Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Camera Deputaților > Grupuri > PSD Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat
Propuneri legislative initiate în anul 2007

  P.L. Titlu / Initiatori PSD Stadiu
1. 1/25-01-2007 pentru modificarea și completarea Legii Contenciosului Administrativ nr.554/02.12.2004
Valer Dorneanu
Lege 262/2007
2. 14/05-02-2007 privind unele măsuri de stimulare și dezvoltare a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor
Emil Radu Moldovan Vasile Pușcaș
respinsa
definitiv
3. 25/05-02-2007 privind modificarea Legii nr.318/2003, legea energiei electrice
Iulian Claudiu Manda Valeriu Ștefan Zgonea Viorel Hrebenciuc Viorel Hrebenciuc Miron Tudor Mitrea Valer Dorneanu Vasile Cosmin Nicula Răzvan-Petrică Bobeanu Mihai Tudose Alexandru Mazăre Eduard-Stelian Martin
respinsa
definitiv
4. 29/07-02-2007 pentru modificarea alin.(3) al art.104 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
Monalisa Găleteanu Ecaterina Andronescu Ioan Munteanu Mihai Dumitriu Petru Andea
respinsa
definitiv
5. 32/12-02-2007 privind sprijinirea localitaților aflate pe traseul drumurilor naționale pentru iluminat public
Vasile Filip Soporan
respins
definitiv
6. 33/12-02-2007 pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
Mihai Dumitriu
respinsa
definitiv
7. 34/12-02-2007 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată
Vladimir Alexandru Mănăstireanu Mihai Dumitriu Ion Călin Monalisa Găleteanu Alecsandru Știucă Ioan Buda
respinsa
definitiv
8. 37/12-02-2007 privind regimul juridic al locuințelor de serviciu
Vasile Filip Soporan
respinsa
definitiv
9. 42/14-02-2007 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Ecaterina Andronescu Anghel Stanciu Florin Iordache Titus Corlățean Emil Radu Moldovan Alecsandru Știucă Mihai Dumitriu Monalisa Găleteanu George Băeșu Cătălin Lucian Matei Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf Mihai Tudose
Lege 160/2007
10. 46/14-02-2007 privind introducerea unei taxe de folosire a rețelelor de distribuție pentru gazul metan și energie electrică plătită autorităților publice locale
Vasile Filip Soporan
respinsa
definitiv
11. 48/14-02-2007 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acțiuni de 25% deținute de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța" - S.A. către județul Constanța și reglementarea situației juridice a unor bunuri, proprietatea publică a statului din județul Constanța
Alexandru Mazăre Corneliu Ioan Dida Eduard-Stelian Martin
Lege 322/2007
12. 70/19-02-2007 privind reorganizarea terenurilor agricole
Ioan Munteanu
respinsa
definitiv
13. 71/19-02-2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Medicină Veterinară
Ioan Munteanu Florin Iordache
respinsa
definitiv
14. 73/19-02-2007 pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate de către pensionari
Alecsandru Știucă Monalisa Găleteanu Mihai Dumitriu
respins
definitiv
15. 74/19-02-2007 pentru completarea art.9 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată
Iosif Dan Marian-Florian Săniuță Constantin Niță Florea Voinea Petru Gabriel Vlase Constantin Amarie
Lege 90/2007
16. 81/19-02-2007 privind instituirea Premiului național "Sofia Nădejde"
Gabriela Crețu
respinsa
definitiv
17. 89/28-02-2007 pentru instituirea în drepturi a familiilor de pensionari beneficiari ai facilităților reglementate de OUG nr.71/2004, aprobată prin Legea nr.565/2004
Victor-Viorel Ponta Daciana Octavia Sârbu Emil Radu Moldovan
respinsa
definitiv
18. 90/28-02-2007 pentru modificarea art.174 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Vasile Mocanu Liviu Timar Ioan Munteanu Ioan Stan
respinsa
definitiv
19. 94/28-02-2007 pentru completarea art.53 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată
Mirela Elena Adomnicăi Minodora Cliveti
Lege 173/2007
20. 96/28-02-2007 pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Corneliu Ioan Dida Alexandru Mazăre Eduard-Stelian Martin
respinsa
definitiv
21. 101/28-02-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale
Florin Iordache
respinsa
definitiv
22. 114/05-03-2007 privind republicarea Codului de procedură penală
Minodora Cliveti
respinsa
definitiv
23. 115/07-03-2007 privind înființarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României
Radu Podgorean Ioan Cindrea
Lege 246/2007
24. 116/07-03-2007 pentru completarea Art.10 alin.4 din Legea Învățământului nr.84/1995 republicată cu modificările și completările ulterioare privind instituirea Bursa Școlară "Guvernul României"
Vladimir Alexandru Mănăstireanu Mihai Dumitriu Anghel Stanciu Petru Andea Ecaterina Andronescu Alecsandru Știucă Gabriela Crețu Viorel Hrebenciuc Viorel Hrebenciuc Monalisa Găleteanu
Lege 32/2008
25. 131/19-03-2007 pentru modificarea și completarea art.43, lit.a), b) și f), art.44, art.45, alin.4 și art.49 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, privind norma didactică la educatoare, învățători și institutori, precum și a unor categorii de personal didactic din învățământul special
Petru Andea Gabriela Crețu Ecaterina Andronescu Alecsandru Știucă Monalisa Găleteanu Costică Macaleți Petru Gabriel Vlase Mihai Dumitriu Anghel Stanciu
respinsa
definitiv
26. 146/19-03-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (republicată)
Aurel Vlădoiu Ioan Cindrea Marian Sârbu
respinsa
definitiv
27. 149/19-03-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.4/1953 - Codul familiei, republicată
Doina Micșunica Drețcanu Mirela Elena Adomnicăi Minodora Cliveti
Lege 288/2007
28. 158/19-03-2007 pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Mihai Dumitriu
respinsa
definitiv
29. 187/02-04-2007 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar
Monalisa Găleteanu Mihaela Adriana Rusu Aurel Gubandru Alecsandru Știucă Ioan Stan Ecaterina Andronescu Petru Andea Filonaș Chiș Mihai Dumitriu Ioan Munteanu
procedura legislativa încetata
30. 188/02-04-2007 privind înființarea comunei Bucovăț prin reorganizarea comunei Remetea Mare, județul Timiș
Petru Andea Ovidiu Brînzan
Lege 374/2007
31. 200/02-04-2007 pentru modificarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura
Ion Dumitru
respinsa
definitiv
32. 201/02-04-2007 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
Liviu Timar
respinsa
definitiv
33. 202/02-04-2007 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Ioan Munteanu
respinsa
definitiv
34. 216/10-04-2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
Marian Sârbu Emil Radu Moldovan Cristian-Sorin Dumitrescu Sorin Dan Mihalache Mihai Nicolae Tănăsescu Daciana Octavia Sârbu Victor-Viorel Ponta Titus Corlățean Manuela Mitrea
Lege 223/2007
35. 218/10-04-2007 pentru completarea art.56 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
Ioan Stan
respinsa
definitiv
36. 264/23-04-2007 privind personalul Curții Constituționale
Valer Dorneanu Florin Iordache Valeriu Ștefan Zgonea
respinsa
definitiv
37. 265/23-04-2007 privind "Codul silvic"
Ioan Munteanu
respinsa
definitiv
38. 267/23-04-2007 pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004
Iulian Iancu Aurelia Vasile Ioan Bivolaru
respinsa
definitiv
39. 281/23-04-2007 de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
Vasile Filip Soporan
respinsa
definitiv
40. 284/23-04-2007 pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
Daciana Octavia Sârbu Doina Micșunica Drețcanu Dan Nica Vladimir Alexandru Mănăstireanu Valeriu Alexandru Ungureanu Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf
respinsa
definitiv
41. 296/23-04-2007 privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu
Aurelia Vasile Emil Radu Moldovan
respinsa
definitiv
42. 308/02-05-2007 privind reînființarea comunei Pesac din Județul Timiș
Petru Andea
Lege 369/2007
43. 310/02-05-2007 Propunere legislativă privind participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană
Viorel Hrebenciuc Valeriu Ștefan Zgonea Viorel Hrebenciuc Vasile Pușcaș Titus Corlățean
respinsa
definitiv
44. 312/02-05-2007 pentru modificarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
Ioan Munteanu
Lege 238/2007
45. 315/02-05-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare
Manuela Mitrea
Lege 334/2007
46. 316/02-05-2007 pentru modificarea alin.(2) al art.257 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Mihai Nicolae Tănăsescu
respinsa
definitiv
47. 323/02-05-2007 pentru reglementarea sprijinului financiar acordat tinerilor și familiilor de tineri la închirierea locuinței
Rodica Nassar Ioan Cindrea Mirela Elena Adomnicăi Petru Andea Cristian-Sorin Dumitrescu Ioan Munteanu Anghel Stanciu Irinel Ioan Stativă Mihai Dumitriu George Băeșu Minodora Cliveti Marian Sârbu Vasile Mocanu Eugen Nicolicea Manuela Mitrea Petru Godja Mircea Dușa Dumitru Bentu
respins
definitiv
48. 330/02-05-2007 pentru modificarea și completarea art.48² alin (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Claudiu Adrian Pop
respinsa
definitiv
49. 331/02-05-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Iuliu Nosa Filonaș Chiș Pavel Todoran Marian Sârbu Irinel Ioan Stativă Viorel Pupeză
Lege 250/2007
50. 345/02-05-2007 de modificare a Legii 19 din 17 martie 2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare
Ioan Cindrea
respinsa
definitiv
51. 354/07-05-2007 privind soluționarea asigurării locuinței unor categorii de chiriași evacuați din imobilele retrocedate foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora
Victor-Viorel Ponta Daciana Octavia Sârbu Emil Radu Moldovan
respins
definitiv
52. 355/07-05-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.347/2006 privind modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
Petru Tărniceru Vasile Emilian Cutean
respinsa
definitiv
53. 359/07-05-2007 pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale
George Băeșu
respinsa
definitiv
54. 360/07-05-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
Mihai Nicolae Tănăsescu Gabriela Crețu
respinsa
definitiv
55. 369/07-05-2007 pentru partajarea patrimoniului comun al cultelor ortodox și greco-catolic
Ioan Buda Pavel Todoran Mihaela Adriana Rusu Iuliu Nosa Filonaș Chiș Petru Andea Viorel Pupeză
respinsa
definitiv
56. 374/09-05-2007 privind completarea Legii nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit
Ioan Munteanu Ioan Stan Vasile Mocanu
Lege 256/2007
57. 375/09-05-2007 pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Florin Iordache
Lege 197/2007
58. 376/09-05-2007 pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
Ioan Munteanu Ioan Stan Vasile Mocanu
respinsa
definitiv
59. 382/09-05-2007 privind organizarea, funcționarea și finanțarea Academiei de Științe Agricole și Silvice " Gheorghe Ionescu-Șișești"
Ioan Munteanu Petru Andea
respins
definitiv
60. 396/23-05-2007 privind schimbarea denumirii orașului Basarabi, județul Constanța, în "Murfatlar"
Eduard-Stelian Martin Alexandru Mazăre
Lege 370/2007
61. 398/23-05-2007 privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului"
Florin Iordache Dumitru Bentu
respinsa
definitiv
62. 403/28-05-2007 pentru completarea art.2 din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
Ion Stan
respinsa
definitiv
63. 409/28-05-2007 pentru modificarea și completarea art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
Gheorghe Chiper
respins
definitiv
64. 414/28-05-2007 pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
Marian-Florian Săniuță Petru Gabriel Vlase
respinsa
definitiv
65. 417/28-05-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
Petru Gabriel Vlase Marian-Florian Săniuță
Lege 235/2007
66. 418/28-05-2007 pentru completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
Mihai Cristian Apostolache
respinsa
definitiv
67. 419/28-05-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 cu modificările și completările ulterioare privind codul fiscal
Mihaela Adriana Rusu
respinsa
definitiv
68. 437/04-06-2007 pentru modificarea Articolului 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.71/2004 aprobată prin Legea 565 din 2004 publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr.897 din 1/10/2004
Gabriela Nedelcu Mihai Dumitriu Ioan Munteanu Vasile Mocanu Monalisa Găleteanu Alecsandru Știucă
respinsa
definitiv
69. 438/04-06-2007 pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007
Alexandru Mazăre Corneliu Ioan Dida Eduard-Stelian Martin
respinsa
definitiv
70. 453/04-06-2007 pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Filip Georgescu Ion Dumitru
respinsa
definitiv
71. 455/06-06-2007 pentru modificarea lit.d) a art.4 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior de Apărare a Țării
Marian-Florian Săniuță
respinsa
definitiv
72. 460/11-06-2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României
Petru Gabriel Vlase Marian-Florian Săniuță
Lege 291/2007
73. 464/11-06-2007 pentru modificarea alin. (1) și (5) ale art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
Mihai Cristian Apostolache
respins
definitiv
74. 465/11-06-2007 pentru completarea articolelor 1,2,3 și 5 din Legea nr.8/2006, modificată prin Legea nr.4/2007, privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
Viorel Hrebenciuc Viorel Hrebenciuc Octavian Știreanu
respinsa
definitiv
75. 470/11-06-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Gabriela Nedelcu Aurel Nechita Monalisa Găleteanu Marian Sârbu Doina Micșunica Drețcanu Minodora Cliveti Iulian Iancu Daniel Ionescu Aurelia Vasile Ovidiu Brînzan Mirela Elena Adomnicăi Filonaș Chiș Rodica Nassar Dumitru Bentu
respinsa
definitiv
76. 476/18-06-2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea
Ioan Munteanu
respinsa
definitiv
77. 477/18-06-2007 pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța Guvernului nr.63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
Mircea Dușa
Lege 279/2007
78. 479/18-06-2007 pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
Mihai Dumitriu Monalisa Găleteanu Filonaș Chiș Alecsandru Știucă
respins
definitiv
79. 480/18-06-2007 privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studențești
Mihai Dumitriu Monalisa Găleteanu Filonaș Chiș
respins
definitiv
80. 481/18-06-2007 privind modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvenului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală
Mircea Dușa
Lege 351/2007
81. 483/18-06-2007 privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale
Monalisa Găleteanu Filonaș Chiș Mihai Dumitriu
respinsa
definitiv
82. 490/18-06-2007 pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar
Mihai Dumitriu
Lege 340/2007
83. 494/20-06-2007 pentru modificarea Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Vladimir Alexandru Mănăstireanu Aurel Nechita
respinsa
definitiv
84. 500/27-06-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1995 privind învățământul
Mihai Dumitriu Monalisa Găleteanu
Lege 365/2007
85. 501/27-06-2007 privind înființarea comunei Racșa, prin reorganizarea comunei Orașu Nou, județul Satu Mare
Mihaela Adriana Rusu
respinsa
definitiv
86. 505/27-06-2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate
Petru Gabriel Vlase Marian-Florian Săniuță
Lege 294/2007
87. 506/27-06-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Anghel Stanciu Ovidiu Brînzan Aurel Nechita
Lege 264/2007
88. 507/27-06-2007 privind instituirea Zilei Școlii
Anghel Stanciu Mihai Dumitriu Petru Andea Tudor Mohora Filonaș Chiș Mihaela Adriana Rusu Ecaterina Andronescu Dumitru Bentu Florin Iordache Ioan Bivolaru Valer Dorneanu Pavel Todoran Liviu Timar Alecsandru Știucă Monalisa Găleteanu Aurel Gubandru
Lege 289/2007
89. 508/27-06-2007 pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesioniști a artiștilor interpreți sau executanți din România
Mihai Dumitriu
respinsa
definitiv
90. 513/27-06-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
Mircea Dușa
Lege 89/2008
91. 515/27-06-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată
Marian-Florian Săniuță Petru Gabriel Vlase
Lege 303/2007
92. 533/03-09-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
Victor-Viorel Ponta
respinsa
definitiv
93. 540/03-09-2007 pentru completarea art.15 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată
Gheorghe Chiper
respins
definitiv
94. 550/05-09-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului
Daciana Octavia Sârbu Minodora Cliveti
Lege 116/2008
95. 560/10-09-2007 pentru modificarea alin.(2) al art. 30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
Ioan Munteanu
Lege 342/2007
96. 587/12-09-2007 pentru modificarea articolului 4 al Legii 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
Mirela Elena Adomnicăi George Băeșu Florin Iordache Dumitru Bentu Cătălin Lucian Matei
respinsa
definitiv
97. 588/12-09-2007 pentru modificarea și completarea Legii 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici
Florin Iordache
respinsa
definitiv
98. 590/12-09-2007 privind completarea alineatului (1) al art.78 din Legea 19/2000 referitor la calcularea punctajului anual al asiguratului pentru anii incomplet lucrați
Costică Macaleți Aurel Gubandru Monalisa Găleteanu Alecsandru Știucă Mihai Dumitriu Mihaela Adriana Rusu Ioan Cindrea Vladimir Alexandru Mănăstireanu
respinsa
definitiv
99. 600/18-09-2007 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar
Mihai Dumitriu Aurel Gubandru Monalisa Găleteanu Alecsandru Știucă Ecaterina Andronescu Mihaela Adriana Rusu Filonaș Chiș Ioan Stan Petru Andea Ioan Munteanu
Lege 123/2008
100. 608/24-09-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
Vasile Mocanu Ioan Munteanu
respinsa
definitiv
101. 614/24-09-2007 pentru completarea și modificarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
Gheorghe Chiper
respinsa
definitiv
102. 615/24-09-2007 privind modificarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
Ioan Munteanu
Lege 63/2008
103. 624/26-09-2007 pentru modificarea art. 30 și art. 46 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
Ioan Cindrea
respinsa
definitiv
104. 625/26-09-2007 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Dumitru Bentu Mircea Dușa Florin Iordache
respinsa
definitiv
105. 627/26-09-2007 privind înființarea instituției AVOCATUL COPILULUI
Florin Iordache
respinsa
definitiv
106. 637/02-10-2007 privind modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
Mihai Dumitriu Anghel Stanciu Petru Andea Ecaterina Andronescu Monalisa Găleteanu
Lege 296/2007
107. 647/02-10-2007 privind modificarea Legii gazelor nr. 351/2004
Eduard-Stelian Martin Alexandru Mazăre Corneliu Ioan Dida
respinsa
definitiv
108. 649/02-10-2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Anghel Stanciu Ioan Munteanu
respinsa
definitiv
109. 665/08-10-2007 pentru modificarea art.2 și art.3 din Titlul XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Liviu Timar Ioan Munteanu Ion Dumitru Ioan Stan Vasile Mocanu
respinsa
definitiv
110. 666/08-10-2007 privind organizarea și funcționarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
Vasile Mocanu Anghel Stanciu Ioan Munteanu
Lege 45/2009
111. 667/08-10-2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Filip Georgescu Florin Iordache
respinsa
definitiv
112. 672/10-10-2007 privind înființarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, județul Timiș
Petru Andea Ovidiu Brînzan
Lege 108/2008
113. 680/10-10-2007 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
Ioan Cindrea Filonaș Chiș Mihaela Adriana Rusu Constantin Tămagă Pavel Todoran Liviu Timar Eugen Nicolicea Viorel Pupeză Iuliu Nosa
Lege 367/2009
114. 682/10-10-2007 privind modificarea Legii nr.164/2001, lege privind pensiile militare de stat
Viorel Hrebenciuc Viorel Hrebenciuc Titus Corlățean Victor-Viorel Ponta Mihaela Adriana Rusu Claudiu Adrian Pop Iulian Claudiu Manda Răzvan-Petrică Bobeanu Vasile Cosmin Nicula Petru Gabriel Vlase Cătălin Lucian Matei
respinsa
definitiv
115. 701/17-10-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
Eugen Nicolicea Florin Iordache
respins
definitiv
116. 702/22-10-2007 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
Petru Andea Ecaterina Andronescu Ion Dumitru Mihai Dumitriu Tiberiu-Ovidiu Mușetescu
Lege 2/2008
117. 706/24-10-2007 pentru modificarea și completarea Alin.3 al Art.36 al Legii nr.35 din 1997, republicată, privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
Florin Iordache George Băeșu Eugen Nicolicea
Lege 383/2007
118. 709/24-10-2007 pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006
Florin Iordache Mihai Dumitriu Mihai Tudose Alecsandru Știucă Mihai Cristian Apostolache Victor-Viorel Ponta Anghel Stanciu Monalisa Găleteanu Emil Radu Moldovan Ecaterina Andronescu Petru Andea
respins
definitiv
119. 711/24-10-2007 privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România, prin reorganizarea Asociației "Academia de Științe Tehnice din România", care își încetează activitatea
Ioan Buda Monalisa Găleteanu Nicolae Bănicioiu Mihai Dumitriu Anghel Stanciu Alecsandru Știucă Petru Andea Ecaterina Andronescu
Lege 230/2008
120. 724/31-10-2007 pentru modificarea și completarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, prevăzut în Anexa la Ordonanța Guvernului nr.35/2002, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr.673/2002
Victor-Viorel Ponta
procedura legislativa încetata
121. 731/05-11-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006, privind statutul soldaților și gradaților voluntari
Eugen Bejinariu Florin Iordache Valeriu Ștefan Zgonea
Lege 51/2010
122. 737/05-11-2007 pentru completarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor
Ioan Munteanu
Lege 1/2008
123. 738/05-11-2007 pentru modificarea alin. (2) al art.5 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
Vasile Mocanu Ioan Stan Ioan Munteanu
respinsa
definitiv
124. 741/05-11-2007 pentru completarea art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Claudiu Adrian Pop
respins
definitiv
125. 755/07-11-2007 pentru înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de îngrijire și educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani
Aurelia Vasile Claudiu Adrian Pop Florentina Marilena Toma Doina Micșunica Drețcanu Aurel Gubandru Marian Sârbu Monalisa Găleteanu Romeo Gheorghe Leonard Cazan Gabriela Nedelcu Vasile Cosmin Nicula Mircea Dușa Florin Iordache Rovana Plumb Ecaterina Andronescu Rodica Nassar Ioan Cindrea Mirela Elena Adomnicăi Viorel Hrebenciuc Viorel Hrebenciuc
respinsa
definitiv
126. 756/07-11-2007 privind modificarea articolului 67 din Legea învățământului preuniversitar
Vasile Filip Soporan
respinsa
definitiv
127. 757/07-11-2007 pentru modificarea art.4, lit.a) pct.1 din Legea nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării
Marian-Florian Săniuță
Lege 141/2008
128. 758/12-11-2007 pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
Florin Iordache
respinsa
definitiv
129. 759/12-11-2007 privind modificarea limitelor teritoriale ale orașelor Bragadiru și Măgurele, județul Ilfov
Florentina Marilena Toma Gabriel Oprea
respinsa
definitiv
130. 766/12-11-2007 pentru modificarea anexei la Legea arendării nr.16/1994
Vasile Mocanu Ioan Stan
Lege 20/2008
131. 782/14-11-2007 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare
Romeo Gheorghe Leonard Cazan Titus Corlățean Constantin Niță
Lege 10/2008
132. 794/28-11-2007 pentru completarea unor dispoziții ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și pentru completarea art. 6 din Legea contenciosului administrativ nr. 554 din 07 decembrie 2004
Corneliu Ioan Dida Alexandru Mazăre Eduard-Stelian Martin
respinsa
definitiv
133. 802/28-11-2007 Codului Silvic
Ioan Munteanu Ion Mocioalcă Mihai Dumitriu Filip Georgescu Constantin Tămagă Ion Dumitru Vasile Mocanu Liviu Timar Ioan Stan
Lege 46/2008
134. 804/28-11-2007 pentru modificarea lit. a) a alin. (1) al art.73 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
Ion Dumitru Ioan Munteanu
respinsa
definitiv
135. 805/28-11-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Marian Sârbu Aurel Vlădoiu
Lege 11/2008
136. 807/28-11-2007 pentru completarea art. 126 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Petru Andea Ecaterina Andronescu Mihai Dumitriu Anghel Stanciu
respinsa
definitiv
137. 813/28-11-2007 privind autorizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului pentru finanțarea cheltuielilor cu asigurarea pazei societăților comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară
Constantin Niță
Lege 48/2008
138. 825/03-12-2007 privind sistemul public de pensii pentru agricultori
Eugen Bejinariu Niculae Bădălău George Băeșu Adrian Năstase Valer Dorneanu Florin Iordache Marian Sârbu
Lege 263/2008
139. 830/03-12-2007 privind reorganizarea și funcționarea industriei de apărare
Constantin Niță Romeo Gheorghe Leonard Cazan Titus Corlățean
respins
definitiv
140. 832/03-12-2007 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 5.476.537 acțiuni deținute de stat la CN APM SA Constanța, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local Constanța
Alexandru Mazăre Eduard-Stelian Martin Corneliu Ioan Dida
Lege 216/2008
141. 835/03-12-2007 privind regimul juridic al falezelor și plajelor Mării Negre
Alexandru Mazăre Eduard-Stelian Martin Corneliu Ioan Dida
respinsa
definitiv
142. 837/03-12-2007 pentru modificarea art.3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată
Florentina Marilena Toma Minodora Cliveti Dumitru Bentu Marian Sârbu Doina Micșunica Drețcanu
respinsa
definitiv
143. 842/03-12-2007 privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învățământ
Petru Andea Ecaterina Andronescu Mihai Dumitriu Anghel Stanciu
respinsa
definitiv
144. 844/03-12-2007 privind Statutul Controlorului Civil de Trafic Aerian din România
Vladimir Alexandru Mănăstireanu Dan Nica Titus Corlățean Victor-Viorel Ponta
pe ordinea de zi
145. 851/03-12-2007 privind reglementarea profesiei de psihoterapeut
Ovidiu Brînzan Aurel Nechita Corneliu Ioan Dida
respinsa
definitiv
146. 866/10-12-2007 pentru modificarea și completarea Codului de Procedură Penală
George Băeșu Eugen Nicolicea Adrian Năstase Florin Iordache Dumitru Bentu Valer Dorneanu
Lege 57/2008
147. 868/10-12-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București
Petru Andea Anghel Stanciu Victor-Viorel Ponta Emil Radu Moldovan Mihai Dumitriu Mihai Cristian Apostolache Monalisa Găleteanu Alecsandru Știucă Florin Iordache Ecaterina Andronescu Mihai Tudose
retrimis
la comisii
148. 869/10-12-2007 "Legea comasării"
Ioan Munteanu
respinsa
definitiv
149. 880/10-12-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Mihai Dumitriu
respinsa
definitiv
150. 888/12-12-2007 pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora
Vasile Pușcaș
respins
definitiv
151. 893/17-12-2007 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului
Viorel Hrebenciuc Viorel Hrebenciuc Emil Radu Moldovan Claudiu Adrian Pop Victor-Viorel Ponta
respins
definitiv
152. 894/17-12-2007 privind modificarea și completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
Mircea Dușa
respins
definitiv
153. 896/17-12-2007 pentru completarea Legii nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România
Mirela Elena Adomnicăi Florin Iordache Titus Corlățean
Lege 74/2008
154. 897/17-12-2007 pentru modificarea art.4 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul acordat de către statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
Petru Andea Mihai Dumitriu Filonaș Chiș Ioan Buda Aurel Gubandru
Lege 69/2008

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 31 mai 2020, 21:34
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro