Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: care au fost adoptate în mod tacit de către Senat în calitate de primă Cameră sesizată, în anul 2019, ca urmare a depasirii termenului constitutional, potrivit art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia României republicata

Numar înregistrari gasite: 107
  Numar Titlu Data
adoptarii
tacite
Stadiu
1. PL-x 29/11.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 06.02.2019 Lege 93/2019
06.05.2019
2. PL-x 30/11.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local 06.02.2019 retrimis
la comisii
03.04.2019
3. PL-x 31/11.02.2019 Proiectul Legii arhivelor 06.02.2019 la comisii
11.02.2019
4. PL-x 32/11.02.2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie 06.02.2019 la comisii
11.02.2019
5. PL-x 33/11.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România 06.02.2019 pe ordinea de zi
02.09.2019
6. PL-x 34/11.02.2019 Proiect de Lege pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare 06.02.2019 Lege 133/2019
11.07.2019
7. PL-x 35/11.02.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice 06.02.2019 pe ordinea de zi
11.03.2019
8. PL-x 37/11.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art.7 pct.15 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 06.02.2019 la Secretarul
general
16.09.2019
9. PL-x 38/11.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 06.02.2019 la comisii
11.02.2019
10. PL-x 39/11.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 06.02.2019 la comisii
11.02.2019
11. PL-x 40/11.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 06.02.2019 pe ordinea de zi
11.03.2019
12. PL-x 41/11.02.2019 Proiect de Lege privind obligativitatea instructajului post-natal 06.02.2019 la comisii
11.02.2019
13. PL-x 42/11.02.2019 Proiect de Lege pentru abrogarea unor prevederi din domeniul pensiilor de serviciu, pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, pentru abrogarea alin.(2) și (3) ale art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor, precum și pentru modificarea art 85 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiunile militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat 06.02.2019 la comisii
11.02.2019
14. PL-x 48/18.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2018 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război 11.02.2019 la promulgare
12.09.2019
15. PL-x 49/18.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.104/2018 privind implementarea programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar" 11.02.2019 Lege 155/2019
24.07.2019
16. PL-x 53/25.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile 18.02.2019 pe ordinea de zi
24.06.2019
17. PL-x 54/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.106/2018 privind prorogarea unor termene 18.02.2019 pe ordinea de zi
06.05.2019
18. PL-x 55/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene 18.02.2019 Lege 91/2019
06.05.2019
19. PL-x 56/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.108/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii 18.02.2019 pe ordinea de zi
23.04.2019
20. PL-x 57/25.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.109/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 18.02.2019 la comisii
25.02.2019
21. PL-x 66/25.02.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar 18.02.2019 la comisii
25.02.2019
22. PL-x 93/06.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene 04.03.2019 la comisii
11.03.2019
23. PL-x 94/06.03.2019 Proiect de Lege privind Codul aerian 04.03.2019 la comisii
06.03.2019
24. PL-x 96/06.03.2019 Proiect de Lege privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 04.03.2019 la comisii
06.03.2019
25. PL-x 128/13.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență 11.03.2019 la promulgare
16.09.2019
26. PL-x 129/13.03.2019 Proiect de Lege privind transparența în domeniul lobby-ului și al reprezentării intereselor 11.03.2019 la comisii
13.03.2019
27. PL-x 130/13.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Estului 11.03.2019 la comisii
13.03.2019
28. PL-x 180/27.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) 25.03.2019 la comisii
27.03.2019
29. PL-x 185/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români 25.03.2019 pe ordinea de zi
24.04.2019
30. PL-x 186/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului 25.03.2019 la comisii
27.03.2019
31. PL-x 187/27.03.2019 Proiect de Lege privind finanțarea și implementarea Programului "Tineri în Parlament" 25.03.2019 pe ordinea de zi
02.09.2019
32. PL-x 188/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.98 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 25.03.2019 la comisii
27.03.2019
33. PL-x 193/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 25.03.2019 la comisii
27.03.2019
34. PL-x 194/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr.137/1995 25.03.2019 la comisii
27.03.2019
35. PL-x 195/27.03.2019 Proiect de Lege privind combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul a autorităților și instituțiilor publice centrale și locale 25.03.2019 pe ordinea de zi
24.04.2019
36. PL-x 196/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români 25.03.2019 pe ordinea de zi
24.04.2019
37. PL-x 197/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile inidividuale și întreprinderile familiale 25.03.2019 pe ordinea de zi
24.04.2019
38. PL-x 198/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 25.03.2019 la comisii
27.03.2019
39. PL-x 199/27.03.2019 Proiect de Lege pentru Programul Național Prima Lumină 25.03.2019 pe ordinea de zi
28.05.2019
40. PL-x 200/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România 25.03.2019 pe ordinea de zi
06.05.2019
41. PL-x 225/10.04.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 08.04.2019 Lege 159/2019
25.07.2019
42. PL-x 226/10.04.2019 Proiect de Lege privind statutul polițistului local 08.04.2019 la comisii
10.04.2019
43. PL-x 227/10.04.2019 Proiect de Lege pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente 08.04.2019 la comisii
10.04.2019
44. PL-x 239/13.05.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative 06.05.2019 la comisii
28.05.2019
45. PL-x 240/13.05.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române" 06.05.2019 pe ordinea de zi
02.09.2019
46. PL-x 241/13.05.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.22/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale ”Loteria Română” - S.A., precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții 06.05.2019 la comisii
13.05.2019
47. PL-x 244/13.05.2019 Proiect de Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică 06.05.2019 în reexaminare
la Senat
30.07.2019
48. PL-x 245/13.05.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, precum și a Legii nr.176/2018 privind internshipul 06.05.2019 la comisii
13.05.2019
49. PL-x 246/13.05.2019 Proiect de Lege privind vânzarea imobilelor sau a spațiilor, aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor 06.05.2019 pe ordinea de zi
02.09.2019
50. PL-x 249/03.06.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative 28.05.2019 pe ordinea de zi
02.09.2019
51. PL-x 250/03.06.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere 28.05.2019 pe ordinea de zi
02.09.2019
52. PL-x 251/03.06.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgarii ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 28.05.2019 la comisii
03.06.2019
53. PL-x 252/03.06.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative 28.05.2019 la comisii
03.06.2019
54. PL-x 253/03.06.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 28.05.2019 la comisii
03.06.2019
55. PL-x 254/03.06.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice 28.05.2019 sesizare de
neconstitutionalitate
09.07.2019
56. PL-x 266/05.06.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 03.06.2019 la comisii
05.06.2019
57. PL-x 267/05.06.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 03.06.2019 la comisii
05.06.2019
58. PL-x 268/05.06.2019 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivelor de investiții "Autostrada Unirii Principatelor Române" și "Autostrada Basarabia" 03.06.2019 la comisii
05.06.2019
59. PL-x 269/05.06.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare 03.06.2019 la comisii
05.06.2019
60. PL-x 270/05.06.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 03.06.2019 pe ordinea de zi
02.09.2019
61. PL-x 280/18.06.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, precum și pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a referendumului național din 26 mai 2019 11.06.2019 la comisii
24.06.2019
62. PL-x 301/01.07.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte normative 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
63. PL-x 302/01.07.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 26.06.2019 la comisii
03.07.2019
64. PL-x 303/01.07.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecție și Pază să înregistreze în evidențele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfășurate pe teritoriul României 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
65. PL-x 304/01.07.2019 Proiect de Lege privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative 26.06.2019 raport
depus
12.09.2019
66. PL-x 305/01.07.2019 Proiect de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică 26.06.2019 raport
depus
12.09.2019
67. PL-x 306/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
68. PL-x 307/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
69. PL-x 308/01.07.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
70. PL-x 309/01.07.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale în scopul armonizării prevederilor acestor legi cu reglementările legislative interne și internaționale în domeniul nuclear 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
71. PL-x 310/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
72. PL-x 311/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 5 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
73. PL-x 312/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
74. PL-x 313/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
75. PL-x 314/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.154 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
76. PL-x 317/01.07.2019 Proiectul Legii modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
77. PL-x 318/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 26.06.2019 raport
depus
18.09.2019
78. PL-x 319/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.7 și 10 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
79. PL-x 320/01.07.2019 Proiect de Lege privind reglementarea cumulului pensiilor cu câștigul salarial 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
80. PL-x 321/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(30 ) și (345) ale art.9 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
81. PL-x 322/01.07.2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului român și din administrarea Administrației Naționale "Apele Română "- Administrația Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale comuna Bratovoești, județul Dolj și în administrarea Consiliului local Bratovoești 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
82. PL-x 323/01.07.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
83. PL-x 324/01.07.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români 26.06.2019 raport
depus
12.09.2019
84. PL-x 325/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și adminstrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
85. PL-x 326/01.07.2019 Proiect de Lege pentru introducerea disciplinei "Educație și cultură media" în învățământul preuniversitar 26.06.2019 raport
depus
18.09.2019
86. PL-x 328/01.07.2019 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
87. PL-x 330/03.07.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2019 pentru modificarea Legii nr.556/2004 înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 01.07.2019 la comisii
03.07.2019
88. PL-x 347/10.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.37/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale 04.09.2019 la comisii
10.09.2019
89. PL-x 348/10.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2019 privind modificarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 04.09.2019 la comisii
10.09.2019
90. PL-x 349/10.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.40/2019 privind modificarea si completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, pentru modificarea și completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali 04.09.2019 la comisii
10.09.2019
91. PL-x 357/10.09.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic 04.09.2019 la comisii
10.09.2019
92. PL-x 371/18.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național "Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021" 16.09.2019 la comisii
18.09.2019
93. PL-x 376/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 16.09.2019 la comisii
18.09.2019
94. PL-x 377/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.107 alin.(1) din Legea nr.46/2018 - Codul silvic 16.09.2019 la comisii
18.09.2019
95. PL-x 378/18.09.2019 Proiect de Lege privind organizarea și desfășurarea votului electronic la distanță 16.09.2019 la comisii
18.09.2019
96. PL-x 379/18.09.2019 Proiect de Lege privind suspendarea permisului auto 16.09.2019 la comisii
18.09.2019
97. PL-x 380/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și al art.32 alin.(1) din Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 16.09.2019 la comisii
18.09.2019
98. PL-x 381/18.09.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 16.09.2019 la comisii
18.09.2019
99. PL-x 382/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.3 alin.(2) din Legea nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 16.09.2019 la comisii
18.09.2019
100. PL-x 383/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alineatelor (3) și (4) ale articolului 16, precum și a Anexei din Legea nr.215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.915 din 14 noiembrie 2016 16.09.2019 la comisii
18.09.2019
101. PL-x 384/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii statutului asistentului social în România nr.466/2004 16.09.2019 la comisii
18.09.2019
102. PL-x 385/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul electoral 16.09.2019 la comisii
18.09.2019
103. PL-x 386/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 16.09.2019 la comisii
18.09.2019
104. PL-x 387/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar 16.09.2019 la comisii
18.09.2019
105. PL-x 388/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor 16.09.2019 la comisii
18.09.2019
106. PL-x 389/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar 16.09.2019 la comisii
18.09.2019
107. PL-x 390/18.09.2019 Proiect de Lege pentru abrogarea art.46 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic 16.09.2019 la comisii
18.09.2019

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 19 septembrie 2019, 0:45
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro