Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..799 | 800..899 | 900..999 | 1000..1099 | 1100..1199 | 1200..1299 | 1300..1399 | 1400..1499 | 1500..1599 | 1600..1699 | 1700..1799 | 1800..1899 | 1900..1999 | 2000..2099 ...      >>

înregistrări găsite: 11913
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
500. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 224/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 223 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
501. 10.04.2019 asupra PL nr. 12/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
Muncă
Învățământ
502. 10.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 436/2017
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
503. 10.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 556/2017
Proiect de Lege privind completarea art.903 din Legea nr.134/ 2010 privind Codul de procedură civilă
-
504. 10.04.2019 asupra PL nr. 30/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
Muncă
Sănătate
505. 10.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 109/2019
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
-
506. 09.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 340/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
-
507. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 161/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
-
508. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 165/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții Autostrada București - Brașov
-
509. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 166/2019
Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Brașov-Bacău
-
510. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 167/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții "Autostrada Nordului"
-
511. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 172/2019
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
512. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 173/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.60 din LEGEA nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
-
513. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 174/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.67 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
-
514. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 175/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
515. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 177/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
516. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 184/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
-
517. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 190/2019
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
-
518. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 193/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
-
519. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 197/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile inidividuale și întreprinderile familiale
-
520. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 198/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
521. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 199/2019
Proiect de Lege pentru Programul Național Prima Lumină
-
522. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 200/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România
-
523. 04.04.2019 asupra PL nr. 482/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2018 pentru completarea Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
Economică
524. 03.04.2019 asupra PL nr. 340/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
-
525. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 387/2017
Propunere legislativă pentru înființarea în cadrul Ministerului Transporturilor-Registrul Auto Român a Biroului unic de înmatriculare a autovehiculelor
-
526. 02.04.2019 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 30/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Administrație
527. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 77/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
528. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 78/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
-
529. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 79/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educaței naționale nr.1/2011
-
530. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 127/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
531. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 128/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență
-
532. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 130/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Estului
-
533. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 131/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
534. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 133/2019
Propunere legislativă privind sprijinirea familiei monoparentale
-
535. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 134/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolelor 61 și 62 din Legea nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
-
536. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 136/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
-
537. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 137/2019
Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale provenite din cadrul autorităților și instituțiilor publice
-
538. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 139/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
539. 02.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 142/2019
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe baza de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi, la 17 octombrie 2018
-
540. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 143/2019
Proiect de Lege privind cerințele de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară
-
541. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 144/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști
-
542. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 147/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
-
543. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 148/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
-
544. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 151/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive
-
545. 01.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 72/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Legii concurenței nr.21/1996
Industrii
546. 28.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 626/2018
Proiect de Lege pentru completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
Muncă
547. 28.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 30/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Administrație
548. 27.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 542/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
549. 27.03.2019 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 297/2016
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților aministrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
550. 27.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 297/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societăților
Economică
551. 27.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 121/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții “Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
-
552. 27.03.2019 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 140/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
-
553. 26.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 492/2017
Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în proprietatea asociațiilor angajaților din centrele de perfecționare profesională agricolă
Agricultură
554. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 363/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.320 alin. (1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
555. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 22/2019
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1), lit.a) și b) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
556. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 24/2019
Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
557. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 64/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
558. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 99/2019
Propunere legislativă privind dialogul social
-
559. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 106/2019
Propunere legislativă pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și funcțional în vederea depistării precoce a cancerului profesional și a pneumoconiozelor
-
560. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 122/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantități de păcură necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populației din municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți
-
561. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 124/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
562. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 125/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii
-
563. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 126/2019
Proiect de Lege pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
-
564. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 132/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
565. 26.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 140/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
-
566. 21.03.2019 asupra PL nr. 35/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Dialogului Social nr.62/2011
Muncă
567. 21.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 24/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie
Buget
Industrii
568. 21.03.2019 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 442/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
Buget
569. 21.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 76/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative
Administrație
570. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 310/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
-
571. 19.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 111/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
Apărare
572. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 358/2018
Propunere legislativă privind înființarea Muzeului Centenarului Marii Uniri
-
573. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 703/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
-
574. 19.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 732/2018
Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918
Administrație
575. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 747/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
576. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 35/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice
-
577. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 86/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
578. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 87/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
579. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 88/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
-
580. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 92/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
-
581. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 93/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
-
582. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 94/2019
Proiect de Lege privind Codul aerian
-
583. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 95/2019
Proiect de Lege privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
-
584. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 101/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
585. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 102/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice
-
586. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 111/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață a carcaselor și ale animalelor vii
-
587. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 112/2019
Proiectul Legii manualului școlar
-
588. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 113/2019
Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Națională a Radioului
-
589. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 114/2019
Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
-
590. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 116/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
591. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 117/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
592. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 118/2019
Proiect de Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorității sârbe din România
-
593. 14.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 122/2015
Proiect de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative
-
594. 14.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 26/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative
-
595. 13.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 25/2019
Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donație între operatorii economici și instituțiile sociale
-
596. 13.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 71/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău
-
597. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 69/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
-
598. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 176/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.16 din Legea nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
-
599. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 395/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 3 august 2020, 15:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro