Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2019
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2019

1..99 | 100..129      >>

înregistrări găsite: 129
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 17.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 382/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.3 alin.(2) din Legea nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
2. 16.10.2019 asupra PL nr. 148/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
-
3. 16.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 416/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,
-
4. 16.10.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.10.2019, 09.10.2019
-
5. 16.10.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.10.2019
-
6. 16.10.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.10.2019
-
7. 15.10.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.10.2019, 09.10.2019
-
8. 10.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 357/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic
-
9. 02.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 581/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2018 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional
-
10. 02.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 9/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Juridică
11. 02.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 58/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional
-
12. 01.10.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.09.2019, 24.09.2019, 25.09.2019, 26.09.2019
-
13. 01.10.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.2019, 24.09.2019, 25.09.2019, 26.09.2019
-
14. 25.09.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 221/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr.383/2013
-
15. 25.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 671/2018
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău
-
16. 25.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 17/2019
Propunere legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii
-
17. 23.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 495/2018
Proiect de Lege privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România
Apărare
18. 23.09.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.09.2019, 18.09.2019, 19.09.2019
-
19. 23.09.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.09.2019, 18.09.2019, 19.09.2019
-
20. 23.09.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.09.2019, 12.09.2019
-
21. 23.09.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.09.2019, 12.09.2019
-
22. 18.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 308/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
23. 18.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 321/2019
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(30 ) și (345) ale art.9 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996
-
24. 18.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 362/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare
-
25. 17.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 56/2018
Proiect de Lege pentru abrogarea art.29 1 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004
Industrii
Juridică
26. 16.09.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.09.2019, 04.09.2019, 05.09.2019
-
27. 16.09.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.09.2019, 04.09.2019, 05.09.2019
-
28. 13.09.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.08.2019, 27.08.2019, 28.08.2019, 29.08.2019
-
29. 13.09.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.08.2019, 27.08.2019, 28.08.2019, 29.08.2019
-
30. 04.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 220/2019
Propunere legislativă pentru completerea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic
Juridică
31. 03.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 394/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
-
32. 03.09.2019 asupra PL nr. 126/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Juridică
33. 03.09.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.07.2019, 02.07.2019, 04.07.2019
-
34. 03.09.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.07.2019, 02.07.2019, 04.07.2019
-
35. 03.09.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.07.2019, 09.07.2019, 10.07.2019, 11.07.2019
-
36. 03.09.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.07.2019, 09.07.2019, 10.07.2019, 11.07.2019
-
37. 02.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 218/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
-
38. 15.07.2019 RAPORT asupra PL nr. 546/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
-
39. 10.07.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.06.2019, 27.06.2019
-
40. 10.07.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.06.2019, 27.06.2019
-
41. 27.06.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 221/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr.383/2013
-
42. 26.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 114/2019
Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
Administrație
Învățământ
43. 26.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 282/2019
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7 din 13 martie 1996 cadastrului și publicității imobiliare
-
44. 26.06.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.06.2019, 20.06.2019
-
45. 26.06.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2019, 20.06.2019
-
46. 25.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 23/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Juridică
47. 24.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 240/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române"
-
48. 19.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 221/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr.383/2013
-
49. 19.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 511/2017
Proiect de Lege privind câinii salvamontiști
Apărare
50. 19.06.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.06.2019, 12.06.2019, 13.06.2019
-
51. 19.06.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.06.2019, 12.06.2019, 13.06.2019
-
52. 19.06.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.06.2019, 05.06.2019, 06.06.2019
-
53. 19.06.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.06.2019, 05.06.2019, 06.06.2019
-
54. 11.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 243/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
Muncă
55. 05.06.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 322/2018
Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
Juridică
56. 05.06.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 547/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
Juridică
57. 05.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 34/2019
Proiect de Lege pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
-
58. 05.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 150/2019
Proiect de Lege pentru înființarea postului de specialist în domeniul consultanței agricole în cadrul fiecărei unități a administrației publice locale, în scopul asigurării serviciilor de consiliere agricolă pentru fermieri
-
59. 05.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 184/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
Învățământ
60. 05.06.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.05.2019, 29.05.2019, 30.05.2019
-
61. 05.06.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.05.2019, 29.05.2019, 30.05.2019
-
62. 05.06.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.05.2019, 21.05.2019
-
63. 05.06.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.05.2019, 21.05.2019
-
64. 03.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 148/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
-
65. 03.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 157/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Juridică
66. 28.05.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.05.2019, 14.05.2019
-
67. 28.05.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.05.2019, 14.05.2019
-
68. 28.05.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.05.2019, 07.05.2019, 08.05.2019
-
69. 28.05.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.05.2019, 07.05.2019, 08.05.2019
-
70. 09.05.2019 RAPORT asupra PL nr. 162/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
71. 07.05.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.04.2019, 24.04.2019
-
72. 07.05.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.04.2019, 24.04.2019
-
73. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 133/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor
Buget
74. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 506/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul energiei electrice
Industrii
Juridică
75. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 81/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
Buget
76. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 111/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață a carcaselor și ale animalelor vii
-
77. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 121/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții “Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
-
78. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 126/2019
Proiect de Lege pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
-
79. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 160/2019
Proiect de Lege pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Juridică
80. 24.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 190/2019
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
-
81. 24.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 227/2019
Proiect de Lege pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
82. 23.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.04.2019, 16.04.2019, 17.04.2019
-
83. 23.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2019, 16.04.2019, 17.04.2019
-
84. 17.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 19/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
85. 17.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 80/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
Buget
86. 15.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.04.2019, 10.04.2019, 11.04.2019
-
87. 15.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.04.2019, 10.04.2019, 11.04.2019
-
88. 10.04.2019 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 172/2018
Proiect de Lege privind modificarea și completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România "
Industrii
89. 10.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 116/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
90. 10.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 117/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
91. 08.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 86/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
Învățământ
92. 08.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.04.2019, 03.04.2019, 04.04.2019
-
93. 08.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2019, 03.04.2019, 04.04.2019
-
94. 04.04.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 430/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societății naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea parimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor
-
95. 01.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 172/2018
Proiect de Lege privind modificarea și completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România "
Industrii
96. 01.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.03.2019, 27.03.2019, 28.03.2019
-
97. 01.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.2019, 27.03.2019, 28.03.2019
-
98. 28.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 97/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
-
99. 27.03.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 555/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 19 octombrie 2019, 11:29
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro