Uniunea Sârbilor din România

  Nume si prenume Circumscriptia
electorala
1. Popov Dușan TIMIȘ