Press releases
Photo gallery
Parliamentary activity
2016-2020 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
 
You are here: Home page > Legislature 2016-2020 > Chamber of Deputies > Daniel Vasile > Press releases Versiunea pentru printare


primit de la președintele Subcomisiei pentru respectarea și apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor români aparținând minorității rome, domnul deputat Daniel Vasile (Grupul parlamentar al minorităților naționale)

Marți, 12 februarie 2019, la Palatul Parlamentului, în temeiul dispozițiilor art.111 din Constituția României privind informarea Parlamentului și ale art.207 și 208 din Regulamentul Camerei Deputaților privind informarea Camerei Deputaților, a avut loc ședința Subcomisiei pentru respectarea și apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor români aparținând minorității romilor din cadrul Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale. Ședința a avut loc în urma sesizării Subcomisiei de către Asociația Partida Romilor”Pro-Europa” și a vizat încălcarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor români care aparțin minorității romilor, respectiv dreptul la educație și dreptul la identitate al minorității rome.

În cadrul ședinței, s-au dezbătut abuzurile survenite în cadrul unei anchete penale privind modul de ocupare al locurilor suplimentare pentru romi din învățământul liceal de stat, anchetă instrumentată de Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Galați, pe baza autosesizării, în urma unui articol apărut în presă.
Ofițerul care anchetează acest caz a trimis către unitățile de învățământ gimnazial din județul Galați o adresă prin care solicită informații cu caracter discriminatoriu despre elevii romi. Acestea vizează situațiile familiale și social-economice ale acestora, pornind de la stereotipuri negative, potrivit cărora aceștia ar fi săraci, marginalizați, beneficiari de donații, de burse sociale și că, din cauza provenienței etnice, manifestă înclinații conflictuale și prezintă risc de abandon școlar. Totodată, s-a solicitat întocmirea unor caracterizări individuale ale copiilor, exclusiv pe criterii etnice, de către diriginții claselor în care au învățat elevii înscriși pe locurile speciale pentru romi.
Considerăm că informațiile solicitate de către anchetator încalcă dreptul la protecția datelor personale, dreptul la învățătură, precum și dreptul la identitate al minorității rome. Din conținutul adresei rezultă faptul că suspiciunea organelor de cercetare penală vizează ocuparea locurilor special destinate elevilor de etnie romă din învățământul liceal de stat, de către elevi care nu îndeplineau condiția de medie la evaluarea națională, suspiciune nefondată, având în vedere faptul că înregistrarea cererilor de înscriere pe locurile suplimentare pentru romi se face anterior susținerii probelor la evaluarea națională.
Din declarațiile unor părinți, audiați deja de către Inspectoratul General al Poliției Române, reiese faptul că modul de cercetare practicat de ofițerii de poliție este unul abuziv, încercându-se, prin diverse metode nelegale, să îi determine pe cei audiați să declare aspecte contrare adevărului. Acești părinți au fost amenințați cu extinderea cercetării penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor de fals în declarații, favorizarea infractorului și că se vor lua măsuri ca în liceele în care învață elevii de etnie romă să fie cunoscută situația privind modul de admitere la liceu al acestora. Considerăm că acest lucru vizează defăimarea comunității rome și duce la stigmatizarea copiilor.
Concluziile acestei dezbateri vor constitui baza unui raport al Subcomisiei pentru respectarea și apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor români aparținând minorității romilor cu care vor fi sesizate instituțiile abilitate, pentru ca cei responsabili de situația creată la Galați să suporte rigorile legii, să se revină la normalitate, iar astfel de situații să nu se mai repete pe viitor.
La ședință au participat atât reprezentanți ai instituțiilor centrale și ai autorităților publice locale: Agenția Națională pentru Romi, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Avocatul Copilului, Ministerul de Interne, Ministerul Educației Naționale, Biroul Județean pentru romi din cadrul Instituției Prefectului județului Galați, Inspectoratul Școlar Județean Galați, Asociația Partida Romilor ”Pro-Europa”, Inspectoratul Județean de Poliție Galați, precum și cadre didactice, părinți și reprezentanți de la nivel local ai comunităților de romi.
Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 11 august 2022, 8:17
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro