Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..799 | 800..899 | 900..999 | 1000..1099 | 1100..1199 | 1200..1299 | 1300..1399 | 1400..1499 | 1500..1599 | 1600..1699 | 1700..1799 | 1800..1899 | 1900..1999 | 2000..2099 ...      >>

înregistrări găsite: 11588
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 13.11.2019 RAPORT asupra PL nr. 347/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.37/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
Politică externă
2. 04.11.2019 RAPORT asupra PL nr. 119/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Muncă
3. 04.11.2019 RAPORT asupra PL nr. 282/2019
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7 din 13 martie 1996 cadastrului și publicității imobiliare
Administrație
4. 04.11.2019 RAPORT asupra PL nr. 286/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
Administrație
5. 04.11.2019 RAPORT asupra PL nr. 321/2019
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(30 ) și (345) ale art.9 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996
Administrație
6. 30.10.2019 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Predoiu MArian Catalin, candidat la functia de ministru justitiei Drepturile omului
Abuzuri
7. 28.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 335/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
-
8. 28.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 367/2019
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României si Organizația Internațională a Francofoniei referitor la stabilirea la București a Biroului Regional pentru Europa Centrală si de Est si privilegiile si imunitățile sale pe teritoriul român, semnat la Erevan, la 12 octombrie 2018
-
9. 22.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 288/2019
Propunere legislativă pentru desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
-
10. 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 368/2019
Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (3) al articolului 361 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
11. 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 373/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
-
12. 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 381/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
13. 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 382/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.3 alin.(2) din Legea nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
14. 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 387/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
15. 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 392/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare
-
16. 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 393/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
-
17. 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 394/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
18. 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 402/2019
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Sinagapore, la 31 mai 2018
-
19. 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 405/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
20. 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 407/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
-
21. 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 409/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.56/2019 pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri
-
22. 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 420/2019
Proiect de Lege pentru completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
-
23. 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 427/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
24. 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 431/2019
Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România
-
25. 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 434/2019
Proiect de Lege pentru declararea zilei de 18 iunie "Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist"
-
26. - 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 434/2019
Proiect de Lege pentru declararea zilei de 18 iunie "Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist"
-
27. 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 436/2019
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea pct.1 din anexa la Legea nr.196/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja și presta servicii
-
28. 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 438/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului
-
29. 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 440/2019
Proiectul Legii Magnițki privind instituirea unor sancțiuni în privința cetățenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului
-
30. 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 444/2019
Proiect de Lege privind îngrijirea persoanelor în stare comatoasă
-
31. 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 445/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
32. 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 451/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare
-
33. 10.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 303/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecție și Pază să înregistreze în evidențele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfășurate pe teritoriul României
Industrii
Apărare
34. 09.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 188/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.98 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
35. 08.10.2019 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 170/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Administrație
36. 08.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 319/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.7 și 10 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare
Administrație
37. 07.10.2019 HOTARARE privind vacantarea unui loc de deputat -
38. 07.10.2019 PHCD 51/2019 -
39. 04.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 293/2019
Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) al art.30 din Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
Egalitatea de șanse
40. 03.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 294/2019
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii corupției, semnat la 19 decembrie 2018, la Chișinău
Apărare
41. 02.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 9/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Agricultură
42. 02.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 276/2019
Propunere legislativă privind protecția operatorilor economici împotriva abuzurilor instituțiilor statului
-
43. 24.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 295/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.58 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
44. 24.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 296/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.76 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
45. 24.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 298/2019
Propunere legislativă pentru completarea articolului 75 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
46. 24.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 346/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităților de evaluare necesare pentru aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și pentru autorizarea produselor biocide
-
47. 24.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 348/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2019 privind modificarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
48. 24.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 360/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
49. 24.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 363/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
-
50. 24.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 397/2019
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 12 Octombrie - Ziua limbii, alfabetului și culturii armene
-
51. 18.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 318/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
52. 17.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 56/2018
Proiect de Lege pentru abrogarea art.29 1 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004
Industrii
Agricultură
53. 17.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 170/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Administrație
54. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 278/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.257 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
55. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 301/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
56. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 302/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
57. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 304/2019
Proiect de Lege privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative
-
58. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 306/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
-
59. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 307/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România
-
60. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 308/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
61. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 311/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 5 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
-
62. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 312/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
63. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 313/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019
-
64. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 317/2019
Proiectul Legii modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
65. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 320/2019
Proiect de Lege privind reglementarea cumulului pensiilor cu câștigul salarial
-
66. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 323/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
-
67. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 324/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
68. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 326/2019
Proiect de Lege pentru introducerea disciplinei "Educație și cultură media" în învățământul preuniversitar
-
69. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 327/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
70. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 328/2019
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
71. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 330/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2019 pentru modificarea Legii nr.556/2004 înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989
-
72. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 337/2019
Proiect de Lege privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
-
73. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 338/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Poliției Române la Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
74. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 339/2019
Proiectul Legii modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
-
75. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 340/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
-
76. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 341/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgență
-
77. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 342/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
-
78. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 344/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(2) din Legea nr.85/2003 - Legea minelor
-
79. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 345/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Anexei Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
-
80. 04.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 220/2019
Propunere legislativă pentru completerea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic
Agricultură
81. 03.09.2019 asupra PL nr. 126/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Agricultură
82. 27.08.2019 RAPORT asupra PL nr. 219/2017
Proiect de Lege pentru grațierea unor pedepse și a unor măsuri educative privative de libertate
-
83. 03.07.2019 RAPORT asupra PL nr. 187/2019
Proiect de Lege privind finanțarea și implementarea Programului "Tineri în Parlament"
-
84. 03.07.2019 RAPORT asupra PL nr. 246/2019
Proiect de Lege privind vânzarea imobilelor sau a spațiilor, aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor
Administrație
85. 03.07.2019 RAPORT asupra PL nr. 329/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
-
86. 02.07.2019 RAPORT asupra PL nr. 447/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
Apărare
87. 02.07.2019 RAPORT asupra PL nr. 254/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice
Apărare
88. 02.07.2019 AVIZ asupra PL nr. 262/2019
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 71 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
89. 26.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 10/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
-
90. 26.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 11/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Administrație
91. 26.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 104/2019
Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate
Administrație
92. 26.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 145/2019
Proiect de Lege privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS”
Industrii
Administrație
Tehnologia informației
93. 26.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 248/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.65 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
94. 26.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 273/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.55 alin.(6) lit.d) din Legea responsabilității fiscal-bugetare 69/2010
-
95. 26.06.2019 Raportul comun al Comisiilor juridice ale celor dou? Camere ale Parlamentului privind audierea candidatilor pentru functia de Avocat al Poporului -
96. 25.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 23/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Agricultură
97. 25.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 483/2018
Proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
98. 25.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 723/2018
Proiect de Lege privind statutul polițiștilor de penitenciare și pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.f) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Administrație
99. 25.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 244/2019
Proiect de Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 14 noiembrie 2019, 11:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro