Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: la comisii pentru raport cu termen de depunere raport depasit
Comisia sesizata în fond:

Numar înregistrari gasite: 253
  Numar Titlu Comisia Termen
depunere
raport
1. PL-x 824/06.11.2006 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi Juridică
pt. raport
31.03.2009
2. PL-x 7/05.02.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Juridică
pt. raport
25.10.2007
3. PL-x 609/24.09.2007 Proiect de Lege privind statutul ofițerilor de informații Juridică
Apărare
pt. raport
23.10.2007
4. PL-x 718/29.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Industrii
Juridică
Transport
pt. raport
27.11.2007
5. Pl-x 868/10.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București Învățământ
Juridică
pt. raport
10.06.2015
6. PL-x 242/05.05.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor Juridică
pt. raport
21.05.2009
7. PL-x 118/18.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2008 pentru modificarea art.111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Juridică
Transport
pt. raport
17.03.2009
8. PL-x 245/29.04.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2009 pentru completarea art.103 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Juridică
Transport
pt. raport
28.05.2009
9. Pl-x 433/21.09.2009 Propunere legislativă de modificare și completare a art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Juridică
pt. raport
11.03.2013
10. Pl-x 442/21.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare Administrație
Juridică
pt. raport
04.03.2013
11. PL-x 575/04.11.2009 Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcția infrastructurii de transport Buget
Juridică
pt. raport
02.04.2013
12. Pl-x 654/14.12.2009 Propunere legislativă privind regimul juridic al patrimoniului sindical din România Juridică
pt. raport
04.02.2010
13. PL-x 686/16.12.2009 Proiect de Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în București, zona "Parcul Tineretului" Juridică
pt. raport
04.02.2010
14. PL-x 52/01.03.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004 Juridică
Revoluționari
pt. raport
15.05.2013
15. PL-x 105/29.03.2010 Proiect de Lege privind insolvența persoanelor fizice Juridică
pt. raport
22.04.2010
16. Pl-x 288/03.05.2010 Propunere legislativă privind insolvența persoanelor fizice Juridică
pt. raport
27.05.2010
17. PL-x 445/06.09.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România Industrii
Juridică
pt. raport
02.04.2013
18. Pl-x 505/21.09.2010 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez și înființarea Ordinului Geodezilor din România Juridică
pt. raport
19.03.2013
19. Pl-x 581/18.10.2010 Propunere legislativă privind organizarea activității de lobby Juridică
pt. raport
01.02.2014
20. PL-x 592/25.10.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale Buget
Juridică
pt. raport
22.11.2010
21. PL-x 593/25.10.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2010 privind eșalonarea plății indemnizațiilor prevăzute de Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 Juridică
Revoluționari
pt. raport
05.03.2013
22. PL-x 634/02.11.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, și pentru suspendarea aplicării unor dispoziții din titlul VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Juridică
pt. raport
22.11.2010
23. Pl-x 647/02.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 Juridică
pt. raport
24.11.2010
24. Pl-x 744/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.24 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Agricultură
Juridică
pt. raport
17.06.2014
25. Pl-x 749/29.11.2010 Propunere legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinație agricolă aferente activelor achiziționate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii Agricultură
Juridică
pt. raport
24.06.2013
26. Pl-x 795/29.11.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătotii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 Juridică
Revoluționari
pt. raport
29.04.2013
27. PL-x 108/16.03.2011 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice Agricultură
Juridică
pt. raport
26.03.2013
28. PL-x 244/09.05.2011 Proiect de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor regimului totalitar comunist Juridică
pt. raport
07.06.2011
29. PL-x 341/16.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.5 din Legea nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 Juridică
pt. raport
14.06.2011
30. PL-x 455/27.06.2011 Proiect de Lege privind transformarea unui teren din fondul forestier proprietate publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Neamț, în vederea realizării obiectivului de investiții "Protecție și consolidare infrastructură, calibrare albie și apărări pe maluri pod b.a. pe Dj 207C peste Siret km 6+075, localitatea Ion Creangă" Agricultură
Juridică
pt. raport
04.03.2013
31. PL-x 584/07.11.2011 Proiect de Lege privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare Agricultură
Juridică
pt. raport
30.11.2011
32. PL-x 680/28.11.2011 Proiect de Lege pentru abrogarea art.74 1 din Codul penal Juridică
pt. raport
01.04.2014
33. PL-x 738/05.12.2011 Proiect de Lege privind asigurarea ordinii și liniștii publice Juridică
Apărare
pt. raport
 
34. PL-x 739/05.12.2011 Proiect de Lege privind reglementarea activităților de lobby în România Juridică
pt. raport
28.12.2011
35. PL-x 47/10.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Economică
Juridică
pt. raport
 
36. PL-x 63/10.04.2012 Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical cu terț donator Sănătate
Juridică
pt. raport
25.04.2012
37. PL-x 72/10.04.2012 Proiect de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite Juridică
pt. raport
02.10.2012
38. PL-x 394/01.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 Cultură
Juridică
pt. raport
 
39. PL-x 395/01.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe Cultură
Juridică
pt. raport
18.10.2012
40. Pl-x 435/15.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei Economică
Juridică
pt. raport
31.10.2012
41. Pl-x 467/12.11.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Codului Penal al României din 21 iunie 1986, republicat, cu modificările și completările ulterioare Juridică
pt. raport
01.04.2014
42. PL-x 37/18.02.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, precum și pentru modificarea art.II din Legea nr.115/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator Juridică
pt. raport
03.07.2013
43. PL-x 105/02.04.2013 Proiect de Lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociații, fundații și cultele recunoscute de lege Buget
Muncă
Juridică
pt. raport
18.04.2013
44. PL-x 125/07.05.2013 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public și, respectiv, în domeniul privat al statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Băncii Naționale a României Administrație
Juridică
pt. raport
28.05.2013
45. PL-x 141/20.05.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Memorandumului de Înțelegere încheiat între statul român și The Rompetrol Group N.V. semnat la București la 15 februarie 2013 Economică
Juridică
pt. raport
11.02.2014
46. PL-x 160/27.05.2013 Proiect de Lege privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Crișan și Maliuc, județul Tulcea și în administrarea consiliilor locale ale acestora Juridică
Mediu
pt. raport
11.06.2013
47. PL-x 185/05.06.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Industrii
Juridică
pt. raport
05.06.2014
48. Pl-x 192/05.06.2013 Propunere legislativă privind moratoriul pentru amânarea executării silite a cetățenilor persoane fizice din imobile cu destinație de locuință Juridică
pt. raport
18.06.2013
49. Pl-x 210/17.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 Juridică
pt. raport
17.06.2014
50. PL-x 264/02.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Economică
Juridică
pt. raport
17.09.2013
51. PL-x 275/09.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative-teritoriale Administrație
Juridică
pt. raport
17.09.2013
52. Pl-x 288/17.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2012 privind medierea și organizarea profesiei de mediator Juridică
pt. raport
08.10.2013
53. Pl-x 292/17.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România Juridică
pt. raport
08.10.2013
54. Pl-x 296/17.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Agricultură
Juridică
pt. raport
08.10.2013
55. PL-x 337/07.10.2013 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor , precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism Buget
Juridică
pt. raport
27.05.2015
56. Pl-x 362/07.10.2013 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.3 și a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare Agricultură
Juridică
pt. raport
20.10.2015
57. PL-x 394/28.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru Juridică
pt. raport
05.11.2013
58. PL-x 395/28.10.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2013 pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Administrație
Juridică
pt. raport
 
59. Pl-x 452/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului Juridică
pt. raport
14.05.2014
60. PL-x 457/11.11.2013 Proiect de Lege privind parteneriatul public-privat Industrii
Juridică
pt. raport
16.06.2015
61. PL-x 462/11.11.2013 Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical Sănătate
Juridică
pt. raport
28.11.2013
62. Pl-x 471/11.11.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluție române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 Juridică
pt. raport
05.12.2013
63. PL-x 497/15.11.2013 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe exercitate de unele ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a unor măsuri de reformă privind administrația publică Juridică
pt. raport
01.06.2014
64. PL-x 548/02.12.2013 Proiect de Lege privind stabilirea plății unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvârșirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945 Muncă
Juridică
pt. raport
16.06.2014
65. Pl-x 565/02.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor Juridică
Statut
pt. raport
02.02.2015
66. Pl-x 600/16.12.2013 Propunere legislativă de modificarea a Ordonanței de urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice Juridică
Transport
pt. raport
17.02.2014
67. Pl-x 605/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator Juridică
pt. raport
17.02.2014
68. Pl-x 614/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice Juridică
Transport
pt. raport
17.02.2014
69. Pl-x 615/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice Juridică
Transport
pt. raport
17.02.2014
70. Pl-x 625/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare Juridică
Transport
pt. raport
17.02.2014
71. Pl-x 635/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice Juridică
Transport
pt. raport
17.02.2014
72. PL-x 672/23.12.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori Juridică
pt. raport
27.02.2014
73. Pl-x 684/23.12.2013 Propunere legislativă privind falimentul persoanelor fizice Juridică
pt. raport
27.02.2014
74. Pl-x 21/10.02.2014 Propunere legislativă privind unele măsuri de efectuare a reținerilor din veniturile obținute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii Juridică
pt. raport
18.03.2015
75. PL-x 69/24.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor Muncă
Juridică
pt. raport
 
76. PL-x 96/03.03.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar Juridică
pt. raport
17.03.2014
77. Pl-x 105/03.03.2014 Propunere legislativă pentru completarea prevederilor art.199 din Codul de procedură penală Juridică
pt. raport
20.03.2014
78. PL-x 110/10.03.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Juridică
Transport
pt. raport
20.03.2014
79. PL-x 140/31.03.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru implementarea altor acte normative Juridică
pt. raport
10.04.2014
80. PL-x 142/31.03.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2013 privind măsurile necesare pentru funcționarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare și din centrele de reținere și arestare preventive, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei functionari a instanțelor pe durata desfășurării activității acestor comisii Juridică
pt. raport
10.04.2014
81. Pl-x 143/31.03.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România Juridică
pt. raport
24.04.2014
82. PL-x 145/31.03.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.51 din Legea 29/2000 privind sistemul national de decorații al României Cultură
Juridică
pt. raport
24.04.2014
83. Pl-x 154/01.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.40 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor Juridică
Statut
pt. raport
03.02.2015
84. Pl-x 155/01.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor Juridică
Statut
pt. raport
03.02.2015
85. Pl-x 156/01.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor Juridică
Statut
pt. raport
03.02.2015
86. Pl-x 157/01.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea articolului 29 din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor Juridică
Statut
pt. raport
03.02.2015
87. Pl-x 158/01.04.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată Juridică
Statut
pt. raport
03.02.2015
88. PL-x 162/07.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice Agricultură
Juridică
pt. raport
17.04.2014
89. PL-x 194/14.04.2014 Proiect de Lege pentru conferirea titlului onorific de "Martir și Erou al Națiunii Române" lui Avram Iancu, pentru viață închinată și jertfită spre propășirea neamului românesc Cultură
Juridică
pt. raport
04.06.2015
90. Pl-x 210/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare Nr.7/1996 Administrație
Juridică
pt. raport
 
91. Pl-x 219/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) și (5) al art.90 din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici Administrație
Muncă
Juridică
pt. raport
15.05.2014
92. Pl-x 225/28.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Industrii
Juridică
Transport
pt. raport
 
93. Pl-x 229/28.04.2014 Propunere legislativă privind întreținerea terenurilor intravilane ce fac obiectul proprietății particularilor Administrație
Juridică
pt. raport
29.05.2014
94. PL-x 250/05.05.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.186/2013 privind constiuirea și funcționarea parcurilor industriale Industrii
Juridică
pt. raport
16.09.2015
95. Pl-x 282/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Industrii
Juridică
Transport
pt. raport
 
96. Pl-x 287/10.06.2014 Propunere legislativă privind amânarea executării silite a persoanelor fizice care au accesat credite în franci elvețieni Buget
Juridică
pt. raport
04.09.2014
97. PL-x 291/10.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.752 din 27 decembrie 2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române Învățământ
Juridică
pt. raport
 
98. PL-x 293/10.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Administrație
Juridică
pt. raport
 
99. Pl-x 302/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.4 din Legea recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004 Juridică
pt. raport
04.09.2014
100. Pl-x 310/10.06.2014 Propunere legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploatațiilor miniere Berbești-Alunu din domeniul public al Statului și în administarea Societății Naționale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea Industrii
Juridică
pt. raport
04.09.2014
101. Pl-x 312/10.06.2014 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă Juridică
pt. raport
04.09.2014
102. Pl-x 314/10.06.2014 Propunere legislativă privind completarea Art.118 al Ordonanței de Urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice Industrii
Juridică
Transport
pt. raport
 
103. Pl-x 315/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică Juridică
pt. raport
04.09.2014
104. PL-x 318/16.06.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii Administrație
Juridică
pt. raport
04.09.2014
105. PL-x 323/16.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Juridică
pt. raport
11.09.2014
106. Pl-x 333/23.06.2014 Propunere legislativă pentru recunoașterea delfinilor drept persoane non-umane Juridică
pt. raport
 
107. Pl-x 334/23.06.2014 Propunere legislativă privind reglementarea serviciilor prestate de către furnizorii de energie către populație Industrii
Juridică
pt. raport
 
108. PL-x 337/23.06.2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori Buget
Juridică
pt. raport
 
109. PL-x 345/23.06.2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori Buget
Juridică
pt. raport
 
110. PL-x 370/02.09.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale Buget
Juridică
pt. raport
22.12.2014
111. PL-x 380/02.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Industrii
Administrație
Juridică
pt. raport
 
112. Pl-x 386/02.09.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996 Administrație
Juridică
pt. raport
30.11.2015
113. PL-x 391/02.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal Juridică
pt. raport
11.09.2014
114. PL-x 393/08.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative Administrație
Juridică
pt. raport
17.09.2014
115. PL-x 403/08.09.2014 Lege cadru privind statutul cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul României Juridică
Politică externă
pt. raport
23.09.2014
116. Pl-x 415/16.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor și a Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială Juridică
Statut
pt. raport
03.02.2015
117. PL-x 465/08.10.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Industrii
Juridică
pt. raport
23.10.2014
118. PL-x 471/08.10.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Agricultură
Juridică
Mediu
pt. raport
23.10.2014
119. PL-x 473/08.10.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal Juridică
pt. raport
23.10.2014
120. PL-x 479/08.10.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2014 privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice și de echilibrare a Sistemului electroenergetic national, prin construirea și operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 MW Industrii
Agricultură
Juridică
pt. raport
28.10.2014
121. PL-x 487/08.10.2014 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.96 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Juridică
pt. raport
28.10.2014
122. PL-x 498/02.12.2014 Proiect de Lege privind modificarea art.2 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice Juridică
pt. raport
11.12.2014
123. Pl-x 510/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România si pentru completarea art.4 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Agricultură
Juridică
pt. raport
16.12.2014
124. PL-x 513/02.12.2014 Proiectul Legii de completare a Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 Juridică
pt. raport
18.12.2014
125. PL-x 514/02.12.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică Juridică
pt. raport
18.12.2014
126. Pl-x 516/02.12.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, respective a diapozițiilor art.39 din Legea 51/1995 privind profesia de avocat Juridică
pt. raport
18.12.2014
127. Pl-x 527/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție Juridică
pt. raport
18.12.2014
128. Pl-x 532/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor Juridică
Statut
pt. raport
02.03.2015
129. PL-x 555/08.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România Muncă
Juridică
Apărare
pt. raport
30.12.2014
130. PL-x 556/08.12.2014 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului national și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice Administrație
Juridică
pt. raport
30.12.2014
131. PL-x 557/08.12.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.20 din Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare Drepturile omului
Juridică
pt. raport
30.12.2014
132. Pl-x 563/08.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal Juridică
pt. raport
30.12.2014
133. Pl-x 564/08.12.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 60 indice 1, alineat 1, litera e din Legea 192 din 2006 Juridică
pt. raport
30.12.2014
134. PL-x 587/15.12.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal Juridică
pt. raport
10.02.2015
135. Pl-x 588/15.12.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia Juridică
pt. raport
10.02.2015
136. Pl-x 592/15.12.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopției Juridică
pt. raport
02.11.2015
137. Pl-x 601/19.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Industrii
Juridică
Transport
pt. raport
04.02.2015
138. Pl-x 602/19.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea dispozițiilor Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici Administrație
Juridică
pt. raport
04.02.2015
139. PL-x 25/09.02.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2014 privind modificarea unor acte normative și pentru aprobarea plății cotizației anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) Buget
Administrație
Juridică
pt. raport
19.02.2015
140. PL-x 29/09.02.2015 Proiect de Lege privind incubatoarelor de afaceri Industrii
Juridică
pt. raport
16.02.2015
141. Pl-x 31/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Industrii
Juridică
Transport
pt. raport
19.02.2015
142. PL-x 37/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Industrii
Juridică
Transport
pt. raport
23.02.2015
143. PL-x 57/16.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C -S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Buget
Juridică
pt. raport
10.06.2015
144. Pl-x 85/25.02.2015 Propunere legislativă pentru constituirea, organizarea și funcționarea Corpului experților și evaluatorilor tehnici auto din România Juridică
Transport
pt. raport
11.03.2015
145. Pl-x 104/02.03.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.587 din Codul de Procedură Penală Juridică
pt. raport
11.03.2015
146. Pl-x 107/02.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică Juridică
pt. raport
11.03.2015
147. Pl-x 108/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Industrii
Juridică
Transport
pt. raport
11.03.2015
148. Pl-x 109/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.109 alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Industrii
Juridică
Transport
pt. raport
11.03.2015
149. PL-x 122/02.03.2015 Proiect de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative Juridică
pt. raport
17.03.2015
150. PL-x 129/02.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea unor acte normative Muncă
Juridică
pt. raport
17.03.2015
151. Pl-x 140/02.03.2015 Propunere legislativă privind interzicerea steagurilor cu caracter etnic Administrație
Juridică
pt. raport
17.03.2015
152. Pl-x 142/02.03.2015 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.506/3004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările și completările ulterioare Juridică
Tehnologia informației
pt. raport
17.03.2015
153. Pl-x 144/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea șI completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator Juridică
pt. raport
17.03.2015
154. Pl-x 149/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară Juridică
pt. raport
17.03.2015
155. Pl-x 150/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală Juridică
pt. raport
17.03.2015
156. Pl-x 152/02.03.2015 Propunere legislativă privind interzicerea autonomiei teritoriale și a oricărei forme de secesionism Juridică
pt. raport
17.03.2015
157. Pl-x 158/02.03.2015 Propunere legislativă legislativă privind grațierea unor pedepse privative de libertate Juridică
pt. raport
17.03.2015
158. PL-x 180/04.03.2015 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea formelor istorice asociative de proprietate Agricultură
Juridică
pt. raport
19.03.2015
159. PL-x 194/09.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului Muncă
Juridică
pt. raport
26.03.2015
160. Pl-x 214/09.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal Juridică
pt. raport
26.03.2015
161. Pl-x 217/09.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal Juridică
pt. raport
26.03.2015
162. Pl-x 218/09.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal Juridică
pt. raport
26.03.2015
163. Pl-x 219/09.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă Juridică
pt. raport
26.03.2015
164. Pl-x 220/09.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.17 și 25 din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor (republicată în 30 aprilie 2014), în sensul de a interzice folosirea animalelor sălbatice în circuri Agricultură
Juridică
pt. raport
26.03.2015
165. Pl-x 228/11.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 58 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative Juridică
pt. raport
24.03.2015
166. Pl-x 231/11.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial Juridică
pt. raport
24.03.2015
167. Pl-x 233/11.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Juridică
pt. raport
24.03.2015
168. PL-x 239/16.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 Juridică
pt. raport
26.03.2015
169. Pl-x 255/16.03.2015 Propunere legislativă de modificare și completare a Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și al altor acte normative Juridică
pt. raport
02.04.2015
170. Pl-x 259/16.03.2015 Legea traducătorilor și interpreților Juridică
pt. raport
02.04.2015
171. PL-x 267/23.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Juridică
pt. raport
07.04.2015
172. PL-x 282/23.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2015 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 Juridică
pt. raport
09.04.2015
173. Pl-x 289/23.03.2015 Propunere legislativă pentru interpretarea art. 175 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în sensul includerii în categoria funcționarilor publici, în înțelesul Codului penal, a parlamentarilor și a Președintelui României Juridică
pt. raport
09.04.2015
174. Pl-x 291/23.03.2015 Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea Statului și administrate de Societatea Națională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea Administrație
Juridică
pt. raport
09.04.2015
175. Pl-x 296/23.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice Industrii
Juridică
Transport
pt. raport
09.04.2015
176. Pl-x 309/25.03.2015 Propunere legislativă pentru mdificarea alin.(2) al art.25 din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Juridică
pt. raport
27.04.2015
177. Pl-x 310/25.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Juridică
pt. raport
27.04.2015
178. PL-x 333/01.04.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.301 și art.308 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal Juridică
pt. raport
16.04.2015
179. PL-x 334/01.04.2015 Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere Agricultură
Juridică
pt. raport
16.04.2015
180. Pl-x 359/20.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal Juridică
pt. raport
07.05.2015
181. PL-x 368/27.04.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de servicii Industrii
Juridică
pt. raport
14.05.2015
182. Pl-x 390/04.05.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Juridică
pt. raport
19.05.2015
183. Pl-x 391/04.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind noul Cod penal Juridică
pt. raport
19.05.2015
184. Pl-x 392/04.05.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Juridică
pt. raport
19.05.2015
185. Pl-x 398/06.05.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.135/2010 privind Noul Cod de Procedură Penală, publicată în Monitorul Oficial nr.486 din 15 iulie, în vigoare din 1 februarie 2014 Juridică
pt. raport
19.05.2015
186. PL-x 406/13.05.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Juridică
pt. raport
03.06.2015
187. PL-x 408/13.05.2015 Proiect de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Agricultură
Juridică
pt. raport
03.06.2015
188. PL-x 409/13.05.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Juridică
pt. raport
03.06.2015
189. Pl-x 414/18.05.2015 Propunere legislativă privind modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice Agricultură
Juridică
pt. raport
09.06.2015
190. PL-x 417/18.05.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Agricultură
Juridică
Mediu
pt. raport
11.06.2015
191. Pl-x 419/18.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice Industrii
Juridică
Transport
pt. raport
11.06.2015
192. PL-x 456/15.06.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2015 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate Buget
Juridică
pt. raport
23.06.2015
193. PL-x 463/15.06.2015 Proiect de Lege privind achizițiile publice verzi Juridică
Mediu
pt. raport
11.11.2015
194. PL-x 474/17.06.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.10/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Economică
Juridică
pt. raport
26.06.2015
195. Pl-x 482/17.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Art.48, alin.(1) și (2) din Legea nr.67/2004 din 25 martie (Republicată) pentru alegerea autorităților administrației publice locale Administrație
Juridică
pt. raport
02.09.2015
196. Pl-x 485/17.06.2015 Propunere legislativă privind răspunderea ministerială Juridică
pt. raport
02.09.2015
197. Pl-x 501/22.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare Drepturile omului
Juridică
pt. raport
09.09.2015
198. Pl-x 503/22.06.2015 Propunere legislativă privind asociațiile de elevi Juridică
pt. raport
09.09.2015
199. Pl-x 504/22.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Industrii
Juridică
Transport
pt. raport
09.09.2015
200. Pl-x 525/29.06.2015 Propunere legislativă privind recuperarea datoriilor istorice ale unor state față de România Juridică
pt. raport
16.09.2015
201. PL-x 526/30.06.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Juridică
pt. raport
14.09.2015
202. PL-x 547/01.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.82 alin.(1) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Juridică
pt. raport
22.09.2015
203. Pl-x 553/01.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Agricultură
Juridică
pt. raport
 
204. PL-x 554/01.09.2015 Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale Buget
Juridică
pt. raport
22.09.2015
205. PL-x 555/01.09.2015 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Juridică
pt. raport
22.09.2015
206. PL-x 557/01.09.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.20 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Agricultură
Juridică
pt. raport
 
207. Pl-x 558/01.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea Art.574 al Legii nr.135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală Juridică
pt. raport
22.09.2015
208. Pl-x 572/09.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Industrii
Juridică
Transport
pt. raport
28.09.2015
209. Pl-x 574/09.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal Juridică
pt. raport
28.09.2015
210. PL-x 579/09.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și complearea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții Administrație
Juridică
pt. raport
02.10.2015
211. Pl-x 584/09.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările și completările ulterioare, republicată Juridică
pt. raport
02.10.2015
212. Pl-x 587/09.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea unor prevederi ale Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare Juridică
pt. raport
02.10.2015
213. PL-x 610/23.09.2015 Proiect de Lege privind regimul deținerii și utilizării armamentului din dotare și operațiunile cu arme și muniții în sistemul administrației penitenciare Juridică
Apărare
pt. raport
13.10.2015
214. PL-x 633/30.09.2015 Proiect de Lege privind conflictele de muncă Muncă
Juridică
pt. raport
20.10.2015
215. PL-x 643/07.10.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranță rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări Juridică
Transport
pt. raport
15.10.2015
216. PL-x 649/12.10.2015 Proiect de Lege privind promovarea demnității umane și toleranței față de diferențele de grup Drepturile omului
Juridică
pt. raport
29.10.2015
217. Pl-x 650/12.10.2015 Propunere legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov, județul Brașov,în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului " Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav" Agricultură
Juridică
pt. raport
03.11.2015
218. Pl-x 651/12.10.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal Juridică
pt. raport
03.11.2015
219. Pl-x 653/13.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea anexelor nr.1 și 2 la Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Juridică
pt. raport
23.11.2015
220. Pl-x 663/19.10.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Administrație
Juridică
pt. raport
19.11.2015
221. PL-x 665/19.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală Juridică
pt. raport
29.10.2015
222. PL-x 673/19.10.2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Agricultură
Juridică
pt. raport
11.11.2015
223. PL-x 681/19.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Administrație
Juridică
pt. raport
03.11.2015
224. PL-x 694/19.10.2015 Proiect de Lege privind reglementarea creanțelor cesionate Buget
Juridică
pt. raport
11.11.2015
225. Pl-x 701/19.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal Juridică
pt. raport
11.11.2015
226. Pl-x 711/21.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ Juridică
pt. raport
02.12.2015
227. PL-x 718/26.10.2015 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul Național Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești Juridică
pt. raport
03.11.2015
228. PL-x 721/26.10.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 Juridică
pt. raport
19.11.2015
229. PL-x 725/26.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2015 pentru modificarea alin.(6) al art.92 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 Juridică
pt. raport
17.11.2015
230. Pl-x 733/26.10.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.17/07/03/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Agricultură
Juridică
pt. raport
19.11.2015
231. Pl-x 747/28.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolelor (3), (97), (98), (103) și (104) din Legea 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare Administrație
Juridică
pt. raport
24.11.2015
232. Pl-x 748/28.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.333 din 17 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare Administrație
Juridică
pt. raport
24.11.2015
233. Pl-x 749/28.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 76 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale Administrație
Juridică
pt. raport
24.11.2015
234. Pl-x 752/28.10.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.382 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil Juridică
pt. raport
24.11.2015
235. Pl-x 775/04.11.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.36 alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale Administrație
Juridică
pt. raport
16.12.2015
236. Pl-x 776/04.11.2015 Propunere legislativă pentru respectarea utilizării limbii române ca limbă oficială a statului român Administrație
Juridică
pt. raport
16.12.2015
237. PL-x 781/04.11.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți Industrii
Juridică
pt. raport
12.11.2015
238. PL-x 782/04.11.2015 Proiect de Lege privind sistmul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților Muncă
Juridică
pt. raport
03.12.2015
239. PL-x 784/04.11.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România Juridică
pt. raport
03.12.2015
240. Pl-x 789/04.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 309 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal Juridică
pt. raport
03.12.2015
241. Pl-x 790/04.11.2015 Propunere legislativă privind declararea Zilei de 4 Iunie Ziua Trianonului și a luptei împotriva asupririi maghiare Cultură
Juridică
pt. raport
03.12.2015
242. Pl-x 792/04.11.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului Muncă
Juridică
pt. raport
03.12.2015
243. PL-x 812/16.11.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amanințărilor la adresa securității naționale Juridică
Apărare
Transport
pt. raport
03.12.2015
244. PL-x 814/16.11.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.75 alin.(2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventă Juridică
pt. raport
09.12.2015
245. Pl-x 815/16.11.2015 Propunere legislativă privind modificarea prevederilor art.6, alin.(2), lit.f și art.15, alin.(2) și alin (3) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații Juridică
pt. raport
09.12.2015
246. PL-x 816/16.11.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/19901 societăților și reglementarea echivalării funcțiilor Economică
Juridică
pt. raport
09.12.2015
247. Pl-x 818/16.11.2015 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de mediator Juridică
pt. raport
09.12.2015
248. PL-x 825/25.11.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului Juridică
Mediu
pt. raport
10.12.2015
249. PL-x 830/25.11.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, precum și a altor acte normative Buget
Muncă
Juridică
pt. raport
10.12.2015
250. PL-x 831/25.11.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic Agricultură
Juridică
Mediu
pt. raport
17.12.2015
251. Pl-x 837/25.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Agricultură
Juridică
Mediu
pt. raport
17.12.2015
252. PL-x 843/25.11.2015 Proiect de Lege privind sediul electronic al operatorilor economici Juridică
Tehnologia informației
pt. raport
17.12.2015
253. Pl-x 852/25.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare Administrație
Juridică
pt. raport
17.12.2015