Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 2020 > Questions

Questions recorded in 2020

1. Question no.9653A/03-02-2020
Solicitare control Clinica Imogen - Spitalul Județean de Urgență Cluj
2. Question no.9654A/03-02-2020
Numirea domnului Tudor Polak în funcția de Secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale
3. Question no.9655A/03-02-2020
Stadiul unor proiecte cu finanțare europeană ce urmează a fi implemetate în municipiul Bârlad
4. Question no.9656A/03-02-2020
Punct de vedere cu privire la oportunitatea modificării și completării OUG nr.82/2006 pentru recunoaștrea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare
5. Question no.9657A/03-02-2020
Situația creata de cei trei imigranți în trenul de pe ruta Timișoara - Baia Mare
6. Question no.9658A/03-02-2020
Legalizarea canabisului în scop medicinal
7. Question no.9659A/03-02-2020
Revenire la interpelarea nr.2504B, eleborarea unei strategii de încurajarea a natalității. Politici publice pro-familie și pro-viață
8. Question no.9660A/03-02-2020
Revenire la interpelarea nr.2524B, casa Inginier Anania reprezintă unul idntre cele mai importante monumente din municipiul Bacău
9. Question no.9661A/03-02-2020
Întârziere nejustificată a răspunsului la interpelarea cu nr.2322B/09.04.2019
10. Question no.9662A/03-02-2020
Revenire la interpelarea nr.2520B, tehnologia 5G - internetul tuturor lucrurilor sau cancerul tuturor lucrurilor
11. Question no.9663A/03-02-2020
Exploatarea din pădurea Băneasa o reală îngrijorare pentru cetățenii din București și Ilfov
12. Question no.9664A/03-02-2020
Revenire la interpelarea nr.2508B, consolidarea și modernizarea Muzeului Național de Istorie
13. Question no.9665A/03-02-2020
Revenire la interpelarea nr.2512B, situația turismului din România
14. Question no.9666A/03-02-2020
Situația în care se află consulatul român din localitatea Zajecar, Serbia
15. Question no.9667A/03-02-2020
Noile planuri -cadru de învățământ
16. Question no.9668A/03-02-2020
Infrastructura deficitară de pe Centura Capitalei - pasajul rutier de la Domenști
17. Question no.9669A/03-02-2020
Nereguli la firme de pompe funebre, firme care aduc bani lunar la Direcția de Sănătate Publică Alba și Hunedoara
18. Question no.9670A/03-02-2020
Date statistice privind delicvența juvenilă
19. Question no.9671A/03-02-2020
Stadiul recalculării unor pensii de asigurări sociale de stat
20. Question no.9672A/03-02-2020
Aplicarea prevederilor art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
21. Question no.9673A/03-02-2020
Implementarea Programului de regenerare a pădurilor
22. Question no.9674A/03-02-2020
Modernizarea trecerii la nivel cu calea ferată situată pe teritoriul orașului Costești, județul Argeș, la km 130+415 al liniei CF 101 Pitești-Craiova
23. Question no.9675A/03-02-2020
Transportul gratuit al elevilor pe baza carnetului de elev
24. Question no.9676A/03-02-2020
Restituirea taxelor auto
25. Question no.9677A/03-02-2020
Proiectele europene destinate îmbunătățirii serviciilor oferite cetățenilor
26. Question no.9678A/03-02-2020
Obținerea atestatelor de absolvire a cursurilor de puericultură pentru tații solicitanți de concedii de paternitate
27. Question no.9679A/03-02-2020
PLan de măsuri privind informarea și protejarea populației de cotaminare cu noul coronavirus
28. Question no.9680A/03-02-2020
Situația Programului de investiții în domeniul Culturii /situația propunerilor din județul Dâmbovița
29. Question no.9681A/04-02-2020
Sesizare privind unele acte de violență înregistrate într-o școală generală
30. Question no.9682A/04-02-2020
Montarea sistemelor de protecție activă la trecerile la nivel cu calea ferată
31. Question no.9683A/04-02-2020
Măsuri necesare după declararea de către OMS a coronaviruslui (2019 - nCoV) drept urgență publică globală
32. Question no.9684A/04-02-2020
Evaluarea posibilității redeschiderii cabinetelor de medicină școlară
33. Question no.9685A/04-02-2020
Analizarea oportunității colaborării într-un proiect privind construirea unui cimitir militar în imediata apropriere a Municipiului Craiova
34. Question no.9686A/04-02-2020
Aspecte cu caracter infracțional semnalate printr-o petiție
35. Question no.9687A/04-02-2020
nechități ale sistemului public de pensii semnalate printr-o petiție
36. Question no.9688A/04-02-2020
Prelungirea termenelor prevăzute de HG nr.1052/2013 și HG nr.11/2017
37. Question no.9689A/04-02-2020
Solicitare de informații cu privire la realizarea unui cartier de locuințe în Municipiul Craiova
38. Question no.9690A/04-02-2020
Spre informare - lipsa valorificării prin concesiune a unor suprafețe
39. Question no.9691A/04-02-2020
PUnct de vedere cu privire la considerarea aleilor tehnologice cas trict necesare procesului de producție
40. Question no.9692A/04-02-2020
Evaluarea utilității menținerii loteriei bonurilor fiscale
41. Question no.9693A/04-02-2020
Clarificări de competențe și de identificare între Poliția română și structurile poliției locale
42. Question no.9694A/04-02-2020
Necesitatea elaborării unor clarificări legislative privind finanțarea cluburilor sportive de către autoritățile administrației publice locale
43. Question no.9695A/04-02-2020
Simplificarea unor proceduri și îmbunătățirea legislației privind atribuirea contractelor de lucrări de infrastructură
44. Question no.9696A/04-02-2020
Modul de selecție a candidaților pentru locurile altor minorități decât minoritatea rromă la concursul de admitere la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră "Avram Iancu" Oradea
45. Question no.9697A/04-02-2020
Situația unităților școlare fără toalete
46. Question no.9698A/04-02-2020
Termen estimativ de finalizare al proiectului "Șoșeaua ocolitoare a municipiului Bârlad"
47. Question no.9699A/04-02-2020
Oportunitatea obiectivului de investiții privind construirea unei instalații de semnalizare automată cu lumini roșii clipitoare (SAT) pentru trecerea la nivel cu calea ferată din comuna Lunca Ilvei, jud. Bistrița - Năsăud
48. Question no.9700A/04-02-2020
Extinderea magistralei de gaze naturale în jud. Bistrița-Năsăud
49. Question no.9701A/04-02-2020
Slicitarea unui control cu privire la obiectivele de investiții finanțate din PNDL din comuna Mărișelu
50. Question no.9702A/04-02-2020
Ordonator credite asistenți personali
51. Question no.9703A/04-02-2020
Retehnologizarea sistemului de termoficare mun. Bacău
52. Question no.9704A/04-02-2020
Solicitare informații despre lansarea studiului de fezabilitate a proiectului domenului schiabil Făgăraș
53. Question no.9705A/04-02-2020
Stadiul proiectului autostrăzii Pitești-Sibiu
54. Question no.9706A/04-02-2020
Solicitare informații privind planul de investiții al CFR S.A.
55. Question no.9707A/04-02-2020
Solicitare informații despre stadiul declarării zonei naturale "Pădurea Trivale" ca rezervație naturală și instituirea regimului de arie naturală protejată
56. Question no.9708A/04-02-2020
Solicitare informații privind drumul expres Craiova-Pitești
57. Question no.9709A/04-02-2020
Situația patinoarului artificial acoperit din Târgu Mureș
58. Question no.9710A/04-02-2020
Situația programului "Casa Verde"
59. Question no.9711A/04-02-2020
Itegrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități
60. Question no.9712A/04-02-2020
Buna funcționare a misiunilor permanente ale României
61. Question no.9713A/04-02-2020
Înscrierea Peisajului minier Roșia Montană în Patrimoniul Mondial
62. Question no.9714A/04-02-2020
Efetele OUG nr 1/2020 asupra învățământului preuniversitar
63. Question no.9715A/04-02-2020
Care este situația în prezent privind gradul de vaccinare și stocurile de vaccinuri pentru categoriile de populație vulnerabilă
64. Question no.9716A/04-02-2020
Care este situația organizării triajelor epdemiologice în unitățile de învățâmânt
65. Question no.9717A/04-02-2020
Care este termenul la care veți începe și veți finaliza construcția autostrăzilor :Târgu-Neamț-Iași-Ungheni și Comarnic-Brașov
66. Question no.9718A/04-02-2020
Conducta de transport gaze naturale DN 250 Cîmpulung Moldovenesc Vatra Dornei
67. Question no.9719A/04-02-2020
Încălcare norme de mediu UAT Alba Iulia
68. Question no.9720A/04-02-2020
Riscuri de inundații în jud. Alba
69. Question no.9721A/04-02-2020
Programul Național de tratamen pentru boli rare
70. Question no.9722A/04-02-2020
Numirea unui potențial infractor în conducerea MAI
71. Question no.9723A/04-02-2020
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.9502A/10.12.2019, privind dosarele de venit inim garantat
72. Question no.9724A/05-02-2020
Situația PUG-urilor din municipiile reședință de județ
73. Question no.9725A/05-02-2020
Stadiul înființărilor Muzeului Ororilor Comunismului și a Muzeului Național Brătianu
74. Question no.9726A/05-02-2020
Stadiul de implementare a Legii nr.57/2019 în liceele meniționate în Ordinul nr.4215/296/2019 privind învățământul tehnologic cu profil preponderent agricol
75. Question no.9727A/05-02-2020
Stadiul de implementare a Legii nr.57/2019 în liceele meniționate în Ordinul nr.4215/296/2019 privind învățământul tehnologic cu profil preponderent agricol
76. Question no.9728A/05-02-2020
Autostrada Nordului pierdută pe autostrada dezinteresului
77. Question no.9729A/05-02-2020
Nepăsare scandaloasă legat de ceea ce se întâmplă la Mina Bainer din Băiuț
78. Question no.9730A/05-02-2020
Solicitare stadiu dosar înregistrat la A.N.R.P. cu nr. 50348/CC
79. Question no.9731A/05-02-2020
Monitorizarea și înlocuirea ascensoarelor
80. Question no.9732A/05-02-2020
Dreptul la apă al animalelor din fermele românești
81. Question no.9733A/05-02-2020
Informații privind Start UP Nation
82. Question no.9734A/05-02-2020
nformații privind studil de prefezabilitate sau fezabilitate pentru proiectul Autostrada Nordului
83. Question no.9735A/05-02-2020
Informații privind Programul Operațional Regional 2014-2020
84. Question no.9736A/05-02-2020
P.N.D.R., submăsura 6.4 - Informații privind investiții de creare și dezvoltare de activități neagricole
85. Question no.9737A/05-02-2020
Informații privind Pogramul guvernamental "gROwth" - investim în copii, investim în viitor
86. Question no.9738A/05-02-2020
Două răspunsuri oficial și nicio soluție realistă pentru comuna Daneș din jud. Mureș
87. Question no.9739A/05-02-2020
Conducta magistrală de transport gaze din proximitatea orașului Întorsura Buzăului
88. Question no.9740A/05-02-2020
Situația imobilelor cu destinația de locuințe de serviciu existente la nivelul I.P.J. Covasna
89. Question no.9741A/05-02-2020
Protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
90. Question no.9742A/05-02-2020
Spitale regionale
91. Question no.9743A/05-02-2020
Rezultatul controlului dispus la Spitalul Floreasca
92. Question no.9744A/05-02-2020
Programul de Internship al Guvernului României
93. Question no.9745A/05-02-2020
Solicitare de informații privind contractul de servicii POST 2009/2/2/002/02 "Asitenț Tehnică pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic, Detalii de Execuție și Documntație de Atribuire pentru variantele de ocolire Sighișoara, Făgăraș, Huedin"
94. Question no.9746A/05-02-2020
Situația scanerelor din vămi
95. Question no.9747A/05-02-2020
Situația stenodactilografilor
96. Question no.9748A/05-02-2020
Casa Constantin Brâncuș
97. Question no.9749A/05-02-2020
Decontarea transportului elevilor
98. Question no.9750A/05-02-2020
Suplimetare numar de vagoane
99. Question no.9751A/05-02-2020
Invazia PET-uri pe râul Cerna
100. Question no.9752A/05-02-2020
Bazinul de la Liceul "Carol I" din Craiova
101. Question no.9753A/05-02-2020
Numirea în funcție de vicepreședinte ANRP a domanei Chiriac Daniela
102. Question no.9754A/06-02-2020
Construirea celei de-a doua celule pentru deșeuri periculoase și industriale toxice pe teritoriul municipiului Slobozia
103. Question no.9755A/10-02-2020
Ordinul Ministerului Sănătății 15/2020
104. Question no.9756A/10-02-2020
Poluare Kronospan Sebeș
105. Question no.9757A/10-02-2020
Stadiul lucrărilor la Autostrada Sebeș-Turda
106. Question no.9758A/10-02-2020
Construcție ilegală platformă depozitare deșeuri Bărăbanț
107. Question no.9759A/11-02-2020
Desființarea Fondului de Dezvoltare și Investiții, blocaj la nivelul autorităților publice locale
108. Question no.9760A/11-02-2020
Construcția liniei de cale ferată Vâlcele-Râmnicu Vâlcea
109. Question no.9761A/11-02-2020
Modernizarea Drumului Național DN67B Scoarța-Pitești
110. Question no.9762A/11-02-2020
Stadiul soluționării sesizării cetățeanului din comuna Bălilești, județul Argeș
111. Question no.9763A/11-02-2020
Trenurile nu circulă mai repede cu promisiuni PSD
112. Question no.9764A/11-02-2020
În ce stadiu se află planul României privind energia și clima
113. Question no.9765A/11-02-2020
Măsuri împotriva perturbării liniștii publice provocate de sălile organizatoare de jocuri de noroc
114. Question no.9766A/11-02-2020
Precizări cu privire la măsurile de îmbunătățire a sistemului medical din județul Constanța
115. Question no.9767A/11-02-2020
Cum se poate rezolva situația planului școlar al Liceului Teoretic din orașul Băneasa, județul Constanța?
116. Question no.9768A/11-02-2020
Suma alocată unităților medicale din județul Constanța
117. Question no.9769A/11-02-2020
Solicitare pentru revizuirea Planului de școlarizare alocat/aprobat de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța Liceului Teoretic Băneasa în anul școlar 2020-2021
118. Question no.9770A/11-02-2020
Reducerea numărului accidentelor de muncă
119. Question no.9771A/11-02-2020
Lipsa informațiilor privind datele concrete ale demarării programelor "Tomata" și "Usturoiul".
120. Question no.9772A/11-02-2020
Subfinanțarea asistenței medicale primare.
121. Question no.9773A/11-02-2020
Situația reală a copiilor cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate.
122. Question no.9774A/11-02-2020
pericolul la are sunt expuși zilnic o mulțime de copii la diverse școli din țară din cauza firmelor de deratizare
123. Question no.9775A/11-02-2020
Lipsa factorului poștal în localitățile Popești-Leordeni și Dragomirești Vale, județul Ilfov
124. Question no.9776A/11-02-2020
Situație clădiri aflate în baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat, județ Prahova
125. Question no.9777A/11-02-2020
Situație clădiri aflate în baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivel național care nu au Autorizație sanitară de funcționare
126. Question no.9778A/11-02-2020
Situație clădiri aflate în baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivel național care nu dețin autorizație ISU
127. Question no.9779A/11-02-2020
Măsuri pentru susținerea programului de extindere a rețelelor de gaze naturale pentru consumatorii casnici
128. Question no.9780A/11-02-2020
Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată
129. Question no.9781A/11-02-2020
Extinderea sferei de compensare a creanțelor statului sau exceptarea de la plata penalităților și dobânzilor și a măsurilor de executare silită
130. Question no.9782A/11-02-2020
Oportunitatea unei scheme de sprijin pentru apicultorii afectați de condițiile climatice
131. Question no.9783A/11-02-2020
Solicitare de informații privind monitorizarea riscurilor generate de activitatea centralei nucleare de la Kozlodui
132. Question no.9784A/11-02-2020
Cum aplicăm legile?
133. Question no.9785A/12-02-2020
Clarificări cu privire la situația unor curse aeriene interne Tarom pe timp de iarnă
134. Question no.9786A/12-02-2020
Cooperarea bilaterală dintre România și Marea Britanie post Brexit
135. Question no.9787A/12-02-2020
Situația reabilitare drum DN 22E I.C. Brătianu - Garvăn, jud. Tulcea
136. Question no.9788A/12-02-2020
ați aprobat și ați susținut modifiările la legea electorală realizate prin OUG în ședința de guvern din 4 februarie 2020 prin care s-au încălcat principiile reprezentativității alegerii parlamentarilor și directivele Comisiei de la Veneția privind respectarea statului de drept?
137. Question no.9789A/12-02-2020
Contractul suprafeței de teren din comuna Rușețu, județul Buzău, arendată de către ASAS unei firme private
138. Question no.9790A/12-02-2020
Suplimentarea fondurilor alocate Submăsurii 4.1 a "Investiții în exploatații pomicole".
139. Question no.9791A/12-02-2020
Muzeul Național Bran - Secția Etnografică în Aer Liber / Muzeul Satului Bran, jud. Brașov
140. Question no.9792A/12-02-2020
Revenire la întrebările înregistrate cu nr. 9544A și 9545A/11.12.2019
141. Question no.9793A/12-02-2020
situația unității de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean Constanța
142. Question no.9794A/12-02-2020
Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate, neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice
143. Question no.9795A/12-02-2020
programe sociale derulate de către minister cu scopul menținerii copiilor în familia naturală
144. Question no.9796A/12-02-2020
Rezolvarea situației privind angajarea personalului didactic care a absolvit CNFPA
145. Question no.9797A/12-02-2020
Solicitare raport privind stadiul accesibilizării spațiului public pentru persoanele cu dizabilități
146. Question no.9798A/12-02-2020
Obiective din Programul de Guvernare PNL îndeplinite până în prezent
147. Question no.9799A/12-02-2020
Informații suplimentare despre ambulanțele din județul Covasna și județele limitrofe
148. Question no.9800A/12-02-2020
Ați lăsat Maramureșul fără bani?
149. Question no.9801A/17-02-2020
Care este stadiul programului-pilot "o masă caldă" pentru elevi
150. Question no.9802A/17-02-2020
Măsurile pentru închiderea centrelor de plasament pentru copii
151. Question no.9803A/17-02-2020
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.9496A/10.12.2019, referitoare la "Clarificări privind aplicarea art.14 alin.(3) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice"
152. Question no.9804A/17-02-2020
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.9583A/10.12.2019, referitoare la "Situația Companiei Naționale a Imprimeriilor CORESI S.A"
153. Question no.9805A/17-02-2020
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.9584A/10.12.2019, referitoare la "Măsurile pentru evitarea dezangajării fondurilor europene aferente "Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor"
154. Question no.9806A/17-02-2020
Transparentizarea ofertelor de furnizare a gazelor naturale în vederea încheierii noilor contracte de vânzare-cumpărare
155. Question no.9807A/17-02-2020
Obligativitatea introducerii noilor cărți de identitate cu cip
156. Question no.9808A/17-02-2020
Înființarea unui centru de depunere a actelor de cetățenie
157. Question no.9809A/17-02-2020
Dsitrugerea siturilor arheologice din Constanța
158. Question no.9810A/17-02-2020
Ministerul culturii încurajează și susține construirea unui Muzeu al Culturii și Istoriei Queer în România, o minoritate care încearcă să-și impună prin forță convingerile lor sexuale
159. Question no.9811A/17-02-2020
Numrul exact al cetățenilor români cu rezidență în străinătate
160. Question no.9812A/17-02-2020
Măsuri de prevenire și răspândire pe teritoriul României a virusului letal coronavirus
161. Question no.9813A/18-02-2020
Date privind pensiile de serviciu în plata Casei de Pensii a SRI
162. Question no.9814A/18-02-2020
Sursa ventiturilor IDPSAR din concesiuni și închirieri către instituțiile publice
163. Question no.9815A/18-02-2020
Situația dezastruoasă a Biroului constatare avarii al Serviciului Poliției Rutiere Cluj-Napoca își desfășoară activitatea într-un container infect, în curtea unui producător de automobile
164. Question no.9816A/18-02-2020
Campania de promovare a învățământului profesional-dual
165. Question no.9817A/18-02-2020
Campanie în privința prevenirii, combateri violenței domestice
166. Question no.9818A/18-02-2020
Mandatele rectorilor
167. Question no.9819A/18-02-2020
Clarificări cu privire la inițiativa legislativă înregistrată la Senat cu numărul B581/2019 (susținrea investiției în învățământul profesional-dual)
168. Question no.9820A/18-02-2020
Mutare albie râu Neajlov, comuna Vânătorii Mici, jud. Giurgiu
169. Question no.9821A/18-02-2020
Programe de prevenție dezvoltare și implementare de Ministerul Sănătății pentru îmbunătățirea stării de sănătate a ialomițenilor
170. Question no.9822A/18-02-2020
Reabilitarea gărilor și a stațiilor CFR din județul Ialomița
171. Question no.9823A/18-02-2020
Dotarea cabinetelor de medicină a familie precum și finanțarea acestora
172. Question no.9824A/18-02-2020
Gestionarea delicvenței juvenile
173. Question no.9825A/18-02-2020
Situația critică a trecerilor la nivel cu calea ferată
174. Question no.9826A/18-02-2020
Protejarea și îngrijirea copiilor cu tulburări comportamentale
175. Question no.9827A/18-02-2020
Criza forței de muncă din agricultură
176. Question no.9828A/18-02-2020
Situația copiilor supradotați
177. Question no.9829A/18-02-2020
Respectarea drepturilor pacienților la cea de-a doua opinie medicală, acordată gratuit
178. Question no.9830A/18-02-2020
Lipsa măștilor de protecție din farmacii
179. Question no.9831A/18-02-2020
Cheltuielile unei familii cu educația copiilor și cu abandonul școlar, există soluții
180. Question no.9832A/18-02-2020
Alocarea bugetară pentru stimularea ocupării forței de muncă
181. Question no.9833A/18-02-2020
Suma alocată pentru Programul Strat-up Nation 2020
182. Question no.9834A/18-02-2020
Stadiul evaluării proiectelor depuse pe Submăsura 6,3 " Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"
183. Question no.9835A/19-02-2020
Extinderea managementului corporativ în toate întreprinderile publice
184. Question no.9836A/19-02-2020
Interdicții comerciale interanționale pentru produsele zootehnice din România
185. Question no.9837A/19-02-2020
Investițiile rezultate din operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranța națională
186. Question no.9838A/19-02-2020
Infromații cu privire la punctajul individual (Pilonul I) al beneficiarilor indemnizației pentru creșterea copilului
187. Question no.9839A/19-02-2020
Viitorul învățământului universitar
188. Question no.9840A/19-02-2020
Reabilitarea și reintergarea socială a victimelor violenței în familie
189. Question no.9841A/19-02-2020
Activități iredentste maghiare în Alba Iulia
190. Question no.9842A/19-02-2020
Obiectivele de control în domeniul sănătății publice și a sigranței alimentelor
191. Question no.9843A/19-02-2020
Modificare și completare HG nr.857/2011
192. Question no.9844A/19-02-2020
Calitatea aerului în municipiul Sebeș
193. Question no.9845A/19-02-2020
În timp ce depozitul ecologic o ia la vale, Maramureșul se umple de gropi de gunoi
194. Question no.9846A/19-02-2020
Maramureșul a pierdut suprafețe de păduri echivalent cu suprafața Bruxelles-ului
195. Question no.9847A/19-02-2020
Informații privind exploatarea materialului lemnos din România - viziunea pentru Inventarul Forestier Național
196. Question no.9848A/19-02-2020
Situația îngrijorătoare a efectivelor de mistreți și daunele cauzate în jud. Suceava
197. Question no.9849A/19-02-2020
Propunere pentru deschiderea unui Consulat românesc în Peninsula Jutland, Danemarca
198. Question no.9850A/19-02-2020
Deschidere consulat la Nisa, Franța. Raportul între numărul de români înregistrați în diaspora și cel al consulatelor deschise în spațiul UE
199. Question no.9851A/19-02-2020
Informații privind exploatarea materialului lemnos din Suceava
200. Question no.9852A/19-02-2020
Solicitare de alocare fonduri pentru reabilitarea punctului de trecere a frontierei la Siret
201. Question no.9853A/19-02-2020
Funcționalitatea platformei econsulat.ro. CAlitatea serviciilor consulare, a prestării lor în spațiul dedicat acestei activități la ghișeele consulare - incident la Consulatul General al României la Marsilia
202. Question no.9854A/19-02-2020
Autostrada Brașov-Bacău
203. Question no.9855A/19-02-2020
Emigranții români din Italia și Spania
204. Question no.9856A/19-02-2020
Muzeul Național Bran - Secția Etnografică în Aer Liber/ Muzeul Satului Bran, jud. Brașov
205. Question no.9857A/19-02-2020
Desființarea Fondului de Dezvoltare și Investiții: blocaj la nivelul autorităților publice locale
206. Question no.9858A/19-02-2020
Stimularea derulării investițiilor Companiei Naționale de Investiții S.A. prin modificarea regulilor de recuperare a avansurilor
207. Question no.9859A/19-02-2020
Statistici privind numărul contractelor de intership încheiate în România
208. Question no.9860A/19-02-2020
Noua procedură de redirecționare a unui procent din impozitul pe venit către programele sociale din sectorul neguvernamental
209. Question no.9861A/19-02-2020
Programul "Masă caldă"
210. Question no.9862A/19-02-2020
Pe ce temei legal se inițiază comsarea unor clase
211. Question no.9863A/19-02-2020
Situația defrișărilor la nivel național
212. Question no.9864A/19-02-2020
Deficitul asistenței medicale în localităile izolate
213. Question no.9865A/24-02-2020
Este sănătatea copiilor și adolescenților o prioritate pentru Guvernul României
214. Question no.9866A/24-02-2020
Inițiativele Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru ameliorarea situației domeniului forestier din România
215. Question no.9867A/24-02-2020
Acordul sau dezacordul statului român pentru sprijiniul acordat de Republica Ungară comunității sale înrudite din România
216. Question no.9868A/24-02-2020
Numărul cetățenilor români cu domiciliul în țară și peste hotare și numărul estimativ al cetățenilor români fără acte de identitate
217. Question no.9869A/24-02-2020
Podul feroviar și automobilistic Fălciu - Cantemir și includerea punctului de trecere a frontierei în Master Planul General de Transporturi
218. Question no.9870A/24-02-2020
35000 de euro lunar, cel mai mare salariu din țară stabilit unu bugetar - directorul general al Institutului Național de Cercetare -Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"
219. Question no.9871A/24-02-2020
Salvarea și reamenajarea Cimitirului Eroilor Români din municipiul Chișinău
220. Question no.9872A/24-02-2020
Dreptul de redobândire a cetățeniei române de către românii din Nordul Maramureșului
221. Question no.9873A/24-02-2020
Bursele identitare acordate elevilor din Ucraina și din alte state în anul de învățământ 2019-2020
222. Question no.9874A/24-02-2020
Reducerea număruli de decese prin prevenirea și depistarea bolilor cardiovasculare
223. Question no.9875A/24-02-2020
Măsuri concrete pentru încurajarea tinerilor de a deveni părinți și implicit pentru creșterea natalității
224. Question no.9876A/24-02-2020
Măsuri privind creșterea gradului de siguranță rutieră pe DN1
225. Question no.9877A/24-02-2020
Rezultatele financiare a Companiei naționale a porturilor maritime
226. Question no.9878A/24-02-2020
Rezultatele financiare Cupru min
227. Question no.9879A/24-02-2020
Rezultatele financiare Electrica
228. Question no.9880A/24-02-2020
Rezultatele financiare EXIM Bank
229. Question no.9881A/24-02-2020
Rezultatele financiare Hidroelectrica
230. Question no.9882A/24-02-2020
Rezultatele financiare Loteria Română
231. Question no.9883A/24-02-2020
Numărul cetățenilor români
232. Question no.9884A/24-02-2020
Rezultatele financiare Regia Autonomă pentru activități nucleare
233. Question no.9885A/24-02-2020
Rezultatele financiare ROMARM
234. Question no.9886A/24-02-2020
Rezultatele financiare ROMATSA
235. Question no.9887A/24-02-2020
Rezultatele financiare Romgaz
236. Question no.9888A/24-02-2020
Rezultatele financiare ROMSILVA
237. Question no.9889A/24-02-2020
Rezultatele financiare SALROM
238. Question no.9890A/24-02-2020
Rezultatele financiare ale Soietății naționale a apelor minerale
239. Question no.9891A/24-02-2020
Rezultatele financiare Termoelectrica
240. Question no.9892A/24-02-2020
Rezultatele financiare Transelectrica
241. Question no.9893A/24-02-2020
Rezultatele financiare Transgaz
242. Question no.9894A/24-02-2020
Rezultatele financiare CFR
243. Question no.9895A/24-02-2020
Rezultatele financiare CEC Bank
244. Question no.9896A/24-02-2020
Regularizarea râului Argeș între acumularea Bascov și acumularea Pitești, județul Argeș
245. Question no.9897A/24-02-2020
Proiectele finanțate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI)
246. Question no.9898A/24-02-2020
Regularizarea pâraielor Bascov, Budeasa și Cârcinov din județul Argeș
247. Question no.9899A/24-02-2020
Verificarea îndeplinirii condițiilor legale de dobândire a cetățeniei române
248. Question no.9900A/24-02-2020
Funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie
249. Question no.9901A/24-02-2020
Funcționarea Agenției pentru Cercetare, Strategie și Sprijin pentru Diaspora
250. Question no.9902A/24-02-2020
Gradul de colectare a TVA
251. Question no.9903A/24-02-2020
Competențele Poliției Locale în sfera circulației pe drumurile publice
252. Question no.9904A/24-02-2020
Suspendarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor care nu posedă asigurare RCA sau ITP valabil
253. Question no.9905A/24-02-2020
Cauzele crizei medicamentelor
254. Question no.9906A/24-02-2020
Eliminarea restricțiilor de circulație de pe lotul 3 al autostrăzii A1 Lugoj-Deva
255. Question no.9907A/24-02-2020
Situația spațiilor de servicii de pe traseul autostrăzii Sibiu-Nădlac
256. Question no.9908A/24-02-2020
Funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sitemul Dual
257. Question no.9909A/25-02-2020
"Canal magistral Siret -Bărăgan"
258. Question no.9910A/25-02-2020
Infrastructura locală de transport Botoșani
259. Question no.9911A/25-02-2020
Dublarea alocațiilor de stat
260. Question no.9912A/25-02-2020
Compania de vaccinare antigripală
261. Question no.9913A/25-02-2020
Drumul Botoșani -Târgu Frumos
262. Question no.9914A/25-02-2020
Transfuziile de sânge
263. Question no.9915A/25-02-2020
Date statistice despre industria construcțiilor navele
264. Question no.9916A/25-02-2020
Privatizarea Sănătății înseamnă că în România o să trăiască doar cine are bani
265. Question no.9917A/25-02-2020
De ce puneți în pericol viața bolnavilor de inimă
266. Question no.9918A/25-02-2020
De ce dați vina pe guvernarea anterioară pentru bugetul sănătății pe care vi l-ați asumat în Parlament, după ce l-ați redus
267. Question no.9919A/25-02-2020
Introducerea voucherelor reprezintă un pretext pentru amânarea dublării alocațiilor
268. Question no.9920A/25-02-2020
De ce ați aprobat Ordinul de ministru nr. 15/2020 pentru modificarea OM1136/2007 prin care veți condamna la închidere mii de afaceri din domeniul cosmeticii
269. Question no.9921A/25-02-2020
Care este poziția Ministerului Muncii și Protecției Sociale cu privire la creșterea gradului de integrare în muncă și protecție al persoanelor cu dizabilități
270. Question no.9922A/25-02-2020
Care este poziția Ministerului Muncii și Protecției Sociale cu privire la creșterea nivelului de protecție și stimularea dezvoltării serviciilor și produselor de artă populară
271. Question no.9923A/25-02-2020
Majoritatea constribuțiilor la Pilonul II de pensii prin crearea posibilității de viramente voluntare
272. Question no.9924A/25-02-2020
Solicitare de informații privind frauda fiscală din domeniul produselor accizale
273. Question no.9925A/25-02-2020
Demersuri politico-diplomatice pentru păstrarea învățământului în limba română pentru minoritatea de români din Ucraina
274. Question no.9926A/25-02-2020
Investiții în infrastructura Ministerului Justiției în anul 2020
275. Question no.9927A/25-02-2020
Legalitatea unor achiziții realizate de unele administrații publice locale
276. Question no.9928A/25-02-2020
Ilegalități în domeniul salubrității în jud. Mureș
277. Question no.9929A/25-02-2020
Ilegalități în domeniul protecției mediului în jud. Mureș
278. Question no.9930A/26-02-2020
Propunere de preluare și achitare de către Guvern prin Ministerul Finanțelor Publice a obligațiilor financiare aferente contractului de credit rezultat din implementarea programului "Utilități și mediu la standarde europene în jud. Suceava"
279. Question no.9931A/26-02-2020
Deblocare proiect și alocare de fonduri pentru finalizarea investiției "Pârtia de schi din Masivul Rarău"
280. Question no.9932A/26-02-2020
Situația blocurilor ANL din municipiul Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava
281. Question no.9933A/26-02-2020
Situația locuințelor de serviciu/ intervenție aflate în patrimoniul Companiei NAționale Căi Ferate "CFR" S.A. pe raza Secției L6 Vatra Dornei
282. Question no.9934A/26-02-2020
Situația școlară a copiilor din Centrele de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat
283. Question no.9935A/26-02-2020
Numărul copiilor cu cerințele educaționale speciale din învățământul de masă și cel special
284. Question no.9936A/26-02-2020
strategie privind educația pentru sănătate și nutriție
285. Question no.9937A/26-02-2020
Raportul nr.30369/2019
286. Question no.9938A/26-02-2020
Problema deversărilor apelor uzate neepurate în cursurile de apă din județul Sibiu, comuna Șelimbăr
287. Question no.9939A/26-02-2020
Solicitare contro Urgent la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj
288. Question no.9940A/26-02-2020
Stadiul implementării obiectivelor de investiții aprobate în Programul Național de Dezvoltare Locală Brașov
289. Question no.9941A/26-02-2020
Proiecte depuse pentru Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru împădurire și crearea de suprafețe împădurite
290. Question no.9942A/26-02-2020
Situația incredibilă a persoanelor instituționalizate din jud. Giurgiu , rămase fără mâncare
291. Question no.9943A/26-02-2020
Deficitul de grădinițe și posturi didactice din jud. Giurgiu
292. Question no.9944A/26-02-2020
Soluționarea inechităților salariale din sistemul de învățământ
293. Question no.9945A/26-02-2020
Revenire la întrebarea înregistrată cu nr.8491A/26.06.2019
294. Question no.9946A/26-02-2020
Revenire la întrebarea înregistrată cu nr.8264A/11.02.2019
295. Question no.9947A/26-02-2020
Soluții pentru protejarea reală a Parcului Natural Văcărești
296. Question no.9948A/26-02-2020
Responsabilitate împotriva COVID19
297. Question no.9949A/26-02-2020
Proiecte depuse pentru Schema de ajutor de stat " Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite"
298. Question no.9950A/26-02-2020
Punct de lucru la Pașcani al Serviciul comunitar de pașapoarte Iași
299. Question no.9951A/26-02-2020
Dobânda plătită pentru împrumutul prevăzut în Plx 5/2020
300. Question no.9952A/26-02-2020
Proiectare și execuție Sistem pachetizat rețele utilități și branșamente - beneficiar Consiliul Local Prejmer
301. Question no.9953A/26-02-2020
Măsurile impuse de ultimile evoluții în cazul coronavirus
302. Question no.9954A/26-02-2020
Măsurile impuse de ultimile evoluții în cazul coronavirus
303. Question no.9955A/26-02-2020
Recunoașterea și protejarea produselor românești la nivel mondial
304. Question no.9956A/26-02-2020
Unde se duc banii proveniți din taxa de viciu
305. Question no.9957A/26-02-2020
Ponderea reciclării deșeurilor
306. Question no.9958A/26-02-2020
Disfuncționalitățile sistemului informatic al CNAS
307. Question no.9959A/26-02-2020
Situaia creșelor publice
308. Question no.9960A/26-02-2020
Stadiul implementării proiectului Autostrăzii Iași - Tg. Mureș
309. Question no.9961A/26-02-2020
Ce măsuri a luat M.S. împotriva răspândirii coronavirusului
310. Question no.9962A/26-02-2020
Situația consilierilor onorifici ai ministrului
311. Question no.9963A/26-02-2020
Exploatarea excesivă a produselor nelemnoase din fondul forestier, în special de către persoanele nerezidente în România
312. Question no.9964A/02-03-2020
Criza îmbolnăvirilor cu rujeolă
313. Question no.9965A/02-03-2020
Situația medicilor rezidenți chirurgi
314. Question no.9966A/02-03-2020
Salariile cadrelor didactice
315. Question no.9967A/02-03-2020
Transpunerea directivelor europene
316. Question no.9968A/02-03-2020
Fenomenul îngijorător de îmbătrânire demografică
317. Question no.9969A/02-03-2020
Impactul eliminării impozitului pe venit pentru anumite categorii de salariati
318. Question no.9970A/02-03-2020
Imapctul deducerilor persoanelor prevăzute de Codul Fiscal
319. Question no.9971A/02-03-2020
Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională -Casa Verde Fotovoltaice
320. Question no.9972A/02-03-2020
Procedura de infringement împotriva României pentru neaplicarea măsurilor de combatere a tăierilor ilegale de păduri
321. Question no.9973A/02-03-2020
Problema nivelului alarmant de poluare din București și zonele limitrofe
322. Question no.9974A/03-03-2020
Dezvoltarea infrastructurii de încărcare pentru mașinile electrice
323. Question no.9975A/03-03-2020
Obiectivele finanțate prin Pogramul Național de Restaurare
324. Question no.9976A/03-03-2020
Declarațiile privind infecția cu coronavirus
325. Question no.9977A/03-03-2020
Situația Livretului de Familie
326. Question no.9978A/03-03-2020
Simplificarea procedurilor de acordare a indemnizației de creștere a copilului
327. Question no.9979A/03-03-2020
Campania de împădurire Românii Plantează: O PĂDURE CÂT O ȚARĂ
328. Question no.9980A/03-03-2020
Situația Termocentralei Rovinari
329. Question no.9981A/03-03-2020
Situația obiectivului de investiții Amenajarea Hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbești
330. Question no.9982A/03-03-2020
Îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Strategia Națională de Învățare pe tot parcursul vieții
331. Question no.9983A/03-03-2020
Îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Strategia educației și formării profesionale din România
332. Question no.9984A/03-03-2020
Debirocratizarea relației antreprenorilor cu Registrul Comerțului
333. Question no.9985A/03-03-2020
PSD nu a reînnoit stocurile pentru urgențe medicale
334. Question no.9986A/03-03-2020
Implementarea programului pilot destinat copiilor cu părinții plecați în străinătate
335. Question no.9987A/03-03-2020
Ineficiența măsurilor de combatere a Pestei Porcine Africane
336. Question no.9988A/04-03-2020
Fără acțiuni ugente, agriultura va intra în criză
337. Question no.9989A/04-03-2020
Orașe "smart city"
338. Question no.9990A/04-03-2020
Medicamente pentru persoanele cu diabet
339. Question no.9991A/04-03-2020
Examenul de rezidențiat 2020
340. Question no.9992A/04-03-2020
Programul "Tomate românești"
341. Question no.9993A/04-03-2020
Ziduri crăpate, bănci și jardiniere rupte în Cetatea Alba Carolina
342. Question no.9994A/04-03-2020
Editarea manualelor școlare competitive pentru anul școlar 2020-2021
343. Question no.9995A/04-03-2020
Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere în jud. Cluj
344. Question no.9996A/04-03-2020
Remunerarea personalului primăriilor în proiecte cu finanțare europeană
345. Question no.9997A/04-03-2020
Preluarea managementului asistenței medicale a Spitalului Județean de Urgență "Sf. Pantelimon" din Focșani de către Consiliul Județean Vrancea
346. Question no.9998A/04-03-2020
Vandalizarea indicatoarelor de la intrarea localității Baia Mare
347. Question no.9999A/04-03-2020
Situaia accidentelor din România în anul 2019
348. Question no.10000A/04-03-2020
Date privind pensiile de serviciu în plata Casei de Pensii a MAI
349. Question no.10001A/04-03-2020
Date privind pensiile de serviciu în plata Casei de Pensii a MApN
350. Question no.10002A/04-03-2020
Date privind Pregătirea Personalului Didactic
351. Question no.10003A/04-03-2020
Date privind pensiile de serviciu în plata CNPP
352. Question no.10004A/04-03-2020
Numărul persoanelor care solicită cel puțin o lună de concediu de creștere a copilului conform art.11(1) lit.a) din OUG 111/2010
353. Question no.10005A/04-03-2020
Date privind costurile chiriilor
354. Question no.10006A/04-03-2020
Îmbunătățirea procedurilor de acordare a cetățeniei române
355. Question no.10007A/04-03-2020
Ordin de aplicare a art.33 alin.(2) din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
356. Question no.10008A/04-03-2020
Salarizarea profesorilor metodiști
357. Question no.10009A/04-03-2020
Contractele de concesionare a liniilor de cale ferată
358. Question no.10010A/04-03-2020
De ce nu rezolvă Garda de Mediu Neamț problema stației de epurare zgomotoase din Piatra Neamț
359. Question no.10011A/04-03-2020
De ce este tergiversată exproprierea proprietarilor de terenuri unde a fost construit digur de la Gândiți
360. Question no.10012A/04-03-2020
Solicitare de analiză a legalității realizării unui proiect "Aleea personalităților din Oltenia"
361. Question no.10013A/04-03-2020
Evaluarea cunatumului investițiilor necesare pentru închiderea tuturor procedurilor infringement declanșate împotriva României
362. Question no.10014A/04-03-2020
Solicitare de informații privind ponderea investițiilor publice finanțate și executate din bugetul național în perioada 2012-2019
363. Question no.10015A/04-03-2020
Solicitare de informații cu privire la proiectele dreulate de primăria Municipiului Craiova în perioada 2012-2019, finanțate prin programele derulate la nivelul MLPDA
364. Question no.10016A/04-03-2020
Memoriu în legătură cu corectitudinea cercetărilor efectuate în legătură cu un accident rutier
365. Question no.10017A/04-03-2020
Situația subvenției la gigacalorie
366. Question no.10018A/04-03-2020
Ora de vară
367. Question no.10019A/04-03-2020
Întărirea tuturor punctelor de frontieră din România
368. Question no.10020A/04-03-2020
De ce permiteți generarea unei stări de falsă panică în rândul pacienților prin realizarea de controale medicale în spitale de către instituții care nu au această autoritate
369. Question no.10021A/04-03-2020
Interdicția impusă țăranilor să-și îmulțească suinele din gospodăria proprie
370. Question no.10022A/04-03-2020
Soluții pentru o mai bună transparentizare și respectare a principiului meritocrației în ceea ce privește concursurile pentru funcția de inspector general, inspector școlar general adjunct și director al Casei corpului didactic
371. Question no.10023A/04-03-2020
Masterplanul regional de servicii de sănătate al Regiunii de Nord-Est
372. Question no.10024A/04-03-2020
Senarea procesului verbal de predare - primire a unor tronsoane din cadrul șoselei de centură a Municipiului Iași
373. Question no.10025A/09-03-2020
Precizări cu privire la numărul de angajați din minister și structurile subordonate
374. Question no.10026A/09-03-2020
Date cu privire la numărul de angajați ai Guvernului României și din structurile subordonate
375. Question no.10027A/09-03-2020
Date cu privire la numărul de angajați din minister și structurile subordonate, numărul de elevi pe diferite niveluri și forme de învățământ
376. Question no.10028A/09-03-2020
Întrebare rămasă fără răspuns la audierea ministrului: "Când estimați repunerea în circulație a trenurilor pe ruta Întorsura Buzăului - Brașov
377. Question no.10029A/10-03-2020
Întărirea tuturor punctelor de frontieră din România
378. Question no.10030A/10-03-2020
Măsuri pentru reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială a copiilor din România
379. Question no.10031A/10-03-2020
Măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului
380. Question no.10032A/10-03-2020
Situația abandonului școlar la nivel național și în județul Argeș
381. Question no.10033A/10-03-2020
Fondurile europene nerambursabile accesate de administrațiile publice locale din România pe parcursul cadrului financiar multianual 2014-2020
382. Question no.10034A/10-03-2020
Evoluția prețurilor de consum și a nivelului pensiei medii de asigurări sociale de stat în perioada decembrie 2016 - decembrie 2019
383. Question no.10035A/10-03-2020
Realizarea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor în jud. Alba
384. Question no.10036A/10-03-2020
Funcționarea comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social și a consorțiilor regionale
385. Question no.10037A/10-03-2020
Realizarea unei baze de date naționale cu prețuri de referință în domeniul imobiliar
386. Question no.10038A/10-03-2020
Situația curentă a principalelor programe operaționale
387. Question no.10039A/10-03-2020
Acoradarea voucherelor de vacanță pentru extraseson
388. Question no.10040A/10-03-2020
Implementarea dosarului electronic la nivelul instanțelor din România
389. Question no.10041A/10-03-2020
Stadiul aplicării Legii Muntelui
390. Question no.10042A/10-03-2020
Utilizare voucherelor de vacanță pentru bugetari
391. Question no.10043A/10-03-2020
Utilizare voucherelor de vacanță pentru bugetari
392. Question no.10044A/10-03-2020
Situația migranților care ajung în România
393. Question no.10045A/10-03-2020
Situația funcțională a Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino"
394. Question no.10046A/10-03-2020
Efecte economice ale epidemiei Covit-19 asupra mediului eonomic din România
395. Question no.10047A/10-03-2020
Susținerea unor soluții legislative privind acoperirea costului branșamentelor la rețelele de gaze naturale pentru racordarea gospodăriilor
396. Question no.10048A/10-03-2020
Efecte ale Deciziei Curții Constituționale nr.581/2019 asupra ativității ANAF
397. Question no.10049A/10-03-2020
Programul "Prima Casă"
398. Question no.10050A/10-03-2020
Scanerele din vămi
399. Question no.10051A/10-03-2020
Poluarea în București
400. Question no.10052A/10-03-2020
Anul 2020 în sport
401. Question no.10053A/10-03-2020
Respectarea legii alocațiilor
402. Question no.10054A/10-03-2020
Braconajul piscicol din jud. Giurgiu
403. Question no.10055A/10-03-2020
Situția cupoanelor de privatizare care nu ajuns la destinatari
404. Question no.10056A/10-03-2020
Strategia de prevenire a migrației
405. Question no.10057A/10-03-2020
Obținerea de către jurnaliști a infromațiilor cu privire la absolvirea, de către anumite persoane care ocupă funcții publice, a unor instituții de învățământ
406. Question no.10058A/11-03-2020
Stadiul Dosarului nr.33622/CC/06.05.2011, stațiunea Lacul Roșu, aparținătoare municipiului Gheorgheni, județul Harghita
407. Question no.10059A/11-03-2020
Măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor elevilor la evaluarea națională
408. Question no.10060A/11-03-2020
Limitele rezervației naturale Peștera Tăușoare și defrișările din Parcul Național Munții Rodnei
409. Question no.10061A/11-03-2020
Extinderea Magistralei de gaze în județul Bistrița-Năsăud
410. Question no.10062A/11-03-2020
Date cu privire la intorducerea unei noi ocupații în nomenclatorul COR
411. Question no.10063A/11-03-2020
Stadiu de implementare proiect INTESPO
412. Question no.10064A/11-03-2020
Date cu privire la accesibilizarea instituțiilor de învățământ în vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la mediu fizic, informațional și comunicațional
413. Question no.10065A/11-03-2020
100% indeinizația pentru carantină pe caz de suspiciune de coronavirus
414. Question no.10066A/11-03-2020
Situația concediilor personalului DSP din toată țara în perioada epidemiei de coronavirus
415. Question no.10067A/11-03-2020
Măsuri luate pentru prevenirea atacurilor urșilor
416. Question no.10068A/11-03-2020
Aplicarea strategiei naționale antidrog 2013-2020
417. Question no.10069A/11-03-2020
Încălcarea drepturilor la protecția vieții personale private și familiale prin afișarea datelo de identificare sau prin supraveghere video în spațiile de uz comun , cum ar fi intrarea în scara blocului, supraveghere pe palier sau în lift
418. Question no.10070A/12-03-2020
Implementarea de măsuri pentru identificarea acestor depozite de gunoi provenite din construcții și care sunt planurile de ecologizare a zonelor în cauză
419. Question no.10071A/19-03-2020
Corectarea inechității salarizării chimiștilor, biochimiștilor și biologilor din sistemul sanitar din România comparativ cu salarizarea colegilor din laborator, medici și asistenți medicali, măcar acum, de urgență, în contextul luptei împotriva răspândirii infecției cu noul corona virus
420. Question no.10072A/25-03-2020
Aprovizionarea de urgență a medicilor de familie , fie prin Direcțiile de Sănătate Publică, fie prin Compania Națională Unifarm SA, cu materialele sanitare necesare, astfel încât activitatea medicală, dar și siguranța medicilor să nu aibă de sufeit în contextul pandemiei de COVID 19
421. Question no.10073A/26-03-2020
Dotarea spitalelor cu echipamente pentru întreg personalul medical, cu atât mai mult cel care tratează pacienții infectați cu noul coronavirus
422. Question no.10074A/26-03-2020
Situația actuală din învățământ cu privire la desfășurarea orelor de curs în mediul online
423. Question no.10075A/27-03-2020
Situația centrelor degăzduir în regim de urgență destinate victimelor violenței domestice, deschise 24 din 24, la nivel național
424. Question no.10076A/27-03-2020
Informații cu privire la campaniile de informare publică desfășurate de către instituție în vederea combaterii violenței domestice
425. Question no.10077A/27-03-2020
Stadiul de introducere în programa școlară a noțiunilor legate de violență și perspectiva de gen
426. Question no.10078A/27-03-2020
Suplimentarea fondurilor alocate Submăsurii 4 la ”Investiții exploatații pomicole”
427. Question no.10079A/27-03-2020
Probleme în examinarea elevilor școlilor de șoferi din Vaslui
428. Question no.10080A/27-03-2020
Comunicare privind situația reală a pandemie COVIT 19 în România
429. Question no.10081A/27-03-2020
Sesisări cu privire la discriminarea după criteriul de gender în domeniul muncii
430. Question no.10082A/27-03-2020
Dotări cu materiale a unităților spitalicești pentru gestionarea pacienților cu COVID 19 care decedează în spitale
431. Question no.10083A/27-03-2020
Informări pandemie COVIT 19
432. Question no.10084A/27-03-2020
Informări pandemie COVIT 19

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 29 march 2020, 21:58
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro