Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..799 | 800..899 | 900..999 | 1000..1099 | 1100..1199 | 1200..1299 | 1300..1399 | 1400..1499 | 1500..1599 | 1600..1699 | 1700..1799 | 1800..1899 | 1900..1999 | 2000..2099 ...      >>

înregistrări găsite: 11596
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
500. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 656/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru evaluarea funcționarilor publici în anul 2018
-
501. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 664/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
502. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 667/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
503. 13.11.2018 Raport comun cu privire la audierea candidatilor pentru numirea unui membru in Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii -
504. 08.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 509/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
Administrație
505. 08.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 572/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.391 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
506. 07.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 357/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Ordonața Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil
-
507. 07.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 295/2018
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice
Industrii
508. 07.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 513/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
Administrație
509. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 515/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
510. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 518/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă
-
511. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 546/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
-
512. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 549/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.68/2018 privind achiziția centralizată de elicoptere și simulatoare de zbor aparținând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situațiilor de urgență
-
513. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 560/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
514. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 561/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor
-
515. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 562/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
516. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 565/2018
Proiect de Lege pentru stabilirea cadrului legal, instituțional și procedural necesar aplicării Deciziei nr.406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunității prin limitarea creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020
-
517. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 607/2018
Propunere legislativă privind comercializarea produselor alimentare care conțin o proporție mai mică de 95% de origine animală
-
518. 06.11.2018 PROIECT DE OPINIE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind prevenirea diseminarii continutului online cu character terorist – O contributie a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018 COM (2018) 640 -
519. 06.11.2018 PROIECT DE OPINIE privind Comunicarea Comisiei catre Consiliul European, Parlamentul European si Consiliu – Un actor mai puternic pe plan mondial: un proces mai eficient de luare a deciziilor pentru politica externa si de securitate a UE COM (2018) 647 -
520. 06.11.2018 PROIECT DE OPINIE privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliul European – O Europa care protejeaza: o initiativa de extindere a competentelor Parchetului European pentru a include infractiunile de terorism transfrontaliere COM (2018) 641 -
521. 05.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 345/2014
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Buget
522. 05.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 59/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Buget
523. 05.11.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.10.2018, 31.10.2018, 01.11.2018
-
524. 01.11.2018 asupra PL nr. 282/2016
Propunere legislativă pentru modificarea art.94 alin.(1) din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
Muncă
525. 01.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 405/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice
Apărare
526. 31.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 363/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
Administrație
527. 31.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 380/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
528. 31.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 381/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
529. 30.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 566/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Învățământ
530. 30.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 484/2018
Proiect de Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale
Apărare
531. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 514/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
532. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 566/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
-
533. 30.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 616/2018
Proiect de Lege privind declasificarea unor documente
Apărare
534. 29.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 77/2017
Proiect de Lege privind achiziționarea imobilului conacului Brătianu-Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ștefănești, județul Argeș, de către Ministerul Culturii
Cultură
535. 29.10.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 326/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
Industrii
536. 29.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.10.2018, 23.10.2018, 24.10.2018, 25.10.2018
-
537. 25.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 432/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicațiilor
Tehnologia informației
538. 23.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 526/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
539. 23.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 532/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
540. 22.10.2018 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 483/2018
Proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
541. 22.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.10.2018, 16.10.2018, 17.10.2018, 18.10.2018
-
542. 17.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 528/2017
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare
-
543. 17.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 481/2018
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
Administrație
544. 17.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 486/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii societăților nr.31/1990
-
545. 17.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 495/2018
Proiect de Lege privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România
-
546. 17.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 504/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.52/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
-
547. 15.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 494/2018
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
-
548. 15.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 496/2018
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua națională a Meseriilor
-
549. 15.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 502/2018
Proiect de Lege privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici
-
550. 15.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.10.2018, 10.10.2018, 11.10.2018
-
551. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 392/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Agricultură
552. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 11/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Administrație
553. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 194/2018
Propunere legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului și transmiterea acestora în proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale unde sunt situate
Administrație
554. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 354/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
-
555. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 450/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administrația publică locală
Administrație
556. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 457/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
Administrație
557. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 462/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Administrație
558. 09.10.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 326/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nt.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
Apărare
559. 09.10.2018 Tabel centralizator asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 6/2016 privind unele masuri pentru punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in procesul penal -
560. 04.10.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 852/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare
Administrație
561. 04.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 522/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
562. 04.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 63/2018
Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice nr.75/1994
Administrație
563. 04.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 426/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.56 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Administrație
564. 03.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 402/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 3 alineatul (31) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996
-
565. 03.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 431/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii 265/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
Apărare
566. 01.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 359/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în Monitorul Oficial al României nr.446/23.06.2015
-
567. 01.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.09.2018, 26.09.2018, 27.09.2018
-
568. 26.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 397/2018
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca "Ziua Victoriei Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești"
-
569. 25.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 469/2018
Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.2 din Legea nr.118/2013 pentru aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale, precum și pentru modificarea anexei nr.2.2 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
570. 24.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.09.2018, 19.09.2018, 20.09.2018
-
571. 19.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 424/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Legii privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterea infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date
-
572. 18.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 601/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
573. 17.09.2018 asupra PL nr. 183/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Administrație
Tehnologia informației
574. 17.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.09.2018, 13.09.2018
-
575. 14.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 592/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
Buget
576. 11.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.09.2018, 05.09.2018, 06.09.2018
-
577. 11.07.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.07.2018, 10.07.2018, 11.07.2018
-
578. 10.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 322/2018
Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
Agricultură
579. 09.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 418/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
-
580. 09.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 388/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Administrație
581. 04.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 366/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Administrație
582. 03.07.2018 asupra PL nr. 600/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică -S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică " prin transformare
Economică
Învățământ
583. - 03.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 600/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică -S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică " prin transformare
Economică
Învățământ
584. 03.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 239/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
-
585. 03.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 307/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
Apărare
586. 03.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 326/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nt.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
Apărare
587. 03.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 337/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
588. 02.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 343/2018
Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea Depozitului Electronic Național al Lucrărilor Științifice
Învățământ
Cultură
589. 02.07.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.06.2018, 26.06.2018, 27.06.2018, 28.06.2018
-
590. 28.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 376/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor
Administrație
591. 28.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 315/2018
Propunere legislativă privind înființarea instituției pentru promovarea valorilor naționale "Regele MIHAI I"
-
592. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 554/2015
Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
Buget
593. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 112/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
594. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 221/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
595. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 223/2018
Propunere legislativă pentru completarea articolul 45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
596. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 250/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale - Republicare
Administrație
597. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 262/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Administrație
598. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 342/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic
Buget
599. 26.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 516/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.62 și modificarea art.110 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic
Agricultură

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 15 decembrie 2019, 2:56
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro