din com Bordușeni, jud.Ialomița.
907. Întrebarea nr.1228A/16-04-2003
Referitor la analizarea oportunității modificării OG 37 din 2003.
908. Interpelarea nr.1228B/09-12-2003
Referitor la abaterile primarului PSD, Ovidiu Olteanu din com.Tăureni, jud.Mureș.
909. Întrebarea nr.1229A/16-04-2003
Referitor la medicii de familie.
910. Interpelarea nr.1229B/09-12-2003
Referitor la situația de la Colegiul Național "Al. Papiu Ilarian" din Tg.Mureș.
911. Întrebarea nr.1230A/18-04-2003
Referitor la monumentele și siturile arheologice dobrogene incluse în patrimoniul mondial.
912. Interpelarea nr.1230B/09-12-2003
Cercetarea agricolă în România anului 2003.
913. Întrebarea nr.1231A/18-04-2003
Referitor la situația lucrărilor publice finanțate de la bugetul de stat, bugetul consiliului județean sau bugetele locale încredințate spre realizare firmelor AISPA STAR 95 SRL și AISPA STAR SA în intervalul 2000-20003, la care acționar este domnul Cornel Prunache.
914. Interpelarea nr.1231B/09-12-2003
Moda cumpărării la bucată a medicamentelor compensate și gratuite.
915. Întrebarea nr.1232A/22-04-2003
Referitor la nemulțumiri în ceea ce privește prevederile HG 1275 din 2000.
916. Interpelarea nr.1232B/09-12-2003
Referitor la societatea RECOROM - Dorobanți SA.
917. Întrebarea nr.1233A/22-04-2003
Referitor la memoriul domnului Moldovan Nicolae din sat Gădălin 57, comuna Jucu, jud.Cluj.
918. Interpelarea nr.1233B/09-12-2003
Referitor la art.65 și 67 din OG nr.7 din 2001 aprobată prin Legea 493 din 2002.
919. Întrebarea nr.1234A/22-04-2003
Referitor la starea excesiv de degradantă a drumurilor de pe raza jud.Cluj.
920. Interpelarea nr.1234B/09-12-2003
Referitor la cazul familiei Nicolae Emil și Nicolae Mara Luminița din Buzău.
921. Întrebarea nr.1235A/22-04-2003
Referitor la situația circulației rutiere din mun.Cluj-Napoca.
922. Interpelarea nr.1235B/09-12-2003
Referitor la un număr de 71 de cetățeni ca se confruntă cu traficul greu de pe străzile Urziceni și D.Filipescu, care le tulbură liniștea și le deteriorează casele.
923. Întrebarea nr.1236A/23-04-2003
Referitor la memoriul doamnei Huseim Mosel din Călărași.
924. Interpelarea nr.1236B/09-12-2003
Referitor la cazarma Arad-Cetate.
925. Întrebarea nr.1237A/23-04-2003
Referitor la memoriul doamnului Simion Lucian din Călărași.
926. Interpelarea nr.1237B/09-12-2003
Cum vede și cum sprijină Ministerul Sănătății prevenirea bolilor prin implementarea medicului de familie?
927. Întrebarea nr.1238A/23-04-2003
Referitor la situația neferită a minorului Nicolae George din Călărași.
928. Interpelarea nr.1238B/09-12-2003
De ce nu sunt alocate medicamente gratuite pentru bolnavii de diabet din jud.Constanța.
929. Întrebarea nr.1239A/23-04-2003
Referitor la ajutoare de urgență pentru un grup de cetățeni din mun.Călărași.
930. Interpelarea nr.1239B/09-12-2003
Referitor la volumul "Avocatul diavolului", finanțat de Ministerul Culturii.
931. Întrebarea nr.1240A/23-04-2003
Referitor la memoriul domnului Osman Sabatin din Călărași.
932. Interpelarea nr.1240B/09-12-2003
Referitor la alin 2,5 și 7 ale art.44 din Constituția României.
933. Întrebarea nr.1241A/23-04-2003
Referitor la unele persoane ce solicită certificat de strămutat.
934. Interpelarea nr.1241B/10-12-2003
Referitor la neacordarea drepturilor salariale ale unor asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav.
935. Întrebarea nr.1242A/24-04-2003
Referitor la risipa materialelor potențial refolosibile de tipul buteliilor de sticlă, plastic și metal, a bateriilor electrice.
936. Interpelarea nr.1242B/10-12-2003
Referitor la sfidarea actelor normative în beneficiul unor minorități privilegiate.
937. Întrebarea nr.1243A/24-04-2003
Ce măsuri legale veți lua împotriva celor vinovați de corupție.
938. Interpelarea nr.1243B/10-12-2003
Punerea în aplicare de către administrația publică locală a unui act NUL ABSOLUT.
939. Întrebarea nr.1244A/05-05-2003
Referitor la activitatea grupurilor religioase sectare pe teritoriul României.
940. Întrebarea nr.1245A/05-05-2003
Referitor la actualizarea CAEN.
941. Întrebarea nr.1246A/05-05-2003
Referitor la corupția din România.
942. Întrebarea nr.1247A/06-05-2003
Referitor la abuzurile primarului Ariton Pop din com.Vad, jud.Cluj.
943. Întrebarea nr.1248A/06-05-2003
Referitor la ajutoare financiare.
944. Întrebarea nr.1249A/06-05-2003
Referitor la memoriul domnului Grigorescu Silviu Anton din Călărași.
945. Întrebarea nr.1250A/06-05-2003
Referitor la memoriul doamnei Nicolae Dumitra din Călărași.
946. Întrebarea nr.1251A/06-05-2003
Referitor la cele 350 de familii din Călărași care solicită ajutoare.
947. Întrebarea nr.1252A/06-05-2003
Referitor la memoriul domnului Ion Cojocaru din Călărași.
948. Întrebarea nr.1253A/06-05-2003
Referitor la vânzarea unor imobile trecute anterior prin hotărâre de consiliu local, în propietatea privată a respectivei unități administrativ-teritoriale.
949. Întrebarea nr.1254A/06-05-2003
Referitor la doamna Mitrea Daniela Elena din Călărași care solicită recalcularea pensiei.
950. Întrebarea nr.1255A/06-05-2003
Referitor la situația alarmantă a falsurilor și dotările poliției de frontieră de pe granița de vest.
951. Întrebarea nr.1256A/06-05-2003
Referitor la proiectele de dezvoltare agroturistică în zona Făgăraș.
952. Întrebarea nr.1257A/07-05-2003
Referitor la sistemul de irigații.
953. Întrebarea nr.1258A/07-05-2003
Referitor la rolul pe care îl are mânăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus în păstrarea credinței ortodoxe și promovarea valorilor culturii românești.
954. Întrebarea nr.1259A/07-05-2003
Referitor la HG 185 din 2003 și HG 186 din 2003.
955. Întrebarea nr.1260A/07-05-2003
Referitor la Legea 32 din 1994 privind sponsorizarea.
956. Întrebarea nr.1261A/12-05-2003
Referitor la cazul unui copil intoxicat cu lapte praf subvenționat.
957. Întrebarea nr.1262A/12-05-2003
Referitor la dosarul de încadrare în cadrul Jandarmeriei Române a domnului Pop Petru Călin din Târgu Mureș.
958. Întrebarea nr.1263A/12-05-2003
Referitor la lucrările aferente clădirilor construite pentru Judecătoria și Parchetul din comuna Sângeorgiu de Pădure, jud.Mureș.
959. Întrebarea nr.1264A/12-05-2003
Referitor la situația spitalului din comuna Sângeorgiu de Pădure, jud.Mureș.
960. Întrebarea nr.1265A/13-05-2003
Referitor la ajutor financiar pentru familiile marginalizate social.
961. Întrebarea nr.1266A/13-05-2003
Referitor la memoriul doamnei Purice Gherghina din Călărași.
962. Întrebarea nr.1267A/13-05-2003
Referitor la declarația domnului Constantin Dumitru - consilier local la Lehliu Gară, jud.Călărași.
963. Întrebarea nr.1268A/13-05-2003
Referitor la ajutoare de urgență.
964. Întrebarea nr.1269A/13-05-2003
Referitor la ajutoare de urgență pentru un grup de cetățeni de etnie rromă din com.Dor-Mărunt, sat Dâlga, jud.Călărași.
965. Întrebarea nr.1270A/13-05-2003
Referitor la măsuri concrete pe care le-ați luat pe linia susținerii minorităților aromâne, macedoromâne și vlahe din zona Balcanilor.
966. Întrebarea nr.1271A/13-05-2003
Referitor la scutirea de la plata impozitului pe teren.
967. Întrebarea nr.1272A/13-05-2003
Referitor la furtul de "Hidranți" de pe teritoriul comunelor Dîrvari, Obârșia de câmp, Gogoșu, Jianu, Salcia, Cijmir, Izvoarele și Burila Mare.
968. Întrebarea nr.1273A/13-05-2003
Referitor la sistemele de irigații.
969. Întrebarea nr.1274A/13-05-2003
Referitor la comportamentul doamnei profesoare Lavinia Florentina Otescu.
970. Întrebarea nr.1275A/14-05-2003
Referitor la politica de dezvoltare rurală.
971. Întrebarea nr.1276A/14-05-2003
Referitor la învățământul de la sate.
972. Întrebarea nr.1277A/14-05-2003
Referitor la informații privind Agenția Socială a Studenților.
973. Întrebarea nr.1278A/14-05-2003
Referitor la interpretarea prevederilor OUG 9 din 2003.
974. Întrebarea nr.1279A/14-05-2003
Referitor la finalizarea lucrărilor de renovare la Clinica Obstretică-Ginecologie II Dominic Stanca din Cluj.
975. Întrebarea nr.1280A/08-05-2003
Referitor la situația creată de obligativitatea plății salariilor prin intermediul cardului.
976. Întrebarea nr.1281A/19-05-2003
Referitor la memoriul domnului Emanuil Pop din Aiud, jud.Alba.
977. Întrebarea nr.1282A/20-05-2003
Referitor la sistarea alimentării cu gaz metan și energie electrică a societății SC Roman SA Brașov.
978. Întrebarea nr.1283A/20-05-2003
Referitor la sistarea alimentării cu gaz metan și energie electrică a platformei UTB Brașov.
979. Întrebarea nr.1284A/20-05-2003
Referitor la un control la ocolul Silvic Huedin, de pe raza comunei Mărgău, jud.Cluj.
980. Întrebarea nr.1285A/20-05-2003
Referitor la crescătorii de animale.
981. Întrebarea nr.1286A/20-05-2003
Referitor la mașinile destinate transportului elevilor în jud.Cluj.
982. Întrebarea nr.1287A/20-05-2003
Referitor la rolul pe care l-a avut și îl are mânăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus.
983. Întrebarea nr.1288A/20-05-2003
Referitor la temeiul legal și moral al adopției copilului Oprea Cătălina Lucica de către o familie din Spania.
984. Întrebarea nr.1289A/20-05-2003
Referitor la asistentele personale din com.Dragalina, jud.Călărași, care nu au primit salariile pe anul 2001 până în prezent.
985. Întrebarea nr.1290A/20-05-2003
Referitor la ajutor financiar pentru familiile marginalizate.
986. Întrebarea nr.1291A/20-05-2003
Referitor la memoriul domnului Enache Marin din com.Ștefan Vodă, jud.Călărași.
987. Întrebarea nr.1292A/20-05-2003
Referitor la reglementările legale de diminuare a cuantumului ajutorului social numit conform Legii 416 din 2001 completată și actualizată la zi "VENITUL MINIM GARANTAT".
988. Întrebarea nr.1293A/20-05-2003
Referitor la memoriul doamnei Gelil Avelina din Călărași.
989. Întrebarea nr.1294A/20-05-2003
Referitor la memoriul doamnei Zamfira Elena din Călărași.
990. Întrebarea nr.1295A/20-05-2003
Referitor la protejarea patrimoniului genetic al animalelor.
991. Întrebarea nr.1296A/20-05-2003
Referitor la ajutoare de urgență.
992. Întrebarea nr.1297A/21-05-2003
Referitor la disciplina financiară.
993. Întrebarea nr.1298A/21-05-2003
Referitor la imobilele preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 aparținând cultelor religioase.
994. Întrebarea nr.1299A/21-05-2003
Referitor la desființarea Oficiilor Registrului Comerțului din unele localități.
995. Întrebarea nr.1300A/21-05-2003
Referitor la promovarea turismului în județul Buzău.
996. Întrebarea nr.1301A/26-05-2003
Referitor la refacerea tronsonului de drum Cluj-Napoca - Huedin.
997. Întrebarea nr.1302A/26-05-2003
Referitor la festivalul de folclor de la Toronto.
998. Întrebarea nr.1303A/26-05-2003
Referitor la oferta turistică românească.
999. Întrebarea nr.1304A/26-05-2003
Referitor la reânființarea spitalului orășenesc Aleșd.
1000. Întrebarea nr.1305A/26-05-2003
Referitor la interpretarea OUG 9 din 2003.
1001. Întrebarea nr.1306A/27-05-2003
Referitor la înființarea Muzeului memorial "Octavian Goga".
1002. Întrebarea nr.1307A/27-05-2003
Referitor la susținerea și creșterea producției agricole interne.
1003. Întrebarea nr.1308A/27-05-2003
Referitor la memoriul domnului Savu Alexandru.
1004. Întrebarea nr.1309A/27-05-2003
Referitor la memoriul domnului Pamblică Ch.Ion din Dragalina, jud.Călărași.
1005. Întrebarea nr.1310A/27-05-2003
Referitor la ajutoare de urgență.
1006. Întrebarea nr.1311A/27-05-2003
Referitor la câte bilete de tratament ale pensionarilor, din totalul prevăzut de lege, au fost repartizate pe anul 2002 și respectiv 2003 stațiunii Băile Herculane.
1007. Întrebarea nr.1312A/27-05-2003
Referitor la AJOFM Cluj.
1008. Întrebarea nr.1313A/28-05-2003
Referitor la modul de aplicare a art 4 din Legea 453 din 2001 coroborat cu art 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii 50 din 1991.
1009. Întrebarea nr.1314A/28-05-2003
Referitor la închiderea SC Clujana SA.
1010. Întrebarea nr.1315A/28-05-2003
Referitor la campania de primăvară.
1011. Întrebarea nr.1316A/28-05-2003
Referitor la abuzurile generate de procesul de privatizare.
1012. Întrebarea nr.1317A/28-05-2003
Referitor la desființarea Liceului de transport Cluj-Napoca și transferarea imobilului Poliției.
1013. Întrebarea nr.1318A/28-05-2003
Referitor la acuzarea a 17 persoane din localitatea Cetan, com.Vad, jud.Cluj că, în 2.10.2002 ar fi violat-o pe Mureșan Delia Ancuța.
1014. Întrebarea nr.1319A/28-05-2003
Referitor la Legea 161 din 2003.
1015. Întrebarea nr.1320A/28-05-2003
Referitor la memoriul doamnei Rozalia Nedelea din sat Cetan, com.Vad, jud.Cluj.
1016. Întrebarea nr.1321A/28-05-2003
Referitor la lipsa de curent electric reclamat de 7 familii de țigani din sat Cetan, jud.Cluj.
1017. Întrebarea nr.1322A/28-05-2003
Referitor la memorandumul privind măsurile de reglementare a pieței zahărului.
1018. Întrebarea nr.1323A/28-05-2003
Referitor la date statistice referitare la populația ocupată, respectiv inactivă.
1019. Întrebarea nr.1324A/28-05-2003
Referitor la date privind rata șomajului și venitul minim garantat.
1020. Întrebarea nr.1325A/28-05-2003
Referitor la planul de învățământ pentru clasele a IX-a și a X-a.
1021. Întrebarea nr.1326A/29-05-2003
Situația trecerii unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului de Cercetare și Producție a Cartofului Brașov, în domeniul privat al statului și administrarea Consiliului Județean Brașov.
1022. Întrebarea nr.1327A/29-05-2003
Referitor la verificarea metodologiei de calcul a pensiilor, pentru muncitorii din sectorul zootehnic al CAP.
1023. Întrebarea nr.1328A/02-06-2003
Referitor la emisiunea "Ora satului".
1024. Întrebarea nr.1329A/02-06-2003
Referitor la tăierile legale sau ilegale din fondul forestier.
1025. Întrebarea nr.1330A/02-06-2003
Referitor la zona Cuzdrioara-Braniște care este inundată cu uleiuri arse deversate în canale de la unitatea CFR Dej-Triaj.
1026. Întrebarea nr.1331A/02-06-2003
Referitor la drumul degradat și plin de gropi din comuna Cuzdrioara.
1027. Întrebarea nr.1332A/02-06-2003
Ce face ministerul când organele teritoriale nu răspund la scrisori în termenele legale.
1028. Întrebarea nr.1333A/02-06-2003
Referitor la cazul cetățeanului Demian Ionel din orașul Luduș, jud.Mureș.
1029. Întrebarea nr.1334A/02-06-2003
Referitor la o situație privind spațiile atribuite de Primăria Capitalei pentru funcționarea birourilor parlamentare.
1030. Întrebarea nr.1335A/02-06-2003
Referitor la condiționarea de înființare a asociațiilor și fundațiilor introdusă prin OG nr.37 din 2003.
1031. Întrebarea nr.1336A/02-06-2003
Referitor la un "Regulament al sălii de studiu" pentru Arhivele Naționale ale României.
1032. Întrebarea nr.1337A/02-06-2003
Referitor la Legea 309 din 2002.
1033. Întrebarea nr.1338A/03-06-2003
Referitor la aplicarea prevederilor Legii concurenței 21 din 1996.
1034. Întrebarea nr.1339A/03-06-2003
Referitor la gospodărirea durabilă a apelor și reabilitarea cursurilor de apă și a lacurilor.
1035. Întrebarea nr.1340A/03-06-2003
Referitor la neprimirea răspunsului pentru întrebarea 1039A.
1036. Întrebarea nr.1341A/03-06-2003
Referitor la memoriul domnului Fischer Ignat din Timișoara.
1037. Întrebarea nr.1342A/03-06-2003
Referitor la un grup de cetățe4ni din Călărași care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961.
1038. Întrebarea nr.1343A/03-06-2003
Referitor la memoriul domnului Buzea Ion.
1039. Întrebarea nr.1344A/03-06-2003
Referitor la ajutoare financiare.
1040. Întrebarea nr.1345A/03-06-2003
Referitor la memoriul doamnei Ștefan Alexandra din Călărași.
1041. Întrebarea nr.1346A/03-06-2003
Referitor la memoriul domnului Popa Florian din Copăcel, jud.Bihor.
1042. Întrebarea nr.1347A/03-06-2003
Referitor la un grup de cetățeni de etnie rromă din comuna Dor Mărunt.
1043. Întrebarea nr.1348A/04-06-2003
Referitor la memoriul domnișoarei Orosz Annabella din Gheorghieni.
1044. Întrebarea nr.1349A/04-06-2003
Referitor la organizarea Campionatelor Militare de Schi din 2005.
1045. Întrebarea nr.1350A/04-06-2003
Referitor la organizarea Campionatelor Militare de Schi din 2005.
1046. Întrebarea nr.1351A/04-06-2003
Referitor la drepturile salariale ale angajaților Școlilor Speciale din comunele Jucu și Gilău, jud.Cluj.
1047. Întrebarea nr.1352A/04-06-2003
Referitor la prevederile OUG 195 din 28.12.2002 și ale HG 85 din 23.01.2003.
1048. Întrebarea nr.1353A/04-06-2003
Referitor la un număr de 5 cetățeni din Gheorghieni, jud.Harghita.
1049. Întrebarea nr.1354A/09-06-2003
Referitor la situația elaborării normelor speciale privind programul de muncă pentru taximetriști.
1050. Întrebarea nr.1355A/09-06-2003
Referitor la situația elaborării programei analitice pentru obținerea certificatului de atestare în taximetrie.
1051. Întrebarea nr.1356A/09-06-2003
Referitor la starea acută a secetei care a compromis o bună parte a culturilor agricole, dar și fânețele.
1052. Întrebarea nr.1357A/09-06-2003
Referitor la RADP Cluj-Napoca.
1053. Întrebarea nr.1358A/09-06-2003
Referitor la noul mod de calcul al cheltuielilor de încălzire.
1054. Întrebarea nr.1359A/10-06-2003
Referitor la nivelul prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației.
1055. Întrebarea nr.1360A/10-06-2003
Referitor la elaborarea normelor metodologice ale Legii 15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuințe propietate personală.
1056. Întrebarea nr.1361A/10-06-2003
Referitor la situația de întârziere a plăților către medicii veterinari.
1057. Întrebarea nr.1362A/11-06-2003
Referitor la ajutoare de urgență.
1058. Întrebarea nr.1363A/11-06-2003
Referitor la culturile grâu, orz, orzoaică și rapiță.
1059. Întrebarea nr.1364A/11-06-2003
Referitor la marii datornici la bugetul de stat.
1060. Întrebarea nr.1365A/11-06-2003
Referitor la ajutor social pentru familia Buriceanu Aurel din Călărași.
1061. Întrebarea nr.1366A/11-06-2003
Referitor la condițiile acordării medicamentelor gratuite.
1062. Întrebarea nr.1367A/11-06-2003
Referitor la ajutor social pentru familia Ștefan Alexandra.
1063. Întrebarea nr.1368A/11-06-2003
Referitor la memoriul doamnei Vasile Maria din București.
1064. Întrebarea nr.1369A/11-06-2003
Referitor la situația alimentării cu utilități și a distribuției acestora pe platforma UTB.
1065. Întrebarea nr.1370A/12-06-2003
Referitor la aplicarea vădit neântemeiată și esențial nelegală a prevederilor Legii 19 din 2000.
1066. Întrebarea nr.1371A/16-06-2003
Referitor la memoriul domnului Ciurea Constantin din Drobeta Turnu Severin.
1067. Întrebarea nr.1372A/16-06-2003
Referitor la memoriul domnului Dan Mihai Chirvai.
1068. Întrebarea nr.1373A/16-06-2003
Referitor la întâmpinarea de greutăți din partea pensionarilor din Cluj-Napoca în obținerea de credite bancare.
1069. Întrebarea nr.1374A/16-06-2003
Referitor la noua modalitate de plată a taxei pe serviciul Radio-Tv.
1070. Întrebarea nr.1375A/16-06-2003
Referitor la sindicaliștii de la Fabrica de Țigarete Timișoara.
1071. Întrebarea nr.1376A/17-06-2003
Referitor la eliberarea avizelor pentru acordarea personalității juridice a asociațiilor și fundațiilor.
1072. Întrebarea nr.1377A/18-06-2003
Referitor la memoriul domnului Coderie Emilian din Călărași.
1073. Întrebarea nr.1378A/18-06-2003
Referitor la ajutoare de urgență.
1074. Întrebarea nr.1379A/18-06-2003
Referitor la situația SC PISCICOLA SA. Călărași.
1075. Întrebarea nr.1380A/18-06-2003
Referitor la un grup de cetățeni de etnie rromă din comuna Dor Mărunt - sat Dâlga - Gară, jud.Călărași.
1076. Întrebarea nr.1381A/18-06-2003
Referitor la asumarea răspunderii privind Codul Muncii.
1077. Întrebarea nr.1382A/18-06-2003
Referitor la importurile de albumină.
1078. Întrebarea nr.1383A/18-06-2003
Referitor la aplicarea Codului Muncii.
1079. Întrebarea nr.1384A/18-06-2003
Referitor la SC Cyber Embryonic SRL.
1080. Întrebarea nr.1385A/19-06-2003
Referitor la dosarele penale împotriva lui Keser Mehmet Fatih care sunt tergiversate.
1081. Întrebarea nr.1386A/19-06-2003
Referitor la dosarele penale împotriva lui Keser Mehmet Fatih.
1082. Întrebarea nr.1387A/23-06-2003
Care va fi sprijinul acordat Ansamblului Folcloric "Junii Călimanilor?
1083. Întrebarea nr.1388A/23-06-2003
Referitor la problemele societății SC HELITUBE SA.
1084. Întrebarea nr.1389A/23-06-2003
Referitor la interpretarea art.2 alin.4 din HG 859 din 2002.
1085. Întrebarea nr.1390A/25-06-2003
Referitor la ajutoare de urgență.
1086. Întrebarea nr.1391A/25-06-2003
Referitor la examenul de Capacitate.
1087. Întrebarea nr.1392A/25-06-2003
Referitor la memoriul doamnei Dan Olga din com.Radoveanu, jud.Călărași.
1088. Întrebarea nr.1393A/25-06-2003
Referitor la "Procesele-Verbale" de contravenții.
1089. Întrebarea nr.1394A/29-08-2003
Referitor la Institutul Național de Administrație.
1090. Întrebarea nr.1395A/02-09-2003
Referitor la activitatea regionalelor de căi ferate.
1091. Întrebarea nr.1396A/02-09-2003
Referitor la Legea 19 din 1997.
1092. Întrebarea nr.1397A/03-09-2003
Referitor la problema retrocedărilor și punerii în posesie a beneficiarilor Legii 18 din 1991 și a Legii 1 din 2000.
1093. Întrebarea nr.1398A/03-09-2003
Referitor la memoriul domnului Stoica Jean din Călărași.
1094. Întrebarea nr.1399A/03-09-2003
Referitor la ajutor social pentru familiile marginalizate social.
1095. Întrebarea nr.1400A/03-09-2003
Referitor la sistemul public de pensii.
1096. Întrebarea nr.1401A/03-09-2003
Referitor la memoriul doamnei Bucuci - Mihu Liubovi din Călărași.
1097. Întrebarea nr.1402A/03-09-2003
Referitor la un zbor deasupra Călărașului a unui elicopter care a împrăștiat fluturași cu iconița Sfintei Fecioare Maria.
1098. Întrebarea nr.1403A/03-09-2003
Referitor la situația fostelor IAS-uri din județ aflate în propietatea grupului de firme "ARGIROM" București.
1099. Întrebarea nr.1404A/03-09-2003
Referitor la tergiversarea procesului ce face obiectul Dosarului 26 din 2003 la Tribunalul București, Secția VII Comercială (Falimente).
1100. Întrebarea nr.1405A/03-09-2003
Referitor la Subprogramul Național de Sănătate "Prevenție și Control în Diabet și alte Boli de Nutriție".
1101. Întrebarea nr.1406A/03-09-2003
Referitor la eliberarea adeverințelor necesare pentru aplicarea Legii 309 din 2002.
1102. Întrebarea nr.1407A/03-09-2003
Referitor la restituirea unui teren forestier.
1103. Întrebarea nr.1408A/03-09-2003
Referitor la perdelele forestiere.
1104. Întrebarea nr.1409A/08-09-2003
Referitor la Legea 9 din 1998.
1105. Întrebarea nr.1410A/08-09-2003
Referitor la cazul Puwak.
1106. Întrebarea nr.1411A/08-09-2003
Referitor la modul cum sunt folosite fondurile alocate ministerului Informațiilor Publice.
1107. Întrebarea nr.1412A/08-09-2003
Referitor la costurile estimative, în medie, necesare pentru educarea unei persoane începând cu stadiul de preșcolar și până la absolvirea studiilor superioare.
1108. Întrebarea nr.1413A/08-09-2003
Referitor la privatizarea SC Nitramonia SA Făgăraș.
1109. Întrebarea nr.1414A/08-09-2003
Referitor la circulația pe DN - 10 - Buzău - Brașov.
1110. Întrebarea nr.1415A/08-09-2003
Referitor la achitarea unui avans din fondurile secretariatului general al Guvernului pentru o nouă carte a primului ministru.
1111. Întrebarea nr.1416A/09-09-2003
Referitor la elevii din Movilița nu dețin nici un aparat de radio, sau TV, dar nici măcar o bibliotecă.
1112. Întrebarea nr.1417A/09-09-2003
Referitor la plata subvențiilor pentru lapte.
1113. Întrebarea nr.1418A/09-09-2003
Referitor la numărul pacienților diagnosticați cu boli transmisibile sexual în anul 2002 și care este situația comparativ cu anii anteriori.
1114. Întrebarea nr.1419A/09-09-2003
Referitor la accidente rutiere, care s-au soldat cu decesul victimelor, în anul 2002 și care este situația acestora comparativ cu perioada de dinainte de 1989.
1115. Întrebarea nr.1420A/10-09-2003
Referitor la verificarea gestiunii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Călan, jud.Hunedoara de către Corpul de Control al ministerului.
1116. Întrebarea nr.1421A/10-09-2003
Referitor la SC Clujana SA.
1117. Întrebarea nr.1422A/10-09-2003
Referitor la abuzuri săvârșite de dl.Feneșan Vasile, primarul comunei Petreștii de Jos.
1118. Întrebarea nr.1423A/10-09-2003
Referitor la reforma administrației publice.
1119. Întrebarea nr.1424A/10-09-2003
Referitor la dezvoltarea industrială a României.
1120. Întrebarea nr.1425A/10-09-2003
Referitor la campania "Centre Mobile de Consultanță.
1121. Întrebarea nr.1426A/10-09-2003
Referitor la relațiile Ministerului Administrației Publice și Internelor cu autoritățile locale.
1122. Întrebarea nr.1427A/10-09-2003
Referitor la programul de locuințe pentru tineret.
1123. Întrebarea nr.1428A/10-09-2003
Referitor la programul operativ al campaniei agricole.
1124. Întrebarea nr.1429A/10-09-2003
Referitor la ajutoare financiare.
1125. Întrebarea nr.1430A/10-09-2003
Referitor la emiterea de titluri de valoare nominală.
1126. Întrebarea nr.1431A/10-09-2003
Referitor la preluarea pachetului majoritar de acțiuni la SC Hercules SA Băile Herculane.
1127. Întrebarea nr.1432A/11-09-2003
Referitor la activitatea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
1128. Întrebarea nr.1433A/16-09-2003
Referitor la acte de natură penală înfăptuite de primarul comunei Apahida, jud.Cluj.
1129. Întrebarea nr.1434A/16-09-2003
Care este rațiunea separării de tip apartheid a tineretului studios din România?
1130. Întrebarea nr.1435A/16-09-2003
Referitor la atenționarea de către presă asupra faptului că domnul Victor Cherecheșiu, actualul director al Direcției Silvice Cluj, a transformat instituția în propria-i moșie.
1131. Întrebarea nr.1436A/16-09-2003
Referitor la rezolvarea situației barierei de cale ferată din Ploiești, cartierul Moțoi-Râfov.
1132. Întrebarea nr.1437A/16-09-2003
Referitor la ajutoare financiare.
1133. Întrebarea nr.1438A/16-09-2003
Referitor la unele aspecte privind întreruperea activității de producție și comercializare a fabricii de alcool etilic aparținând SC TRANSAMERICA 2000 SRL Călărași.
1134. Întrebarea nr.1439A/17-09-2003
Referitor la Cartea Albă a Guvernării PSD, volumul II.
1135. Întrebarea nr.1440A/17-09-2003
Referitor la zeci de hectare agricole care au fost scoase din circuitul productiv agricol, între municipiul Buzău și comuna Merei.
1136. Întrebarea nr.1441A/17-09-2003
Referitor la gradul de utilizare a fondurilor acordate de Uniunea Europeană.
1137. Întrebarea nr.1442A/17-09-2003
Referitor la zeci de hectare de terenuri agricole care au fost scoase din circuitul productiv agricol.
1138. Întrebarea nr.1443A/17-09-2003
Referitor la programul de restructurare pentru 2003 al SC Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "ELECTRICA" DOBROGEA - sucursala Călărași.
1139. Întrebarea nr.1444A/17-09-2003
Referitor la Ordinul 23 din 16.01.2003 emis de Ministerul Sănătății, dacă este publicat în Monitorul Oficial și care este acela.
1140. Întrebarea nr.1445A/17-09-2003
Referitor la memoriul doamnei Matei Paraschiva din com.Ciocănești sat Smârdanu, jud.Călărași.
1141. Întrebarea nr.1446A/17-09-2003
Referitor la despăgubirea foștilor proprietari prin titluri de valoare sau acțiuni.
1142. Întrebarea nr.1447A/17-09-2003
Referitor la memoriul domnului Ivan Vasile Gheorghe liderul Partidei Rromilor Social Democrată din com.Dor Mărunt.
1143. Întrebarea nr.1448A/17-09-2003
Referitor la salarizarea primarilor și viceprimarilor.
1144. Întrebarea nr.1449A/17-09-2003
Referitor la salarizarea primarilor și viceprimarilor.
1145. Întrebarea nr.1450A/17-09-2003
Referitor la sectorul de irigații.
1146. Întrebarea nr.1451A/17-09-2003
Referitor la memoriul doamnei Maria Hanganu din Brașov.
1147. Întrebarea nr.1452A/17-09-2003
Referitor la memoriul domnului Țăpuș Constantin, din Tărgu Jiu, jud.Gorj.
1148. Întrebarea nr.1453A/17-09-2003
Referitor la pensiile militare de stat.
1149. Întrebarea nr.1454A/17-09-2003
Referitor la contractele de asigurare socială.
1150. Întrebarea nr.1455A/18-09-2003
Referitor la sectorul construcțiilor de locuințe sociale.
1151. Întrebarea nr.1456A/22-09-2003
Referitor la situația recorelării pensiei.
1152. Întrebarea nr.1457A/22-09-2003
Referitor la situația amplasării unei stații de benzinărie în municipiul Brăila.
1153. Întrebarea nr.1458A/22-09-2003
Referitor la bugetul alocat sănătății.
1154. Întrebarea nr.1459A/22-09-2003
Referitor la Ordonanța 84 din 2001.
1155. Întrebarea nr.1460A/22-09-2003
Referitor la mișcările de protest ale muncitorilor de la fabrica de chibrituri PHOENIX, din Gherla, jud.Cluj.
1156. Întrebarea nr.1461A/22-09-2003
Referitor la faptele de natură penală a primarului com.Apahida, jud.Cluj.
1157. Întrebarea nr.1462A/23-09-2003
Referitor la întreruperea emisiei postului Radio România Tineret pe teritoriul județului Bihor.
1158. Întrebarea nr.1463A/24-09-2003
Referitor la transmiterea de către MApN către Grupul PNL a datelor solicitate.
1159. Întrebarea nr.1464A/24-09-2003
Referitor la restaurarea monumentelor din zona Făgăraș.
1160. Întrebarea nr.1465A/24-09-2003
Medierea ca metodă alternativă de soluționare a conflictelor.
1161. Întrebarea nr.1466A/24-09-2003
Referitor la criza din sistemul de SĂNĂTATE.
1162. Întrebarea nr.1467A/24-09-2003
Politica de eliminare a discrepanțelor urban-rural în ceea ce privește calitatea infrastructurii ITC.
1163. Întrebarea nr.1468A/24-09-2003
Referitor la soarta bolnavilor de hepatită.
1164. Întrebarea nr.1469A/24-09-2003
Referitor la sigurarea în sistemul public de pensii pe bază de contract.
1165. Întrebarea nr.1470A/24-09-2003
Referitor la ajutoare sociale.
1166. Întrebarea nr.1471A/24-09-2003
Principiile și obiectivele strategice ale reformei sistemului judiciar.
1167. Întrebarea nr.1472A/29-09-2003
Referitor la manipularea politică a angajaților instituției dvs.(Curtea de Conturi), din Cluj.
1168. Întrebarea nr.1473A/29-09-2003
Referitor la situația conflictuală creată la Liceul Teologic Baptist Reșița.
1169. Întrebarea nr.1474A/30-09-2003
Referitor la un avion tip AN-2 aparținând SC "Aviația Utilitară" Călărași care a lansat mii de fluturași cu iconița Sfintei Fecioare Maria.
1170. Întrebarea nr.1475A/30-09-2003
Referitor la memoriul domnului Radu Filip din Călărași.
1171. Întrebarea nr.1476A/30-09-2003
Referitor la punctul de vedere al președintelui Ligii Asociațiilor de Proprietari "Habitat", domnul Mihai Mereuță.
1172. Întrebarea nr.1477A/30-09-2003
Referitor la memoriul familiai Nicolau din Călărași.
1173. Întrebarea nr.1478A/01-10-2003
Referitor la memoriul unei societăți agricole constituite conform Legii 36 din 1991.
1174. Întrebarea nr.1479A/01-10-2003
Referitor la acțiunile sanitare veterinare obligatorii suportate de la bugetul de stat pentru anul 2004.
1175. Întrebarea nr.1480A/01-10-2003
Referitor la lacunele Legii 309 din 06.06.2002.
1176. Întrebarea nr.1481A/01-10-2003
Referitor la atragerea capitalului privat în finanțarea actului de cultură.
1177. Întrebarea nr.1482A/02-10-2003
Referitor la situația jud.Brașov în urma rectificării bugetare.
1178. Întrebarea nr.1483A/02-10-2003
Referitor la SC GLENCORE PROTEIN ROMÂNIA SRL.
1179. Întrebarea nr.1484A/06-10-2003
Referitor la SC AGROMEC CĂMĂRAȘ, jud.Cluj.
1180. Întrebarea nr.1485A/06-10-2003
Referitor la construirea unei școli generale în orașul Huedin.
1181. Întrebarea nr.1486A/06-10-2003
Referitor la memoriul domnului Ionescu Daniel din Călărași.
1182. Întrebarea nr.1487A/06-10-2003
Referitor la memoriul unui grup de taximetriști din Călărași.
1183. Întrebarea nr.1488A/06-10-2003
Referitor la activitatea întreprinzătorilor privați din categoria celor mici și mijlocii.
1184. Întrebarea nr.1489A/06-10-2003
Referitor la memoriul doamnei profesor Mirela Pop din Tărgu Mureș.
1185. Întrebarea nr.1490A/06-10-2003
Referitor la memoriul domnilor Radu Gheorghe și Dulgheru Dumitru din Călărași.
1186. Întrebarea nr.1491A/06-10-2003
Referitor la memoriul domnului Popescu Tudor din Călărași.
1187. Întrebarea nr.1492A/06-10-2003
Referitor la jutoare financiare pentru un grup de cetățeni din Călărași.
1188. Întrebarea nr.1493A/06-10-2003
Referitor la memoriul domnului Galea Petru din Dej, jud.Cluj.
1189. Întrebarea nr.1494A/06-10-2003
Referitor la incompatibilitatea între funcția de ales local și cea de funcționar public.
1190. Întrebarea nr.1495A/06-10-2003
Referitor la memoriul domnului Topan Lucian-Cristian din Cluj Napoca.
1191. Întrebarea nr.1496A/07-10-2003
Referitor la situația unor funcționari cu funcții de conducere din Direcția Generală a Vămilor.
1192. Întrebarea nr.1497A/07-10-2003
Referitor la situația absolvenților Școlii Tehnice de Arhitectură și Construcția Orașelor.
1193. Întrebarea nr.1498A/08-10-2003
Referitor la memoriul unui grup de cetățeni din mun.Călărași.
1194. Întrebarea nr.1499A/08-10-2003
Referitor la memoriul uni grup de 9 pensionari din Călărași.
1195. Întrebarea nr.1500A/08-10-2003
Referitor la memoriul domnului Vasile Arhip din Constanța.
1196. Întrebarea nr.1501A/08-10-2003
Referitor la memoriul domnului Bolea Costică din Constanța.
1197. Întrebarea nr.1502A/08-10-2003
Referitor la memoriul doamnei Onu Ilinca din com.Odobești, jud.Dâmbovița.
1198. Întrebarea nr.1503A/08-10-2003
Referitor la memoriul domnului Diaconu Alexandru din Constanța.
1199. Întrebarea nr.1504A/08-10-2003
Referitor la instruirea personalului implicat în achizițiile publice.
1200. Întrebarea nr.1505A/08-10-2003
Referitor la recorelarea pensiilor.
1201. Întrebarea nr.1506A/08-10-2003
Referitor la situația pensionarilor ale căror pensii au fost calculate eronat.
1202. Întrebarea nr.1507A/08-10-2003
Referitor la SC Euromedic SRL.
1203. Întrebarea nr.1508A/08-10-2003
Referitor la informațiile de interes public.
1204. Întrebarea nr.1509A/08-10-2003
Referitor la memoriul doamnei Ciupe Florina din Maramureș.
1205. Întrebarea nr.1510A/09-10-2003
Care este actul normativ care reglementează traficul frontierei și de ce este restricționat traficul frontierei pietonal sau cu vehicul fără motor?
1206. Întrebarea nr.1511A/10-10-2003
Referitor la cetățenii Republicii Moldova care intră în țară și depășesc un sejur de trei luni.
1207. Întrebarea nr.1512A/13-10-2003
Referitor la regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și al pietrelor prețioase.
1208. Întrebarea nr.1513A/20-10-2003
Referitor la memoriul doamnei Viorica Borbe din mun.Turda, jud.Cluj.
1209. Întrebarea nr.1514A/20-10-2003
Referitor la memoriul unui grup de cetățeni din jud.Cluj.
1210. Întrebarea nr.1515A/20-10-2003
Referitor la lucrările pentru șoseaua Huedin-Cluj-Napoca.
1211. Întrebarea nr.1516A/20-10-2003
Referitor la concursul de admitere la Academia Diplomatică.
1212. Întrebarea nr.1517A/20-10-2003
Ce se întreprinde pentru asigurarea drepturilor persoanelor refugiate în timpul celui de-al doilea război mondial.
1213. Întrebarea nr.1518A/20-10-2003
Referitor la postul maghiar "Duna TV".
1214. Întrebarea nr.1519A/20-10-2003
Referitor la sumele alocate din Bugetul de Stat pe anul 2003, defalcat pe județe.
1215. Întrebarea nr.1520A/20-10-2003
Referitor la locuințele construite de către Agenția Națională pentru Locuințe.
1216. Întrebarea nr.1521A/20-10-2003
Referitor la aplicarea legilor fondului funciar.
1217. Întrebarea nr.1522A/21-10-2003
Referitor la diplomele de studii care nu mai sunt recunoscute fără apostila Convenției de la Haga.
1218. Întrebarea nr.1523A/21-10-2003
Referitor la serviciile oferite călătorilor pe mijloacele de transport pe cale ferată.
1219. Întrebarea nr.1524A/21-10-2003
Referitor la prevederile Hotărârii de Guvern 1146 din 2003.
1220. Întrebarea nr.1525A/21-10-2003
Referitor la stadiul aplicării Legii 10 din 2001 la aproape trei ani de la intrarea acesteia în vigoare.
1221. Întrebarea nr.1526A/21-10-2003
Referitor la sumele prevăzute la bugetul de stat pe anul 2004 pentru despăgubirile ca urmare a pierderii proceselor de retrocedare a imobilelor naționalizate la CEDO.
1222. Întrebarea nr.1527A/22-10-2003
Referitor la art.4 din Legea 507 din 2002.
1223. Întrebarea nr.1528A/22-10-2003
Referitor la aplicarea dispozițiilor art.40 din Legea 1 din 2000.
1224. Întrebarea nr.1529A/22-10-2003
Referitor la măsurile de protecție a mediului în județul Vaslui.
1225. Întrebarea nr.1530A/22-10-2003
Referitor la Legea 309 din 2002 și ale OUG 170 din 1999.
1226. Întrebarea nr.1531A/22-10-2003
Referitor la ajutoare financiare.
1227. Întrebarea nr.1532A/22-10-2003
Referitor la memoriul doamnei Negoiță Elena din Călărași.
1228. Întrebarea nr.1533A/22-10-2003
Referitor la memoriul domnului Anghel I.Ioan din Călărași.
1229. Întrebarea nr.1534A/22-10-2003
Referitor la memoriul domnului Sandu Vasile din Călărași.
1230. Întrebarea nr.1535A/22-10-2003
Referitor la memoriul domnului Negrișanu Paul din Călărași.
1231. Întrebarea nr.1536A/22-10-2003
Referitor la promisiunea Executivului de a aloca circa 4000 de miliarde lei pentru sistemul asigurărilor de sănătate.
1232. Întrebarea nr.1537A/22-10-2003
Referitor la o serie de degradări sau deficiențe constructive ale unor imobile de locuințe, de natură să diminueze aptitudinea la exploatare a acestora.
1233. Întrebarea nr.1538A/22-10-2003
Referitor la Proiectul Bugetului de Stat pe anul 2003.
1234. Întrebarea nr.1539A/24-10-2003
Referitor la cazul domnului Avram Virgil din mun.Sibiu.
1235. Întrebarea nr.1540A/27-10-2003
Referitor la compensarea pierderilor suferite de SN CFR prin acordarea unor facilități locuitorilor munților Apuseni.
1236. Întrebarea nr.1541A/27-10-2003
Referitor la bugetele locale ale unor unități administrativ teritoriale din județul Alba și bugetul județului.
1237. Întrebarea nr.1542A/27-10-2003
Referitor la bugetele locale ale unor unități administrativ teritoriale din județul Alba și bugetul județului.
1238. Întrebarea nr.1543A/27-10-2003
Referitor la respectarea legii de către Garda Financiară, în ceea ce privește calcularea contribuțiilor la Fondul Național de Solidaritate.
1239. Întrebarea nr.1544A/27-10-2003
Referitor la modalitatea de a rezolva situația personală a unei persoane care primește sancțiuni mai mari decât cele propuse și fără respectarea condițiilor legale.
1240. Întrebarea nr.1545A/27-10-2003
Referitor la situația salariaților din Universitatea din Petroșani.
1241. Întrebarea nr.1546A/27-10-2003
Referitor la memoriul doamnei Viorica Borbe din mun.Turda, jud.Cluj.
1242. Întrebarea nr.1547A/28-10-2003
Referitor la realizarea obiectivului de investiții - AMENAJARE ȘI MODERNIZARE SEDIU VAMĂ TÂRGU MUREȘ.
1243. Întrebarea nr.1548A/28-10-2003
Referitor la benefiari ai prevederilor Legii 9 din 1998.
1244. Întrebarea nr.1549A/28-10-2003
Referitor la defavorizarea cadrelor militare privind cuantumul compensației pentru chirie.
1245. Întrebarea nr.1550A/28-10-2003
Precizați care au fost sumele din surse externe de care a beneficiat jud.Cluj în perioada 2000 - 2003, pe baza căror programe și care au fost persoanele juridice care au beneficiat de ele.
1246. Întrebarea nr.1551A/28-10-2003
Referitor la Legea 189 din 2000.
1247. Întrebarea nr.1552A/29-10-2003
Referitor la ajutoare financiare.
1248. Întrebarea nr.1553A/29-10-2003
Referitor la Ord.290 din 2003 al SGG prin care au fost aprobate Normele metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităților transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafață sau cu metroul, precum și interurban pentru persoanele cu handicap.
1249. Întrebarea nr.1554A/29-10-2003
Referitor la memoriul a 39 proprietari din Călărași, Bd.Republicii N28.
1250. Întrebarea nr.1555A/29-10-2003
Referitor la schimbul de terenuri între Consiliul local Călărași și sucursala locală PECO.
1251. Întrebarea nr.1556A/29-10-2003
Referitor la angajamentele luate de Min.Administrației și Internelor privind aderarea la UE.
1252. Întrebarea nr.1557A/29-10-2003
Referitor la finanțarea proiectelor în care sunt implicați tinerii cercetători.
1253. Întrebarea nr.1558A/29-10-2003
Referitor la Legea 92 din 1992.
1254. Întrebarea nr.1559A/30-10-2003
Referitor la sectorul zootehnic din România.
1255. Întrebarea nr.1560A/30-10-2003
Referitor la dezvoltarea agriculturii ecologice din România.
1256. Întrebarea nr.1561A/30-10-2003
Referitor la învățământul agricol mediu și universitar în România.
1257. Întrebarea nr.1562A/30-10-2003
Referitor la decesul tinerei Chitic Felicia Gabriela în ziua de 29.08.2003, în localitatea Criț, com.Bunești, jud.Brașov.
1258. Întrebarea nr.1563A/30-10-2003
Referitor la criteriile de numire a ambasadorilor României.
1259. Întrebarea nr.1564A/03-11-2003
Referitor la AJOFM Cluj.
1260. Întrebarea nr.1565A/03-11-2003
Referitor la memoriul domnului Naciu Valentin.
1261. Întrebarea nr.1566A/03-11-2003
Referitor la Proiectul de buget pe 2004 pentru jud.Gorj, unde nu este prevăzut nici un obiectiv major de investiții.
1262. Întrebarea nr.1567A/03-11-2003
Referitor la situația profitului acordat proprietarilor de păduri pe perioada 2001-2001 de către RNP, precum și metodologia de calcul aplicată pentru stabilirea acestui drept.
1263. Întrebarea nr.1568A/03-11-2003
Referitor la localitățile în care se vor construi săli de sport, în jud.Gorj.
1264. Întrebarea nr.1569A/03-11-2003
Referitor la ce măsuri se vor lua pentru modernizarea infrastructurii aferente sistemului de învățământ din jud.Gorj, pe anul 2004, pe localități și instituții de învățământ.
1265. Întrebarea nr.1570A/03-11-2003
Referitor la modernizarea infrastructurii aferente sistemului de sănătate și pentru susținerea actului medical și de asistență medicală din jud.Gorj.
1266. Întrebarea nr.1571A/03-11-2003
Referitor la "Lucrările de reconstrucție ecologică pe terenuri degradate și perdele forestiere".
1267. Întrebarea nr.1572A/03-11-2003
Referitor la încetarea suspendării din funcție a unui funcționar public.
1268. Întrebarea nr.1573A/04-11-2003
Referitor la sistemul de salarizare al asistenților medicali de la cabinetele medicilor de familie.
1269. Întrebarea nr.1574A/04-11-2003
Referitor la învățământul preuniversitar din municipiul și zona Rădăuți.
1270. Întrebarea nr.1575A/05-11-2003
Referitor la sistemul de evaluare a elevilor clasei a VIII-a.
1271. Întrebarea nr.1576A/05-11-2003
Referitor la recentul studiu al companiei IMPACT SA.
1272. Întrebarea nr.1577A/05-11-2003
Referitor la ajutoare financiare.
1273. Întrebarea nr.1578A/05-11-2003
Referitor la HG 1173 din 02.10.2003 privind atribuirea electronică și distribuirea autorizațiilor de transport internațional de marfă.
1274. Întrebarea nr.1579A/05-11-2003
Referitor la modificările prevederilor Legii 161 din 2003 în legătură cu definirea conflictului de interese.
1275. Întrebarea nr.1580A/05-11-2003
Referitor la Legea 3 din 1997.
1276. Întrebarea nr.1581A/05-11-2003
Referitor la plata salariilor compensatorii, celor 3357 disponibilizați de la SC Tractorul SA Brașov și celor 3356 de la SC Roman SA Brașov, conform contractului colectiv de muncă.
1277. Întrebarea nr.1582A/05-11-2003
Referitor la urgentarea suvenționării producătorilor agricoli, cu 45%, în vederea achiziționării de tractoare necesare producției agricole.
1278. Întrebarea nr.1583A/05-11-2003
Referitor la interpretarea oficială dată de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei prevederilor Legii 19 din 2000.
1279. Întrebarea nr.1584A/05-11-2003
Referitor la încălcarea dreptului de proprietate asupra terenurilor redobândite după 1989.
1280. Întrebarea nr.1585A/05-11-2003
Referitor la nerespectarea drepturilor conferite de Legea 42 din 1990, republicată.
1281. Întrebarea nr.1586A/05-11-2003
Referitor la licitația națională pentru achiziționarea produselor necesare hemodializei pe anul 2003.
1282. Întrebarea nr.1587A/06-11-2003
Referitor la statutul funcționarilor publici.
1283. Întrebarea nr.1588A/06-11-2003
Referitor la Hot.354 a Consiliului Local al Mun.Brașov privind aprobarea documentației "PUD - Modernizarea și extinderea Complex ARO Palace, B-dul Eroilor nr.27, Brașov".
1284. Întrebarea nr.1589A/10-11-2003
Referitor la drepturile cetățenești.
1285. Întrebarea nr.1590A/11-11-2003
Referitor la Legea 10 din 2001.
1286. Întrebarea nr.1591A/11-11-2003
Referitor la ajutoare financiare.
1287. Întrebarea nr.1592A/11-11-2003
Referitor la Mânăstirea Căldărușani, Arpiepiscopia Bucureștilor.
1288. Întrebarea nr.1593A/11-11-2003
Referitor la modul de aplicare a statutului funcționarilor publici; concluziile Raportului de țară al Comisiei Europene.
1289. Întrebarea nr.1594A/11-11-2003
Referitor la câți bani sunt alocați pentru cumpărarea de calculatoare, atât de necesare Arhivelor Naționale în anul 2004?
1290. Întrebarea nr.1595A/11-11-2003
Referitor la fapte de natură penală săvârșite pe raza jud.Cluj.
1291. Întrebarea nr.1596A/11-11-2003
Referitor la art.3 alin.2 din Legea 115 din 1999.
1292. Întrebarea nr.1597A/12-11-2003
Referitor la modul de aplicare a prevederilor art.29 alin1 lit.g din OG 96 din 1998.
1293. Întrebarea nr.1598A/12-11-2003
Stadiul retrocedărilor terenurilor agricole și forestiere solicitate de foștii proprietari, persoane fizice și juridice.
1294. Întrebarea nr.1599A/12-11-2003
Referitor la persoanele strămutate, expulzate sau refugiate din vina altui stat.
1295. Întrebarea nr.1600A/12-11-2003
Referitor la OUG 102 din 1999.
1296. Întrebarea nr.1601A/12-11-2003
Referitor la OUG 102 din 1999.
1297. Întrebarea nr.1602A/12-11-2003
Referitor la Noul Cod Poștal.
1298. Întrebarea nr.1603A/12-11-2003
Însușirea aquis-ului comunitar.
1299. Întrebarea nr.1604A/12-11-2003
Referitor la structura de personal a OCSPS.
1300. Întrebarea nr.1605A/12-11-2003
Referitor la realizarea unei legături CFR Buzău - Brașov.
1301. Întrebarea nr.1606A/12-11-2003
Referitor la emisiunea de televiziune "Viața satului".
1302. Întrebarea nr.1607A/12-11-2003
Autoritatea Electorală Permanentă.
1303. Întrebarea nr.1608A/12-11-2003
Referitor la memoriul domnului Gâdea Constantin, din Călărași.
1304. Întrebarea nr.1609A/12-11-2003
Referitor la situația bolnavilor de diabet din jud.Caraș-Severin.
1305. Întrebarea nr.1610A/12-11-2003
Referitor la implicațiile mutării sediului Ministerului Culturii și Cultelor în spațiul Muzeului Satului.
1306. Întrebarea nr.1611A/12-11-2003
Referitor la situația domnului Torok Francisc.
1307. Întrebarea nr.1612A/17-11-2003
Solicită o situație privind veniturile proprii ale consiliilor locale prognozate pe anul 2003 și cuantumul total al impozitelor-taxelor colectate în anul 2003 în fiecare județ.
1308. Întrebarea nr.1613A/17-11-2003
Referitor la AJOFM Cluj.
1309. Întrebarea nr.1614A/17-11-2003
Referitor la mărirea listei medicamentelor compensate de la 3 la mai multe produse.
1310. Întrebarea nr.1615A/17-11-2003
Referitor la imaginea domnului Adrian Năstase întreținută din bani publici.
1311. Întrebarea nr.1616A/17-11-2003
Referitor la memoriul doamnei Cinchița Niculina din com.Stoienești, jud.Vâlcea.
1312. Întrebarea nr.1617A/17-11-2003
Referitor la descurajarea absolvenților care doresc să devină profesori.
1313. Întrebarea nr.1618A/17-11-2003
Referitor la utilarea Laboratorului Radiologic al Ambulatorului de specialitate de la Spitalul municipal Rădăuți.
1314. Întrebarea nr.1619A/18-11-2003
Referitor la încetarea emisiei postului de radio România Tineret pe raza jud.Bihor.
1315. Întrebarea nr.1620A/18-11-2003
Referitor la viceprimar com.Corcova, jud.Mehedinți.
1316. Întrebarea nr.1621A/18-11-2003
Referitor la aparatura medicală achiziționată din fonduri publice.
1317. Întrebarea nr.1622A/19-11-2003
Referitor la situația lucrărilor la aducțiunea de apă pentru mun.Făgăraș și comunele limitrofe-lucrare executată în proporție de 70%.
1318. Întrebarea nr.1623A/19-11-2003
Referitor la situația unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului de Cercetare și Producție a Cartofului Brașov, în domeniul privat al statutului și în administrarea Consiliului Județean Brașov.
1319. Întrebarea nr.1624A/19-11-2003
Referitor la întocmirea și prezentarea unei sinteze a fondurilor de preaderare la care România va avea acces în anul 2004, precum și contribuțiile proprii prevăzute în bugetul de stat.
1320. Întrebarea nr.1625A/19-11-2003
Referitor la inițiativa APAPS privind prima ofertă de capital disponibil destinată acordării de măsuri reparatorii prin acțiuni.
1321. Întrebarea nr.1626A/19-11-2003
Referitor la ajutoare financiare.
1322. Întrebarea nr.1627A/21-11-2003
Referitor la SC GLENCORE PROTEIN ROMÂNIA SRA.
1323. Întrebarea nr.1628A/24-11-2003
Referitor la petiția adresată de doamna Manta Daniela Carmen.
1324. Întrebarea nr.1629A/24-11-2003
Referitor la atitudinea APAPS în legătură cu situația juridică a societăților comerciale SC Craser SA Craiova și SC R/j Import București SA.
1325. Întrebarea nr.1630A/24-11-2003
Referitor la sesizări la adresa primarului din com.Tăureni, jud.Mureș.
1326. Întrebarea nr.1631A/24-11-2003
Referitor la memoriul cetățenilor din com.Lozna, jud.Sălaj.
1327. Întrebarea nr.1632A/24-11-2003
Referitor la reducerea corupției în sistemul sanitar și al descurajării însuțirii resurselor financiare în vederea asigurării funcționalității unităților spitalicești.
1328. Întrebarea nr.1633A/24-11-2003
Este capabil Ministerul Sănătății să mobilizeze în mod rapid resursele necesare în cazul unui atac biochimic imprevizibil.
1329. Întrebarea nr.1634A/24-11-2003
Referitor la medicii chinezi de medicină tradițională să poată avea drept de liberă practică în România.
1330. Întrebarea nr.1635A/24-11-2003
Referitor la sesizarea unor cetățeni privind constituirea pe lângă Ambasadele României(din Italia, Germania, Franța și Spania) a unor adevărate mafii țigănești.
1331. Întrebarea nr.1636A/24-11-2003
Referitor la solicitarea unui spațiu pentru Partidul Unității Națiunii Române - filiala Argeș.
1332. Întrebarea nr.1637A/24-11-2003
Referitor la SC Clujana SA.
1333. Întrebarea nr.1638A/25-11-2003
Referitor la situația cetățenilor din satul Diniaș, com.Peciu Nou, jud.Timiș.
1334. Întrebarea nr.1639A/25-11-2003
Referitor la situația bunurilor din patrimoniul CAP-urilor.
1335. Întrebarea nr.1640A/25-11-2003
Referitor la Legea bugetului de stat pe anul 2004, anexa cu TVR, la capitolul sateliți.
1336. Întrebarea nr.1641A/25-11-2003
Referitor la "jaful la nivelul com.Mica, jud.Cluj, jaf făcut de primarul Guță Ovidiu".
1337. Întrebarea nr.1642A/25-11-2003
Referitor la cereri de locuințe sociale și de tineret.
1338. Întrebarea nr.1643A/25-11-2003
Referitor la problemele lemnului de foc pentru populație în perioada de iarnă.
1339. Întrebarea nr.1644A/25-11-2003
Referitor la participarea Societății de Radiodifuziune în circuitul internațional de schimburi profesionale.
1340. Întrebarea nr.1645A/25-11-2003
Referitor la un act legislativ pentru contribuțiile de sănătate și somaj să poată fi perfectate în străinătate , prin intermediul firmelor care efectuează transferuri bancare din străinătate în România.
1341. Întrebarea nr.1646A/25-11-2003
Referitor la emisiunile radiofonice românești difuzate în străinătate.
1342. Întrebarea nr.1647A/25-11-2003
referitor la studioul de Radio Iași.
1343. Întrebarea nr.1648A/25-11-2003
Referitor la asistența de specialitate pentru investitorii străini.
1344. Întrebarea nr.1649A/25-11-2003
Referitor la asistența de specialitate pentru investitorii străini.
1345. Întrebarea nr.1650A/25-11-2003
Referitor la asistența de specialitate pentru investitorii străini.
1346. Întrebarea nr.1651A/26-11-2003
Referitor la situația alimentării cu energie electrică în localitatea Poiana Mărului, Brașov.
1347. Întrebarea nr.1652A/26-11-2003
Referitor la inițiativa MApN de a vinde locuințele de serviciu aflate în administrarea sa din localitățile în care unitățile militare au fost desființate.
1348. Întrebarea nr.1653A/26-11-2003
Referitor la medicamentele gratuite și compensate.
1349. Întrebarea nr.1654A/26-11-2003
Referitor la ajutoare financiare.
1350. Întrebarea nr.1655A/26-11-2003
Referitor la memoriul doamnei Ioana Crețu, din Călărași.
1351. Întrebarea nr.1656A/26-11-2003
Referitor la situația pădurilor din zona Gheorghieni care s-a deteriorat în permanență.
1352. Întrebarea nr.1657A/26-11-2003
Referitor la finanțarea europeană pentru instituțiile de mediu din România.
1353. Întrebarea nr.1658A/26-11-2003
Referitor la criza de locuințe sociale și pentru tineret în Cluj-Napoca.
1354. Întrebarea nr.1659A/27-11-2003
Referitor la UPS Făgăraș.
1355. Întrebarea nr.1660A/27-11-2003
Dacă, pregătirea pentru integrarea României în UE vizează și componenta culturală.
1356. Întrebarea nr.1661A/27-11-2003
Referitor la probleme de ordin social în jud.Suceava.
1357. Întrebarea nr.1662A/02-12-2003
Referitor la situația spitalului din Videle după încheierea privatizării SNP "PETROM"SA.
1358. Întrebarea nr.1663A/02-12-2003
Referitor la Ord.275din 2003.
1359. Întrebarea nr.1664A/02-12-2003
Referitor la Ordinul 1170 din 2003, care încalcă unele prevederi ale Lrgii 38 din 2003, cu privire la transportul de persoane în regim de taxi.
1360. Întrebarea nr.1665A/02-12-2003
Referitor la încălcarea proprietății private a organizațiilor meșteșugărești.
1361. Întrebarea nr.1666A/03-12-2003
Referitor la CNI "Coresi"SA.
1362. Întrebarea nr.1667A/03-12-2003
Referitor la poluarea unor surse de apă proprii din com.Bucium, jud.Alba de către firma RMGC.
1363. Întrebarea nr.1668A/03-12-2003
Referitor la repartizarea locuințelor pentru tineri.
1364. Întrebarea nr.1669A/03-12-2003
Referitor la cum se asigură aplicarea legislației în vigoare.
1365. Întrebarea nr.1670A/03-12-2003
Referitor la initiativa CNAS.
1366. Întrebarea nr.1671A/03-12-2003
Solicită evoluția criminalității în perioada 1990-2003, pe infracțiuni și județe, inclusiv pe sectoarele Municipiului București.
1367. Întrebarea nr.1672A/03-12-2003
Referitor la Compartimentul de Implementare a Proiectelor.
1368. Întrebarea nr.1673A/03-12-2003
Referitor la măsurile de protecție a minorilor.
1369. Întrebarea nr.1674A/03-12-2003
Referitor la modalitățile de îmbunătățire a programelor audiovizuale.
1370. Întrebarea nr.1675A/03-12-2003
Referitor la declanșarea circulației pe barajul dintre România, Republica Serbia și Muntenegru.
1371. Întrebarea nr.1676A/03-12-2003
Referitor la depresurarea transporturilor CFR în zona amintită eventual mutarea traseului la nord de mun.Drobeta Turnu Severin și construirea unei noi stații CFR.
1372. Întrebarea nr.1677A/03-12-2003
Referitor la numărul de recruți și sumele cheltuite cu întreținerea și pregătirea acestora.
1373. Întrebarea nr.1678A/03-12-2003
Referitor la art.67 din Legea nr.92 din 1992 privind organizarea judecătorească.
1374. Întrebarea nr.1679A/04-12-2003
Referitor la ce se întâmplă la Curtea de Apel Constanța.
1375. Întrebarea nr.1680A/04-12-2003
Referitor la plângeri penale în cazul Tofan.
1376. Întrebarea nr.1681A/04-12-2003
Referitor la un investitor turc venit în România și înșelat de o escroacă.
1377. Întrebarea nr.1682A/08-12-2003
Referitor la structura Ministerului Agriculturii, Pădurii, Apelor și Mediului.
1378. Întrebarea nr.1683A/08-12-2003
Referitor la întârzieri privind avizele necesare obținerii unor aprobări și autorizații de la Agenția județeană de Mediu.
1379. Întrebarea nr.1684A/08-12-2003
Referitor la ce proiecte are Ministerul Integrării pentru monitorizarea exactă a fraudelor cu fonduri externe.
1380. Întrebarea nr.1685A/08-12-2003
Referitor la promovarea participării copiilor și tinerilor la activitățile Societății Naționale de Cruce Roșie.
1381. Întrebarea nr.1686A/08-12-2003
Referitor la stadiul transpunerii în practică a programelor naționale de activități ale Societății de Cruce Roșie.
1382. Întrebarea nr.1687A/08-12-2003
Referitor la colaborarea internațională a Societății Naționale de Cruce Roșie.
1383. Întrebarea nr.1688A/08-12-2003
Referitor la protejarea emblemei Crucii Roșii.
1384. Întrebarea nr.1689A/08-12-2003
Referitor la întârzierea adoptării unor măsuri de reformă pentru implementarea pieței competitive în sectorul energetic românesc.
1385. Întrebarea nr.1690A/09-12-2003
Referitor la tipărirea Certificatelor de concedii medicale.
1386. Întrebarea nr.1691A/09-12-2003
Referitor la tipărirea Certificatelor de concedii medicale.
1387. Întrebarea nr.1692A/09-12-2003
Referitor la neintegrarea politicii de mediu în alte politici sectoriale.
1388. Întrebarea nr.1693A/09-12-2003
Referitor la Legea 161/2003.
1389. Întrebarea nr.1694A/09-12-2003
Referitor la posesorii de certificate de handicapat gradul I care au neclarități în ceea ce privește impozitarea veniturilor proprii, de către organele fiscale.
1390. Întrebarea nr.1695A/09-12-2003
Referitor la evenimentele petrecute la meciul Dinamo București - Sport Club Miercurea Ciuc.
1391. Întrebarea nr.1696A/09-12-2003
Referitor la articolele-anchetă semnate de ziaristul Robert Vereș în cotidianul "Adevărul", privind activitatea unor persoane și firme cu domiciliul, respectiv sediul în Miercurea Ciuc, jud.Harghita.
1392. Întrebarea nr.1697A/09-12-2003
Referitor la articole-anchetă semnat de ziaristul Robert Vereș.
1393. Întrebarea nr.1698A/10-12-2003
Referitor la criza medicamentelor.
1394. Întrebarea nr.1699A/10-12-2003
Referitor la ajutoare financiare.
1395. Întrebarea nr.1700A/10-12-2003
Referitor la creșterea eficienței energetice.
1396. Întrebarea nr.1701A/11-12-2003
Situația proiectului de înființare a unui punct pentru trecerea frontierei între localitățile Săcuieni și Letavertes pe granița româno-ungară.
1397. Întrebarea nr.1702A/11-12-2003
Referitor la situația proiectului Aeroport Oradea, considerat prioritar, alături de celelalte identificate de România împreună cu Uniunea Europeană.
1398. Întrebarea nr.1703A/11-12-2003
Referitor la indexarea pensiilor.
1399. Întrebarea nr.1704A/15-12-2003
Referitor la monumentele istorice din municipiul Drobeta Turnu Severin, jud.Mehedinți care se află într-o stare de degradare continuă.
1400. Întrebarea nr.1705A/17-12-2003
Referitor la memoriul unui grup de cetățeni din com.Ștefan-Vodă, jud.Călărași care solicită ajutor social.
1401. Întrebarea nr.1706A/17-12-2003
Solicită transmiterea Strategiei Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2004.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 13 noiembrie 2019, 13:35
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro