Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din anul 2019
Comisia:Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
Documente: din anul 2019

înregistrări găsite: 60
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 24.06.2019 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 97/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
Juridică
2. 24.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 240/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române"
Agricultură
3. 19.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 372/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării "
Juridică
4. 12.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 97/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
Juridică
5. 10.06.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.06.2019, 06.06.2019
-
6. 10.06.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.06.2019, 06.06.2019
-
7. 05.06.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 322/2018
Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
Agricultură
Juridică
8. 05.06.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 547/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
Agricultură
Juridică
9. 04.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 102/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice
Administrație
10. 28.05.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.05.2019, 14.05.2019
-
11. 28.05.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.05.2019, 14.05.2019
-
12. 13.05.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 95/2019
Proiect de Lege privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
-
13. 07.05.2019 RAPORT asupra PL nr. 95/2019
Proiect de Lege privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
-
14. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 273/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(14) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
-
15. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 438/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
Industrii
16. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 506/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul energiei electrice
Industrii
Agricultură
Juridică
17. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 126/2019
Proiect de Lege pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Agricultură
18. 24.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.04.2019, 24.04.2019
-
19. 24.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.04.2019, 24.04.2019
-
20. 24.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.04.2019, 17.04.2019
-
21. 24.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2019, 17.04.2019
-
22. 17.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 19/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
23. 16.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.04.2019, 11.04.2019
-
24. 16.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.04.2019, 11.04.2019
-
25. 15.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.04.2019, 04.04.2019
-
26. 15.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2019, 04.04.2019
-
27. 11.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 184/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
-
28. 02.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 438/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
Industrii
29. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 159/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Ordonanța de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
30. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 162/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
31. 01.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.03.2019, 28.03.2019
-
32. 01.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.2019, 28.03.2019
-
33. 27.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 69/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
-
34. 27.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 62/2019
Proiect de Lege privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
Buget
35. 25.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.03.2019, 21.03.2019
-
36. 21.03.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.03.2019, 20.03.2019, 21.03.2019
-
37. 20.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 94/2019
Proiect de Lege privind Codul aerian
-
38. 20.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 116/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
39. 20.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 117/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
40. 18.03.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.03.2019, 14.03.2019
-
41. 18.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.03.2019, 14.03.2019
-
42. 12.03.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.03.2019, 07.03.2019
-
43. 12.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.03.2019, 07.03.2019
-
44. 06.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 622/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) și alin.(2) din Legea apelor nr.107/1996
-
45. 06.03.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.02.2019, 12.02.2019
-
46. 06.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.02.2019, 12.02.2019
-
47. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 53/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile
-
48. 28.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 35/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice
-
49. 27.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 16/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități adminstrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
-
50. 26.02.2019 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 691/2018
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
Buget
51. 25.02.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.01.2019, 21.01.2019
-
52. 25.02.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.02.2019, 21.02.2019
-
53. 15.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 547/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
Agricultură
Juridică
54. 14.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 574/2018
Proiect de Lege privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate
Administrație
55. 13.02.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.02.2019, 07.02.2019
-
56. 13.02.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.02.2019, 07.02.2019
-
57. 12.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 322/2018
Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
Agricultură
Juridică
58. 11.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 26/2019
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019
-
59. 11.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 26/2019
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019
-
60. 06.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 749/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 27 iunie 2019, 5:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro