Delegații permanente la organizații parlamentare internaționale
 1. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE)
 2. Comitetul Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare (UIP)
 3. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a OSCE (APOSCE)
 4. Delegația Parlamentului României la Inițiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară (ICE-DP)
 5. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei (APF)
 6. Grupul mixt de control parlamentar specializat al Europol (JPSG)
 7. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO (APNATO)
 8. Delegația Camerei Deputaților la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei (AIO)
 9. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana (AP UpM)
 10. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei (APM)
 11. Delegația permanentă a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (AP SEECP)
 12. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN)