Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Stadiu: în control al constitutionalitatii legii

Numar înregistrari gasite: 110
  Numar Titlu Stadiu
1. L334/03.05.2004 Proiect de Lege privind sănătatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical pe ordinea de zi
09.02.2006
2. L33/09.02.2005 Proiect de Lege pentru reglementarea situației juridice a bunurilor care au aparținut fostului suveran al României, Mihai I respins
07.11.2006
3. L189/24.05.2005 Propunere legislativă privind Legea Camerelor de Comerț și Industrie din România respinsa
13.03.2007
4. L494/28.09.2005 Propunere legislativă pentru protecția zonelor calamitate respinsa
26.06.2007
5. L642/16.11.2005 Propunere legislativă referitoare la Legea Lustrației, privind limitarea temporară a accesului la unele funcții și demnități publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere ale regimului comunist și ale aparatului represiv al Partidului Comunist Român respinsa
19.03.2013
6. L405/27.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul magistraților respinsa
de Senat
18.05.2015
7. L429/02.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3 din 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsa
26.05.2009
8. L491/30.05.2006 Propunere legislativă privind înființarea Autorității Naționale pentru Turism, în subordinea Guvernului României respinsa
26.06.2007
9. L729/12.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și modificarea altor legi adoptat
de Senat
09.03.2009
10. L113/06.02.2007 Propunere legislativă privind atribuirea unei locuințe celui mai tânăr erou al Armatei Române, celui mai tânăr veteran de război, decorat cu patru medalii de război și supraviețuitor al unui lagăr nazist respinsa
18.07.2008
11. L350/07.05.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.43, lit.a), b) și f), art.44, art.45, alin.4 și art.49 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, privind norma didactică la educatoare, învățători și instructori, precum și a unor categorii de personal didactic din învățământul special respins
de Senat
19.05.2008
12. L379/15.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici respinsa
09.04.2013
13. L577/04.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii tinerilor nr.350 din 21 iulie 2006 respinsa
12.05.2009
14. L659/18.09.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.23 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială respins
27.05.2011
15. L751/24.10.2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respins
14.10.2008
16. L241/16.04.2008 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002 respinsa
de Senat
09.03.2009
17. L32/24.02.2009 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru organizarea administrației publice respinsa
09.09.2009
18. L40/25.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2008 pentru modificarea art.5 alin(2) din Legea nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării adoptat
de Senat
29.05.2012
19. L186/19.05.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
23.05.2017
20. L491/07.09.2009 Proiectul Legii - Legea educației naționale pe ordinea de zi
04.05.2016
21. L316/11.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1995 - Legea învățământului respins
de Senat
12.02.2013
22. L71/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.3 din 22 februarie 2000, privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare sesizare de
neconstitutionalitate
20.07.2012
23. L537/06.09.2011 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2011, a educației naționale respins
de Senat
12.02.2013
24. L589/06.09.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative respins
de Senat
18.03.2014
25. L770/12.12.2011 Proiect de Lege privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale și a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012, precum și pentru modificarea și completarea Titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respins
17.04.2013
26. L213/23.04.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
08.05.2013
27. L296/12.06.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Codului Penal al României din 21 iunie 1986, republicat, cu modificările și completările ulterioare respinsa
08.06.2016
28. L307/21.06.2012 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale la comisii
18.07.2012
29. L623/11.11.2013 Propunere legislativă privind unele măsuri de efectuare a reținerilor din veniturile obținute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii respinsa
04.04.2017
30. L638/15.11.2013 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe exercitate de unele ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a unor măsuri de reformă privind administrația publică la comisii
01.04.2014
31. L240/22.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice respins
04.03.2015
32. L269/28.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori respinsa
21.11.2018
33. L580/22.09.2014 Proiect de Lege privind securitatea cibernetică a României respins
de Senat
28.04.2015
34. L314/15.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice sesizare de
neconstitutionalitate
08.07.2016
35. L489/02.09.2015 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R" S.A., în domeniul public al Orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba respinsa
12.12.2018
36. L516/28.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali sesizare de
neconstitutionalitate
23.06.2016
37. L572/02.11.2015 Propunere legislativă privind procedura interpretării actelor normative respinsa
27.11.2019
38. L618/16.11.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali sesizare de
neconstitutionalitate
28.06.2016
39. L621/16.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Dialogului Social nr.62/2011 adoptata
de Senat
13.02.2017
40. L126/15.02.2016 Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000 respinsa
27.11.2019
41. L199/04.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în Monitorul Oficial al României nr.446/23.06.2015 respinsa
21.11.2018
42. L234/18.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.94 alin.(1) din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsa
21.11.2018
43. L251/04.05.2016 Propunere legislativă privind interpretarea art.38 alin.(11) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor raport
depus
21.06.2017
44. L263/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune în reexaminare
21.12.2017
45. L493/05.09.2016 Propunere legislativă privind achiziționarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu- Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ștefănești, Județul Argeș de către Ministerul Culturii respinsa
15.11.2018
46. L497/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
de Senat
29.10.2018
47. L557/04.10.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A. precum și modificarea și completarea unor acte normative adoptat
de Senat
08.10.2018
48. L592/07.11.2016 Propunere legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legatură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu sesizare de
neconstitutionalitate
18.02.2020
49. L635/27.12.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura adoptat
de Senat
26.11.2019
50. L643/27.12.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă pe ordinea de zi
19.02.2020
51. L68/10.04.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății sesizare de
neconstitutionalitate
14.12.2018
52. L94/02.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice adoptata
de Senat
27.06.2018
53. L104/08.05.2017 Propunere legislativă privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate respinsa
de Senat
22.10.2018
54. L123/15.05.2017 Propunere legislativă privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu și de regim juridic special respinsa
de Senat
22.10.2019
55. L163/12.06.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 sesizare de
neconstitutionalitate
22.04.2020
56. L222/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal adoptat
de Senat
25.03.2019
57. L271/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal la comisii
18.02.2019
58. L336/04.09.2017 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare respinsa
21.11.2018
59. L406/23.10.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.37 și art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor la comisii
09.02.2019
60. L435/06.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum si a Ordonanței de Urgență nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului respinsa
de Senat
03.07.2019
61. L436/06.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar respinsa
de Senat
03.07.2019
62. L437/06.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori respinsa
de Senat
22.10.2019
63. L488/20.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice raport
depus
12.03.2020
64. L506/27.11.2017 Propunere legislativă privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. și pentru modificarea unor acte normative respinsa
de Senat
26.11.2019
65. L546/14.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
de Senat
25.03.2019
66. L555/18.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 sesizare de
neconstitutionalitate
16.07.2018
67. L1/05.02.2018 Legea manualului școlar respins
15.10.2019
68. L12/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 adoptat
de Senat
15.04.2019
69. L26/05.02.2018 Propunere legislativă pentru înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rakoczi Ferenc sesizare de
neconstitutionalitate
15.02.2018
70. L47/05.02.2018 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - Județul Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu pe ordinea de zi
19.02.2020
71. L108/12.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali sesizare de
neconstitutionalitate
17.04.2018
72. L130/19.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale adoptata
de Senat
10.02.2020
73. L132/19.02.2018 Propunere legislativă privind Codul administrativ al României respinsa
03.04.2019
74. L137/19.02.2018 Propunere legislativă pentru declararea unui imobil și a terenului aferent ca fiind de interes public județean și pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului Județul Bacău, în domeniul public al Județului Bacău și administrarea Consiliului Județean Bacău pe ordinea de zi
07.05.2019
75. L142/26.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice respins
de Senat
21.10.2019
76. L172/26.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
19.11.2018
77. L238/18.04.2018 Propunere legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu deciziile Curții Constituționale, Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană la comisii
28.10.2019
78. L239/18.04.2018 Propunere legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, cu deciziile Curții Constituționale, Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, a Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, precum și a Deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului la comisii
23.09.2019
79. L246/23.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației sesizare de
neconstitutionalitate
02.04.2019
80. L270/02.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi sesizare de
neconstitutionalitate
31.07.2018
81. L302/14.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală respinsa
de Senat
26.11.2019
82. L317/29.05.2018 Proiect de Lege privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040" respins
de Senat
22.10.2019
83. L337/04.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei h indice 1, alin.(2) al art.9 și a literei g indice 1, alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali sesizare de
neconstitutionalitate
26.06.2018
84. L339/04.06.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea literei a) a articolului 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
de Senat
07.10.2019
85. L382/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea art.16 alin.(3) și (4) din Legea nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități la comisii
17.02.2020
86. L385/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități sesizare de
neconstitutionalitate
12.12.2018
87. L482/04.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor adoptat
de Senat
03.07.2019
88. L505/04.09.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(4) al art.1 din Legea nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite adoptata
de Senat
26.02.2020
89. L506/04.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice raport
depus
08.04.2020
90. L560/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative respinsa
de Senat
18.09.2019
91. L568/04.09.2018 Propunere legislativă privind declasificarea unor documente respinsa
de Senat
08.04.2019
92. L601/24.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea ?i desfă?urarea referendumului, precum ?i pentru unele măsuri pentru buna organizare ?i desfă?urare a referendumului na?ional pentru revizuirea Constitu?iei adoptat
de Senat
21.10.2019
93. L680/19.11.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție în reexaminare
22.04.2019
94. L739/17.12.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar pe ordinea de zi
02.03.2020
95. L752/17.12.2018 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate pe ordinea de zi
19.02.2020
96. L78/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice raport
depus
08.04.2020
97. L87/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău respinsa
de Senat
26.11.2019
98. L90/11.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 respins
de Senat
01.04.2019
99. L139/25.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României pe ordinea de zi
26.02.2020
100. L159/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației sesizare de
neconstitutionalitate
02.03.2020
101. L206/06.05.2019 Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputați și senatori, judecători și procurori, personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor, polițiști, funcționari publici cu statut special, funcționari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic și consular al României, membrilor Curții Constituționale și a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România la promulgare
03.02.2020
102. L482/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare sesizare de
neconstitutionalitate
02.04.2020
103. L517/23.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului sesizare de
neconstitutionalitate
01.04.2020
104. L625/11.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane sesizare de
neconstitutionalitate
18.12.2019
105. L626/11.12.2019 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea în anul 2020 sesizare de
neconstitutionalitate
18.12.2019
106. L629/18.12.2019 Proiect de Lege privind unele măsuri fiscal-bugetare ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative sesizare de
neconstitutionalitate
30.12.2019
107. L179/30.03.2020 Propunere legislativă pentru acordarea unor facilități pe teritoriul României sesizare de
neconstitutionalitate
08.04.2020
108. L181/30.03.2020 Propunere legislativă pentru suspendarea rambursării creditelor sesizare de
neconstitutionalitate
08.04.2020
109. L186/06.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilită?i pentru creditele acordate de institu?ii de credit ?i institu?ii financiare nebancare anumitor categorii de debitori sesizare de
neconstitutionalitate
27.04.2020
110. L207/09.04.2020 Propunere legislativă privind prelungirea mandatelor autorită?ilor administra?iei publice locale sesizare de
neconstitutionalitate
27.04.2020

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 5 martie 2021, 5:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro