Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: la comisii pentru raport cu termen de depunere raport depasit
Comisia sesizata în fond:

Numar înregistrari gasite: 227
  Numar Titlu Comisia Termen
depunere
raport
1. PL-x 824/06.11.2006 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi Juridică
pt. raport
31.03.2009
2. PL-x 7/05.02.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Juridică
pt. raport
25.10.2007
3. PL-x 609/24.09.2007 Proiect de Lege privind statutul ofițerilor de informații Juridică
Apărare
pt. raport
23.10.2007
4. PL-x 718/29.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Industrii
Juridică
Transport
pt. raport
27.11.2007
5. Pl-x 868/10.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București Învățământ
Juridică
pt. raport
10.06.2015
6. PL-x 242/05.05.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor Juridică
pt. raport
21.05.2009
7. PL-x 118/18.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2008 pentru modificarea art.111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Juridică
Transport
pt. raport
17.03.2009
8. PL-x 245/29.04.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2009 pentru completarea art.103 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Juridică
Transport
pt. raport
28.05.2009
9. Pl-x 433/21.09.2009 Propunere legislativă de modificare și completare a art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Juridică
pt. raport
11.03.2013
10. Pl-x 442/21.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare Administrație
Juridică
pt. raport
04.03.2013
11. PL-x 575/04.11.2009 Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcția infrastructurii de transport Buget
Juridică
pt. raport
02.04.2013
12. Pl-x 654/14.12.2009 Propunere legislativă privind regimul juridic al patrimoniului sindical din România Juridică
pt. raport
04.02.2010
13. PL-x 686/16.12.2009 Proiect de Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în București, zona "Parcul Tineretului" Juridică
pt. raport
04.02.2010
14. PL-x 52/01.03.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004 Juridică
Revoluționari
pt. raport
15.05.2013
15. PL-x 105/29.03.2010 Proiect de Lege privind insolvența persoanelor fizice Juridică
pt. raport
22.04.2010
16. Pl-x 288/03.05.2010 Propunere legislativă privind insolvența persoanelor fizice Juridică
pt. raport
27.05.2010
17. PL-x 445/06.09.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România Industrii
Juridică
pt. raport
02.04.2013
18. Pl-x 505/21.09.2010 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez și înființarea Ordinului Geodezilor din România Juridică
pt. raport
19.03.2013
19. Pl-x 581/18.10.2010 Propunere legislativă privind organizarea activității de lobby Juridică
pt. raport
01.02.2014
20. PL-x 592/25.10.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale Buget
Juridică
pt. raport
22.11.2010
21. PL-x 593/25.10.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2010 privind eșalonarea plății indemnizațiilor prevăzute de Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 Juridică
Revoluționari
pt. raport
05.03.2013
22. PL-x 634/02.11.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, și pentru suspendarea aplicării unor dispoziții din titlul VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Juridică
pt. raport
22.11.2010
23. Pl-x 647/02.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 Juridică
pt. raport
24.11.2010
24. Pl-x 749/29.11.2010 Propunere legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinație agricolă aferente activelor achiziționate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii Agricultură
Juridică
pt. raport
25.03.2016
25. Pl-x 795/29.11.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătotii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 Juridică
Revoluționari
pt. raport
29.04.2013
26. PL-x 244/09.05.2011 Proiect de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor regimului totalitar comunist Juridică
pt. raport
07.06.2011
27. PL-x 341/16.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.5 din Legea nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 Juridică
pt. raport
14.06.2011
28. PL-x 455/27.06.2011 Proiect de Lege privind transformarea unui teren din fondul forestier proprietate publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Neamț, în vederea realizării obiectivului de investiții "Protecție și consolidare infrastructură, calibrare albie și apărări pe maluri pod b.a. pe Dj 207C peste Siret km 6+075, localitatea Ion Creangă" Agricultură
Juridică
pt. raport
04.03.2013
29. PL-x 680/28.11.2011 Proiect de Lege pentru abrogarea art.74 1 din Codul penal Juridică
pt. raport
01.04.2014
30. PL-x 738/05.12.2011 Proiect de Lege privind asigurarea ordinii și liniștii publice Juridică
Apărare
pt. raport
 
31. PL-x 739/05.12.2011 Proiect de Lege privind reglementarea activităților de lobby în România Juridică
pt. raport
28.12.2011
32. PL-x 394/01.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 Cultură
Juridică
pt. raport
 
33. PL-x 395/01.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe Cultură
Juridică
pt. raport
18.10.2012
34. Pl-x 435/15.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei Economică
Juridică
pt. raport
31.10.2012
35. PL-x 37/18.02.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, precum și pentru modificarea art.II din Legea nr.115/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator Juridică
pt. raport
03.07.2013
36. PL-x 105/02.04.2013 Proiect de Lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociații, fundații și cultele recunoscute de lege Buget
Muncă
Juridică
pt. raport
18.04.2013
37. PL-x 160/27.05.2013 Proiect de Lege privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Crișan și Maliuc, județul Tulcea și în administrarea consiliilor locale ale acestora Juridică
Mediu
pt. raport
11.06.2013
38. Pl-x 192/05.06.2013 Propunere legislativă privind moratoriul pentru amânarea executării silite a cetățenilor persoane fizice din imobile cu destinație de locuință Juridică
pt. raport
18.06.2013
39. PL-x 264/02.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Economică
Juridică
pt. raport
17.09.2013
40. Pl-x 288/17.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2012 privind medierea și organizarea profesiei de mediator Juridică
pt. raport
08.10.2013
41. Pl-x 292/17.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România Juridică
pt. raport
08.10.2013
42. Pl-x 296/17.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Agricultură
Juridică
pt. raport
08.10.2013
43. PL-x 337/07.10.2013 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor , precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism Buget
Juridică
pt. raport
27.05.2015
44. PL-x 394/28.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru Juridică
pt. raport
05.11.2013
45. PL-x 457/11.11.2013 Proiect de Lege privind parteneriatul public-privat Industrii
Juridică
pt. raport
16.06.2015
46. PL-x 462/11.11.2013 Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical Sănătate
Juridică
pt. raport
28.11.2013
47. Pl-x 471/11.11.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluție române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 Juridică
pt. raport
05.12.2013
48. PL-x 497/15.11.2013 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe exercitate de unele ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a unor măsuri de reformă privind administrația publică Juridică
pt. raport
01.06.2014
49. Pl-x 565/02.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor Juridică
Statut
pt. raport
02.02.2015
50. Pl-x 605/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator Juridică
pt. raport
17.02.2014
51. PL-x 672/23.12.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori Juridică
pt. raport
27.02.2014
52. Pl-x 684/23.12.2013 Propunere legislativă privind falimentul persoanelor fizice Juridică
pt. raport
27.02.2014
53. Pl-x 21/10.02.2014 Propunere legislativă privind unele măsuri de efectuare a reținerilor din veniturile obținute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii Juridică
pt. raport
18.03.2015
54. PL-x 69/24.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor Muncă
Juridică
pt. raport
 
55. PL-x 96/03.03.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar Juridică
pt. raport
17.03.2014
56. Pl-x 154/01.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.40 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor Juridică
Statut
pt. raport
03.02.2015
57. Pl-x 155/01.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor Juridică
Statut
pt. raport
03.02.2015
58. Pl-x 156/01.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor Juridică
Statut
pt. raport
03.02.2015
59. Pl-x 157/01.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea articolului 29 din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor Juridică
Statut
pt. raport
03.02.2015
60. Pl-x 158/01.04.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată Juridică
Statut
pt. raport
03.02.2015
61. PL-x 162/07.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice Agricultură
Juridică
pt. raport
17.04.2014
62. PL-x 194/14.04.2014 Proiect de Lege pentru conferirea titlului onorific de "Martir și Erou al Națiunii Române" lui Avram Iancu, pentru viață închinată și jertfită spre propășirea neamului românesc Cultură
Juridică
pt. raport
04.06.2015
63. Pl-x 210/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare Nr.7/1996 Administrație
Juridică
pt. raport
 
64. PL-x 250/05.05.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.186/2013 privind constiuirea și funcționarea parcurilor industriale Industrii
Juridică
pt. raport
16.09.2015
65. Pl-x 285/10.06.2014 Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului și administrarea autorității publice centrale în proprietatea privată a autorităților administrației publice locale Juridică
pt. raport
23.12.2015
66. Pl-x 287/10.06.2014 Propunere legislativă privind amânarea executării silite a persoanelor fizice care au accesat credite în franci elvețieni Buget
Juridică
pt. raport
04.09.2014
67. PL-x 291/10.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.752 din 27 decembrie 2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române Învățământ
Juridică
pt. raport
 
68. Pl-x 302/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.4 din Legea recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004 Juridică
pt. raport
04.09.2014
69. Pl-x 312/10.06.2014 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă Juridică
pt. raport
04.09.2014
70. Pl-x 315/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică Juridică
pt. raport
04.09.2014
71. PL-x 318/16.06.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii Administrație
Juridică
pt. raport
04.09.2014
72. Pl-x 333/23.06.2014 Propunere legislativă pentru recunoașterea delfinilor drept persoane non-umane Juridică
pt. raport
 
73. Pl-x 334/23.06.2014 Propunere legislativă privind reglementarea serviciilor prestate de către furnizorii de energie către populație Industrii
Juridică
pt. raport
25.03.2016
74. PL-x 337/23.06.2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori Buget
Juridică
pt. raport
 
75. PL-x 345/23.06.2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori Buget
Juridică
pt. raport
 
76. PL-x 370/02.09.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale Buget
Juridică
pt. raport
22.12.2014
77. PL-x 380/02.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Industrii
Administrație
Juridică
pt. raport
 
78. Pl-x 386/02.09.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996 Administrație
Juridică
pt. raport
30.11.2015
79. PL-x 391/02.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal Juridică
pt. raport
11.09.2014
80. PL-x 393/08.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative Administrație
Juridică
pt. raport
17.09.2014
81. Pl-x 415/16.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor și a Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială Juridică
Statut
pt. raport
03.02.2015
82. PL-x 465/08.10.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Industrii
Juridică
pt. raport
23.10.2014
83. PL-x 473/08.10.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal Juridică
pt. raport
23.10.2014
84. PL-x 479/08.10.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2014 privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice și de echilibrare a Sistemului electroenergetic national, prin construirea și operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 MW Industrii
Agricultură
Juridică
pt. raport
28.10.2014
85. PL-x 487/08.10.2014 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.96 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Juridică
pt. raport
28.10.2014
86. Pl-x 510/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România si pentru completarea art.4 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Agricultură
Juridică
pt. raport
16.12.2014
87. PL-x 513/02.12.2014 Proiectul Legii de completare a Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 Juridică
pt. raport
18.12.2014
88. Pl-x 516/02.12.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, respective a diapozițiilor art.39 din Legea 51/1995 privind profesia de avocat Juridică
pt. raport
18.12.2014
89. Pl-x 527/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție Juridică
pt. raport
18.12.2014
90. Pl-x 532/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor Juridică
Statut
pt. raport
02.03.2015
91. Pl-x 563/08.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal Juridică
pt. raport
30.12.2014
92. Pl-x 564/08.12.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 60 indice 1, alineat 1, litera e din Legea 192 din 2006 Juridică
pt. raport
30.12.2014
93. PL-x 587/15.12.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal Juridică
pt. raport
10.02.2015
94. Pl-x 601/19.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Industrii
Juridică
Transport
pt. raport
04.02.2015
95. PL-x 37/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Industrii
Juridică
Transport
pt. raport
18.03.2016
96. Pl-x 85/25.02.2015 Propunere legislativă pentru constituirea, organizarea și funcționarea Corpului experților și evaluatorilor tehnici auto din România Juridică
Transport
pt. raport
11.03.2015
97. Pl-x 104/02.03.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.587 din Codul de Procedură Penală Juridică
pt. raport
11.03.2015
98. Pl-x 108/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Industrii
Juridică
Transport
pt. raport
11.03.2015
99. Pl-x 109/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.109 alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Industrii
Juridică
Transport
pt. raport
11.03.2015
100. PL-x 122/02.03.2015 Proiect de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative Juridică
pt. raport
17.03.2015
101. Pl-x 142/02.03.2015 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.506/3004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările și completările ulterioare Juridică
Tehnologia informației
pt. raport
17.03.2015
102. Pl-x 144/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea șI completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator Juridică
pt. raport
17.03.2015
103. Pl-x 150/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală Juridică
pt. raport
17.03.2015
104. Pl-x 158/02.03.2015 Propunere legislativă legislativă privind grațierea unor pedepse privative de libertate Juridică
pt. raport
17.03.2015
105. PL-x 180/04.03.2015 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea formelor istorice asociative de proprietate Agricultură
Juridică
pt. raport
19.03.2015
106. Pl-x 214/09.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal Juridică
pt. raport
26.03.2015
107. Pl-x 217/09.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal Juridică
pt. raport
26.03.2015
108. Pl-x 218/09.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal Juridică
pt. raport
26.03.2015
109. Pl-x 219/09.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă Juridică
pt. raport
26.03.2015
110. Pl-x 220/09.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.17 și 25 din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor (republicată în 30 aprilie 2014), în sensul de a interzice folosirea animalelor sălbatice în circuri Agricultură
Juridică
pt. raport
26.03.2015
111. Pl-x 228/11.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 58 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative Juridică
pt. raport
24.03.2015
112. Pl-x 233/11.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Juridică
pt. raport
24.03.2015
113. PL-x 239/16.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 Juridică
pt. raport
26.03.2015
114. Pl-x 259/16.03.2015 Legea traducătorilor și interpreților Juridică
pt. raport
02.04.2015
115. PL-x 282/23.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2015 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 Juridică
pt. raport
09.04.2015
116. Pl-x 289/23.03.2015 Propunere legislativă pentru interpretarea art. 175 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în sensul includerii în categoria funcționarilor publici, în înțelesul Codului penal, a parlamentarilor și a Președintelui României Juridică
pt. raport
09.04.2015
117. PL-x 333/01.04.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.301 și art.308 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal Juridică
pt. raport
16.04.2015
118. Pl-x 359/20.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal Juridică
pt. raport
07.05.2015
119. Pl-x 391/04.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind noul Cod penal Juridică
pt. raport
19.05.2015
120. Pl-x 392/04.05.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Juridică
pt. raport
19.05.2015
121. Pl-x 398/06.05.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.135/2010 privind Noul Cod de Procedură Penală, publicată în Monitorul Oficial nr.486 din 15 iulie, în vigoare din 1 februarie 2014 Juridică
pt. raport
19.05.2015
122. PL-x 406/13.05.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Juridică
pt. raport
03.06.2015
123. PL-x 408/13.05.2015 Proiect de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Agricultură
Juridică
pt. raport
03.06.2015
124. PL-x 409/13.05.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Juridică
pt. raport
03.06.2015
125. PL-x 417/18.05.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Agricultură
Juridică
Mediu
pt. raport
11.06.2015
126. PL-x 474/17.06.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.10/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Economică
Juridică
pt. raport
26.06.2015
127. Pl-x 501/22.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare Drepturile omului
Juridică
pt. raport
09.09.2015
128. Pl-x 504/22.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Industrii
Juridică
Transport
pt. raport
09.09.2015
129. Pl-x 525/29.06.2015 Propunere legislativă privind recuperarea datoriilor istorice ale unor state față de România Juridică
pt. raport
16.09.2015
130. PL-x 526/30.06.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Juridică
pt. raport
14.09.2015
131. PL-x 547/01.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.82 alin.(1) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Juridică
pt. raport
22.09.2015
132. PL-x 554/01.09.2015 Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale Buget
Juridică
pt. raport
22.09.2015
133. PL-x 555/01.09.2015 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Juridică
pt. raport
15.06.2016
134. Pl-x 558/01.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea Art.574 al Legii nr.135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală Juridică
pt. raport
22.09.2015
135. Pl-x 572/09.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Industrii
Juridică
Transport
pt. raport
28.09.2015
136. Pl-x 574/09.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal Juridică
pt. raport
28.09.2015
137. Pl-x 587/09.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea unor prevederi ale Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare Juridică
pt. raport
02.10.2015
138. PL-x 649/12.10.2015 Proiect de Lege privind promovarea demnității umane și toleranței față de diferențele de grup Drepturile omului
Juridică
pt. raport
 
139. PL-x 673/19.10.2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Agricultură
Juridică
pt. raport
11.11.2015
140. PL-x 694/19.10.2015 Proiect de Lege privind reglementarea creanțelor cesionate Buget
Juridică
pt. raport
11.11.2015
141. Pl-x 701/19.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal Juridică
pt. raport
11.11.2015
142. PL-x 721/26.10.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 Juridică
pt. raport
19.11.2015
143. PL-x 781/04.11.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți Industrii
Juridică
pt. raport
12.11.2015
144. PL-x 784/04.11.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România Juridică
pt. raport
03.12.2015
145. Pl-x 789/04.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 309 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal Juridică
pt. raport
03.12.2015
146. Pl-x 792/04.11.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului Muncă
Juridică
pt. raport
03.12.2015
147. PL-x 812/16.11.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amanințărilor la adresa securității naționale Juridică
Apărare
Transport
pt. raport
03.12.2015
148. PL-x 825/25.11.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului Juridică
Mediu
pt. raport
10.12.2015
149. PL-x 831/25.11.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic Agricultură
Juridică
Mediu
pt. raport
17.12.2015
150. Pl-x 837/25.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Agricultură
Juridică
Mediu
pt. raport
17.12.2015
151. PL-x 843/25.11.2015 Proiect de Lege privind sediul electronic al operatorilor economici Juridică
Tehnologia informației
pt. raport
17.12.2015
152. Pl-x 852/25.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare Administrație
Juridică
pt. raport
17.12.2015
153. Pl-x 871/09.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Industrii
Juridică
Transport
pt. raport
29.12.2015
154. PL-x 896/21.12.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.9 al Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Muncă
Juridică
pt. raport
10.02.2016
155. Pl-x 898/21.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Codului Penal Juridică
pt. raport
10.02.2016
156. Pl-x 8/03.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.218 și 219 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal Juridică
pt. raport
23.02.2016
157. Pl-x 33/17.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 218-222 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal Juridică
pt. raport
10.03.2016
158. PL-x 60/09.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar Juridică
pt. raport
31.03.2016
159. PL-x 68/14.03.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.11 alin.(1), art.20 alin.(5) și art.27 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România Juridică
pt. raport
05.04.2016
160. PL-x 73/14.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2016 pentru modificarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare Învățământ
Juridică
pt. raport
05.04.2016
161. Pl-x 77/14.03.2016 Propunere legislativă pentru abrogarea art.42 din Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare Învățământ
Juridică
pt. raport
12.04.2016
162. PL-x 82/21.03.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare Buget
Muncă
Juridică
Apărare
pt. raport
 
163. Pl-x 85/21.03.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.269 din 2009 privind Codul penal Juridică
pt. raport
14.04.2016
164. PL-x 96/22.03.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților Administrație
Juridică
Mediu
pt. raport
 
165. Pl-x 98/22.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Industrii
Administrație
Juridică
pt. raport
 
166. PL-x 100/29.03.2016 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice Juridică
pt. raport
11.05.2016
167. PL-x 103/29.03.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Agricultură
Juridică
Mediu
pt. raport
 
168. PL-x 104/29.03.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea recunoștinței pentru Victoria Revoluției române din decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 Juridică
pt. raport
14.04.2016
169. Pl-x 106/29.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Agricultură
Juridică
Mediu
pt. raport
 
170. PL-x 108/29.03.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.15 din Legea nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România Juridică
pt. raport
19.04.2016
171. PL-x 110/29.03.2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.154 / 2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice Administrație
Juridică
Tehnologia informației
pt. raport
 
172. PL-x 111/29.03.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 Juridică
pt. raport
19.04.2016
173. Pl-x 112/29.03.2016 Propunere legislativă privind procedura interpretării actelor normative Juridică
pt. raport
21.04.2016
174. Pl-x 116/29.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Industrii
Juridică
Transport
pt. raport
21.04.2016
175. PL-x 120/30.03.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Agricultură
Administrație
Juridică
pt. raport
19.04.2016
176. Pl-x 122/04.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303 din 28 iunie 2004, republicată Juridică
pt. raport
12.05.2016
177. PL-x 123/04.04.2016 Proiect de Lege pentru interzicerea organizațiilor politice cu caracter comunist Juridică
pt. raport
28.04.2016
178. PL-x 128/06.04.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civiă, precum și a unor acte normative conexe Juridică
pt. raport
28.04.2016
179. Pl-x 136/06.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.574 al Legii nr.135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală Juridică
pt. raport
03.05.2016
180. Pl-x 139/11.04.2016 Propunere legislativă privind înființarea instituției Avocatului Copilului Administrație
Juridică
pt. raport
19.05.2016
181. Pl-x 140/11.04.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare precum și a Legii nr.393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare Administrație
Juridică
pt. raport
19.05.2016
182. PL-x 141/11.04.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2016 pentru suspendarea art.96 alin.(1) lit.f) din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal Juridică
pt. raport
28.04.2016
183. PL-x 146/11.04.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale Sănătate
Învățământ
Juridică
pt. raport
 
184. Pl-x 147/11.04.2016 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea Registrului Electronic Național al Lucrărilor Științifice Învățământ
Cultură
Juridică
pt. raport
 
185. Pl-x 150/11.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților Administrație
Juridică
Mediu
pt. raport
 
186. Pl-x 151/11.04.2016 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Administrație
Juridică
pt. raport
 
187. Pl-x 152/11.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Industrii
Administrație
Juridică
pt. raport
 
188. Pl-x 153/11.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal Juridică
pt. raport
12.05.2016
189. Pl-x 154/11.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal Juridică
pt. raport
12.05.2016
190. Pl-x 157/13.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență Administrație
Juridică
Apărare
pt. raport
 
191. PL-x 159/13.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.5 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor Juridică
Apărare
pt. raport
12.05.2016
192. Pl-x 165/13.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe ale Securității Naționale Învățământ
Juridică
Apărare
pt. raport
 
193. Pl-x 166/13.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.155/2010 a poliției locale, republicată Administrație
Juridică
Apărare
pt. raport
 
194. Pl-x 167/13.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale Muncă
Juridică
pt. raport
 
195. Pl-x 170/13.04.2016 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor Administrație
Juridică
pt. raport
 
196. Pl-x 176/18.04.2016 Propunere legislativă privind Statutul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor Industrii
Juridică
pt. raport
26.05.2016
197. Pl-x 180/20.04.2016 Propunere legislativă privind modificarea alin.(4) al art.5 din Legea nr.47 din 18 mai 1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată Juridică
pt. raport
02.06.2016
198. PL-x 184/20.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică Industrii
Juridică
pt. raport
 
199. PL-x 185/20.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Juridică
Apărare
Politică externă
pt. raport
05.05.2016
200. PL-x 186/20.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Industrii
Juridică
Transport
pt. raport
19.05.2016
201. Pl-x 188/20.04.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 171/2010 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice Agricultură
Juridică
pt. raport
19.05.2016
202. Pl-x 189/20.04.2016 Propunere legislativă privind acordarea cetățeniei române membrilor comunităților românești de pretutindeni, victime ale raptului teritorial sau conjuncturii istorice Juridică
pt. raport
19.05.2016
203. Pl-x 193/20.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202 / 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României Juridică
pt. raport
19.05.2016
204. PL-x 194/20.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.19 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României Juridică
pt. raport
19.05.2016
205. Pl-x 196/20.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.17 alin.(1) din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European Juridică
pt. raport
19.05.2016
206. Pl-x 198/20.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea articolului 2 al Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente Juridică
pt. raport
19.05.2016
207. Pl-x 200/20.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată Buget
Juridică
pt. raport
 
208. Pl-x 201/20.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule Buget
Juridică
Transport
pt. raport
 
209. Pl-x 203/20.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea O.U.G.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice Industrii
Juridică
Transport
pt. raport
19.05.2016
210. Pl-x 205/26.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale Administrație
Juridică
pt. raport
02.06.2016
211. PL-x 206/26.04.2016 Proiect de Lege privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice Administrație
Juridică
Tehnologia informației
pt. raport
17.05.2016
212. Pl-x 209/26.04.2016 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local Administrație
Juridică
pt. raport
31.05.2016
213. PL-x 215/26.04.2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal Juridică
pt. raport
26.05.2016
214. Pl-x 216/26.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2), (3) și (5) ale art.5 din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente Juridică
pt. raport
31.05.2016
215. Pl-x 217/26.04.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 Juridică
pt. raport
31.05.2016
216. Pl-x 218/26.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă Juridică
pt. raport
31.05.2016
217. Pl-x 219/26.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003, a partidelor politice Juridică
pt. raport
31.05.2016
218. Pl-x 227/03.05.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii societăților nr.31/1990 Juridică
pt. raport
 
219. Pl-x 233/03.05.2016 Propunere legislativă privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter comunist și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război Juridică
pt. raport
02.06.2016
220. Pl-x 235/03.05.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Sănătate
Juridică
pt. raport
02.06.2016
221. Pl-x 236/03.05.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Art.96 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal Juridică
pt. raport
02.06.2016
222. Pl-x 237/03.05.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, și a Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Administrație
Juridică
pt. raport
02.06.2016
223. Pl-x 238/03.05.2016 Propunere legislativă privind declararea UDMR drept organizație ilegală, anti-constituțională și anti-statală Drepturile omului
Juridică
pt. raport
02.06.2016
224. Pl-x 239/03.05.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii 286 din 2009 - Codul Penal cu infracțiunea "Înșelăciunea privind date sau caracteristici ale vehiculelor" Juridică
pt. raport
02.06.2016
225. Pl-x 242/03.05.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente Administrație
Juridică
pt. raport
02.06.2016
226. PL-x 250/16.05.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal Juridică
pt. raport
07.06.2016
227. PL-x 252/16.05.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor Drepturile omului
Juridică
pt. raport
14.06.2016