Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2009
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2009

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..442      >>

înregistrări găsite: 442
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
300. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 675/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
301. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 686/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
302. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 687/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
303. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 688/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol
-
304. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 689/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
-
305. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 691/2008
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
306. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 692/2008
Proiect de Lege pentru completarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
307. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 694/2008
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
-
308. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 698/2008
Propunere legislativă privind completarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
309. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 703/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
310. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 704/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
311. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 709/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
312. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 3/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2008 pentru modificarea Legii nr.17/2007 privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă
-
313. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 6/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
314. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 21/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
-
315. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 22/2009
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învățământ în anul 2008
-
316. 05.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 26/2009
Proiect de Lege privind instituțiile financiare nebancare
-
317. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 30/2009
Proiect de Lege privind măsurile de protecție pentru personalul disponibilizat prin aplicarea Programului privind restructurarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei"
-
318. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 35/2009
Propunere legislativă pentru completarea art.8 al Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
-
319. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 38/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.142 din 27/07/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
-
320. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 42/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
-
321. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 47/2009
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2008 privind înființarea Autorității Naționale pentru Comunicații
-
322. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 49/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2008 pentru modificarea alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
-
323. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 51/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și nivelul salariului de bază minim brut pe țară și al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare
-
324. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 54/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unele centrale electrice și termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei și Finanțelor, Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și a Ministerului Internelor și Reformei Administrative, precum și prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială ,,Termoelectrica"- S.A., Societatea Comercială ,,Electrocentrale" București - S.A., Societatea Comercială ,,Electrocentrale" Galați - S.A., Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala ,,ROMAG-TERMO", Societatea Comercială ,,Complexul Energetic Rovinari"- S.A., Societatea Comercială ,,Complexul Energetic Turceni"- S.A., Societatea Comercială ,,Complexul Energetic Craiova"- S.A. și pentru centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
-
325. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 56/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
-
326. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 58/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor
-
327. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 59/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2008 privind aprobarea participării României, în calitate de ,,țară parteneră" la manifestarea expozițională internațională cu specific de turism ,,Caravan Motor Turism Stuttgart" în perioada 17-25 ianuarie 2009
-
328. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 60/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
-
329. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 63/2009
Propunere legislativă privind obligativitatea Consiliului General al Municipiului București cât și a consiliilor locale de a înființa piețe agroalimentare sociale la un număr de cel mult 20 000 de locuitori
-
330. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 64/2009
Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.2* la Legea nr.226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale
-
331. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 66/2009
Propunere legislativă privind organizarea învățământului teologic superior de cult islamic
-
332. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 67/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
-
333. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 68/2009
Proiect de Lege privind înființarea Institutului Cultural al Tătarilor din România "Sebat Husein"
-
334. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 69/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore
-
335. 05.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 72/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare
-
336. 05.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 73/2009
Propunere legislativă privind valorificarea rezervei valutare a Băncii Naționale a României pentru dezvoltarea și modernizarea turismului
-
337. 05.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 74/2009
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.114/2007, modificată prin Legea nr.69/2008 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu" de la Muntele Athos, Grecia
-
338. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 78/2009
Propunere legislativă privind construirea unor case parohiale
-
339. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 79/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.1, pct.C din Legea nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
-
340. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 80/2009
Propunere legislativă privind salarizarea bugetarilor
-
341. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 81/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.187 din 20 decembrie 2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
-
342. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 82/2009
Propunere legislativă privind gratuitatea la transportul în comun pentru pensionari
-
343. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 84/2009
Propunere legislativă privind instituirea celei de-a 13-a pensii
-
344. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 85/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale
-
345. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 88/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
346. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 89/2009
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
347. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 91/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
348. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 93/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
349. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 95/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
350. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 96/2009
Propunere legislativă privind introducerea șahului în școli
-
351. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 100/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 174/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind protecția consumatorului
-
352. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 102/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 183/2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani
-
353. 05.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 106/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 204/2008 pentru modificarea art.III alin (1) din Ordonanța Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale
-
354. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 108/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea și completartea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
-
355. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 110/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
-
356. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 112/2009
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2008 privind unele măsuri de reorgenizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. a unor pachete de acțiuni
-
357. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 129/2009
Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
-
358. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 130/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2008 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional
-
359. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 255/2008
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
360. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 260/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și Ordonanței Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
-
361. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 281/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.26 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
-
362. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 290/2008
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinței
-
363. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 294/2008
Propunere legislativă pentru completarea art.270 alin.(1) din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr.418 din 15 mai 2006
-
364. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 302/2008
Proiect de Lege privind completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată
-
365. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 307/2008
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
366. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 313/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
367. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 319/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.105 din 30 august 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
368. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 326/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309 din 22 mai 2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
369. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 358/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a unor centrale termice și electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor județene sau locale
-
370. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 359/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2008 privind unele măsuri financiare
-
371. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 363/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
-
372. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 444/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
-
373. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 451/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
374. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 452/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
-
375. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 454/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari
-
376. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 455/2008
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
377. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 456/2008
Propunere legislativă pentru completarea pct.1 al Art.I din Ordonanța de Urgență nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocația de stat pentru copii și elevilor care au împlinit vârsta de 18 ani
-
378. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 457/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
379. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 459/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de Urgență nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
-
380. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 493/2008
Proiect de Lege pentru modificarea Legii creditului agricol pentru producție nr.150/2003
-
381. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 494/2008
Proiect de Lege privind creșterea producției de cereale prin subvenționarea seminței certificate de grâu și porumb
-
382. 04.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 497/2008
Proiect de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată
Muncă
383. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 500/2008
Propunere legislativă privind stimularea investițiilor
-
384. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 503/2008
Propunere legislativă pentru modiifcarea și completarea alin.(1) de la art.15 din Legea nr.346/2004 privind sitmularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
-
385. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 504/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor
-
386. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 506/2008
Propunere legislativă privind modificarea articolului 39 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
-
387. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 508/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesioniști a artiștilor interpreți sau executanți din România
-
388. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 509/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
-
389. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 511/2008
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 4 din Legea nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
-
390. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 512/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului Lege nr.118/1990 pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
391. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 527/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar
-
392. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 528/2008
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
-
393. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 559/2008
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământ liceal și profesional de stat
-
394. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 563/2008
Propunere legislativă privind înființarea Companiei Naționale "Herghelii de Stat"
-
395. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 566/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
-
396. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 569/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
-
397. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 572/2008
Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale, pentru tineret, locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate, școli și gradinițe
-
398. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 578/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 7/2007 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
399. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 596/2008
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 29 martie 2020, 23:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro