Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2019
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2019

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..418      >>

înregistrări găsite: 418
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
101. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 519/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil
-
102. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 521/2019
Proiect de Lege pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon
-
103. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 522/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensile militare de stat
-
104. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 523/2019
Proiect de Lege pentru completarea Anexei nr.III la Lege-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
105. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 524/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.145 alin.(3) și completarea art.152 din Codul Muncii
-
106. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 525/2019
Proiect de Lege pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia națională
-
107. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 526/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
108. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 529/2019
Proiect de Lege pentru modificarea articolului 14 din Anexa VI a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
109. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 607/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
110. 30.10.2019 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Predoiu MArian Catalin, candidat la functia de ministru justitiei Juridică
Abuzuri
111. 23.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 434/2019
Proiect de Lege pentru declararea zilei de 18 iunie "Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist"
-
112. 23.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 460/2019
Proiect de Lege privind sancționarea dublului standard de calitate a produselor și serviciilor pentru consumatori
-
113. 23.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 462/2019
Proiect de Lege pentru înființarea Autorității Vamale Române, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
114. 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 457/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
115. 22.10.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.10.2019
-
116. 22.10.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.10.2019
-
117. 16.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 368/2019
Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (3) al articolului 361 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
118. 16.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 369/2019
Propunere legislativă privind modificarea articolului 24, alin.1, secțiunea 2, din Legea Nr.215/2001 - Legea Administrației Publice Locale
-
119. 16.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 391/2019
Propunere legislativă privind completarea art.95 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
120. 16.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 420/2019
Proiect de Lege pentru completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
-
121. 16.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 422/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice
-
122. 16.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 427/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
123. 16.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 428/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
124. 16.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 429/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.59/2019 pentru modificarea art.35 din Legea nr.269/2003 privind Statutul Corpului dipomatic și consular al României
-
125. 16.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 431/2019
Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România
-
126. 16.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 433/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României
-
127. 16.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 435/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
-
128. 16.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 438/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului
-
129. 16.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 441/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată
-
130. 16.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 444/2019
Proiect de Lege privind îngrijirea persoanelor în stare comatoasă
-
131. 16.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 449/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.101 din LEGEA nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
-
132. 16.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 450/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
133. 16.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 451/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare
-
134. 16.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 452/2019
Proiect de Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
-
135. 09.10.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.10.2019
-
136. 09.10.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.10.2019
-
137. 09.10.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.10.2019
-
138. 09.10.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.10.2019
-
139. 08.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 400/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019
-
140. 08.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 403/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență "RO-ALERT"
-
141. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 365/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare
-
142. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 404/2019
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal
-
143. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 406/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto
-
144. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 409/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.56/2019 pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri
-
145. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 412/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18 din 1991 și pentru modificarea și completarea art.III din Legea nr.169 din 1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
146. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 415/2019
Proiectul Legii de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulerioare
-
147. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 417/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art. 14 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
-
148. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 419/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
-
149. 03.10.2019 Proiect de opinie asupra Comunicarii Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu - Raport privind punerea in aplicare a strategiilor nationale de integrare a romilor - 2019 - COM(2019)406 -
150. 02.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 395/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima casă, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia
-
151. 01.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 387/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
152. 01.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 396/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
153. 25.09.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.2019
-
154. 25.09.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.09.2019
-
155. 24.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 355/2019
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
156. 24.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 397/2019
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 12 Octombrie - Ziua limbii, alfabetului și culturii armene
-
157. 23.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 295/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.58 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
158. 23.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 296/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.76 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
159. 23.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 298/2019
Propunere legislativă pentru completarea articolului 75 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
160. 23.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 334/2019
Propunere legislativă pentru modificarea si completarea art.214 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
161. 23.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 335/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
-
162. 23.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 336/2019
Propunere legislativă pentru completarea Legii educaței naționale nr.1/2011
-
163. 23.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 375/2019
Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția de Combatere a Fraudelor
-
164. 23.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 379/2019
Proiect de Lege privind suspendarea permisului auto
-
165. 23.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 380/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și al art.32 alin.(1) din Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
166. 23.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 381/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
167. 23.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 382/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.3 alin.(2) din Legea nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
168. 23.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 383/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alineatelor (3) și (4) ale articolului 16, precum și a Anexei din Legea nr.215 /2016 privind ceremoniile oficiale
-
169. 23.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 384/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii statutului asistentului social în România nr.466/2004
-
170. 23.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 386/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
-
171. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 288/2019
Propunere legislativă pentru desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
-
172. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 348/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2019 privind modificarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
173. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 349/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.40/2019 privind modificarea si completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, pentru modificarea și completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali
-
174. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 352/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
-
175. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 353/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
-
176. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 354/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
177. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 358/2019
Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
-
178. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 359/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora
-
179. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 360/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
180. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 361/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic și pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
-
181. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 363/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
-
182. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 364/2019
Propunere legislativă privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter comunist
-
183. 17.09.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.07.2019
-
184. 12.09.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.09.2019
-
185. 12.09.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.09.2019
-
186. 11.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 356/2019
Proiect de Lege privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România
-
187. 11.09.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.09.2019
-
188. 11.09.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.09.2019
-
189. 10.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 278/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.257 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
190. 10.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 337/2019
Proiect de Lege privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
-
191. 10.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 340/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
-
192. 10.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 343/2019
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii
-
193. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 262/2019
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 71 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
194. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 292/2019
Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputați și senatori, judecători și procurori, personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor, polițiști, funcționari publici cu statul special, funcționari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic și consular al României, membrilor Curții Constituționale și a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
-
195. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 293/2019
Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) al art.30 din Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
-
196. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 294/2019
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii corupției, semnat la 19 decembrie 2018, la Chișinău
-
197. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 300/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
198. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 301/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
199. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 302/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
200. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 304/2019
Proiect de Lege privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 23 septembrie 2020, 21:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro