Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare BP:*/2019

Numar înregistrari gasite: 56
  Numar Titlu Stadiu
1. BP20/06.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile la Senat
11.02.2019
2. BP22/06.02.2019 Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu la Senat
11.02.2019
3. BP40/07.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completareaOrdonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor la Senat
11.02.2019
4. BP44/13.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 și 10 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare la Senat
18.02.2019
5. BP45/13.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții specialede protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale la Senat
18.02.2019
6. BP314/24.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului la Senat
06.05.2019
7. BP335/14.05.2019 Propunere legislativă privind sancționarea dublului standard de calitate a produselor și serviciilor pentru consumatori la Senat
14.05.2019
8. BP392/12.06.2019 Propunere legislativă pentru abrogarea pct.6 de la litera B din Anexa nr.1, precum și pentru compleatrea Anexei nr.2 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 la Senat
18.06.2019
9. BP400/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate la Senat
24.06.2019
10. BP430/26.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea șI completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului la Senat
01.07.2019
11. BP462/27.06.2019 Legea recunoștinței între generații la Senat
01.07.2019
12. BP471/03.07.2019 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii Protectiei Mediului nr.137/1995 la Senat
02.09.2019
13. BP472/03.07.2019 Propunere legislativă pentru asigurarea conditiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spatiului comunitar la Senat
02.09.2019
14. BP491/29.07.2019 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea unor acte normative în materie electorală la Senat
02.09.2019
15. BP492/07.08.2019 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal la Senat
02.09.2019
16. BP497/23.08.2019 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea unor acte normative cu privire la instituirea interdictiei beneficiului la pensie de serviciu pentru persoanele remunerate din fonduri publice condamnate definitiv pentru fapte de coruptie la Senat
02.09.2019
17. BP499/02.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la Senat
04.09.2019
18. BP501/03.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.32 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor la Senat
04.09.2019
19. BP502/04.09.2019 Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spatii publice la Senat
10.09.2019
20. BP503/04.09.2019 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.186/2017 pentru mdificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la Senat
10.09.2019
21. BP524/10.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal la Senat
11.09.2019
22. BP525/11.09.2019 Propunere legislativă privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă la Senat
16.09.2019
23. BP527/11.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.650, din 12 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare si pentru modificarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.866, din 19 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare la Senat
16.09.2019
24. BP528/11.09.2019 Propunere legislativă privind măsuri de punere în aplicare a cerintelor specificate a fi implementate la nivel national de Regulamentului UE nr.910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă si de de abrogare a Directivei 1999/93/CE la Senat
16.09.2019
25. BP529/11.09.2019 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna si/sau Mangalita pentru activitatea de reproducție la Senat
16.09.2019
26. BP530/12.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la Senat
16.09.2019
27. BP532/16.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritătii Electorale Permanente la Senat
18.09.2019
28. BP533/17.09.2019 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Românitătii Balcanice la Senat
18.09.2019
29. BP534/17.09.2019 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Mărtisorului ca zi de sărbătoare natională la Senat
18.09.2019
30. BP559/18.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.18 din Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol la Senat
23.09.2019
31. BP561/18.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Regulamentului Camerei Deputaților la comisii
23.09.2019
32. BP562/18.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la Senat
23.09.2019
33. BP570/18.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia la Senat
23.09.2019
34. BP571/18.09.2019 Propunere legislativă privind completarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la Senat
23.09.2019
35. BP572/23.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă la Senat
24.09.2019
36. BP573/23.09.2019 Propunere legislativă privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților respinsa
24.09.2019
37. BP582/25.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic și completarea Ordonanței de urgență nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice la Senat
01.10.2019
38. BP595/01.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 la Senat
02.10.2019
39. BP596/02.10.2019 Propunere legislativă privind protecția persoanelor cu boli și afecțiuni alergice în România la Senat
08.10.2019
40. BP597/03.10.2019 Propunere legislativă privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților raport
depus
21.10.2019
41. BP633/07.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol la Senat
08.10.2019
42. BP634/07.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii muntelui nr.197/2018 la Senat
08.10.2019
43. BP641/08.10.2019 Propunere legislativă privind completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă la Senat
14.10.2019
44. BP649/11.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
14.10.2019
45. BP650/14.10.2019 Propunere legislativă pentru modifcarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice la Senat
15.10.2019
46. BP651/14.10.2019 Propunere legislativă privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților la comisii
15.10.2019
47. BP661/15.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor la Senat
21.10.2019
48. BP675/18.10.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la Senat
21.10.2019
49. BP677/21.10.2019 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
22.10.2019
50. BP678/21.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii la Senat
22.10.2019
51. BP679/22.10.2019 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Satului Românesc la Senat
22.10.2019
52. BP680/22.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 prind Codul penal la Senat
28.10.2019
53. BP692/22.10.2019 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foștii proprietari la Senat
28.10.2019
54. BP813/25.10.2019 Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de bioinginer medical/bioinginer la Senat
28.10.2019
55. BP818/31.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice la Senat
11.11.2019
56. BP820/04.11.2019 Propunere legislativă pentru modificrea art.36 1 lit.c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritorului și urbanismul la Senat
11.11.2019

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 21 noiembrie 2019, 12:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro