Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Declarations
Photos
Activité parlementaire
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
discours
vote
Liens:
Raport activitate parlamentară ianuarie-decembrie 2013
Raport asupra vizitei de informare la Comisia Europeană în perioada 27-29 martie 2014
Raport activitate parlamentară ianuarie-iulie 2014
Raport de proiect: "Modalități de promovare a principiilor nediscriminării și egalității de șanse în societatea românească actuală" Ed. a IX-a - 2015
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2012-2016 > Chambre des Députés > Tamara-Dorina Ciofu > Questions et interpellations Versiunea pentru printare

Tamara-Dorina CIOFU
Questions et interpellations dans la legislature 2012-2016

 1. Interpellationno.66B/05-03-2013
  Adaptarea rețelei de unități de asistență medico-sociale la nevoile specifice populației din mediul rural.

 2. Questionno.647A/08-04-2013
  Numărul copiilor de vârstă preșcolară și situația locurilor din unitățile școlare de tip creșă și grădiniță în anul școlar 2012-2013.

 3. Interpellationno.364B/21-05-2013
  Introducerea testului HIV, ca analiză obligatorie.

 4. Interpellationno.365B/21-05-2013
  Poliția de Frontieră.

 5. Questionno.1267A/03-06-2013
  Modificarea Ordinuilui ANRSC 343/2010.

 6. Interpellationno.453B/04-06-2013
  "Rata de utilizare a paturilor".

 7. Interpellationno.455B/04-06-2013
  HG 459/2010.

 8. Interpellationno.565B/10-09-2013
  Acordarea de ajutoare de minimis pentru investițiile realizate de Persoanele Fizice Autorizate.

 9. Interpellationno.648B/08-10-2013
  Alocarea de fonduri pentru finalizarea lucrărilor la cele cinci campusuri școlare de la nivelul jud.Botoșani a căror construcție a demarat în cursul anului 2007.

 10. Interpellationno.770B/05-11-2013
  Realizarea rețelelor locale pentru aducțiunea de alimentare cu apă și racordarea la sistemul de apă potabilă pentru toate loc. din jud.Botoșani.

 11. Interpellationno.809B/05-11-2013
  Emiterea unui ordin de ministru privind înființarea tribunalelor specializate pentru minori.

 12. Interpellationno.810B/05-11-2013
  Modificarea Legii 61/1993.

 13. Interpellationno.811B/05-11-2013
  Modificarea Legii Dialogului Social.

 14. Interpellationno.840B/19-11-2013
  Asigurarea serviciilor de asistență stomatologică gratuită pentru elevi în cadrul rețelei de cabinete medicale școlare prin decontarea acestora pentru medicii dentiști care activează în aceste instituții.

 15. Interpellationno.937B/17-12-2013
  Modificarea contractului cadru între CNAS și medici.

 16. Interpellationno.1025B/11-02-2014
  Necesitatea evaluării reformei curriculare și introducerea de manuale alternative.

 17. Interpellationno.1082B/11-02-2014
  Preluarea compartimentului de primiri urgențe a secției de pediatrie a Spitalului Județean Mavromati din mun.Botoșani.

 18. Interpellationno.1083B/11-02-2014
  Acordarea de facilități fiscale pentru dotarea și creșterea funcționalității centrelor de permanență care asigură continuitatea asistenței medicale primare la nivelul colectivităților locale.

 19. Interpellationno.1111B/11-03-2014
  Inițierea procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale pentru localitățile Cișmea și Răchiți din com.Răchiți, jud.Botoșani.

 20. Interpellationno.1131B/11-03-2014
  Corectarea modului în care se realizează finanțarea la liceele vocaționale.

 21. Interpellationno.1142B/11-03-2014
  Extinderea serviciilor de intervenție în caz de urgență pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire.

 22. Interpellationno.1290B/25-03-2014
  Modificarea Legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoanele fizice și de desființare a Autorității pentru Administrare și Reglementarea Pieței Funciare.

 23. Questionno.4441A/03-06-2014
  Impactul bugetar al transferării unor drepturi privind scutirea de taxe și impozite de la copiii cu handicap grav sau accentuat la reprezentanții legali ai acestora.

 24. Interpellationno.1446B/11-06-2014
  Modificarea unor articole din Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

 25. Interpellationno.1478B/11-06-2014
  Situația HG pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale.

 26. Interpellationno.1513B/30-09-2014
  Eliminarea impozitului de 16% pe dobânzile din depozitele bancare.

 27. Interpellationno.1541B/30-09-2014
  Clarificărea alocărilor bugetare pentru secțiile de îngrijire a nou-născuților prematuri.

 28. Interpellationno.1570B/30-09-2014
  Crearea de locuri de muncă.

 29. Interpellationno.1578B/30-09-2014
  Programele ministerului pentru reducerea ratei abandonului școlar.

 30. Interpellationno.1587B/30-09-2014
  Completarea legislației privind condițiile în care se acordă autorizațiile de fucnsționare a obiectivelor ce desfășoară activități de risc pentru starea populației.

 31. Interpellationno.1609B/30-09-2014
  Introducere de noi bareme în excluderea de la plata ajutorului social.

 32. Interpellationno.1645B/25-11-2014
  Înființarea unui post de asistent comunitar în com.Avrămeni, jud.Botoșani.

 33. Interpellationno.1661B/25-11-2014
  Extinderea rețelei de magazine proprii ale instituțiilor Ministerului Finanțelor Publice prin care se comercializează bunurile confiscate sau neridicate.

 34. Interpellationno.1686B/09-12-2014
  Introducerea de noi bareme în excluderea de la plata ajutorului social.

 35. Interpellationno.1687B/09-12-2014
  Clarificarea statutului angajatului temporar în raport cu statul, în ceea ce privește plata contribuțiilor sociale pentru indemnizațiile primite în perioada delegării.

 36. Interpellationno.1720B/09-12-2014
  Profitul realizat de statul român din comercializarea bunurilor confiscate sau neridicate în magazinele proprii instituțiilor ce aparțin de MF.

 37. Interpellationno.1721B/09-12-2014
  Valorificarea bonurilor fiscale în magazinele proprii sle MF.

 38. Interpellationno.1797B/17-02-2015
  Crearea unei rețele de unități de asistență medico-socială pentru bătrânii din mediul rural prin fonduri europene.

 39. Interpellationno.1900B/24-02-2015
  Cum se poate opri exodul medicilor români?

 40. Interpellationno.1901B/24-02-2015
  Organizarea și moderarea unor întâlniri de lucru între Ministerul Justiției și asociațiile profesionale ale interpreților și traducătorilor din România pentru analizarea și punerea în acord a dispozițiilor proiectului de lege privind traducătorii și interpreții judiciari.

 41. Interpellationno.1924B/10-03-2015
  De ce este necesară o lege pentru interzicerea fumatului în spațiile publice?

 42. Interpellationno.1925B/10-03-2015
  Reluarea procedurilor pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale din com.Răchiți, jud.Botoșani.

 43. Interpellationno.1934B/10-03-2015
  Reînființarea Spitalului de Copii Botoșani.

 44. Interpellationno.2024B/24-03-2015
  Impactul fiscal asupra veniturilor bugetelor locale generat de scutirea de la plata impozitului pentru prima clădire, primul teren și autoturismul adaptat handicapatului a părinților copiilor cu handicap grav sau accentuat.

 45. Interpellationno.2054B/08-04-2015
  Orele de gardă efectuate de medici constituie timp de lucru și trebuie plătite cu toate drepturile aferente.

 46. Interpellationno.2055B/08-04-2015
  Reluarea plății sporului de noapte pentru orele de gardă efectuate de medici.

 47. Interpellationno.2119B/21-04-2015
  Introducerea în România a tratamentului prin tripla terapie și a medicamentelor fără interferon pentru bolnavii cu hepatită C.

 48. Interpellationno.2143B/05-05-2015
  Revizuirea legii salarizării unitare a personalului bugetar pentru respectarea principiilor privind diferențierea în funcție de cunoștințe, experiență, condiții de muncă și nivelul studiilor.

 49. Interpellationno.2144B/05-05-2015
  Introducerea consilierii psihologice periodice gratuite pentru minorii cu părinți plecați în străinătate.

 50. Interpellationno.2234B/03-06-2015
  Acordarea posibilității unităților administrativ teritoriale de a oferi părinților o indemnizație lunară pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani.

 51. Interpellationno.2235B/03-06-2015
  Acordarea dreptului părinților de a-și putea înhuma fătul născut mort înainte de 28 de săptămâni și de a-i atribui un nume și un prenume.

 52. Interpellationno.2236B/03-06-2015
  Introducerea și completarea măsurilor de profilaxie pentru programele naționale de sănătate în domeniul bolilor cardiovasculare și cancerului.

 53. Interpellationno.2315B/08-09-2015
  identificarea și implementarea de măsuri la nivel național pentru reducerea mortalității infantile în România.

 54. Interpellationno.2316B/08-09-2015
  Creșterea bugetului alocat medicamentelor.

 55. Questionno.7735A/09-09-2015
  Revizuire criterii medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap a persoanelor care au efectate funcțiile neuro-muscular-scheletice și mișcările aferente acestora.

 56. Questionno.7987A/05-10-2015
  Statistica privind cancerul la sân.

 57. Questionno.7988A/05-10-2015
  Statistica privind procesele intentante de cetășțenii români împotriva României la CEDo în ceea ce privește condițiile de detenție.

 58. Interpellationno.2404B/06-10-2015
  Introducerea unui program obligatoriu de psihoterapie pentru agresorul care comite acte de violență domestică.

 59. Interpellationno.2405B/06-10-2015
  Scăderea vârstei de la 21 la 18 ani pentru obținerea permisului categoria C.

 60. Interpellationno.2490B/20-10-2015
  Reducerea mortalității infantile.

 61. Interpellationno.2491B/20-10-2015
  Identificarea și implementarea de măsuri pentru eliminarea violenței domestice împotriva copiilor.

 62. Interpellationno.2579B/24-11-2015
  Conservarea patrimoniului cultural.

 63. Questionno.8921A/02-02-2016
  Realizarea demersurilor legale către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului de a efectua plata voluntară către creditorul său.

 64. Interpellationno.2770B/23-02-2016
  Redeschiderea cabinetelor stomatologice în unităților de învățământ.

 65. Questionno.9417A/09-03-2016
  Asigurarea cursurilor pentru formarea profesională continuă a asistenților medicali din sistemul sanitar prin contractul pe care unitățile spitalicești le încheie cu CNAS.

 66. Questionno.9418A/09-03-2016
  Asigurarea criteriilor obiective la concursurile pentru cele 42 de posturi de președinte-director general al caselor de sănătate județene.

 67. Questionno.9471A/15-03-2016
  Introducerea de activități educative la nivelul învățământului preuniversitar.

 68. Questionno.9552A/22-03-2016
  Aplicarea prevederilor Legii 284/2010 privind salarizarea unitară și în sănătate.

 69. Questionno.9722A/07-04-2016
  O nouă lege pentru tratarea tuberculozei în România, conform recomandărilor OMS.

 70. Questionno.9756A/13-04-2016
  Promovarea unor programe de prevenție susținute pentru sănătatea femeilor din România.

 71. Questionno.9960A/18-05-2016
  Implementarea de soluții fiscale pentru creșterea numărului de programatori în domeniul IT.

 72. Interpellationno.3067B/08-06-2016
  Măsurile ministerului Sănătății pentru creșterea nivelului de finanțare a sistemului sanitar.

 73. Questionno.10046A/14-06-2016
  Înființarea Spitalului de Copii Botoșani ca instituție medicală cu entitate juridică separată de Spitalul Județean de Urgență Mavromati, în subordinea Consiliului Județean.

 74. Questionno.10110A/22-06-2016
  Soluții pentru îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor sociale de bază.

 75. Questionno.10247A/06-09-2016
  Integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale.

 76. Questionno.10248A/06-09-2016
  Modificarea OUG 20/2016.

 77. Questionno.10369A/20-09-2016
  Acordarea burselor de ajutor social și elevilor și studenților bolnavi de autism care se află în evidența unităților medicale.

 78. Questionno.10370A/20-09-2016
  Încadrarea în grad și tip de handicap a persoanelor pentru care un medic de specialitate stabilește un diagnostic de boală genetică, fără a fi necesară prezentarea unui certificat privind debutul afecțiunii medicale.

 79. Questionno.10447A/27-09-2016
  Acordarea asistenței sociale constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a îmbrăcamintei și încăltămintei copiilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale.

 80. Questionno.10456A/28-09-2016
  Referitor la Programul Operațional Infrastructura mare.

 81. Questionno.10694A/08-11-2016
  Recunoașterea competențelor pentru medicii specialiști români care au efectuat stagii de pregătire în alte țări din UE.

 82. Questionno.10695A/08-11-2016
  Acordarea burselor de ajutor social și elevilor și studenților bolnavi de autism care se află în evidența unităților medicale.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 14 ao?t 2022, 12:24
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro