Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: trimise la Presedintele României pentru promulgare

Numar înregistrari gasite: 55
  Numar Titlu la promulgare din data
1. PL-x 568/28.10.2019 LEGE pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Vrancea, în domeniul public al județului Vrancea și în administrarea Consiliului județean Vrancea 15.06.2020
2. PL-x 217/29.04.2020 LEGE privind măsurile de siguranță cu caracter medical și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță 15.06.2020
3. PL-x 15/11.02.2020 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2019 privind desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 18.06.2020
4. PL-x 276/20.05.2020 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății 19.06.2020
5. PL-x 347/10.06.2020 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2020 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență 19.06.2020
6. PL-x 478/19.09.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.195/2005 privind protecția mediului 22.06.2020
7. PL-x 493/03.10.2018 LEGE privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare 22.06.2020
8. PL-x 105/06.03.2019 LEGE pentru instituirea zilei de 2 august ca Ziua națională de comemorare a Holocaustului împotriva romilor - Samudaripen 22.06.2020
9. PL-x 434/08.10.2019 LEGE pentru declararea zilei de 18 iunie "Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist" 22.06.2020
10. Pl-x 467/21.10.2019 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi 22.06.2020
11. Pl-x 617/11.11.2019 LEGE pentru modificarea art.7 din Legea educației naționale nr.1/2011 22.06.2020
12. PL-x 640/04.12.2019 LEGE privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție 22.06.2020
13. Pl-x 121/24.03.2020 LEGE pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 22.06.2020
14. Pl-x 138/14.04.2020 LEGE pentru completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 22.06.2020
15. PL-x 145/14.04.2020 LEGE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară CIuj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al Județului Cluj 22.06.2020
16. PL-x 225/29.04.2020 LEGE privind Decretul-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 22.06.2020
17. PL-x 245/06.05.2020 LEGE pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 22.06.2020
18. PL-x 335/03.06.2020 LEGE pentru modificarea art.11 alin.(3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 22.06.2020
19. PL-x 241/06.05.2020 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică 26.06.2020
20. PL-x 313/27.05.2020 LEGE pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia 26.06.2020
21. PL-x 348/10.06.2020 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020 precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora 26.06.2020
22. PL-x 351/10.06.2020 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale 26.06.2020
23. PL-x 244/13.05.2019 LEGE pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică 29.06.2020
24. PL-x 414/01.10.2019 LEGE privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina 29.06.2020
25. PL-x 605/28.10.2019 LEGE pentru declararea zilei de 16 august ca Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și de conștientizare a violențelor împotriva creștinilor 29.06.2020
26. PL-x 632/02.12.2019 LEGE pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 29.06.2020
27. Pl-x 671/23.12.2019 LEGE pentru modificarea și completarea art.83 din Legea educației naționale 1/2011 29.06.2020
28. PL-x 3/03.02.2020 LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru 29.06.2020
29. PL-x 209/29.04.2020 LEGE privind meșteșugarii tradiționali din România 29.06.2020
30. PL-x 294/20.05.2020 LEGE privind transmiterea unui teren aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. – S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului București 29.06.2020
31. PL-x 315/27.05.2020 LEGE pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 29.06.2020
32. PL-x 112/24.03.2020 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval 02.07.2020
33. PL-x 155/27.04.2020 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 02.07.2020
34. PL-x 270/20.05.2020 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale 02.07.2020
35. PL-x 311/27.05.2020 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului 02.07.2020
36. PL-x 329/03.06.2020 LEGE pentru declararea lui Mihai Viteazul, Domn al Țării Românești și al Moldovei și Principe al Transilvaniei, martir și erou al națiunii române 02.07.2020
37. PL-x 330/03.06.2020 LEGE pentru declararea personajelor istorice Horea, Cloșca și Crișan, martiri și eroi ai națiunii române și pentru comemorarea la data de 8 noiembrie a Martirilor Români de la Beliș 02.07.2020
38. PL-x 350/10.06.2020 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene 02.07.2020
39. Pl-x 582/18.12.2017 LEGE pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 06.07.2020
40. Pl-x 108/12.03.2018 LEGE pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice 06.07.2020
41. Pl-x 650/29.10.2018 LEGE pentru completarea Anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 06.07.2020
42. Pl-x 718/21.11.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii 06.07.2020
43. PL-x 61/25.02.2019 LEGE pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar 06.07.2020
44. Pl-x 204/27.03.2019 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 06.07.2020
45. PL-x 513/28.10.2019 LEGE pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative 06.07.2020
46. PL-x 637/02.12.2019 LEGE privind protecția animalelor destinate exportului în țări terțe 06.07.2020
47. PL-x 645/04.12.2019 LEGE pentru modificarea art.33 din Legea nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor 06.07.2020
48. PL-x 646/04.12.2019 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități 06.07.2020
49. Pl-x 70/24.02.2020 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1991 privind înființarea Institutului Român pentru Drepturile Omului 06.07.2020
50. PL-x 101/09.03.2020 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru modificarea art.223 alin.(2) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 06.07.2020
51. PL-x 232/29.04.2020 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 06.07.2020
52. PL-x 233/29.04.2020 LEGE pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 06.07.2020
53. PL-x 258/13.05.2020 LEGE privind instituirea zilei de 15 octombrie – „Ziua națională a comerțului electronic” 06.07.2020
54. PL-x 336/03.06.2020 LEGE pentru modificarea art.19 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49 /2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto 06.07.2020
55. Pl-x 342/03.06.2020 LEGE privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor 06.07.2020

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 9 iulie 2020, 11:28
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro