Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2010
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2010

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..799 | 800..840      >>

înregistrări găsite: 840
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
500. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 269/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare
-
501. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 270/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing
-
502. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 271/2010
Propunere legislativă "Legea holdingului"
-
503. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 272/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.106 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
-
504. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 275/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată
-
505. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 276/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Bibliotecilor nr.334/2002, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.422/2002
-
506. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 279/2010
Propunere legislativă privind unele măsuri pentru combaterea întârzierii la plată a sumelor datorate de instituțiile publice în baza unor înțelegeri de altă natură decât cea comercială și a sumelor reprezentând creanțe fiscale ale contribuabililor
-
507. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 280/2010
Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii
-
508. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 282/2010
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
509. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 283/2010
Propunere legislativă privind "Programul național pentru construirea caselor noi în locul caselor cu risc crescut de prăbușire în cazul unor inundații"
-
510. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 285/2010
Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea spațiilor necesare desfășurării activității confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național
-
511. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 286/2010
Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Zalău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, județul Sălaj
-
512. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 289/2010
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
513. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 291/2010
Propunere legislativă privind instituirea unei indemnizații sociale minime garantate pentru persoanele în vârstă care nu primesc pensie
-
514. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 292/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare
-
515. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 295/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor de război
-
516. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 296/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
-
517. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 298/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
-
518. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 300/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
-
519. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 301/2010
Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
-
520. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 302/2010
Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
-
521. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 303/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii patronatelor nr.356/2001
-
522. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 304/2010
Proiect de Lege privind stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor aparținînd întreprinzătorilor tineri, debutanți în afaceri
-
523. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 305/2010
Proiect de Lege privind holdingurile
-
524. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 306/2010
Proiect de Lege pentru completarea art.14 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
525. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 307/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
-
526. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 308/2010
Proiect de Lege privind transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Roman a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române " în vederea realizării obiectivului de investiții " Microhidrocentrală pe râul Moldova, în Municipiul Roman- județul Neamț"
-
527. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 309/2010
Proiect de Lege privind transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Tulcea a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Direcția Apelor Dobrogea - Litoral
-
528. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 314/2010
Proiect de Lege privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010
-
529. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 315/2010
Proiect de Lege pentru asigurarea bugetului minim necesar realizării politicii externe a statului român
-
530. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 316/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților
-
531. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 318/2010
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale între România și Canada, semnat la Ottawa, la 19 noiembrie 2009
-
532. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 321/2010
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru privind recunoașterea reciprocă a calificativelor obținute în învățământul superior pentru continuarea studiilor în instituții de învățământ superior din cele două țări, semnat la București la 22 mai 2009
-
533. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 323/2010
Proiect de Lege privind sistemul unitar de pensii publice
-
534. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 324/2010
Proiect de Lege pentru acceptarea de către Guvernul României a amendamentelor, adoptate la 30 iunie 2007, la Bruxelles, la Convenția pentru înființarea unui Consiliu de Cooperare vamală, încheiată la 15 decembrie 1950, la Bruxelles
-
535. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 325/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
536. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 326/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2010 pentru modificarea art.13 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
537. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 327/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanța Guvernului nr.36/2007 privind efectuarea recensământului populației și al locuințelor din România în anul 2011
-
538. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 330/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli
-
539. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 332/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2010 privind valorificarea surplusului de unități ale cantității atribuite României prin Protocolul de la Kyoto
-
540. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 333/2010
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen
-
541. 21.05.2010 RAPORT asupra PL nr. 157/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 188/2000 privind executorii judecătorești
-
542. 18.05.2010 RAPORT asupra PL nr. 282/2006
Proiectul Legii lustrației, privind limitarea temporară a accesului la unele funcții și demnități publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere și din aparatul represiv al regimului comunist
Drepturile omului
543. 13.05.2010 RAPORT asupra PL nr. 159/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie
-
544. 11.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 183/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
-
545. 11.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 204/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2002, aprobată prin Legea nr.354/2003, privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
-
546. 11.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 205/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România
-
547. 11.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 220/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
-
548. 11.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 222/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2010 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
549. 11.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 223/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2010 privind unele măsuri de eficientizare a activității de întreținere a culoarului de frontieră, fâșiei de protecție și a semnelor de frontieră
-
550. 07.05.2010 RAPORT asupra PL nr. 177/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Anexei 1, poziția 13, din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic, nr.407/2006
Agricultură
551. 06.05.2010 RAPORT asupra PL nr. 117/2010
Propunere legislativă privind modificarea art.41 al Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
-
552. 06.05.2010 RAPORT asupra PL nr. 152/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare
-
553. 06.05.2010 RAPORT asupra PL nr. 173/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată
-
554. 04.05.2010 RAPORT asupra PL nr. 108/2010
Propunere legislativă pentru modificarea O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare, publicată în M.Of. nr.94/31.01.2004 (aprobată prin Legea 215/2004), cu modificările și completările ulterioare
Agricultură
555. 04.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 208/2010
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice și a diversității peisajelor, adoptat și semnat la București la 19 iunie 2008, la Convenția - cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
-
556. 03.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 221/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2010 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
-
557. 29.04.2010 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 198/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2008 privind modificarea și completarea Codului penal
-
558. 29.04.2010 RAPORT asupra PL nr. 33/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial nr.200 din 23 martie 2007 cu modificările și completările ulterioare
-
559. 29.04.2010 RAPORT asupra PL nr. 59/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989
-
560. 28.04.2010 RAPORT asupra PL nr. 207/2010
Proiect de Lege privind consolidarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice
-
561. 27.04.2010 RAPORT asupra PL nr. 47/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
Administrație
562. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 101/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale
-
563. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 115/2010
Propunere legislativă "Legea educației naționale"
-
564. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 163/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2010 pentru modificarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice
-
565. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 164/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru unii operatori economici
-
566. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 165/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2008 privind auditul de siguranță rutieră
-
567. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 166/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
568. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 167/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
-
569. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 168/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecințelor restructurării și reorganizării unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar
-
570. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 169/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, precum și pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru unele cantități de combustibili
-
571. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 170/2010
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
572. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 171/2010
Proiect de Lege pentru completarea art.32² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
-
573. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 174/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004
-
574. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 175/2010
Propunere legislativă privind modificarea alineatului 2 al articolului 1 din Legea nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat
-
575. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 176/2010
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.189/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2008 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești
-
576. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 178/2010
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.7 și art.55 din Legea 38 din 20 ianuarie 2003 cu modificările ulterioare privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
577. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 180/2010
Propunere legislativă privind învățământul superior
-
578. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 181/2010
Propunere legislativă privind statutul personalului didactic
-
579. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 182/2010
Propunere legislativă privind învățământul preuniversitar
-
580. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 184/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive
-
581. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 185/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2010 pentru modificarea art.III alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale
-
582. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 186/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
583. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 187/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale
-
584. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 188/2010
Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată
-
585. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 189/2010
Proiect de Lege privind serviciile specializate de sănătate, educație și sociale adresate copiilor și adulților cu tulburări din spectrul autist și al tulburărilor asociate
-
586. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 190/2010
Propunere legislativă privind identificarea, diagnosticarea și tratarea copiilor afectați de tulburări din spectrul autist
-
587. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 191/2010
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
588. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 192/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial nr.300 din 7 mai 2009
-
589. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 193/2010
Propunere legislativă pentru sprijinirea agenților economici și autorităților locale în vederea realizării obligațiilor de mediu scadente în perioada 2009-2010
-
590. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 194/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
591. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 195/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
592. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 198/2010
Propunere legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse
-
593. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 199/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de Modernizare a Metroului din București - etapa a IV-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la București la 12 noiembrie 2009
-
594. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 200/2010
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind crearea unei Organizații Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983 și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT) adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986
-
595. 26.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 172/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
-
596. 22.04.2010 RAPORT asupra PL nr. 60/2010
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
-
597. 22.04.2010 RAPORT asupra PL nr. 130/2010
Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(3) al art.61 din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
598. 22.04.2010 Audierea de candida?i pentru ocuparea func?iei de membru al Colegiului director al Consiliului Na?ional pentru Combaterea Discrimin?rii. Drepturile omului
Egalitatea de șanse
599. 20.04.2010 RAPORT asupra PL nr. 62/2010
Propunere legislativă legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.826 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 11 august 2020, 7:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro