Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2010
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2010

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..799 | 800..840      >>

înregistrări găsite: 840
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
700. 10.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 37/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
-
701. 10.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 38/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare
-
702. 10.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 39/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
-
703. 10.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 40/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent
-
704. 05.03.2010 RAPORT asupra PL nr. 279/2008
Proiect de Lege privind alegerea prin vot uninominal a consiliilor locale
-
705. 03.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 22/2010
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) și (2) ale art.8 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată
-
706. 03.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 23/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
707. 03.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 24/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003
-
708. 03.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 25/2010
Propunere legislativă pentru modificarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 și abrogarea art.II din Legea nr.261/2008
-
709. 03.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 26/2010
Proiect de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată
-
710. 03.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 27/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996
-
711. 03.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 28/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.350 din 06/07/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
712. 03.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 30/2010
Propunere legislativă pentu modificarea și completarea OUG nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
713. 03.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 32/2010
Propunere legislativă privind promovarea producerii de energie din surse regenerabile și pentru încurajarea economisirii resurselor energetice
-
714. 03.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 34/2010
Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare, republicată în M.Of., Partea I nr.421 din 05.06.2008
-
715. 03.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 35/2010
Proiect de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa -Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
-
716. 03.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 41/2010
Proiect de Lege pentru modificarea art.4 din Legea nr.395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat
-
717. 02.03.2010 RAPORT asupra PL nr. 678/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente - Titlul VI - Modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Agricultură
718. 23.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 588/2009
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(21) al art.6 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Agricultură
719. 23.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 7/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92 din 1996 privind organizarea și funcționarea serviciului de telecomunicații speciale, cu modificările și completările ulterioare
-
720. 23.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 8/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea serviciului de protecție și pază
-
721. 23.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 17/2010
Propunere legislativă privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse petroliere
-
722. 23.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 19/2010
Propunere legislativă pentru acordarea unor tichete cadou de Paști și de Crăciun pensionarilor
-
723. 23.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 20/2010
Propunere legislativă privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne
-
724. 23.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 42/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
725. 18.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 307/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice
-
726. 18.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 451/2009
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
-
727. 18.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 551/2009
Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România
-
728. 18.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 679/2009
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.590/2003 privind tratatele
-
729. 16.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 661/2009
Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) și c) ale art.19 din Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
Apărare
730. 16.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 662/2009
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 335 a camerelor de comerț din România, publicată în Monitorul Oficial al României nr.836 din 6 decembrie 2007
Industrii
731. 11.02.2010 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 198/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2008 privind modificarea și completarea Codului penal
-
732. 11.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 441/2009
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
-
733. 09.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 708/2009
Propunere legislativă privind înființarea comunei Racșa, prin reorganizarea comunei Orașu Nou, județul Satu Mare
-
734. 09.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 2/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
-
735. 09.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 3/2010
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România și Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009
-
736. 09.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 9/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2009 pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
737. 09.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 10/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
738. 09.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 11/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat către populație
-
739. 09.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 12/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare
-
740. 09.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 13/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată
-
741. 09.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 14/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative
-
742. 09.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 16/2010
Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de kinetoterapeut, constituirea, organizarea și funcționarea Ordinului Kinetoterapeuților din România
-
743. 05.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 340/2006
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
-
744. 05.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 85/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.4 al Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată
-
745. 05.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 506/2009
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2009 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
-
746. 05.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 553/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.514/2003 privind exercitarea și funcționarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare
-
747. 05.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 556/2009
Propunere legislativă privind Codul Deontologic al Judecătorilor și Procurorilor
-
748. 05.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 580/2009
Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor ale căror locuințe proprietate personală au fost demolate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și au devenit chiriași în imobilele retrocedate ulterior foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora
-
749. 05.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 607/2009
Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
750. 05.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 608/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 a cetățeniei române
-
751. 05.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 626/2009
Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
752. 05.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 668/2009
Propunere legislativă pentru reactivarea Fondului Bisericesc Ortodox Român din Bucovina - persoană juridică de drept public
-
753. 05.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 684/2009
Proiect de Lege pentru completarea și modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
-
754. 05.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 693/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
-
755. 05.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 696/2009
Proiect de Lege pentru completarea și modificarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
-
756. 05.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 699/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
-
757. 05.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 706/2009
Propunere legislativă privind declararea domnilor Alexandru Leșco, Andrei Ivanțoc, Tudor Popa drept eroi-martiri, luptători pentru democrație, drepturile omului și apărători ai valorilor spirituale și culturale românești
-
758. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 585/2009
Propunere legislativă privind constituirea, organizarea și funcționarea Zonei Metropolitane București
-
759. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 600/2009
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital
-
760. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 612/2009
Propunere legislativă privind etichetarea produselor care conțin organisme modificate genetic
-
761. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 613/2009
Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(1) al art.11 din Ordonanța Guvernului nr.28/2009 privind registrul agricol
-
762. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 614/2009
Propunere legislativă privind încadrarea în condiții speciale a unor locuri de muncă din carierele de extracție a lignitului prin lucrări miniere la zi
-
763. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 615/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.7/2007
-
764. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 617/2009
Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(2) și (3) ale art.34 din Legea nr.46/2008 Codul silvic
-
765. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 620/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2009 privind dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate
-
766. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 622/2009
Proiect de Lege privind Codul de etică al polițistului
-
767. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 623/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRES
-
768. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 624/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
-
769. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 625/2009
Proiect de Lege privind medicina școlară
-
770. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 629/2009
Proiect de Lege pentru modificarea art.84 din Legea nr.296/2004 privind Codul consumului și a Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori
-
771. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 630/2009
Proiect de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat și biserică în domeniul asistenței sociale
-
772. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 631/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală
-
773. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 632/2009
Proiect de Lege pentru completarea art.42 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
-
774. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 633/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
775. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 634/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
776. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 635/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
777. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 636/2009
Propunere legislativă pentru înființarea Direcției pentru medicină sportivă în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului și pentru adoptarea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Medicină Sportivă, a policlinicilor teritoriale și a cabinetelor de Medicină Sportivă
-
778. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 638/2009
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunii de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
-
779. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 639/2009
Propunere legislativă pentru instituirea Zilei naționale a portului popular
-
780. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 640/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
-
781. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 642/2009
Propunere legislativă pentru completarea art.5 al Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
-
782. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 643/2009
Propunere legislativă pentru modificarea art.8 din Legea nr.52 din 1 aprilie 2009, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar - fiscale
-
783. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 644/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar fiscale
-
784. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 645/2009
Propunere legislativă privind structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă provenite din Ministerul Apărării Naționale
-
785. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 646/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari
-
786. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 647/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari
-
787. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 648/2009
Propunere legislativă privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă, care au fost obligate să livreze la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări și achiziții, produse animaliere și agroalimentare
-
788. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 649/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat
-
789. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 650/2009
Propunere legislativă pentru înființarea Obștilor Agricole
-
790. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 651/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 48 din Legea nr.184/2001, republicată, privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
-
791. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 652/2009
Propunere legislativă legislativă pentru abrogarea Legii nr.9/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor, publicată în Monitorul Oficial nr.29/15 ianuarie 2008, precum și pentru modificarea OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.794 din 13 decembrie 2001), aprobată cu modificări de Legea nr.227/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, și modificată Legea nr.391/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial nr.892 din 02 noiembrie 2006
-
792. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 653/2009
Propunere legislativă pentru modificarea art.13 și art.14 ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuință
-
793. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 655/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
794. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 656/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
795. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 657/2009
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale
-
796. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 658/2009
Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare, republicată în M.Of., Partea I nr.421 din 05.06.2008
-
797. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 659/2009
Propunere legislativă privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului român și administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul privat al municipiului Rădăuți și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Rădăuți
-
798. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 660/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților
-
799. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 663/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante psihotrope
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 9 august 2020, 0:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro